Přidání čísel pro sledování k dárkovým poukázkám nebo kupónům

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dárkové poukázky a propagační kupóny mohou hrát důležitou roli v marketingové strategii tím, že mohou přilákat nové zákazníky a zapůsobit na stávající zákazníky, aby se k obchodování s vaším podnikem vraceli. Jak však poznáte, zda skutečně přispívají k rozvoji vašeho podniku? Chcete-li co nejefektivněji využít svůj čas a prostředky vynaložené na marketing, je třeba najít způsob, jak sledovat úspěšnost marketingových akcí, aby bylo možné zjistit, jaké marketingové strategie jsou u jednotlivých zákazníků efektivní.

Jedním z nejsnazších způsobů sledování úspěšnosti marketingových prostředků, jako jsou dárkové poukázky a kupóny, je přidání čísla či kódu sledování ke každé přidělené dárkové poukázce nebo kupónu. Při uplatnění těchto poukázek a kupónů můžete tato čísla pro sledování použít k záznamu a zařazení reakcí zákazníka.

V tomto článku je vysvětleno, jak lze k dávkám dárkových poukázek a kupónů vytvořených v aplikaci Microsoft Office Publisher přidat čísla pro sledování.

V tomto článku

Způsoby sledování

Vytvoření zdroje dat, který obsahuje čísel pro sledování

Vytvoření dárkových poukázek nebo kupónů pomocí aplikace Publisher

Použití hromadné korespondence k přidání kódů sledování do publikace

Způsoby sledování

Existuje několik způsobů, jak zahrnout informace o sledování do publikací. Například:

 • Přidání jedinečných čísel k dárkovým poukázkám:     Pomocí jedinečného čísla přiřazeného každé dárkové poukázce je možné sledovat, kdy byly dárkové poukázky uplatněny, kým a na jaký produkt či službu. Přidáním jedinečných čísel pro sledování je navíc možné zajistit, aby dárkové poukázky nebyly duplikovány nebo uplatněny vícekrát.

 • Přidání specifických kódů ke kupónům za účelem sledování reakcí zákazníka:    Pro různá marketingová sdělení, reklamy či propagační akce používejte různé kódy. Tyto kódy umožní sledovat, jak se zákazníci o vaší nabídce dozvěděli. Čím více získáte informací o zákaznících, které váš podnik zaujal, a o položkách, o něž se zajímají, tím lépe budete moci upřesnit zaměření budoucích marketingových akcí.

Dárková poukázka s jedinečným číslem sledování

Poznámka: Stejnou metodu můžete použít, potřebujete-li přidat pořadová čísla ke vstupenkám, losům, fakturám nebo jinému typu publikací.

Začátek stránky

Vytvoření zdroje dat se seznamem jedinečných čísel pro sledování

Aby bylo možné použít k vytvoření dávky dárkových poukázek nebo kupónů s čísly pro sledování hromadnou korespondenci, je nutné nastavit zdroj dat obsahující sloupec s čísly pro sledování. Plánujete-li přidat k publikacím pouze čísla pro sledování, vytvořte pro tato čísla zdroj dat. Hodláte-li vkládat do publikací pomocí hromadné korespondence také další informace, například jména a adresy zákazníků, můžete přidat sloupec čísel pro sledování ke zdroji dat, v němž jsou uvedeny názvy a adresy, které chcete použít.

Zdroj dat pro projekt hromadné korespondence můžete vytvořit pomocí aplikace Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft Office Outlook nebo Microsoft Office Outlook s aplikací Business Contact Manager. Potřebujete-li ovšem vytvořit rozsáhlý seznam jedinečných pořadových čísel, která budou sloužit jako kódy sledování pro dárkové poukázky nebo kupóny, můžete tento seznam rychle vygenerovat pomocí aplikace Excel.

Použití aplikace Excel k vytvoření seznamu jedinečných čísel pro sledování

 1. V aplikaci Microsoft Office Excel otevřete nový nebo existující list.

 2. Do první buňky sloupce, do kterého chcete přidat čísla pro sledování, zadejte popisek, například Číslo pro sledování, a stisknutím klávesy ENTER přejděte na následující řádek.

 3. Do druhé buňky sloupce zadejte první pořadové číslo pro sledování. Zadejte například hodnotu 1 000.

 4. V buňce pod touto buňkou přičtěte k zadanému číslu 1 a pak toto číslo zadejte. Zadejte například hodnotu 1 001.

  Tím se pro řadu vytvářených čísel vytvoří vzorek.

 5. Vyberte buňky obsahující počáteční hodnoty.

 6. Přetáhněte výplně zpracovat Úchyt přes oblast buněk, které chcete vyplnit.

 7. Po vytvoření požadovaného počtu čísel pro sledování soubor uložte.

Přidání specifických předdefinovaných kódů sledování ke zdroji dat

Pokud jste již vytvořili sadu specifických čísel kódů, které chcete použít ke sledování a kategorizaci reakcí zákazníků, můžete tato čísla zadat do sloupce zdroje dat, který chcete použít pro hromadnou korespondenci.

 1. V aplikaci Microsoft Office Excel otevřete nový nebo existující list.

 2. Klepněte na první buňku ve sloupci, do kterého chcete zadávat data.

 3. Zadejte popisek, například Kód sledování, a stisknutím klávesy ENTER přejděte na následující řádek.

 4. Zadejte kód sledování a stisknutím klávesy ENTER přejděte na následující řádek.

 5. Opakujte tento krok, dokud nezadáte všechny kódy sledování, které chcete použít.

  Poznámka: Chcete-li vytvořit více kopií dárkového poukázky nebo kupónu sdílející stejný kód sledování, můžete do sloupce zadat stejné číslo vícekrát.

 6. Po vytvoření požadovaného počtu kódů sledování soubor uložte.

Začátek stránky

Vytvoření dárkové poukázky nebo kupónu pomocí aplikace Publisher

Publikaci dárkové poukázky nebo kuponu můžete v aplikaci Publisher vytvořit jedním ze dvou následujících způsobů. Můžete:

Použití předem navržené publikace dárkové poukázky

 1. Spusťte aplikaci Publisher.

 2. V seznamu Typy publikací klepněte na položku Dárkové poukázky a pak na požadovaný návrh.

 3. Upravte publikaci provedením požadovaných změn. Můžete například zvolit jinou sadu barev nebo písem.

 4. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

 5. Chcete-li nahradit zástupný text a obrázky vlastním textem a obrázky, proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li nahradit zástupný text, klepněte na něj a zadejte vlastní text.

   Ve většině případů se velikost textu automaticky přizpůsobí textovému poli. Chcete-li nastavit velikost textu sami, klepněte na textové pole, v nabídce Formát přejděte na příkaz Přizpůsobit text a klepněte na možnost Nepřizpůsobovat. Vyberte text a zvolte novou velikost písma ze seznamu Velikost písma na panelu nástrojů.

   Poznámka: Pokud jste již vytvořili sadu informací o zaměstnání, kontaktní informace o zaměstnání a loga automaticky nahradí některé zástupný text. Další informace najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odebrání informací o zaměstnání.

  • Chcete-li nahradit zástupné obrázky (nikoli návrhy publikací) vlastními obrázky, klepněte na zástupný obrázek pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Změnit obrázek a pak zvolte zdroj nového obrázku.

   Jestliže se po klepnutí pravým tlačítkem myši nezobrazí příkaz Změnit obrázek, klepněte na obrázek znovu, dokud se kolem něj nezobrazí šedé kruhy, a pak na obrázek klepněte pravým tlačítkem myši.

   Poznámka: Další informace o změně velikosti, přesunutí a dalších aspektech práce s obrázky naleznete v nápovědě k aplikaci Publisher.

 6. Po nastavení požadovaného vzhledu dárkové poukázky uložte soubor.

Navržení publikace od začátku

Jestliže navrhujete dárkovou poukázku nebo kupón od začátku, můžete začít s úplně prázdnou publikací nebo upravit existující publikaci. Typy malých publikací, například vizitky, pohlednice a štítky, lze upravit tak, aby sloužily jako kupóny. Letáky nebo brožury lze upravit na použití jako dárkové poukázky.

 1. Spusťte aplikaci Publisher.

 2. V seznamu Typy publikací proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li začít s prázdnou publikací, klepněte na položku Velikosti prázdných stránek a pak klepněte na požadovanou velikost.

  • Chcete-li přizpůsobit určitý návrh publikace, klepněte na požadovaný typ publikace a pak klepněte na požadovaný návrh.

  • Ve skupinovém rámečku Vlastní nastavení proveďte požadované změny.

 3. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

 4. Do publikace přidejte text, obrázky a libovolné jiné požadované objekty.

  Podrobné informace o práci s textem, obrázky a objekty naleznete v nápovědě k aplikaci Publisher.

 5. Po nastavení požadovaného vzhledu publikace uložte soubor.

Začátek stránky

Přidání kódů sledování do publikace pomocí funkce Hromadná korespondence

Po vytvoření seznamu čísel pro sledování ve zdroji dat a návrhu publikace jste připraveni sloučit seznam čísel pro sledování s publikací a vytvořit dávku dárkových poukázek nebo kuponů s jedinečnými čísly pro sledování.

Tento projekt hromadné korespondence zahrnuje čtyři obecné kroky:

 1. Připojit dárkových poukázek nebo publikace kupón ke zdroji dat.

 2. Vložení datového pole do publikace jako zástupný symbol pro číslo informací o sledování.

 3. Náhled hromadné korespondence k upřesnění rozložení

 4. Tisk publikace sloučené vytvořit nebo vytisknout sadu dárkovým poukázkám nebo kupónům zobrazených čísel pro sledování ze zdroje dat.

Připojení publikace dárkové poukázky nebo kupónu ke zdroji dat

 1. Uložte a zavřete zdroj dat obsahující seznam čísel pro sledování.

 2. Otevřete publikaci dárkové poukázky nebo kupónu v aplikaci Publisher.

 3. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Hromadná korespondence a katalogy a poté klepněte na příkaz Hromadná korespondence.

 4. V podokně úloh Hromadná korespondence klepněte ve skupině Vytvoření seznamu příjemců na přepínač Použít existující seznam a pak klepněte na odkaz Další: Vytvoření seznamu příjemců nebo připojení k tomuto seznamu.

 5. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat vyhledejte zdroj dat obsahující čísla pro sledování, vyberte soubor a klepněte na tlačítko Otevřít.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení otevře aplikace Publisher nejprve složku Zdroje dat. Pokud jste zdroj dat uložili do jiného umístění než do složky Zdroje dat, vyhledejte umístění, do kterého jste zdroj dat uložili.

 6. Je-li zdrojem dat list aplikace Excel, vyberte požadovaný list ze seznamu v dialogovém okně Vybrat tabulku.

 7. V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence můžete vybrat kódy sledování, které chcete do hromadné korespondence zahrnout. Zaškrtněte políčka u záznamů, které chcete zahrnout, a zrušte zaškrtnutí políček u záznamů, které chcete vyloučit.

  Pokud chcete použít pouze určité položky v seznamu, můžete seznam filtrovat podle zadaného pole nebo kritéria. Po uplatnění filtru můžete zahrnovat nebo vyřazovat záznamy z výběru zaškrtnutím příslušných zaškrtávacích políček.

  Filtrování položek v seznamu

  1. Klepněte na šipku vedle záhlaví sloupce položky, podle které chcete filtrovat.

  2. Klepněte na jednu z následujících položek:

   • Položka (Prázdné) zobrazí všechny záznamy, ve kterých je odpovídající pole prázdné.

   • Položka (Neprázdné) zobrazí všechny záznamy, ve kterých odpovídající pole obsahuje informace.

   • Položka (Upřesnit) otevře dialogové okno Filtrovat a seřadit , které lze použít k filtrování pomocí více kritérií. Dialogové okno Filtrovat a seřadit můžete otevřít také klepnutím na položku Filtr v části Upřesnit seznam příjemců v dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence.

    Tip: Pokud zdroj dat obsahuje položky sdílející stejné informace a ve sloupci je deset nebo méně jedinečných hodnot, můžete filtrovat podle konkrétních informací. Pokud například seznam obsahuje více záznamů obsahujících jako zemi či oblast Austrálii, můžete filtrovat podle hodnoty Austrálie.

    V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence jsou zobrazeny pouze určené položky. Chcete-li znovu zobrazit všechny položky, klepněte na položku (Vše)

  Seřazení položek v seznamu

  1. V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence klepněte na záhlaví sloupce položky, podle které chcete řazení provést.

  2. Chcete-li v seznamu rychle vybrat nebo vyřadit všechny položky, zaškrtněte políčko v záhlaví sloupce zaškrtávacích políček nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

  3. Pokud chcete položky seřadit pomocí více kritérií, klepněte v dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence na příkaz Seřadit v části Upřesnit seznam příjemců. V dialogovém okně Filtrovat a seřadit vyberte kritéria řazení.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

 9. Ve spodní části podokna Hromadná korespondence klepněte na odkaz Další: Vytvoření sloučených publikací.

Vložení datového pole do publikace

Po připojení publikace k požadovanému zdroji dat můžete do publikace vložit datové pole do umístění, kde se má zobrazovat číslo pro sledování.

 1. V publikaci hromadné korespondence klepněte na místo, kam chcete vložit datové pole čísla pro sledování. Pro umístění datového pole budete muset vytvořit textové pole, pokud již v publikaci neexistuje.

 2. V podokně úloh hromadné korespondence v seznamu v části Příprava publikace vyhledejte název pole, která odpovídá záhlaví sloupce v seznamu čísel pro sledování ve zdroji dat. Pokud jste použili Sledování početer jako záhlaví sloupce v seznamu čísel v tabulce sledování, například vyhledejte Sledování Číslo. Přetáhněte pole sledování čísla do textového pole, které jste vytvořili pro něj.

 3. Chcete-li do zdroje dat vložit datová pole pro další informace, například jména a adresy zákazníků, přetáhněte názvy těchto polí do publikace.

 4. Chcete-li pro datové pole použít formátování a změnit vzhled sloučených dat, vyberte příslušné pole, klepněte na příkaz Písmo v nabídce Formát a vyberte požadované možnosti.

 5. Po vložení všech datových polí publikaci uložte.

Náhled sloučení

Před dokončením slučování zobrazte náhled výsledku sloučení, abyste se ujistili, že se čísla pro sledování v publikacích zobrazují požadovaným způsobem. Náhled sloučení můžete zobrazit dvěma způsoby: Při dolaďování rozložení, kdy zobrazujete náhled pro kontrolu rozložení jednotlivých kupónů nebo dárkových poukázek, nebo při přípravě k tisku, kdy zobrazujete náhled uspořádání kupónů nebo dárkových poukázek na tiskovém listu.

Náhled rozložení kupónu nebo dárkové poukázky

Informace z prvního záznamu zdroje dat naplní datová pole. K zobrazení náhledu informací ze zbývajících záznamů zdroje dat lze použít navigační tlačítka.

 1. V podokně úloh hromadné korespondence klikněte navigační tlačítka Tlačítko Vpřed Tlačítko Zpět vzhled ostatními položkami ze zdroje dat v této publikaci.

  Položky zdroje dat zde nelze upravovat, data však lze formátovat, přesunout nebo odstranit formátováním, přesunutím nebo odstraněním datových polí.

 2. Pokud se čísla zobrazují oříznutá, upravte formátování a rozložení publikace. Může být například nutné zvětšit textové pole obsahující datové pole čísla pro sledování nebo zmenšit velikost písma datového pole.

 3. Pokud jste s náhledy spokojeni, klepněte v dolní části podokna úloh na odkaz Další krok: Vytvoření sloučených publikací.

Náhled vytištěného listu

Závěrečnou kontrolu sloučené publikace před tiskem je možné provést zobrazením jejího náhledu.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nastavení tisku.

 2. V dialogovém okně Nastavení tisku klepněte na možnost Více kopií na list a poté na tlačítko OK.

 3. V podokně úloh Hromadná korespondence klepněte v části Vytvoření sloučených publikací na tlačítko Náhled a ujistěte se, že informace jsou na listu s dárkovými poukázkami nebo kupóny správně zarovnány.

 4. Zavřete okno náhledu klepnutím na tlačítko Zavřít.

Tisk sloučené publikace

 1. V podokně úloh Hromadná korespondence klepněte v rámečku Vytvoření sloučených publikací na odkaz Tisk.

 2. V dialogovém okně Tisk vyberte požadované možnosti tisku a klepněte na tlačítko OK.

 3. Uložte publikaci klepnutím na příkaz Uložit v nabídce Soubor.

  Poznámka: Pamatujte si, že to, co ukládáte, není totožné se sadou kupónů a dárkových poukázek, které jste vytiskli. Ukládáte publikaci s jejím připojením ke zdroji dat a jejími zástupnými poli. Po uložení publikace budete moci v případě potřeby rychle vytvořit jinou sadu kupónů a dárkových poukázek. V publikaci zůstává zachováno propojení s nastaveným zdrojem dat, takže bude moci přeskočit úvodní kroky a začít náhledem před tiskem.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×