Přidání a spojení obrazců ve Visiu pro web

Visio pro web nabízí mnoho obrazců, které jsou uspořádané do sad obrazců. Každý diagram má počáteční sady obrazců. Sady obrazců ale můžete přidat do palety Obrazce, abyste měli rychlý přístup k dalším požadovaným obrazcům. Pokud například vytváříte diagram informačního procesu, můžete přidat sadu Obrazce základních vývojových diagramů. Když budete při vytváření diagramu používat funkci Rychlé obrazce, můžete obrazce přidávat a spojovat tak rychle a snadno, jak je to jen možné, a nebudete muset pořád přecházet mezi paletou Obrazce a plátnem diagramu. Můžete také vytvářet dva typy spojení – spojení typu bod k bodu a spojení typu obrazec k obrazci. A když se budou spojovací čáry křížit, můžete přidat nebo odebrat přeskakování čar. Také můžete změnit typ čáry na rovnou, pravoúhlou nebo zakřivenou.

Tady jsou základní způsoby, jak vytvářet diagram hned správně.

V tomto článku   

Správa obrazců na paletě Obrazce

Přidávání a spojování obrazců pomocí funkce Rychlé obrazce

Spojování obrazců pomocí spojovacích bodů

Změna typu spojnice

Zobrazení nebo odebrání přeskakování čar spojnic

Viz také

Správa obrazců na paletě Obrazce

Na paletě Obrazce můžete přidat, zobrazit nebo odebrat sady obrazců.

Paleta Obrazce

Přidání sady obrazců

 1. Otevřete diagram pro úpravy.

 2. V oblasti karet vyberte Přidat obrazce Ikona Přidat .

 3. Abyste zjistili, co je k dispozici, projděte si seznam sad obrazců.

  Seznam sad obrazců
 4. Obrazce, které jsou dostupné v určité sadě obrazců, zobrazíte tak, že vyberete Náhled Ikona Náhled .

 5. Když chcete sadu obrazců přidat, vyberte Přidat.

Zobrazení sady obrazců, která už je přidaná

Sada obrazců, kterou jste už přidali, nemusí být aktuálně viditelná.

 1. Otevřete diagram pro úpravy.

 2. V oblasti karet vyberte ikonu sady obrazců. Když na ikonu najedete myší, zobrazí se název sady obrazců.

  Ikony sad obrazců

Odebrání sady obrazců

Sadu obrazců můžete odebrat, aby byla paleta Obrazce přehlednější. Odebranou sadu obrazců můžete kdykoli zase přidat.

 1. Otevřete diagram pro úpravy.

 2. V oblasti karet obrazců klikněte pravým tlačítkem na ikonu sady obrazců a vyberte Odebrat.

Začátek stránky

Přidávání a spojování obrazců pomocí funkce Rychlé obrazce

Pomocí funkce Rychlé obrazce můžete snadno vytvářet diagramy. Pro každou sadu obrazců je funkce Rychlé obrazce navržená tak, aby vám urychlila práci a nabízela vhodné návrhy.

Poznámka:    Ve výchozím nastavení jsou rychlé obrazce zapnuté. Rychlé obrazce můžete vypnout tak, že zrušíte zobrazení > rychlé obrazce.

 1. Otevřete diagram pro úpravy.

 2. Přetáhněte obrazec z podokna Obrazce na stránku a uvolněte tlačítko myši.

  Přetažení obrazce z podokna Obrazce na stránku
 3. Podržte ukazatel na obrazci, aby se zobrazily modré šipky.

  Kurzor umístěný nad obrazcem, zobrazují se modré šipky
 4. Přesuňte ukazatel na modrou šipku mířící tam, kam chcete umístit nový obrazec.

  Přesunutí ukazatele na požadovanou šipku
 5. Na minipanelu nástrojů klikněte na některý ze čtyř obrazců.

  Když na šipku automatického spojení najedete myší, zobrazí se panel nástrojů s obrazci, které můžete přidat.

  Vybraný nový obrazec se přidá do diagramu a automaticky se spojí s původním obrazcem.

 6. Přidejte další obrazce – najeďte myší na nový obrazec, aby se zobrazil minipanel nástrojů.

  Když na nově přidaný obrazec najedete myší, zobrazí se šipky automatického spojení pro přidání dalšího obrazce.

Tip    Pokud obrazec, který chcete přidat, není na minipanelu nástrojů, můžete ho přetáhnout z podokna Obrazce na modrou šipku. Nový obrazec se spojí s původním obrazcem, jako byste na něj kliknuli na minipanelu nástrojů.

Začátek stránky

Spojování obrazců pomocí spojovacích bodů

Pomocí spojovacích bodů můžete obrazce k sobě připevnit, aby spolu držely i při přesunutí nebo otočení. Spojovací body se zobrazí, když na obrazec přesunete ukazatel.

Zobrazení spojovacích bodů

Tip: Pomocí následujících možností funkce Lupa si můžete lépe prohlédnout malé podrobnosti a získat přesnější kontrolu: Přiblížit (nebo stisknout CTRL + „+“) a Oddálit (nebo stisknout CTRL + „-“).

Základní informace o typech spojení

Existují dva typy spojení:

 • Bodové spojení.    Označuje se také jako statické připevnění a spojuje bod s bodem. Bodové spojení použijte, když umístění spojovacího bodu musí zůstat stejné – jako třeba u podrobného plánu prostorového uspořádání, ve kterém je důležité umístění elektrických, telefonních a síťových zásuvek.

 • Dynamické spojení.    Označuje se také jako dynamické připevnění a spojuje obrazec s obrazcem. Při přesunutí nebo otočení obrazce se spojení přesměruje tak, aby vedlo nejkratší cestou. Zjednodušuje to aktualizace obrazců a diagramů.

Mezi dvěma obrazci můžete mít bodové i dynamické spojení. Třeba v diagramu s počítačem a směrovačem záleží na konkrétním spojovacím bodu na obrazci směrovače (je to bodové spojení), ale nezáleží na konkrétním spojovacím bodu na obrazci počítače (je to dynamické spojení).

V následujícím diagramu má obrazec A bodové spojení s obrazcem C. Kdykoli se obrazec C přesune, spojnice z obrazce A zůstane připojená ke stejnému bodu na obrazci C. Naopak obrazec B má s obrazcem C dynamické spojení a spojnice z obrazce B se přesouvá na spojovací bod, který je na obrazci C nejblíže.

A má bodové spojení s C, ale B má dynamické spojení s C.

Vytvoření bodového spojení

 1. Otevřete diagram pro úpravy.

 2. Přesuňte ukazatel na obrazec, aby se zobrazily spojovací body.

  Zobrazení spojovacích bodů
 3. Přesuňte ukazatel na spojovací bod na tomto obrazci, dokud nebude ohraničen zeleným obdélníkem a ukazatelem se změní na křížek Ukazatel v podobě křížku (pro přesný výběr) .

  Spojovací bod v zeleném obdélníčku a ukazatel změněný na křížek
 4. Přetáhněte ukazatel na cílový obrazec, aby se zobrazily všechny jeho spojovací body, a pak ukazatel přesuňte na konkrétní spojovací bod. Kolem spojovacího bodu se zobrazí zelený obdélník a objeví se popis Připevnit ke spojovacímu bodu.

  U cílového obrazce se zobrazí popis: Připevnit ke spojovacímu bodu
 5. Vytvoření bodového spojení dokončíte uvolněním ukazatele.

Vytvoření dynamického spojení

 1. Otevřete diagram pro úpravy.

 2. Přesuňte ukazatel na obrazec, aby se zobrazily automatické spojovací body (čtyři trojúhelníky).

  Zobrazení automatických spojení obrazce
 3. Přesuňte ukazatel na automatický spojovací bod, aby se změnil na ikonu křížku Ukazatel v podobě křížku (pro přesný výběr) .

  Izolace automatického spojovacího bodu na obrazci
 4. Přetáhněte ukazatel na cílový obrazec, aby se zobrazily všechny jeho spojovací body

  Přetažení spojnice k cílovému obrazci
 5. Změňte umístění ukazatele tak, aby cílový obrazec měl zelené ohraničení a zobrazil se popis Připevnit k obrazci.

  Spojení s cílovým obrazcem pomocí dynamického spojení
 6. Vytvoření dynamického spojení dokončíte uvolněním ukazatele.

Začátek stránky

Změna typu spojnice

Spojnice je standardně souvislá s jednou šipkou ukazující na připojený obrazec, i když jste použili motiv. Můžete změnit typ spojnice.

 1. Otevřete diagram pro úpravy.

 2. Vyberte spojnici.

 3. Na pásu karet vyberte kartu Domů, vyberte tlačítko Typ spojnice a potom vyberte Rovné spojnice, Pravý úhel nebo Křivky.

  Typy spojnic

Začátek stránky

Zobrazení nebo odebrání přeskakování čar spojnic

Když při úpravách diagramu přidáte další obrazce a křížily by se spojnice, Visio pro web může vytvořit přeskakování čar. Tato přeskakování čar můžete zobrazit nebo odebrat.

 1. Otevřete diagram pro úpravy.

 2. Na pásu karet vyberte kartu Domů a potom vyberte tlačítko Typ spojnice Ikona Typ spojnice .

 3. Pokud chcete zobrazit přeskakování přes křížící se čáry, vyberte Zobrazit přeskakování čar.

  Zobrazení přeskakování čar
 4. Pokud chcete odebrat přeskakování přes křížící se čáry, vyberte Odebrat přeskakování čar.

  Odebrání přeskakování čar

Začátek stránky

Viz také

Visio pro webovou nápovědu

Zobrazení, vytvoření a úpravy diagramu ve Visiu pro web

Výběr, kopírování a přesouvání obrazců ve Visiu pro web

Změna velikosti, otočení a pořadí obrazce ve Visiu pro web

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×