Přidání, úpravy, vyhledání a odstranění řádků pomocí datového formuláře

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Při řádku dat je velmi široký a vyžaduje opakované horizontální posun, zvažte použití datového formuláře můžete přidat, upravit, Hledat a odstranit řádky.

Informace o datových formulářích

Datový formulář usnadňuje zadání nebo zobrazení jednoho kompletního řádku informací v oblasti nebo tabulce, aniž by bylo nutné posouvat se ve vodorovném směru. Pokud máte více sloupců dat, než se vejde na obrazovku, pravděpodobně zjistíte, že při použití datového formuláře je zadávání dat jednodušší, než kdybyste se přesouvali z jednoho sloupce do druhého. Datový formulář je vhodné použít, pokud vám stačí jednoduchý formulář s textovými poli, jejichž popisky jsou tvořeny záhlavími sloupců, a nepotřebujete složitější nebo vlastní funkce formulářů, jako jsou seznamy nebo číselníky.

Příklad typického datového formuláře

Aplikace Microsoft Excel může automaticky vytvořit integrovaný Datový formulář pro určitou Oblast nebo Tabulka. V datovém formuláři budou všechna záhlaví sloupců zobrazena jako popisky v jednom dialogovém okně. U každého popisku bude prázdné textové pole, do kterého bude možné zadat data pro daný sloupec. Maximálně lze použít 32 sloupců. V datovém formuláři je možné přidávat nové řádky, přecházet na požadované řádky a (v závislosti na obsahu buněk) aktualizovat a odstraňovat řádky. Pokud určitá buňka obsahuje Vzorec, bude v datovém formuláři zobrazen jeho výsledek, ale nebude v něm možné daný vzorec změnit.

Poznámka: Datový formulář nelze vytisknout. V důsledku toho, že datový formulář je modální dialogové okno, také nelze v aplikaci Excel použít příkaz Tisk nebo tlačítko Tisk, dokud datový formulář nezavřete. Můžete případně pomocí klávesy PRINT SCREEN systému Windows vytvořit obrázek formuláře a zkopírovat jej do programu Malování nebo jiného programu.

Přidat tlačítko formulář na pásu karet

 1. V případě potřeby přidejte ke každému sloupci v oblasti nebo v tabulce záhlaví sloupce. Aplikace Excel tato záhlaví sloupců použije k vytvoření popisků pro každé pole ve formuláři.

  Důležité informace: Ujistěte se, že v dané oblasti dat nejsou žádné prázdné řádky.

 2. Klikněte na buňku v oblasti nebo tabulce, ke které chcete přidat formulář.

 3. Pokud chcete přidat tlačítko formulář Tlačítko Ovládací prvek formuláře na panel Nástrojů Rychlý přístup, postupujte takto:

  1. Klikněte na šipku vedle panelu nástrojů Rychlý přístup a klikněte na položku Další příkazy.

  2. V dialogovém okně Zvolit příkazy z klikněte na položku Všechny příkazy a potom vyberte tlačítko formulář Tlačítko Ovládací prvek formuláře v seznamu.

  3. Klikněte na Přidat a potom na OK.

 4. Na panelu Nástrojů Rychlý přístup klikněte na formulář Tlačítko Ovládací prvek formuláře .

Důležité informace: Pokud se zobrazí zpráva Příliš mnoho polí v datovém formuláři, je nutné snížit počet sloupců, protože datový formulář může obsahovat pouze 32 sloupců. Jedno řešení (při práci s oblastí sloupců) je vložení prázdného sloupce, který účinně rozdělí jednu oblast na dvě. Poté, je-li to nutné, vytvořte pro sloupce vpravo od prázdného sloupce samostatný datový formulář.

Použití datového formuláře

Pomocí datového formuláře můžete přidat, vyhledat, změnit nebo odstranit řádky z oblasti nebo tabulky.

Přidání nového řádku dat

 1. V datovém formuláři klikněte na tlačítko Nový.

 2. V zobrazeném datovém formuláři zadejte v příslušných polích data pro nový řádek.

  Chcete-li přejít na další pole na řádku, stiskněte klávesu Tab. Chcete-li přejít na předchozí pole, stiskněte kombinaci kláves Shift+Tab.

 3. Jakmile dokončíte zadávání dat, uložte změny stiskem klávesy Enter a přidejte řádek na konec oblasti nebo tabulky.

  Důležité informace: Pokud se zobrazí zpráva Nelze rozšířit tabulku nebo databázi, může to znamenat, že pokud budete pokračovat, mohou být přepsána stávající data. Přidáte-li pomocí datového formuláře řádek do tabulky nebo oblasti, aplikace Excel ji rozšíří směrem dolů. Pokud rozšíření tabulky přepíše existující data, aplikace Excel zobrazí zprávu Nelze rozšířit tabulku nebo databázi. Změňte uspořádání dat v listu, aby se oblast nebo tabulka mohla z posledního řádku rozšířit směrem dolů.

Poznámka: Před stisknutím klávesy Enter můžete všechny provedené změny vrátit zpět kliknutím na tlačítko Obnovit v datovém formuláři. Veškerá data zadaná do polí budou zahozena.

Přechod na požadovaný řádek

Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

 • Chcete-li řádky procházet po jednom, použijte šipky posuvníku v datovém formuláři.

 • Chcete-li řádky procházet po deseti, klikněte na posuvníku na oblast mezi šipkami.

 • Chcete-li přejít na další řádek v oblasti nebo tabulce, klikněte na možnost Najít další.

 • Chcete-li přejít na předchozí řádek v oblasti nebo tabulce, klikněte na možnost Najít předchozí.

Vyhledání řádku zadáním kritérií vyhledávání

 1. Klikněte na tlačítko Kritéria a zadejte do datového formuláře Kritéria porovnávání.

  Budou vyfiltrovány všechny položky začínající kritérii porovnávání. Pokud například zadáte jako kritérium text Dav, aplikace Excel vyhledá položky Davidovski a Davis. Chcete-li najít textové hodnoty, které mají společné pouze některé znaky, použijte jako kritérium zástupný znak.

  Následující zástupné znaky lze použít jako kritéria porovnávání ve filtrech a při vyhledávání a nahrazování obsahu.

Použití

Hledaný obsah

? (otazník)

Libovolný jeden znak
Kritérium ko?ář například nalezne položky kolář a kovář.

* (hvězdička)

Libovolný počet znaků
Kritérium *východ například nalezne položky jihovýchod a severovýchod.

~ (vlnovka) následovaná znakem ?, * nebo ~

Otazník, hvězdička nebo tilda
Kritérium fy91~? například nalezne fy91?.

 1. Chcete-li najít řádky splňující kritéria, klikněte na možnost Najít další nebo Najít předchozí.

 2. Chcete-li se vrátit do datového formuláře, abyste mohli přidat, změnit nebo odstranit řádky, klikněte na možnost Formulář.

Změna dat na řádku

 1. Vyhledejte řádek, který chcete změnit.

 2. Změňte data na řádku.

  Chcete-li přejít na další pole na řádku, stiskněte klávesu Tab. Chcete-li přejít na předchozí pole, stiskněte kombinaci kláves Shift+Tab.

 3. Po provedení změn dat stiskněte klávesu Enter a řádek bude aktualizován.

  Aplikace Excel se automaticky přesune na další řádek.

  Poznámka: Před stisknutím klávesy Enter můžete všechny provedené změny vrátit zpět kliknutím na tlačítko Obnovit.

Odstranění řádku

 1. Vyhledejte v datovém formuláři řádek, který chcete odstranit.

 2. Klikněte na tlačítko Odstranit.

  Upozornění: Zobrazí se dialogové okno s žádostí o potvrzení operace. Jakmile odstranění řádku potvrdíte, už jej nelze vrátit zpět.

Zavření datového formuláře

Chcete-li datový formulář zavřít a vrátit se zpět do listu, klikněte na tlačítko Zavřít v datovém formuláři.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×