Přidání čísel pro sledování k dárkovým poukázkám nebo kupónům

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Dárkové poukázky a propagační kupóny přehrát důležitou roli v marketingové strategii nakreslením zákazníci nový a zopakujte pro vaše podnikání. Ale jak zjistit, pokud skutečně pracují můžete vyvíjet vaší firmě? Tak, aby většinu času a marketingovým rozpočtem, musíte sledovat úspěch marketingové aktivity, takže můžete zjistit, jaké marketingové strategie platí pro jednotlivé zákazníky.

Nejjednodušší způsoby, jak sledovat úspěšnost marketingových dokumentů jako dárkovým poukázkám nebo kupónům je přidání číslem pro sledování nebo kód do každého dárkových poukázek nebo výplatní termín, který je třeba distribuovat. Když dárkovým poukázkám nebo kupónům jsou uplatnili, můžete tyto čísel pro sledování k záznamu a kategorizaci reakcí zákazníků.

Tento článek vysvětluje, jak můžete přiřadit čísel pro sledování dávkách o dárkovým poukázkám nebo kupónům, které jste vytvořili v aplikaci Publisher.

Způsoby sledování

Když do svých publikací zahrnout informace o sledování může trvat několik způsobů. Například můžete udělat jednu z následujících akcí:

 • Přidání jedinečné čísel do dárkové poukázky     Pomocí to jedinečné číslo na každý certifikát můžete sledovat, kdy dárkové poukázky uplatnili, kdo a jaké produktů nebo služeb. Kromě toho přidáním jedinečných čísel pro sledování zajistíte, že nejsou duplicitní nebo uplatnili víckrát dárkové poukázky.

 • Přidat konkrétní kódy kupóny ke sledování reakcí zákazníků     Použití různých kódy pro různé marketingové zprávy, inzerce nebo propagační akce. Tyto kódy vám umožní Udržujte si přehled o tom, jak zákazníci dozvěděl o vaší nabídky. Další informace o kdo je pro vaše podnikání nakreslili a co upoutat pozornost zákazníků, tím lepší se můžete zaměřit budoucí marketingové aktivity.

Dárková poukázka s jedinečným číslem pro sledování

Poznámka: Stejným způsobem můžete použít, když potřebujete pořadová čísla lze přidat k přístupu a lístky do tomboly, faktury a jiný typ publikace.

Krok 1: Vytvoření zdroje dat, který obsahuje čísel pro sledování

Použití hromadné korespondence k vytváření dávku dárkovým poukázkám nebo kupónům s čísly pro sledování, budete muset nastavit zdroj dat, která obsahuje sloupec zobrazení čísel pro sledování. Pokud budete chtít přidat pouze čísla sledování do svých publikací, vytvoření zdroje dat pro sledování čísla. Pokud budete chtít taky pomocí hromadné korespondence vložit další informace do svých publikací, třeba jména zákazníka a adresy, můžete přidat sloupec čísel pro sledování ke zdroji dat, který taky obsahuje jméno a adresu data, která chcete použít.

Vytvoření zdroje dat pro hromadnou korespondenci projektu můžete Publisher, Excel, Access nebo Outlook. Pokud chcete vytvořit s rozsáhlým seznamem jedinečných pořadových čísel jako sledování kódy pro dárkovým poukázkám nebo kupónům použít, ale můžete aplikaci Excel rychle vygenerovat tento seznam.

Vytvoření seznamu poštovních jedinečných čísel pro sledování v aplikaci Excel

 1. V Excelu otevřete novém nebo existujícím listu.

 2. Na první buňku ve sloupci místo, kam chcete přidat čísla pro sledování zadejte popisek, například Sledování Čísloa stiskněte klávesu ENTER přejděte na řádek, nad.

 3. Na druhou buňku ve sloupci zadejte číslo první číslem pro sledování v řadě. Zadejte například 1 000.

 4. Do buňky přidat 1 až číslo, které jste zadali v buňce výše a zadejte toto číslo. Zadejte například 1,001.

  To vytvoří vzor pro tuto řadu čísel, který vytváříte.

 5. Vyberte buňky obsahující počáteční hodnoty.

 6. Přetáhněte výplně zpracovat Úchyt přes oblast buněk, které chcete vyplnit.

 7. Pokud jste vytvořili tolik čísel pro sledování budete potřebovat, uložte soubor.

Přidejte konkrétní předdefinovaných kódů sledování ke zdroji dat

Pokud jste již vytvořili množiny čísel konkrétní kód, který chcete sledovat a zařadit do kategorií reakcí zákazníků, můžete zadat tyto čísla do sloupce ve zdroji dat, který chcete použít pro hromadnou korespondenci.

 1. V Excelu otevřete novém nebo existujícím listu.

 2. Klikněte na první buňku ve sloupci, ve které chcete zadat data.

 3. Zadejte popisek, například Kód sledovánía stiskněte klávesu ENTER přejděte na řádek, nad.

 4. Zadejte kód sledování a stiskněte klávesu ENTER přejděte na řádek, nad.

 5. Opakujte, dokud nepřidáte všechny kódy sledování, které chcete použít.

  Poznámka: Pokud chcete vytvořit více kopií dárkových poukázek nebo kupónů, které sledování kód, můžete zadat stejné číslo tisknutím ve sloupci.

 6. Pokud jste vytvořili tolik kódů sledování podle potřeby, uložte soubor.

Krok 2: Použití vydavatele, kterého chcete vytvořit dárkových poukázek nebo výplatní termín

Můžete vytvořit dárkových poukázek nebo kupónů publikace v Publisheru začnete s předdefinovaným dárkových poukázek publikace nebo navržením dárkový poukaz od začátku.

 • Vyberte předem připravené publikace, vyberte kategorii Dárkové poukázky zobrazíte šablony dárkových poukázek a potom otevřete, návrh a uložte certifikát založený na této šabloně.

 • Navrhnout certifikát od začátku, můžete začít úplně prázdné publikace nebo upravit existující publikaci. Typy malých publikací, jako je třeba vizitky, pohlednic a štítky lze přizpůsobit sloužit jako kupónů. Letáky nebo brožury lze přizpůsobit pro použití jako dárkové poukázky. Další informace najdete v tématu Vytvoření publikace v Publisheru.

Krok 3: Použití hromadné korespondence k přidání kódů sledování do publikace

Po nastavení seznamu čísel pro sledování ve zdroji dat a návrhu publikace, budete chtít sloučit seznamu čísel pro sledování s publikace k vytvoření dávky dárkovým poukázkám nebo kupónům každá zobrazí jedinečným číslem pro sledování.

Tento projekt hromadné korespondence zahrnuje čtyři obecných krocích:

 1. Připojit dárkových poukázek nebo publikace kupón ke zdroji dat.

 2. Vložení datového pole do publikace jako zástupný symbol pro číslo informací o sledování.

 3. Náhled hromadné korespondence k upřesnění rozložení

 4. Tisk publikace sloučené vytvořit nebo vytisknout sadu dárkovým poukázkám nebo kupónům zobrazených čísel pro sledování ze zdroje dat.

Připojení publikace k tomuto zdroji dat.

 1. Uložte a zavřete zdroj dat, která obsahuje váš seznam čísel pro sledování.

 2. Otevřete kupón publikaci Publisheru dárkové poukázky nebo.

 3. Na kartě korespondence klikněte na nabídku hromadné korespondence a potom klikněte na Průvodce hromadnou korespondencí krok za krokem.

 4. V podokně úloh hromadné korespondence, klikněte v části Vytvoření seznamu příjemců, vyberte použít existující seznam a potom klikněte na Další: vytvoření nebo připojení k seznamu příjemců.

 5. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat vyhledejte zdroj dat, která obsahuje čísla pro sledování, vyberte soubor a potom klikněte na Otevřít.

 6. Pokud je zdrojem dat listu aplikace Excel, vyberte list, ve kterém chcete ze seznamu v dialogovém okně Vybrat tabulku.

 7. V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence můžete vybrat kódy sledování, které chcete zahrnout do hromadné korespondence. Zaškrtněte políčka vedle položky záznamy, které chcete zahrnout a zrušte zaškrtnutí políček u záznamy, které chcete vyloučit.

  Pokud chcete použít jenom některé položky ze seznamu, můžete seznam filtrovat podle specifického pole nebo kritéria. Po vyfiltrování seznamu můžete pomocí zaškrtávacích políček vybrat záznamy, které chcete zahrnout a vyloučit.

  Filtrování položek v seznamu

  1. Klikněte na šipku vedle názvu sloupce položky, která chcete filtrovat podle.

  2. Udělejte něco z tohoto:

   • (Prázdné) zobrazí všechny záznamy, ve kterých je odpovídající pole prázdné.

   • (Neprázdné) zobrazí všechny záznamy, ve kterých odpovídající pole obsahuje informace.

   • (Upřesnit) otevře dialogové okno filtrovat a seřadit, které můžete použít k filtrování pomocí několika podmínkám. Můžete taky můžete klikněte na Filtr v části Upřesnit seznam příjemců dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence pro otevření dialogového okna filtrovat a seřadit.

    Tip: Pokud zdroj dat obsahuje záznamy, které mají stejné informace a jsou deset nebo méně jedinečné hodnoty ve sloupci, můžete filtrovat podle specifických informací. Například pokud existuje více záznamů tento seznam Austrálie požadovanou zemi nebo oblast, je můžete vyfiltrovat Austrálie.

    V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence zobrazí jenom určené záznamy. Chcete-li znovu zobrazit všechny záznamy, klikněte na (vše)

  Seřazení položek v seznamu

  1. V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence klikněte na záhlaví sloupce, které chcete řadit podle předmětu.

  2. Pokud chcete rychle vybrat všechny položky nebo zrušit výběr všech položek, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka v záhlaví sloupce.

  3. Pokud chcete řadit podle více kritérií, klikněte na Seřadit v části Upřesnit seznam příjemců v dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence. V dialogu filtrovat a seřadit vyberte kritéria, která chcete seřadit.

 8. Klikněte na OK.

 1. Uložte a zavřete zdroj dat, která obsahuje váš seznam čísel pro sledování.

 2. Otevřete kupón publikaci Publisheru dárkové poukázky nebo.

 3. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a potom klikněte na hromadné korespondence.

 4. V podokně úloh hromadné korespondence v části vytvořit seznam příjemců, klikněte na použít existující seznam a potom klikněte na Další: vytvoření nebo připojení k seznamu příjemců.

 5. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat vyhledejte zdroj dat, která obsahuje čísla pro sledování, vyberte soubor a potom klikněte na Otevřít.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení otevře složky Zdroje dat nejdřív. Pokud jste si uložili zdroje dat v umístění než složky Zdroje dat, vyhledejte umístění pro uložení zdroje dat.

 6. Pokud je zdrojem dat listu aplikace Excel, vyberte list, ve kterém chcete ze seznamu v dialogovém okně Vybrat tabulku.

 7. V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence můžete vybrat kódy sledování, které chcete zahrnout do hromadné korespondence. Zaškrtněte políčka vedle položky záznamy, které chcete zahrnout a zrušte zaškrtnutí políček u záznamy, které chcete vyloučit.

  Pokud chcete použít jenom některé položky ze seznamu, můžete seznam filtrovat podle specifického pole nebo kritéria. Po vyfiltrování seznamu můžete pomocí zaškrtávacích políček vybrat záznamy, které chcete zahrnout a vyloučit.

  Filtrování položek v seznamu

  1. Klikněte na šipku vedle názvu sloupce položky, která chcete filtrovat podle.

  2. Udělejte něco z tohoto:

   • (Prázdné) zobrazí všechny záznamy, ve kterých je odpovídající pole prázdné.

   • (Neprázdné) zobrazí všechny záznamy, ve kterých odpovídající pole obsahuje informace.

   • (Upřesnit) otevře dialogové okno filtrovat a seřadit, které můžete použít k filtrování pomocí několika podmínkám. Můžete taky můžete klikněte na Filtr v části Upřesnit seznam příjemců dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence pro otevření dialogového okna filtrovat a seřadit.

    Tip: Pokud zdroj dat obsahuje záznamy, které mají stejné informace a jsou deset nebo méně jedinečné hodnoty ve sloupci, můžete filtrovat podle specifických informací. Například pokud existuje více záznamů tento seznam Austrálie požadovanou zemi nebo oblast, je můžete vyfiltrovat Austrálie.

    V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence zobrazí jenom určené záznamy. Chcete-li znovu zobrazit všechny záznamy, klikněte na (vše)

  Seřazení položek v seznamu

  1. V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence klikněte na záhlaví sloupce, které chcete řadit podle předmětu.

  2. Pokud chcete rychle vybrat všechny položky nebo zrušit výběr všech položek, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka v záhlaví sloupce.

  3. Pokud chcete řadit podle více kritérií, klikněte na Seřadit v části Upřesnit seznam příjemců v dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence. V dialogu filtrovat a seřadit vyberte kritéria, která chcete seřadit.

 8. Klikněte na OK.

 9. V dolní části podokna úloh hromadné korespondence, klikněte na Další: Vytvoření sloučených publikací.

Vložení datového pole do publikace

Po publikaci připojení ke zdroji dat, který chcete použít, vložíte do publikace na místo, kam chcete umístit číslo sledování datové pole.

 1. V podokně úloh hromadné korespondence v části připravit publikaci klikněte na tlačítko Sledování číselného pole data a přetáhněte je do upřednostňované umístění na dárkových poukázek.

 2. Pokud chcete vložit datová pole Další informace ve zdroji dat, třeba jména zákazníka a adresy, přetáhněte názvy polí do publikace.

 3. Pokud chcete použít formátování na datové pole můžete změnit vzhled sloučená data, vyberte pole, klikněte na kartu Formát a vyberte požadované možnosti.

 4. V dolní části podokna úloh hromadné korespondence, klikněte na Další: Vytvoření sloučených publikací.

 5. Uložení vaší publikace.

 1. V publikaci hromadné korespondence klikněte na místo, kam chcete vložit sledování číselné datové pole. Nejdřív musíte vytvořte textové pole pro umístění datového pole, pokud už neexistuje.

 2. V podokně úloh hromadné korespondence v seznamu v části Příprava publikace vyhledejte název pole, která odpovídá záhlaví sloupce v seznamu čísel pro sledování ve zdroji dat. Pokud jste použili Sledování početer jako záhlaví sloupce v seznamu čísel v tabulce sledování, například vyhledejte Sledování Číslo. Přetáhněte pole sledování čísla do textového pole, které jste vytvořili pro něj.

 3. Pokud chcete vložit datová pole Další informace ve zdroji dat, třeba jména zákazníka a adresy, přetáhněte názvy polí do publikace.

 4. Pokud chcete použít formátování na datové pole můžete změnit vzhled sloučená data, vyberte pole, písma v nabídce klikněte na Formát a pak vyberte požadované možnosti.

 5. Po vložení všech datových polí, uložte svou publikaci.

Náhled sloučení

Než se pustíte do hromadné korespondence, náhled výsledků sloučení a ujistěte se, že čísel pro sledování zobrazí podle vašich představ do svých publikací. Můžete zobrazit náhled hromadné korespondence dvěma způsoby: Pokud jsou Upřesnění rozložení kontroloval rozložení jednotlivých kupónů nebo dárkových poukázek nebo chystáte k tisku, pokud chcete zobrazit náhled uspořádání kupóny nebo dárkové poukázky na vytištěném listu.

 1. Na kartě korespondence klikněte na Náhled výsledků.

 2. Klikněte navigační tlačítka Tlačítko Vpřed Tlačítko Zpět vzhled ostatními položkami ze zdroje dat v této publikaci.

Zobrazit náhled rozložení kupónu nebo dárkový poukaz

Informacemi z prvního záznamu zdroje dat naplní datových polí. Navigační tlačítka slouží k zobrazení náhledu informace ze zdroje dat spolu se zbývajícími záznamy.

 1. V podokně úloh hromadné korespondence klikněte navigační tlačítka Tlačítko Vpřed Tlačítko Zpět vzhled ostatními položkami ze zdroje dat v této publikaci.

  Nemůžete upravovat položky zdroje dat v tomto poli, ale můžete formátovat, přesunutí nebo odstranění dat pomocí formátování, přesunutí nebo odstranění datových polí.

 2. Pokud se čísla zobrazují oříznutá, upravte formátování a rozložení publikace. Například budete muset zvětšení velikosti textového pole, které obsahuje datové pole pro váš číslem pro sledování nebo může být nutné zmenšení velikosti písma u datové pole.

 3. Pokud budete spokojeni s náhledy v dolní části podokna úloh klikněte na Další: Vytvoření sloučených publikací.

Náhled vytištěného listu

Konečná kontrola korespondence před tiskem vytvoříte pomocí Náhled hromadné korespondence.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Nastavení tisku.

 2. V dialogovém okně Nastavení tisku klikněte na více stránek na list a klikněte na OK.

 3. V podokně úloh hromadné korespondence v části Vytvoření sloučených publikací, klikněte na Náhled a ujistěte se, že informace zarovná správně na list dárkovým poukázkám nebo kupónům.

 4. Klikněte na Zavřít zavřete okno náhledu před tiskem.

Tisk sloučené publikace

 1. V podokně úloh hromadné korespondence v části Vytvoření sloučených publikací, klikněte na Tisk.

 2. Na stránce Tisk zobrazit náhled rozložení tisku, vyberte požadované možnosti tisku a klikněte na tlačítko Tisk.

 1. V podokně úloh hromadné korespondence v části Vytvoření sloučených publikací, klikněte na Tisk.

 2. V dialogovém okně Tisk vyberte požadované možnosti tisku a klikněte na tlačítko OK.

 3. V nabídce soubor klikněte na Uložit uložte publikaci.

  Poznámka: Mějte na paměti, že co ukládáte není sadu kupóny nebo dárků certifikáty, které mají vytisknout. Místo toho ukládáte publikace s jeho připojení zdroje dat a jejich pole zástupný symbol. Uložení publikace, můžete rychle vytvořit další dvojice kupóny nebo dárkové poukázky případě potřeby. Pokud chcete publikaci udržuje odkaz na zdroj dat, který jste připojení k tak, aby se můžete přejít na Náhled krok.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×