Přidání a odebrání členů skupiny v Outlooku

V případě, že projekt přichází a je to, je to také vaše skupina. Nepochybnosti, budete muset přidat a odebrat členy po celou dobu trvání skupiny. Možná budete muset přidat nebo odebrat vlastníky skupiny.

Všichni členové skupiny můžou pozvat ostatní do skupiny, jenom to může odebrat jenom vlastník skupiny. Vlastníkem skupiny je obvykle osoba, která skupinu vytvořila, ale ostatní ji mohou přiřadit také.

Vyberte kartu odpovídající vaší verzi Outlooku, kde najdete pokyny k přidávání a odebírání členů, včetně členů hostujících.

Přidání členů do skupiny

 1. Otevřete Outlook pro Windows.

 2. V části skupiny v levém podokně složek vyberte svou skupinu.

  Na levém navigačním panelu vyberte skupinu.

 3. Na pásu karet skupiny vyberte přidat členy.

 4. V okně přidat členy hledejte osoby v organizaci podle jejich jména a příjmení nebo e-mailové adresy a pak vyberte jména, která chcete přidat.

 5. Klikněte na OK.

Poznámka: Členství ve skupinách nelze upravovat pomocí adresáře.  Pokud se pokusíte přidat nebo odebrat členy pomocí adresáře, může se zobrazit chyba.

Přidání hostů do skupiny

Když do skupiny přidáte hosty, kteří jsou taky označováni jako externí uživatelé, udělíte jim přístup ke všem informacím ve skupině. To zahrnuje e-maily, kalendář, poznámky k projektu, projektové soubory a projektové plány. Hosté nevidí uzel skupiny v jejich navigačním podokně v Outlooku, ale přijímají e-maily skupin a odkazy na soubory prostřednictvím složky Doručená pošta.

Záhlaví skupiny označuje, kdy jsou uživatelé ve skupině zahrnuti, jak je znázorněno v tomto příkladu.

Členství v hostu je uvedeno v záhlaví skupiny.

Když se přihlásíte jako hosta ke skupině, oznámí to e-mailem, že byli přidáni. Zahájí přijímání skupinových konverzací a událostí kalendáře ve složce Doručená pošta. Ale hostující členové mají omezení, co můžou vidět a dělat ve skupině. Hosté nemohou například:

 • Být vlastníci skupiny

 • Zobrazení globálního adresáře

 • Zobrazení všech informací o kartách členů skupiny

 • Zobrazení členství ve skupině

Vlastník skupiny může kdykoli odvolat přístup hostů.

Přidání hostů do skupiny

 1. Otevřete Outlook pro Windows.

 2. V části skupiny v levém podokně složek vyberte svou skupinu.

  Na levém navigačním panelu vyberte skupinu.

 3. Na pásu karet skupiny vyberte přidat členy.

 4. Do pole přidat členy zadejte e-mailovou adresu hosta a stiskněte ENTER.

 5. Vyberte OK.

Odebrání člena ze skupiny

Členové můžou odebrat jenom vlastníci skupiny.

 1. V části skupiny v levém podokně složek vyberte svou skupinu.

  Na levém navigačním panelu vyberte skupinu.

 2. Na pásu karet zvolte Upravit skupinu.

 3. V poli Upravit skupinu přejděte na název člena, kterého chcete odebrat, a klikněte na X.

  Remove a member

Poznámka: Tuto funkci mají k dispozici účastníci programu Office Insider s předplatným Office 365. Pokud jste předplatitelem Office 365, ujistěte se, že máte nejnovější verzi Office.

Přidání členů do skupiny

 1. Otevření Outlooku pro Mac

 2. Otevřete kartu skupiny skupiny, do které chcete přidat členy.

 3. Zvolte Členové.

  Zobrazení členů přidání

 4. Zadejte název nebo e-mailové adresy nebo je vyberte ze seznamu. Do skupiny také můžete přidat hosty, kteří nepatří do vaší školy nebo organizace. Zobrazení členů ve skupině

 5. Zvolte přidat členy.

Odebrání člena ze skupiny

 1. Otevření Outlooku pro Mac

 2. Otevřete kartu skupiny, ze které chcete odebrat členy. Členové můžou odebrat jenom vlastníci skupiny.

 3. Zvolte Členové.

 4. Klikněte na X vedle jména osoby, kterou chcete ze skupiny odebrat. Zobrazení skupin odebrat členy skupiny

 5. Zvolte Odebrat.

Poznámka: Pokud pokyny neodpovídají tomu, co vidíte, je možné, že používáte starší verzi aplikace Outlook na webu. Přečtěte si pokyny pro klasickou verzi Outlooku na webu.

Jako vlastník dostanete žádosti o připojení ke skupině od lidí, kteří nejsou součástí vaší skupiny, ale chcete se stát členem skupiny. 

 1. Jeden z nich může požadovat připojení ke skupinám dvěma způsoby: Pokud je to soukromá skupina, vyberte žádost o připojení, pokud je to veřejná skupina, vyberte připojit.

 2. Vlastník nebo vlastníci skupiny obdrží e-mail s žádostí o připojení. Vlastník může žádost o připojení v e-mailu schválit nebo odmítnout .

Všichni ostatní vlastníci také uvidí, že žádost byla schválena, a proto je nepotřebuje. Uživatel může zjistit skupinu a může se k ní připojit. Pokud je skupina soukromá, vlastník dostane e-mailovou zprávu s žádostí. Vlastník může žádost schválit nebo odmítnout.

Člen skupiny může také odeslat žádost o přidání dalších uživatelů do skupiny.

Jako vlastník obdržíte od člena skupiny e-mail, který chce přidat další uživatele do skupiny. Stejný e-mail bude přesměrovat na další vlastníky, pokud existují. Na základě provedených akcí se e-mail aktualizuje a zobrazí se stav žádostí. 

Můžete pozvat lidi, aby se připojili ke skupině. Pokud se jedná o soukromou skupinu, obdrží její vlastník žádost o připojení ke skupině. Můžete taky pozvat hosty, aby se připojili ke skupině. V doručené poště budou dostávat skupinové konverzace a události kalendáře. Hosté však nemohou být vlastníkům skupin, prohlížet globální seznam adres, zobrazovat všechny informace o kartách člena skupiny nebo zobrazovat členství ve skupině.

 1. Otevřete Outlook na webu.

 2. V podokně složek vyberte v části skupinypožadovanou skupinu.

  Snímek obrazovky skupiny v navigačním podokně

 3. V záhlaví skupiny vyberte počet členů vedle Nastavení nástroje pro migraci do SharePointu Online .

  Snímek obrazovky s tlačítkem členové skupiny

 4. Vedle možnosti fotka skupiny vyberte Další možnosti > pozvat ostatní.

  Snímek obrazovky s možností pozvat ostatní na kartě skupiny

 5. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Vyberte Kopírovat , abyste vložili odkaz ke skupině do e-mailu, který jste už začali psát.

  • Pokud chcete začít novou poštu s odkazem připojit se ke skupině ve zprávě, vyberte e-mail . Příjemce připojí se ke skupině kliknutím na tento odkaz.

   Pokud je skupina soukromá, odkaz ve zprávě odešle žádost vlastníkovi skupiny.

 6. Dokončete psaní pošty a klikněte na Odeslat.

Abyste mohli odebrat členy, musíte být vlastníkem skupiny. Pokud si nejste jistí, jestli jste vlastníkem skupiny, přečtěte si téma zobrazení vlastníků skupiny.

 1. V záhlaví skupiny vyberte počet členů vedle Nastavení nástroje pro migraci do SharePointu Online .

  Snímek obrazovky s tlačítkem členové skupiny

 2. Vedle názvu člena, kterého chcete odebrat, vyberte Odebrat ze skupiny Odebrat ze skupiny .

 1. V záhlaví skupiny vyberte počet členů vedle Nastavení nástroje pro migraci do SharePointu Online .

  Snímek obrazovky s tlačítkem členové skupiny

 2. Ve sloupci role se zobrazí, jestli je osoba ve skupině vlastníkem nebo členem.

Abyste mohli propagovat jednoho člena skupiny, musíte být vlastníkem skupiny.

 1. V záhlaví skupiny vyberte počet členů vedle Nastavení nástroje pro migraci do SharePointu Online .

  Snímek obrazovky s tlačítkem členové skupiny

 2. Najděte osobu, kterou chcete přenést na vlastníka.

 3. Ve sloupci role vyberte člen > propagovat na vlastníka.

Když převedete vlastníka na stav člena, uvědomte si, že skupina musí mít aspoň jednoho vlastníka. Snížit úroveň může pouze vlastníci skupiny.

 1. V záhlaví skupiny vyberte počet členů vedle Nastavení nástroje pro migraci do SharePointu Online .

  Snímek obrazovky s tlačítkem členové skupiny

 2. Najděte uživatele, kterému chcete snížit úroveň.

 3. Ve sloupci role vyberte vlastník > Odebrat stav vlastníka.

Instrukce pro klasickou verzi Outlook na webu

Můžete pozvat lidi, aby se připojili ke skupině. Pokud se jedná o soukromou skupinu, obdrží její vlastník žádost o připojení ke skupině. Můžete taky pozvat hosty, aby se připojili ke skupině. V doručené poště budou dostávat skupinové konverzace a události kalendáře. Hosté však nemohou být vlastníkům skupin, prohlížet globální seznam adres, zobrazovat všechny informace o kartách člena skupiny nebo zobrazovat členství ve skupině.

 1. Otevřete Outlook na webu.

 2. V navigačním podokně v části Skupiny vyberte vaši skupinu.

 3. V záhlaví skupiny vyberte počet členů.

  Výběr počtu členů pro přechod na stránku členové
 4. Vyberte Přidat členy.

 5. Zadejte e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat.

 6. Vyberte Uložit.

Abyste mohli odebrat členy, musíte být vlastníkem skupiny. Jak poznám, že jsem vlastníkem skupiny?

 1. V záhlaví skupiny vyberte počet členů.

  Výběr počtu členů pro přechod na stránku členové
 2. Výběrem možnosti vše zobrazíte všechny členy skupiny.

  Výběrem možnosti vše zobrazíte členy této skupiny.
 3. Vedle názvu člena, kterého chcete odebrat, a klikněte Ikona Další akce > Odebrat ze skupiny.

 1. V záhlaví skupiny vyberte počet členů.

  Výběr počtu členů pro přechod na stránku členové
 2. Výběrem možnosti vlastní zobrazíte všechny vlastníky skupiny.

  Záhlaví skupin se zvýrazněným odkazem vlastníci

Abyste mohli propagovat jednoho člena skupiny, musíte být vlastníkem skupiny.

 1. V záhlaví skupiny vyberte počet členů.

  Výběr počtu členů pro přechod na stránku členové
 2. Výběrem možnosti vše zobrazíte všechny členy skupiny.

  Výběrem možnosti vše zobrazíte členy této skupiny.
 3. Najeďte myší na jméno člena, kterého chcete propagovat, a zvolte Ikona Další akce >vlastníka.

Když převedete vlastníka na stav člena, uvědomte si, že skupina musí mít aspoň jednoho vlastníka. Snížit úroveň může pouze vlastníci skupiny.

 1. V záhlaví skupiny vyberte počet členů.

  Výběr počtu členů pro přechod na stránku členové
 2. Vyberte vlastníky.

  Záhlaví skupin se zvýrazněným odkazem vlastníci

 3. Najeďte myší na jméno člena, kterého chcete propagovat, a vyberte Ikona Další akce > Odebrat stav vlastníka.

Přidání členů do skupiny

 1. Otevřete mobilní aplikaci Outlook.

 2. V podokně složek vyberte Skupiny.

  Složka Skupiny v navigačním podokně

 3. Klepněte na název skupiny, do které chcete přidat členy.

  Domovská obrazovka skupin mobilní aplikace
 4. Klepnutím na název skupiny přejdete na stránku podrobnosti skupiny.

  Klepnutím na tlačítko člen zobrazíte stránku členové.
 5. Pod seznamem členů klepněte na odkaz Zobrazit vše .

  Kliknutím na odkaz Zobrazit všechny členy zobrazíte členy skupiny.
 6. Na stránce členové klepněte na Přidat.

 7. Zadejte název nebo e-mailové adresy nebo je vyberte ze seznamu. Členové mimo vaši školu nebo organizace budou mít pod jejich jména "Guest".

 8. Klepněte na Check mark symbol . Zobrazí se aktualizovaný seznam členů.

Odebrání člena ze skupiny

Členové můžou odebrat jenom vlastníci skupiny.

 1. Otevřete mobilní aplikaci Outlook.

 2. V podokně složek vyberte Skupiny.

  Složka Skupiny v navigačním podokně

 3. Klepněte na název skupiny, do které chcete odebrat členy.

  Domovská obrazovka skupin mobilní aplikace
 4. Klepnutím na název skupiny přejdete na stránku podrobnosti skupiny.

  Klepnutím na tlačítko člen zobrazíte stránku členové.
 5. Na stránce Podrobnosti skupiny klepněte na ... vedle jména osoby, kterou chcete odebrat ze skupiny.

 6. Klepněte na Odebrat ze skupiny.

Podívejte se také na

Vytvoření skupiny Outlook.com a přidání členů

Přístup hostů ke Skupinám Office 365

Vytvoření skupiny

Připojení ke skupině

Odstranění skupiny

Opuštění skupiny

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×