Přidání a naformátování textu v PowerPointu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Přidání a naformátování textu v PowerPointu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí PowerPoint klávesu a čtečky obrazovky pro přidání textu a formátování prezentace. Formátování textu v prezentaci PowerPoint usnadňuje čtení. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Se dozvíte, jak vytvořit seznam s odrážkami nebo číslované seznamy struktury prezentací lepší nebo přidat hypertextové odkazy na další zdroje informací.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • „Klávesa čtečky obrazovky“ v tomto tématu označuje modifikační klávesu nebo klávesy čtečky obrazovky, které používáte se čtečkou obrazovky. Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Pokud používáte Předčítání, vaše klávesnice bude ve výchozím nastavení ve standardním rozložení. Pokud to chcete v nastavení Předčítání změnit, stiskněte klávesu s logem Windows+Ctrl+N. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Vybrat rozložení klávesnice, Standardní. Pokud chcete rozložení změnit na starší, stiskněte jednou šipku dolů. Uslyšíte, že je vybrána možnost Starší. Nové příkazy Předčítání nebudou ve starším rozložení klávesnice (legacy) dostupné, pokud jsou klávesové zkratky pro starší příkazy v konfliktu s těmi, které jsou používané v nových funkcích Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Přidání textu do snímku

Přidání obsahu do snímku v normálním zobrazení.

 1. Pro návrat do normálního zobrazení, stiskněte kombinaci kláves Alt + W a L. Uslyšíte "Podokno snímků," následovaný číslo snímku. V JAWS, uslyšíte: "Posuňte oblast".

 2. Vyberte snímek, do kterého chcete přidat text, stiskněte klávesu F6 tak, abyste byli v podokně miniatur snímků. Uslyšíte "Miniatury," následovaný číslo snímku.

 3. Pokud chcete procházet snímky, stiskněte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte číslo a nadpis daného snímku. Pokud jsou snímky v oddílech, procházejte oddíly pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů. Stisknutím klávesy se šipkou doprava oddíl rozbalíte.

 4. Přesunout fokus na snímek úpravy oblast, stisknutím klávesy F6. V programu Předčítání uslyšíte "Podokno snímků," následovaný číslo snímku. V JAWS, uslyšíte: "Posuňte oblast".

 5. Pokud chcete přejít na zástupný text, stiskněte klávesu Tab. V Předčítání se zástupným textům říká textová pole, takže například uslyšíte, že jde o: textové pole nadpisu. Čtečka JAWS vám oznámí, že jde o zástupný text nadpisu.

 6. Nahrazení zástupného symbolu textu, stisknutím klávesy Enter přejděte do režimu úprav a vyberte celý text a pak začněte psát.

 7. Pokud chcete přesunout místo vložení (kurzor) na další zástupný text nadpisu nebo základního textu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Enter.

  Poznámka: Můžete také stisknutím SR klávesou doprava nebo doleva klávesy se šipkou přejděte zástupné symboly a stiskněte klávesu SR klávesou Enter umístěte kurzor na konci na vybrané textové pole.

  Poznámka: Pokud nejsou k dispozici žádné další zástupné texty, ve většině případů se stisknutím kombinace Ctrl+Enter vloží nový snímek se stejným rozložením, jaké má původní snímek, a fokus se přesune na první zástupný text nově vytvořeného snímku. Pokud má ale původní snímek rozložení Úvodní snímek, bude mít nově vytvořený snímek rozložení Nadpis a obsah.

  Poznámka: Pokud chcete upravit text, který jste už přidali v textovém poli, stisknutím klávesy Tab přejděte do textového pole a stiskněte klávesu F2 vybrat veškerý text a zahájení úprav. Ukončit úpravy a přesunutí fokusu zpět do textového pole, stiskněte znovu klávesu F2.

  Poznámka: Informace o použití formátování znaků pomocí klávesnice, například tučné a podtržené písmo, kurzíva, dolní nebo horní index, přejděte na formátování textu v používání klávesových zkratek k vytvoření prezentace aplikace PowerPoint.

Přidání odrážek nebo číslování do textu

Seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy můžete vytvářet pomocí klávesových zkratek. Můžete udělat z řádkovaného textu seznam, změnit styl odrážky nebo vytvářet vnořené seznamy.

Přidání odrážek nebo číslování k textu

 1. V zástupném textu vyberte text, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

  Tip: Další informace pro výběr textu v PowerPoint pomocí klávesnice, klikněte na Výběr a úprava textu a objektů v používání klávesových zkratek k vytvoření prezentace aplikace PowerPoint.

 2. Vyberte, co chcete udělat:

  • Pokud chcete přidat odrážky, stisknutím klávesy Alt + Ů a potom stiskněte klávesy klávesu Tab a projděte si styly odrážek. Uslyšíte popis styl odrážek při procházení. Vložení stylu, stiskněte klávesu Enter.

  • Chcete-li přidat číslování, stiskněte Alt + Ů a potom stiskněte klávesu N. klávesy Tab a projděte si číslování styly. Uslyšíte označení styl číslování při procházení. Vložení stylu, stiskněte klávesu Enter.

 3. Pokud chcete vytvořit další položky seznamu, umístěte kurzor na konec seznamu a stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete s vytvářením seznamu skončit, umístěte kurzor na konec poslední položky seznamu, stiskněte Enter a pak stiskněte Backspace.

Vytvoření seznamu s odrážkami při psaní

 1. Na začátku nového řádku zadejte * (hvězdička) a stiskněte klávesu Tab nebo MEZERNÍK.

 2. Zadejte požadovaný text. Položka seznamu výplní kulaté odrážky se automaticky vytvoří po stisknutí klávesy Enter.

 3. Pokud chcete vytvořit novou položku seznamu, stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete s vytvářením seznamu skončit, stiskněte Enter a pak stiskněte Backspace.

Vytvoření číslovaného seznamu při psaní

 1. Na začátku nového řádku zadejte 1. (číslo 1 následují za období) a stiskněte klávesu Tab nebo MEZERNÍK.

 2. Zadejte požadovaný text. Po stisknutí klávesy Enter se automaticky vytvoří položku číslovaného seznamu.

 3. Pokud chcete vytvořit novou položku seznamu, stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete s vytvářením seznamu skončit, stiskněte Enter a pak stiskněte Backspace.

Odsazení položek v seznamu

 1. Vyberte položky seznamu, které chcete odsadit.

 2. Vyberte, co chcete udělat:

  • Zvětšení odsazení, stisknutím klávesy Alt + Ů a potom A a můžu.

  • Chcete-li zmenšit odsazení, stiskněte Alt + Ů a potom A a O.

Přidání hypertextového odkazu

Můžete přidávat hypertextové odkazy, které vedou na webové stránky, různé části prezentace nebo na jiný soubor. Můžete také přidat odkaz mailto, který otevře nový e-mail automaticky adresovaný na konkrétní emailovou adresu.

Odkaz na webovou stránku

 1. Umístěte kurzor na místo bodu, ve které chcete přidat odkaz v prezentaci.

 2. Přidání odkazu na webovou stránku, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + K.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Address." Zadejte do pole Adresa webové stránky.

 4. Pokud chcete přidat text, který se zobrazí jako text odkazu namísto adresy, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Zobrazený Text." Zadejte text.

 5. Pokud chcete přidat odkaz, stiskněte Enter.

Odkaz na existující soubor

 1. Umístěte kurzor na místo bodu, ve které chcete přidat odkaz v prezentaci.

 2. Pokud chcete přidat odkaz na soubor, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + K.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "vyhledejte soubor, tlačítko." Pokud chcete vybrat, stiskněte klávesu Enter.

 4. Vyhledejte soubor, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte název složky, například "Tento počítač." Stiskněte nahoru nebo dolů, ŠIPKA a projděte si složek a šipka doprava zobrazíte podsložek. Při procházení uslyšíte názvy složek.

 5. Jakmile hledaný správné složky, stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte názvu souboru do složky.

 6. Stisknutím klávesy Tab a nahoru nebo šipka procházení souborů, dokud nebude slyšet název souboru a stisknutím klávesy Enter vyberte dolů.

 7. Pokud chcete přidat odkaz, stiskněte Enter.

Odkaz na snímek v prezentaci

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete přidat odkaz.

 2. Pokud chcete přidat odkaz na snímek v prezentaci, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + K.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Tab, dokud uslyšíte: "Vyberte místo v tomto dokumentu."

 4. Vyberte snímek, na který chcete nastavit odkaz, a opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud se neozve název snímku.

 5. Pokud chcete přidat odkaz, stiskněte Enter.

Odkaz na e-mailovou adresu

 1. Umístěte kurzor na místo bodu, ve které chcete přidat odkaz v prezentaci.

 2. Pokud chcete přidat e-mailovou adresu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + K.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Tab, dokud uslyšíte: "e-mailovou adresu. Úprava textu."

 4. Zadejte e-mailovou adresu.

 5. Pokud chcete přidat text, který se zobrazí v text odkazu místo adresy jste napsali, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Zobrazený Text." Zadejte požadovaný text.

 6. Pokud chcete přidat odkaz, stiskněte Enter.

Změna barvy textu

Podle potřeby můžete změnit barvu určitých částí textu v prezentaci.

 1. Vyberte text, jehož barvu chcete změnit.

 2. Pokud chcete změnit barvu, stiskněte kombinaci kláves Alt + Ů a potom F a C. Uslyšíte: "Barvy motivu."

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet barvy a stín, který chcete.

 4. Stisknutím klávesy Enter barvu vyberte.

Změna barvy textu hypertextového odkazu

Barvy textu hypertextového odkazu můžete změnit napříč celou dobu prezentace použitím změny předlohy snímků.

 1. Pokud chcete otevřít předlohu snímků, stiskněte kombinaci kláves Alt+O a pak stiskněte klávesu F.

 2. Chcete-li změnit barevné schéma Předloha snímků, stiskněte kombinaci kláves Alt + M, potom T, C a C.

 3. Stisknutím klávesy šipka nahoru, dokud nebude slyšet: "Hypertextový odkaz." Stisknutím klávesy Enter vyberte.

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet barvy a stín, který chcete. Stiskněte klávesu Enter.

 5. Změny uložíte stisknutím klávesové zkratky Alt+U.

 6. Pokud chcete zobrazení předlohy snímků opustit a vrátit se do normálního zobrazení, stiskněte klávesy Alt+O, L.

Zvýraznění textu

Můžete zvýraznit důležité části prezentace. Zvýrazněnou částí zachytí pozornost cílové skupině.

Zvýraznění textu

 1. Vyberte text, který chcete zvýraznit.

 2. Otevřete nabídku barvu zvýraznění, stiskněte kombinaci kláves Alt + H, T a C.

 3. Pomocí kláves se šipkami přejděte možností barev a stiskněte klávesu Enter a vyberte barvu.

Zvýraznění textu pomocí vizuálních efektů

 1. Vyberte text, který chcete zvýraznit.

 2. Otevření nabídky efekt textu, stiskněte kombinaci kláves Alt + J, pak D, T a X.

 3. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Záře" a stiskněte klávesu Enter.

 4. A vyberte požadovanou barvu zvýraznění varianty, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte možnost a potom stiskněte klávesu Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Používání čtečky obrazovky sdílet a spoluvytváření prezentace v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

V aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac můžete přidat a formátovat text ve snímcích pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému Mac OS, a poskytnout tak posluchačům dobře strukturovanou a srozumitelnou prezentaci s relevantními odkazy na další informace.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření PowerPointu a přihlášení se

Pokud chcete automatické ukládání prezentací na OneDrive, musíte že se přihlásit Účet Microsoft při použití PowerPoint 2016 pro Mac. Při uložení prezentace na OneDrive, dostanete se k nim z libovolného zařízení přihlášení se změnami.

 1. Na počítači Mac otevřete stisknutím kombinace kláves Command+Shift+A ve Finderu zobrazení Aplikace.

 2. Stisknutím Control+Option+Shift+Šipka dolů přejděte do skupiny Aplikace a potom můžete pomocí šipkových kláves procházet aplikace.

 3. Až VoiceOver oznámí, že jde o aplikaci Microsoft PowerPoint, otevřete ji kombinací kláves Control+Option+mezerník.

 4. Přihlásíte se tak, že opakovaným stisknutím Shift+Tab přejdete na tlačítko nabídky Přihlásit se. Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 5. Otevře se dialogové okno Přihlásit se. Fokus bude v textovém poli. Zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo pro svůj účet Microsoft. Až to budete mít, stiskněte klávesu Tab.

 6. Fokus je na tlačítku Další. VoiceOver oznámí, že jde o tlačítko Další v části Odkaz. Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 7. Otevře se dialogové okno Zadat heslo. Fokus bude v textovém poli. Zadejte heslo pro účet Microsoft a stiskněte klávesu Tab.

 8. Fokus je na tlačítku Přihlásit. VoiceOver oznámí, že jde o tlačítko pro přihlášení. Přihlásíte se stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

Jste přihlášení a fokus je na tlačítku nabídky Nastavení účtu v hlavním zobrazení aplikace PowerPoint_generic. Pokud chcete přejít na jiné položky v zobrazení, stiskněte klávesu Tab.

Tip: PowerPoint zachová vaše přihlášení i propříště, pokud se sami nerozhodnete odhlásit.

Přidání textu do snímku

Při prvním otevření se aplikace PowerPoint otevře v normálním zobrazení. V normálním zobrazení je obrazovka rozdělená na podokno Miniatury vlevo, oblast úprav snímku uprostřed a podokno poznámek pod oblastí úprav.

 1. V normálním zobrazení přejdete na podokno Miniatury opakovaným stisknutím klávesy F6. VoiceOver oznámí, že jde o podokno Miniatury, seznam, 1 vybraná položka.

 2. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů podokno otevřete.

 3. Pomocí šipky nahoru a dolů můžete procházet snímky.

 4. Až budete na snímku, na který chcete přidat text, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jste právě v textové oblasti, uvnitř textového pole. Pokud snímek obsahuje textové pole nadpisu, jste v něm.

 5. Pokud chcete přidat text, stiskněte Control+Option+Shift+Šipka dolů a začněte psát. Pokud je v textovém poli zástupný text, možná ho budete muset nejdřív odebrat. Až to budete mít, stiskněte klávesu Esc.

 6. Na další textové pole na snímku se přesunete stisknutím klávesy Tab.

 7. Pokud chcete přidat text, začněte psát. Až to budete mít, stiskněte klávesu Esc.

Přidání odrážek nebo číslování do textu

Seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy můžete vytvářet pomocí čtečky obrazovky. Můžete převést stávající části textu na seznam nebo vytvářet seznamy při psaní.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete formátovat jako seznam.

 2. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+M přejděte do řádku nabídek. Stiskněte opakovaně šipku vpravo, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o Formát. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 3. Stiskněte třikrát klávesu Šipka dolů. VoiceOver oznámí, že jde o Odrážky a číslování, tři tečky. Výběr provedete tak, že stisknete kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Otevře se dialog Odrážky a číslování s vybranou kartou Odrážky. Na kartu Číslování přejdete jedním stisknutím šipky vpravo a potom kartu otevřete stisknutím Control+Option+mezerník.

 5. Procházet mezi možnostmi můžete pomocí klávesy Tab. Při procházení vám VoiceOver bude oznamovat názvy možností.

 6. Pokud jste na možnosti, kterou chcete použít, stiskněte Control+Option+mezerník a potom opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o výchozí tlačítko OK.

 7. Pokud chcete vložit odrážky nebo čísla, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Vybraný text se změní na seznam a fokus zůstane na seznamu.

Vytvoření seznamu s odrážkami při psaní

 1. Dejte kurzor na místo, kde chcete začít nový seznam.

 2. Napište * (hvězdičku) a stiskněte mezerník.

 3. Zadejte text položky seznamu. Když chcete přidat novou položku seznamu, stiskněte Enter.

  PowerPoint vytvoří automaticky seznam s odrážkami.

Vytvoření číslovaného seznamu při psaní

 1. Dejte kurzor na místo, kde chcete začít nový seznam.

 2. Zadejte 1. (jedničku a tečku) a stiskněte mezerník. PowerPoint vytvoří automaticky číslovaný seznam.

 3. Zadejte text položky seznamu. Když chcete přidat novou položku seznamu, stiskněte Enter.

Přidání hypertextového odkazu

Můžete přidávat hypertextové odkazy, které vedou na webové stránky, různé části prezentace nebo na jiný soubor. Můžete také přidat odkaz mailto, který pomocí e-mailového účtu v počítači Mac vytvoří novou e-mailovou zprávu a určenou adresu vyplní automaticky.

Odkaz na webovou stránku

 1. V aplikaci PowerPoint vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, a stiskněte Command+K.

 2. Otevře se dialog Vložit hypertextový odkaz s fokusem v poli Adresa. Pokud VoiceOver neoznámil „Odkaz na existující soubor nebo webovou stránku“, stiskněte jednou klávesu Shift+Tab a potom stiskněte šipku vlevo, dokud neuslyšíte VoiceOver oznámit kartu Webová stránka nebo soubor. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 3. Zadejte nebo vložte adresu webové stránky, na kterou chcete vytvořit odkaz.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o výchozí tlačítko OK. Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

Dialog se zavře a vloží se hypertextový odkaz. Fokus je na textu odkazu na snímku.

Odkaz na soubor

 1. V aplikaci PowerPoint vyberte text, ke kterému chcete přidat odkaz, a stiskněte Command+K.

 2. Otevře se dialog Vložit hypertextový odkaz s fokusem v poli Adresa. Pokud VoiceOver neoznámil „Odkaz na existující soubor nebo webovou stránku“, stiskněte jednou klávesu Shift+Tab a potom stiskněte šipku vlevo, dokud neuslyšíte VoiceOver oznámit kartu Webová stránka nebo soubor. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 3. Stisknutím klávesy Tab přejděte na tlačítko Vybrat a stisknutím Control+Option+mezerník tlačítko vyberte.

 4. Otevře se dialog Vyberte soubor k propojení. Pomocí klávesy Tab projděte jednotlivé části dialogu. Na příslušnou část přejdete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů.

 5. Když je fokus na souboru, na který chcete vytvořit odkaz, vyberte ho stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 6. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o výchozí tlačítko OK. Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

Dialog se zavře a vloží se hypertextový odkaz. Fokus je na textu odkazu na snímku.

Odkaz na jiný snímek v prezentaci

 1. V aplikaci PowerPoint vyberte text, ke kterému chcete přidat odkaz, a stiskněte Command+K.

 2. Otevře se dialog Vložit hypertextový odkaz s fokusem v poli Adresa. Pokud VoiceOver neoznámil, že jde o odkaz na místo v tomto dokumentu, stiskněte jednou klávesu Shift+Tab a potom stiskněte šipku vlevo nebo vpravo, dokud neuslyšíte VoiceOver oznámit kartu Tento dokument. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 3. Stisknutím Shift+Šipka dolů se přesunete do tabulky se seznamem snímků. Stisknutím kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete přecházet mezi snímky. Při procházení vám VoiceOver oznamuje jednotlivé snímky.

 4. Až bude fokus na souboru, na který chcete vytvořit odkaz, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o výchozí tlačítko OK. Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

Dialog se zavře a vloží se odkaz. Fokus je na textu odkazu na snímku.

Odkaz na e-mailovou adresu

 1. V aplikaci PowerPoint vyberte text, ke kterému chcete přidat odkaz, a stiskněte Command+K.

 2. Otevře se dialog Vložit hypertextový odkaz s fokusem v poli Adresa. Pokud VoiceOver neoznámil, že jde o e-mailovou adresu, stiskněte jednou klávesu Shift+Tab a potom stiskněte šipku vpravo, dokud neuslyšíte VoiceOver oznámit kartu E-mailová adresa. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 3. Zadejte adresu. Pokud chcete definovat předmět e-mailu, přejděte stisknutím klávesy Tab na pole Předmět a zadejte ho.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o výchozí tlačítko OK. Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

Dialog se zavře a vloží se odkaz. Fokus je na textu odkazu na snímku.

Změna barvy hypertextových odkazů

Použitím změn v předloze snímků můžete změnit barvu všech hypertextových odkazů v celé prezentaci.

 1. Předlohu snímků otevřete stisknutím kombinace kláves Option+Command+1.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o vybrané zobrazení předlohy snímků, na kartě. Stisknutím šipky dolů přejděte na pás karet. VoiceOver oznámí, že jde o oblast posuvu.

 3. Pokud chcete procházet položky na pásu karet, stiskněte Control+Option+Shift+Šipka dolů.

 4. Stiskněte opakovaně šipku vpravo, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko nabídky barev. Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 5. Stiskněte jednou klávesu Šipka dolů. VoiceOver oznámí, že jde o přizpůsobení barev. Možnost vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 6. Otevře se dialog Vytvořit barvy motivu. VoiceOver začne číst položky.

  V dialogovém okně jsou barvy uvedené na levé straně a položky s určitou barvou jsou uvedené vedle nich vpravo.

 7. Seznam otevřete stisknutím klávesy Tab. VoiceOver oznámí barvu. Pokud si poslechnout, k čemu se barva používá, stiskněte šipku vpravo. Seznam můžete procházet opakovaným stisknutím šipky vpravo.

 8. Pokračujte v procházení, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o hypertextový odkaz. Jedním stisknutím šipky vlevo se vrátíte zpět na barvu. VoiceOver vám oznámí název barvy, paletu barev a to, že jste na paletě barev.

 9. Paletu barev otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník. Ve výchozím nastavení se otevře na barevném kole. Pokud chcete raději přejít na barevnou paletu, stiskněte opakovaně Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko barevných palet. Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 10. Barvy můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Tab, dokud se neobjeví aktuálně vybraná barva. VoiceOver například oznámí vybranou modrou barvu. Stiskněte opakovaně šipku nahoru nebo dolů, dokud vám VoiceOver neoznámí požadovanou barvu. Barva je teď vybraná a stisknutím Esc můžete zavřít paletu barev.

 11. Vrátíte se zpátky do dialogu Vytvořit barvy motivu. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o výchozí tlačítko uložení. Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 12. Předlohu snímků zavřete tak, že opakovaně stisknete klávesu Šipka doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku Zavřít předlohu. Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník. VoiceOver oznámí, že jste stiskli tlačítko Zavřít předlohu.

Zobrazení Předloha snímků je zavřené, barva hypertextového odkazu se změnila a jste zpět v normálním zobrazení.

Zvýraznění textu pomocí vizuálních efektů

S aplikací PowerPoint 2016 pro Mac můžete upoutat pozornost na důležité informace v prezentaci zvýrazněním textu pomocí vizuálních efektů, jako je stín, odraz nebo záře.

 1. Vyberte text, který chcete zvýraznit.

 2. Stisknutím kombinace kláves Command+Shift+1 otevřete podokno Formát obrazce.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o možnosti obrazce. Stisknutím šipky vpravo přejděte na Možnosti textu a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Stiskněte jednou Tab a pak jednou šipku vpravo. VoiceOver oznámí, že jde o kartu textových efektů. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 5. Stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na oblasti posuvu. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů podokno otevřete.

 6. Pomocí šipkových kláves projděte možnosti v nabídce. Během procházení bude VoiceOver oznamovat jednotlivé položky.

 7. Když přejdete na možnost, kterou chcete použít, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  Textový efekt se použije na vybranou část textu.

 8. Pokud chcete zavřít podokno Formát obrazce a vrátit se do prezentace, stiskněte jednou Control+Option+Šipka nahoru a potom opakovaně stiskněte Shift+Tab, dokud vám VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku zavření formátu obrazce. Výběr provedete tak, že stisknete kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Vložení zvuku nebo videa v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

V aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS můžete přidat a formátovat text ve snímcích pomocí čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu, a poskytnout tak posluchačům dobře strukturovanou a srozumitelnou prezentaci s relevantními odkazy na další informace.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Informace o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu pro iPhone.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Přidání textu do snímku

Při prvním otevření aplikace PowerPoint se obrazovka rozdělí na podokno Miniatury na levé straně (v případě, že držíte telefon v orientaci na šířku) nebo v dolní části (v případě, že držíte telefonu v orientaci na výšku), oblast úprav snímku uprostřed a pole poznámek dole pod oblastí pro úpravy.

 1. Vyberte v prezentaci snímek, do kterého chcete přidat text. Snímek vyberete tak, že budete táhnout prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Snímek <číslo snímku> z <celkového počtu snímků>“, a potom budete táhnout prstem doprava nebo doleva, dokud se neozve snímek, který chcete vybrat. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat snímky. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že položka je vybraná.

 2. Když jste na snímku, kam chcete přidat text, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud se neozve typ textového pole a že jde o textové pole. Pokud už v textovém poli nějaký text je, VoiceOver vám ho přečte. Textové pole vyberete poklepáním na obrazovku.

 3. Pokud chcete přidat text, poklepejte znovu na obrazovku. Pak zadejte text pomocí klávesnice na obrazovce. Pokud chcete přejít na klávesnici, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o písmeno Q. Klávesnici zavřete tak, že budete táhnout prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost skrytí klávesnice. Poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete přejít na další textové pole, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte textové pole.

Přidání odrážek nebo číslování do textu

Seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy můžete vytvářet pomocí čtečky obrazovky.

 1. Přejděte na snímek, kde má seznam začít.

 2. Pokud chcete přejít na pás karet, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Zobrazit pás karet. Poklepejte na obrazovku.

 3. Přejděte na kartu Domů na pásu karet a táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud se neozve název karty pásu karet a že jde o kartu. Poklepejte na obrazovku. Pokud chcete přejít na kartu Domů, táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Domů. Poklepáním na obrazovku možnost vyberte.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit seznam s odrážkami, táhněte prstem doprava, dokud se neozve, že jde o tlačítko Odrážky. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Odrážky.

  • Pokud chcete vytvořit číslovaný seznam, táhněte prstem doprava, dokud se neozve, že jde o tlačítko Číslování. Poklepejte na obrazovku. Zobrazí se nabídka Číslování.

 5. Potažením prstem doprava můžete procházet možnosti v nabídce Odrážky a Číslování. Při procházení vám bude VoiceOver oznamovat názvy možností. Až budete na možnosti, kterou chcete použít, vyberte ji poklepáním na obrazovku. Vloží se odrážky nebo číslování.

 6. Pokud chcete zavřít pás karet, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Skrýt pás karet. Poklepejte na obrazovku.

 7. Pás karet se zavře a fokus se přesune do seznamu. Zobrazí se klávesnice na obrazovce a můžete zadat text.

Vytvoření seznamu s odrážkami při psaní

 1. Vyberte textové pole tam, kde chcete začít nový seznam.

 2. Přejděte na * (hvězdička) na klávesnici na obrazovce. Poklepáním na obrazovku ji vyberte. Pak přejděte na klávesu Mezerník a poklepejte na obrazovce.

 3. Zadejte text položky seznamu pomocí klávesnice na obrazovce. Po dokončení přejděte na klávesu Enter a poklepáním na obrazovku ji vyberte.

  PowerPoint vytvoří automaticky seznam s odrážkami.

Vytvoření číslovaného seznamu při psaní

 1. Vyberte textové pole tam, kde chcete začít nový seznam.

 2. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte 1. (číslo jedna a tečka). Pak přejděte na klávesu Mezerník a poklepejte na obrazovce.

 3. Zadejte text položky seznamu pomocí klávesnice na obrazovce. Po dokončení přejděte na klávesu Enter a poklepáním na obrazovku ji vyberte.

  PowerPoint vytvoří automaticky číslovaný seznam.

Přidání nebo úprava hypertextového odkazu

Můžete přidávat hypertextové odkazy, které vedou na webové stránky. Můžete také přidat odkaz mailto, který pomocí e-mailového účtu ve vašem iPhonu vytvoří novou e-mailovou zprávu a určenou adresu vyplní automaticky.

Odkaz na webovou stránku

 1. Přejděte na snímek, na který chcete přidat odkaz.

 2. Zadejte webovou adresu pomocí klávesnice na obrazovce a potom přejděte na klávesu Mezerník nebo Enter. Poklepáním na obrazovce klávesu stiskněte. PowerPoint automaticky vytvoří hypertextový odkaz.

Odkaz na novou e-mailovou zprávu

 1. Přejděte na snímek, na který chcete přidat odkaz.

 2. Zadejte e-mailovou adresu pomocí klávesnice na obrazovce a potom přejděte na klávesu Mezerník nebo Enter. Poklepáním na obrazovce klávesu stiskněte. PowerPoint automaticky vytvoří odkaz.

Úprava hypertextového odkazu

 1. Pokud chcete upravit hypertextový odkaz, umístěte do něj kurzor a poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Uslyšíte adresu hypertextového odkazu.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jde o tlačítko Upravit. Otevře se nabídka Upravit odkaz.

 3. Pokud chcete změnit zobrazovaný text hypertextového odkazu, přejděte do textového pole Zobrazit. Táhněte prstem doprava, dokud se neozve aktuální adresa a že jde o možnost zobrazení. Poklepejte na obrazovku. Pak můžete pomocí klávesnice na obrazovce upravit zobrazovaný text.

  Tip: Aktuální zobrazovaný text můžete rychle vymazat bez použití klávesnice. Aktuální zobrazovaný text odstraníte potažením prstem doprava v textovém poli Zobrazit. Uslyšíte, že jde o tlačítko Vymazat text. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 4. Až napíšete zobrazovaný text, který jste chtěli zadat, táhněte prstem doleva, dokud se neozve, že jde o tlačítko Hotovo. Poklepejte na obrazovku.

 5. Zobrazovaný text se změní a fokus se přesune do prezentace.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

Pomocí aplikace PowerPoint pro Android s programem TalkBack, čtečkou obrazovky integrovanou v Androidu, můžete do prezentace přidat text a hypertextové odkazy. Můžete také vytvářet seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy, aby byla vaše prezentace lépe strukturovaná.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Přidání textu do snímku

 1. Pokud jste prezentaci otevřeli v aplikaci PowerPoint a fokus je na snímku, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit. Poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud nenajdete textové pole, do kterého chcete přidat text. Poklepáním na obrazovku otevřete textové pole pro úpravy.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Upravit text, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. K zadání textu použijte klávesnici na obrazovce.

 5. Potažením prstem dolů a pak doleva klávesnici zavřete.

  Kurzor zůstane v textovém poli. Pokud znovu potáhnete prstem dolů a pak doleva, vrátíte se k zobrazení pro výběr snímku.

Přidání odrážek nebo číslování do textu

Do libovolného textového pole v prezentaci můžete přidat seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam.

 1. Pokud jste prezentaci otevřeli v aplikaci PowerPoint a fokus je na snímku, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit. Poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud nenajdete textové pole, do kterého chcete přidat odrážky nebo čísla. Textové pole upravíte poklepáním na obrazovku.

 3. Přidání odrážek nebo číslování:

  • Pokud chcete přidat položku seznamu s odrážkami, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku pro odrážky, které můžete zaškrtnout poklepáním, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete přidat položku číslovaného seznamu, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku pro číslování, které můžete zaškrtnout poklepáním, a pak poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Textové pole už může být v šabloně aplikace PowerPoint, kterou používáte, nastavené tak, aby obsahovalo seznam. V takovém případě místo toho uslyšíte, že je políčko zaškrtnuté.

 4. K zadání položky seznamu použijte klávesnici na obrazovce.

 5. Pokud chcete přidat další položku seznamu, táhněte prstem kolem pravého dolního rohu obrazovky, dokud neuslyšíte: „Enter.“ Zvednutím prstu vložíte novou položku seznamu a pomocí klávesnice pak můžete napsat text.

 6. Až budete mít seznam vytvořený, zavřete klávesnici potažením prstem dolů a pak doleva.

  Kurzor zůstane v textovém poli. Pokud znovu potáhnete prstem dolů a pak doleva, vrátíte se k zobrazení pro výběr snímku.

Přidání hypertextového odkazu

 1. Pokud jste prezentaci otevřeli v aplikaci PowerPoint a fokus je na snímku, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit. Poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud nenajdete textové pole, do kterého chcete přidat hypertextový odkaz. Textové pole upravíte poklepáním na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nazaškrtnutém přepínači pro rozbalení, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na aktivní nabídce karet.

 4. Poklepejte na obrazovku, pak potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, kterou můžete poklepáním aktivovat, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nabídce Odkaz, kterou můžete aktivovat poklepáním, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v okně Odkaz na možnosti pro úpravu adresy.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit odkaz, a potom poklepejte na obrazovku.

 7. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o pole Upravit pro adresu, a potom poklepejte na obrazovku.

 8. K zadání adresy hypertextového odkazu použijte klávesnici na obrazovce.

 9. Táhněte prstem kolem pravého dolního rohu obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Zvednutím prstu odkaz vložíte.

  Nabídka Další možnosti se zavře. Pokud potáhnete prstem dolů a pak doleva, vrátíte se k zobrazení pro výběr snímku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

Pomocí aplikace PowerPoint Mobile se čtečkou obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows můžete do prezentace přidat text a hypertextové odkazy. Můžete také vytvářet seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy, aby byla vaše prezentace lépe strukturovaná.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání textu do snímku

 1. Při úpravách snímku, potáhněte prstem doprava, dokud najděte textové pole, ve které chcete přidat text. Poklepejte na obrazovku otevření textové pole pro úpravy.

 2. K zadání textu použijte klávesnici na obrazovce.

 3. Táhněte prstem kolem dolního okraje obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je sbalené. Zavřete klávesnici poklepáním na obrazovku.

  Slouží k přesunutí fokusu na tlačítko Zpět.

Přidání odrážek nebo číslování do textu

Do libovolného textového pole v prezentaci můžete přidat seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam.

 1. Při úpravách snímek, potáhněte prstem doprava, dokud najděte textové pole místo, kam chcete přidat odrážky nebo číslování. Poklepejte na obrazovku k upravte textové pole.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Když chcete přidat položku seznamu s odrážkami, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odrážky, které je vypnuté, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Když chcete přidat položku seznamu s odrážkami, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro číslování, které je vypnuté, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. K zadání položky seznamu použijte klávesnici na obrazovce.

 4. Pokud chcete přidat další položku seznamu, táhněte prstem kolem pravého dolního rohu obrazovky, dokud neuslyšíte: „Enter.“ Poklepáním na obrazovku vložte novou položku seznamu a pomocí klávesnice napište text.

 5. Až budete chtít seznam ukončit, táhněte prstem kolem dolního okraje obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je sbalené. Zavřete klávesnici poklepáním na obrazovku.

  Slouží k přesunutí fokusu na tlačítko zpět.

Přidání hypertextového odkazu

 1. Během úprav na snímek, potáhněte prstem doprava, dokud najděte textové pole, kam chcete přidat hypertextový odkaz. Poklepejte na obrazovku k upravte textové pole.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Další možnosti, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Výběr seznam karet" následovaný aktuálně vybrané karty a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Vložení" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odkaz, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v okně Odkaz na možnosti pro úpravu adresy.

 6. K zadání adresy hypertextového odkazu použijte klávesnici na obrazovce.

 7. Táhněte prstem kolem pravého dolního rohu obrazovky, dokud neuslyšíte, „Enter.“ Odkaz vložíte poklepáním na obrazovku.

  Vrátí fokus na snímek.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

Pomocí PowerPoint Online klávesu a čtečky obrazovky do prezentace přidat text a hypertextové odkazy. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Pokud používáte Předčítání, vaše klávesnice bude ve výchozím nastavení ve standardním rozložení. Pokud to chcete v nastavení Předčítání změnit, stiskněte klávesu s logem Windows+Ctrl+N. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Vybrat rozložení klávesnice, Standardní. Pokud chcete rozložení změnit na starší, stiskněte jednou šipku dolů. Uslyšíte, že je vybrána možnost Starší. Nové příkazy Předčítání nebudou ve starším rozložení klávesnice (legacy) dostupné, pokud jsou klávesové zkratky pro starší příkazy v konfliktu s těmi, které jsou používané v nových funkcích Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace PowerPoint Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint Online.

V tomto tématu

Přidání textu do snímku

 1. V Zobrazení pro úpravy v PowerPoint Online kombinaci kláves Ctrl + F6 opakovaným stisknutím uslyšíte číslo aktuálního snímku. V podokně miniatur se zaměřuje.

 2. Umožňuje přecházet mezi snímky, stiskněte nahoru nebo šipka dolů dokud uslyšíte číslo snímku, kterou chcete upravit.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte: "Snímku panel."

 4. Přesunout fokus na první zástupný symbol, stiskněte klávesu Tab. Předčítání oznamuje zástupného symbolu.

 5. Nahrazení zástupného symbolu textu, stiskněte klávesu Enter a začněte psát. Po dokončení stiskněte klávesu F2. Uslyšíte: "Snímku panel."

 6. Pokud chcete přesunout na další zástupný symbol, stiskněte klávesu Tab. Předčítání oznamuje zástupného symbolu. Přidání textu, stiskněte Enter a zadejte. Až budete hotovi, stiskněte klávesu F2.

Přidání hypertextového odkazu

 1. Na snímku vyberte požadovaný text, ke kterému chcete přidat odkaz a stiskněte kombinaci kláves Ctrl + K. Uslyšíte: "úpravy odkaz, adresu,."

 2. Zadejte nebo vložte adresu odkazu a stiskněte klávesu Enter.

  Dialog se zavře a odkaz se vloží do snímku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Klávesové zkratky v PowerPointu Online

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×