Při použití čtečky obrazovky přidáte lidi ke kontaktům ve Skypu pro firmy

Při použití čtečky obrazovky přidáte lidi ke kontaktům ve Skypu pro firmy

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Rychlé přidání osoby a skupiny do seznamu kontaktů v Skype pro firmy pomocí klávesnice a Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows. V organizaci a i uživatelé, kteří nejsou ve vaší organizaci, pokud víte, že máte účet Skype můžete přidat uživatele nebo skupiny.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v tématu Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Přidání osoby nebo skupiny, která je ve vaší organizaci

 1. Pro spuštění Skype pro firmy stiskněte klávesu s logem Windows, napište Skype pro firmy a stiskněte Enter.

  Ve výchozím nastavení se Skype pro firmy otevře v zobrazení Kontakty s vybraným polem Vyhledat uživatele.

  Tip: Pokud chcete otevřít zobrazení Kontakty z jiného zobrazení v aplikaci Skype pro firmy (jako je karta Konverzace nebo karta Schůzky), stiskněte kombinaci kláves Ctrl+1.

 2. Do vyhledávacího pole Vyhledat uživatele napište jméno, adresu rychlé zprávy nebo telefonní číslo. Pokud vaše organizace používá skupiny Office 365, můžete také vyhledat název skupiny. Během psaní se zobrazují výsledky vyhledávání a zobrazí se karta Moje kontakty.

  Poznámka: V závislosti na typu účtu se mohou zobrazit ještě dvě další karty, Dovednost a Chatovací místnosti. Když je vybrána karta Moje kontakty, Skype pro firmy hledá v adresáři vaší organizace.

 3. Držte stisknutou klávesu s šipkou dolů, dokud se neozve jméno osoby, kterou chcete přidat.

 4. Stisknutím klávesy Enter otevřete místní nabídku. Uslyšíte : „Send an IM button“ (Tlačítko Poslat rychlou zprávu).

 5. Opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „More Options button“ (Tlačítko Další možnosti), poté stisknutím klávesy Enter otevřete nabídku.

  • Pokud chcete přidat osobu nebo skupinu do své skupiny Oblíbené v seznamu kontaktů, stiskněte A.

  • Pokud chcete přidat osobu nebo skupinu do jiné skupiny v seznamu kontaktů, například Ostatní kontakty, stiskněte klávesu O, poté pomocí klávesy se šipkou dolů procházejte skupiny. Až uslyšíte název požadované skupiny, stiskněte klávesu Enter.

Přidání osoby nebo skupiny, která není ve vaší organizaci

Poznámka: Správce vám povolí nebo zakáže funkci vyhledávání v Adresáři aplikace Skype podle zásad vyhledávání vaší organizace. Pokud není dostupná karta Adresář aplikace Skype, nebudete moct vyhledávat uživatele aplikace Skype.

Pokud osoba nebo skupina, které chcete přidat, nejsou ve vaší organizaci, ale víte, že mají účet aplikace Skype, postupujte takto:

 1. Spusťte Skype pro firmy. Okno aplikace Skype pro firmy se otevře na zobrazení Kontakty s vybraným vyhledávacím polem Vyhledat uživatele.

 2. Do vyhledávacího pole Vyhledat uživatele napište jméno, adresu rychlé zprávy nebo telefonní číslo. Během psaní se zobrazují výsledky vyhledávání na kartě Moje kontakty.

  Poznámka: Pokud je ve vaší organizaci povolen adresář Skype, Skype pro firmy prohledává miliony uživatelů Skype. Když znáte jejich ID aplikace Skype a umístění osoby nebo skupiny, které chcete přidat, pomůžete tím hledání upřesnit. Taky můžete hledat podle jejich e-mailové adresy nebo účtu Microsoft, například Jan@outlook.com.

 3. Opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte: „My Contacts Search, 1 of 3“ (Hledání v mých kontaktech, 1 ze 3).

 4. Opakujte stisknutí klávesy se šipkou doprava, dokud neuslyšíte: „Skype Directory Search, 2 of 3“ (Hledání v adresáři Skypu, 2 ze 3), poté stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: „Selected“ (Vybráno).

 5. Stiskněte dvakrát tabulátor, čímž přesunete fokus na výsledky hledání, poté opakujte stisknutí klávesy se šipkou dolů, dokud neuslyšíte jméno osoby, kterou chcete přidat.

 6. Stisknutím klávesy Enter otevřete místní nabídku. Uslyšíte: „Add to group button“ (Tlačítko Přidat do skupiny). Stisknutím klávesy Enter otevřete nabídku.

  • Pokud chcete přidat do svého seznamu Oblíbené nějakou osobu, stiskněte A.

  • Opakujte stisknutí klávesy se šipkou dolů, dokud neuslyšíte název požadované skupiny, a poté stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka: Když přidáte kontakt aplikace Skype do aplikace Skype pro firmy, zašle se upozornění osobě, kterou jste právě přidali. Této osobě poté můžete zasílat zprávy až poté, co přijme váš požadavek.

Odstranění kontaktu ze seznamu

 1. V zobrazení Kontakty opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte jméno kontaktu. Poté opakujte stisknutí klávesy se šipkou dolů, dokud neuslyšíte jméno kontaktu, který chcete odstranit.

 2. Stisknutím klávesy Enter otevřete místní nabídku. Uslyšíte : „Send an IM button“ (Tlačítko Poslat rychlou zprávu).

 3. Opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „More Options button“ (Tlačítko Další možnosti), poté stisknutím klávesy Enter otevřete nabídku.

  • Chcete-li kontakt odstranit z aktuální skupiny a přesunout jej do skupiny Ostatní kontakty, stiskněte klávesu G.

  • Pokud chcete odebrat osobu nebo skupinu ze svého seznamu Kontakty, stiskněte klávesu R.

 4. Otevře se okno s potvrzením. Uslyšíte: „No button“ (Žádné tlačítko). Odstranění potvrdíte stisknutím klávesy Y.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Lidi můžete rychle přidat do seznamu kontaktů v Skype pro firmy pro Mac pomocí předdefinované Mac OS čtečka obrazovky VoiceOver. Přidání osob nebo skupin ve vaší organizaci a i uživatelé, kteří nejsou ve vaší organizaci nebo odstranění kontaktům, kteří jsou v současnosti ve vašem seznamu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání osoby, která je ve vaší organizaci

Můžete rychle přidejte tuhle osobu z vaší organizace, vyhledáním jejich jména adresa pro rychlé zprávy nebo kontaktu můžete číslo.

 1. Spusťte Skype pro firmy pro Mac a v případě potřeby se přihlaste. Otevře se okno Skype pro firmy pro Mac v zobrazení Kontakty. Chcete-li vybrat pole Prohledat kontakty, opakovaně stiskněte tabulátor. Uslyšíte: „Search for contacts“ (Prohledat kontakty).

  Tip: Možnost Rychlá navigace umožňuje procházet aplikace pouze pomocí kláves se šipkami. Chcete-li Rychlou navigaci zapnout nebo vypnout, stiskněte současně klávesy s levou a pravou šipkou. Chcete-li zjistit více informací o Rychlé navigaci, přejděte k tématu VoiceOver pro systém Mac: Navigace pomocí rychlé navigace.

 2. Do pole Prohledat kontakty napište jméno, adresu rychlé zprávy nebo telefonní číslo. Během psaní se zobrazují výsledky vyhledávání.

 3. Přejděte do seznamu výsledků, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tabulky" a ve výsledcích hledání horní. Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte jméno osoby, kterou chcete přidat.

 4. Přejděte na řádek nabídek, stisknutím klávesy funkce + ovládací prvek + F2. Uslyšíte: "nabídka pruhu Apple."

 5. Pomocí klávesy šipka vpravo umožňuje přecházet na Kontakty a stisknutím klávesy Šipka dolů otevřete nabídku Kontakty. Uslyšíte: "Kontakty, nabídka, < počet položek >."

 6. Stisknutím klávesy se šipkou dolů vyberte volbu Přidat kontakt. Uslyšíte: „Add contact“ (Přidat kontakt). Poté stisknutím klávesy Enter přidejte osobu do svého seznamu.

Přidání osoby, která není ve vaší organizaci

Můžete přidat uživatele, kteří nejsou ve vaší organizaci, pokud máte účet Skype.

Poznámka: Správce Zapne nebo vypne funkci Skype adresáře hledání v souladu s zásady ve vaší organizaci. Pokud kartu adresář Skype není k dispozici, nebudete moct Skype uživatele můžete vyhledávat.

 1. Spusťte Skype pro firmy pro Mac a v případě potřeby se přihlaste. Otevře se okno Skype pro firmy pro Mac v zobrazení Kontakty. Chcete-li vybrat pole Prohledat kontakty, opakovaně stiskněte tabulátor. Uslyšíte: „Search for contacts“ (Prohledat kontakty).

 2. Do pole Prohledat kontakty napište adresu rychlé zprávy nebo telefonní číslo. Během psaní se zobrazují výsledky vyhledávání.

 3. Přejděte do seznamu výsledků, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tabulky" a ve výsledcích hledání horní. Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte jméno osoby, kterou chcete přidat.

 4. Přejděte na řádek nabídek, stisknutím klávesy funkce + ovládací prvek + F2. Uslyšíte: "nabídka pruhu Apple."

 5. Pomocí klávesy šipka vpravo umožňuje přecházet na Kontakty a stisknutím klávesy Šipka dolů otevřete nabídku Kontakty. Uslyšíte: "Kontakty, nabídka, < počet položek >."

 6. Stisknutím klávesy se šipkou dolů vyberte volbu Přidat kontakt. Uslyšíte: „Add contact“ (Přidat kontakt). Poté stisknutím klávesy Enter přidejte osobu do svého seznamu.

Odstranění kontaktu ze seznamu

 1. Přejděte do zobrazení kontaktů v části hlavní navigace. Přejděte stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Kontaktů vybraných, přepínací tlačítko."

 2. Chcete-li přejít do seznamu Kontakty, stiskněte mezerník a poté dvakrát stisknete tabulátor. Uslyšíte: „Contacts table“ (Tabulka Kontakty).

 3. Chcete-li v případě potřeby rozbalit skupinu kontaktů, stiskněte klávesu se šipkou vpravo.

 4. Opakovaným stisknutím klávesy se šipkou dolů procházejte kontakty, dokud se neozve jméno osoby, kterou chcete odstranit.

 5. Přejděte na řádek nabídek, stisknutím klávesy funkce + ovládací prvek + F2. Uslyšíte: "nabídka pruhu Apple."

 6. Pomocí klávesy šipka vpravo umožňuje přecházet na Kontakty a stisknutím klávesy Šipka dolů otevřete nabídku Kontakty. Uslyšíte: "Kontakty, nabídka, < počet položek >."

 7. Stisknutím klávesy se šipkou dolů vyberte volbu Odebrat kontakt. Uslyšíte: „Remove contact“ (Odebrat kontakt). Poté stisknutím klávesy Enter odeberte osobu ze svého seznamu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Použití funkce VoiceOver, čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS, jak přidat lidi svým kontaktům nebo seznam oblíbených položek na Skype pro firmy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Vyhledání kontaktu a otevření karty kontaktu

Správce organizace Zapne nebo vypne funkci Skype adresáře hledání v souladu se zásadami hledat uživatele v organizaci. Pokud jiný organizace umožňuje, můžete přidat účet Skype osoby od jiné organizace.

 1. Otevřete Skype pro firmy a přihlaste se v případě potřeby. Zobrazí se úvodní obrazovku obsahující vyhledávacího pole pro kontakty v adresáři společnosti, přehledu o nadcházejících událostech a poslední konverzace.

  Tip: Pokud not odhlášení Skype pro firmy posledního jste použili, se otevře aplikace bez vás vyzve k přihlášení. Přihlašovací Pokud potřebujete pomoc podívejte se do základní úkoly s použitím čtečky obrazovky se Skypem pro firmy.

 2. Přesunutí fokusu na pole Prohledat kontakty. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Prohledat kontakty, vyhledávacího pole." Chcete-li vyhledat kontakt, poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Hledat pole, upravuje." Zadejte jméno nebo e-mailu alias uživatele nebo skupiny, který chcete najít, pomocí vaší klávesnice na obrazovce. Pokud chcete přejít na klávesnici, potažením prstu doprava, dokud dozvíme klávesu. Zavření klávesnice a přejděte na výsledky hledání, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Hledat" a potom poklepejte na obrazovce.

  Tip: Klávesnici můžete najít také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete a poklepete na obrazovku.

 3. Procházet hledání výsledků, potažením prstu doprava, dokud nebude na kontakt, který chcete slyšet. Jak přesunout, VoiceOver oznamuje jméno kontaktu (osoba nebo skupina), název (Pokud je k dispozici) a jejich stav. Na kontakt, jehož karty kontaktu, který chcete otevřít, poklepejte na obrazovce. Konverzace se otevře vyberte kontakt a uslyšíte: "Ikona tlačítka Zpět."

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "< jméno kontaktu > tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka rozevírací seznam pro kontakt. Pokud chcete otevřít kartu kontaktu, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítko karty kontaktu najdete v článku" a potom poklepejte na obrazovce. Otevření karty kontaktu který dozvíme: "Tlačítko Zavřít."

 5. Procházet informace o možností karty kontaktu nebo, potáhněte prstem doprava nebo doleva. VoiceOver čte přesunete položky karty kontaktu. Na kartě kontaktu může najít uživatele následující prvky uživatelského rozhraní:

  • Tlačítko Zavřít, jméno kontaktu, tlačítko Oblíbené a tlačítko Přidat kontakt

  • Titul kontaktu

  • Tlačítko Videohovor, tlačítko Hovor, tlačítko Poslat zprávu

  • E-mailová adresa kontaktu

  • Název společnosti, u které kontakt pracuje

  • Číslo kanceláře

  • Telefonní číslo do práce

Přidání osob ke kontaktům

 1. Otevření karty kontaktu uživatele nebo skupiny, kterou chcete přidat do seznamu kontaktů. Naučte se hledat jeho kartu kontaktu, najdete pod odkazy hledání kontaktu a otevřete jeho kartu kontaktu.

 2. Na kartě kontaktu potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Přidat kontakt, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Fokus přesune do seznamu skupiny kontaktů.

 3. Umožňuje přecházet skupiny kontaktů, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte název skupiny, ve které chcete kontakt přidat. VoiceOver oznamuje názvy skupin pohybujete. Když ve skupině budete potřebovat, poklepejte na obrazovce.

 4. Kontakt je přidán do vybrané skupiny a uslyšíte: "Přidané do skupiny." Přejděte zpět do karty kontaktu, potažením prstu doleva, dokud uslyšíte "Zavřete tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

Přidání osob na seznam Oblíbené

 1. Otevřete kartu kontaktu osoby nebo skupiny, kterou chcete přidat do seznamu Oblíbené položky. Naučte se hledat jeho kartu kontaktu, najdete pod odkazy hledání kontaktu a otevřete jeho kartu kontaktu.

  Tip: Pokud už kontakt, který chcete přidat k oblíbeným položkám ve složce Kontakty, můžete hledat je v zobrazení Kontakty. Pro návrat do zobrazení kontaktů na obrazovce start potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "kontaktů tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře zobrazení kontaktů.

 2. Pokud chcete přidat kontakt do vaší Oblíbené položky seznamu přejděte potažením prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Přidat do oblíbených položek" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Kontakt je přidán do seznamu Oblíbené položky a uslyšíte: "< jméno kontaktu > aktuálně přidat k oblíbeným položkám."

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Použití funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky s Skype pro firmy pro Android, jak přidat lidi svým kontaktům nebo seznam oblíbených položek na Skype pro firmy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Vyhledání kontaktu a otevření karty kontaktu

Správce organizace Zapne nebo vypne funkci Skype adresáře hledání v souladu se zásadami hledat uživatele v organizaci. Pokud jiný organizace umožňuje, můžete přidat účet Skype osoby od jiné organizace.

 1. Otevřete Skype pro firmy pro Android a přihlaste se v případě potřeby. Zobrazí se úvodní obrazovku obsahující vyhledávacího pole pro kontakty v adresáři společnosti, přehledu o nadcházejících událostech a poslední konverzace.

  Tip: Pokud not odhlášení Skype pro firmy pro Android posledního jste použili, se otevře aplikace bez vás vyzve k přihlášení. Přihlašovací Pokud potřebujete pomoc podívejte se do základní úkoly s použitím čtečky obrazovky se Skypem pro firmy.

 2. Přesunutí fokusu na pole Hledat v adresáři společnosti. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Hledání v adresáři společnosti." Chcete-li vyhledat kontakt, poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Hledat lidi, textové pole." Zadejte jméno nebo e-mailu alias uživatele nebo skupiny, který chcete najít, pomocí vaší klávesnice na obrazovce.

  Poznámka: Pokud chcete přejít na klávesnici, umístit na prst na obrazovce a přetáhněte ji kolem uslyšíte prvek klávesnice.

 3. Procházet hledání výsledků, potažením prstu doprava, dokud nebude na kontakt, který chcete slyšet. Při přesouvání je funkce TalkBack oznamuje jméno kontaktu (osoba nebo skupina) a jejich stav. Na kontakt, jehož karty kontaktu, který chcete otevřít, poklepejte na obrazovce. Otevření karty kontaktu který dozvíme: "Kartu kontaktu."

 4. Procházet informace o možností karty kontaktu nebo, potáhněte prstem doprava nebo doleva. Funkce talkBack čte přesunete položky karty kontaktu. Na kartě kontaktu může najít uživatele následující prvky uživatelského rozhraní:

  • Vraťte se tlačítko jméno kontaktu, tlačítko Oblíbené položky a Další možnosti

  • Titul kontaktu

  • Tlačítko videohovor, tlačítko zvuku volání, tlačítko Chat

  • E-mailová adresa kontaktu

  • Číslo kanceláře

  • Telefonní číslo do práce

  • Název společnosti, u které kontakt pracuje

Přidání osob ke kontaktům

 1. Otevření karty kontaktu uživatele nebo skupiny, kterou chcete přidat do seznamu kontaktů. Naučte se hledat jeho kartu kontaktu, najdete pod odkazy hledání kontaktu a otevřete jeho kartu kontaktu.

 2. Na kartě kontaktu potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Přidat kontakt, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Fokus přesune do seznamu kontaktů skupiny.

 3. Umožňuje přecházet vaší skupin kontaktů potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte název skupiny, ve které chcete kontakt přidat. Funkce talkBack oznamuje názvy skupin pohybujete. Když ve skupině budete potřebovat, poklepejte na obrazovce.

 4. Kontakt je přidán do vybrané skupiny a uslyšíte: "Kontakt bude přidán do < název skupiny >." Přejděte zpět do karty kontaktu, potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Navigovat nahoru tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

Přidání osob na seznam Oblíbené

 1. Otevřete kartu kontaktu osoby nebo skupiny, kterou chcete přidat do seznamu Oblíbené položky. Naučte se hledat jeho kartu kontaktu, najdete pod odkazy hledání kontaktu a otevřete jeho kartu kontaktu.

  Tip: Pokud už kontakt, který chcete přidat k oblíbeným položkám ve složce Kontakty, můžete hledat je v zobrazení Kontakty. Přejděte do zobrazení složky Kontakty, na obrazovce start potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nebude dozvíme "zobrazení kontaktů a správu kontaktů obrazovky" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře zobrazení kontaktů.

 2. Pokud chcete přidat kontakt do vaší Oblíbené položky seznamu přejděte potažením prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Přidat do oblíbených položek" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Kontakt je přidán do seznamu Oblíbené položky a uslyšíte: "Kontaktu se přidá k oblíbeným položkám."

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Skype pro firmy v Outlook na webu Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows slouží k přidání kontaktu z vaší organizace na vašem osobním seznamu kontaktů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku na webu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace Skype pro firmy v rámci Outlook na webu doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Skype pro firmy v rámci Outlook na webu běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook na webu.

Přidání kontaktu

 1. Otevřete Outlook na webu v prohlížeči a v případě potřeby přihlášení.

  Tip: Přihlašovací Pokud potřebujete pomoc podívejte se do základní úkoly s použitím čtečky obrazovky se Skypem pro firmy.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Pomocí kláves Šipka dolů v podokně konverzace Skype pro firmy " a stisknutím klávesy Šipka dolů. Otevře se podokno Skypu pro firmy konverzace s fokusem na seznamu kontaktů a uslyšíte: "Skupiny kontakty."

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Prohledat konverzace, zadejte jméno kontaktu," a potom zadejte jméno nebo e-mailu alias uživatele nebo skupiny, který chcete najít. Uslyšíte: "Hledání aktualizace a < X > nalezené ve složce Kontakty."

 4. Přesunutí do seznamu, dvojím stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte: "Lidé" a na první kontakt název a stav.

 5. Projděte si výsledky, použijte nahoru nebo dolů kláves se šipkami. Jak přesunout, přečte Předčítání kontakty.

 6. Po uslyšíte jméno kontaktu, který chcete, stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno konverzace v nové podokno.

 7. Stiskněte Shift + Tab, dokud nebude slyšet "Otevřít < jméno kontaktu > profilu" a stiskněte klávesu Enter. Otevření karty kontaktu.

 8. Pokud chcete přidat kontakt, stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Přidat do kontaktů" a stiskněte klávesu Enter. Kontakt je přidán do seznamu kontaktů a uslyšíte: "< jméno kontaktu > je teď kontakt".

 9. Pokud chcete vrátit do seznamu kontaktů, stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "Položka nabídky kontakty" a stiskněte klávesu Enter. Zavření podokna Skypu pro firmy konverzace, stisknutím klávesy Esc.

Odstranění kontaktu

 1. V seznamu kontaktů stisknutím klávesy Tab, dokud dozvíme jméno kontaktu a potom nahoru nebo dolů kláves se šipkami přejděte kontakty. Předčítání přečte jména kontaktů pohybujete.

 2. Když na kontakt, který chcete odstranit, stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno konverzace v nové podokno.

 3. Stiskněte Shift + Tab, dokud nebude slyšet "Otevřít < jméno kontaktu > profilu" a stiskněte klávesu Enter. Otevření karty kontaktu.

 4. Odstranit kontakt, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Kontaktů tlačítko Odstranit" a stiskněte klávesu Enter. Otevře okno s upozorněním a uslyšíte: "dialogového okna Odstranit kontakt, zaměření na tlačítko Odstranit." Potvrďte a zavřete okno oznámení, stiskněte klávesu Enter.

Viz také

Vyhledání kontaktu ve Skypu pro firmy v Outlooku na webu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k odeslání rychlé zprávy ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky v Outlooku na webu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×