Přiřazení oprávnění Exchange pro migraci poštovních schránek do Office 365

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

K migraci místních poštovních schránek Exchange do Office 365 jsou potřeba určitá oprávnění pro přístup k těmto poštovním schránkám a někdy i oprávnění k jejich změnám. Tato oprávnění musí mít uživatelský účet, který během migrace použijete pro připojení k místní organizaci Exchange. Tento uživatelský účet se označuje jako účet správce migrace a slouží k vytvoření koncového bodu migrace vaší místní organizace.

Správce migrace musí mít potřebná oprávnění pro správu ve vaší místní organizaci Exchange, aby mohl úspěšně vytvořit koncový bod migrace. Stejná oprávnění pro správu jsou potřeba, když správce migrace chce vytvořit dávku migrace a vaše organizace nemá koncové body migrace. V následujícím seznamu jsou uvedená oprávnění pro správu, která musí účet správce migrace mít, aby mohl migrovat poštovní schránky do Office 365. Seznam je členěný podle různých typů migrace:

 • Fázovaná migrace Exchange   

  Pro fázovanou migraci musí účet správce migrace splňovat tyto podmínky:

  • Musí být členem skupiny Domain Admins ve službě AD DS (Active Directory Domain Services) v místní organizaci.

   nebo

  • Musí mít přiřazené oprávnění úplného přístupu ke každé místní poštovní schránce A TAKY oprávnění WriteProperty, aby mohl u místních uživatelských účtů měnit vlastnost TargetAddress.

   nebo

  • Musí mít přiřazené oprávnění Receive As pro místní databázi poštovních schránek, která uchovává poštovní schránky uživatelů, A TAKY oprávnění WriteProperty, aby mohl u místních uživatelských účtů měnit vlastnost TargetAddress.

 • Přímá migrace Exchange   

  Pro přímou migraci musí účet správce migrace splňovat tyto podmínky:

  • Musí být členem skupiny Domain Admins ve službě AD DS (Active Directory Domain Services)v místní organizaci.

   nebo

  • Musí mít přiřazené oprávnění úplného přístupu ke každé místní poštovní schránce.

   nebo

  • Musí mít přiřazené oprávnění Receive As pro místní databázi poštovních schránek, která uchovává poštovní schránky uživatelů.

 • Migrace IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4)   

  Pro migraci IMAP4 musí textový soubor s oddělovači (.csv) pro dávku migrace obsahovat:

  • Uživatelské jméno a heslo pro každou poštovní schránku, kterou chcete migrovat.

   nebo

  • Uživatelské jméno a heslo pro účet v systému zasílání zpráv IMAP4, který má potřebná administrativní oprávnění pro přístup ke všem poštovním schránkám uživatelů. Informace o tom, jestli váš server IMAP4 podporuje tento přístup, a postup při jeho povolení, najdete v dokumentaci k serveru IMAP4.

K rychlému přiřazení oprávnění, která jsou potřeba k migraci poštovních schránek do Office 365, můžete použít prostředí Exchange Management Shell ve vaší místní organizaci.

Poznámka: Protože Exchange Server 2003, které nejsou podporovány Exchange prostředí Management Shell, musíte pomocí Active Directory uživatelů a počítačů přiřadit oprávnění FullAccess a Exchange Server správce můžete přiřadit oprávnění Receive As. Další informace najdete v tématu jak přiřadit účet služby přístup k všechny poštovní schránky v Exchange Server 2003.

Informace o různých způsobech migrace poštovních schránek do Office 365 najdete v článku Způsoby, jak do Office 365 migrovat víc e-mailových účtů.

Co potřebujete vědět, než začnete?

 • Odhadovaná doba provádění každého postupu: 2 minuty.

 • Potřebujete přiřadit oprávnění před provedením tohoto postupu nebo postupy. Jaká oprávnění potřebujete najdete "Oprávnění a delegování" položky v části "Příjemce zřizování oprávnění" v tématu Příjemce oprávnění .

Co chcete udělat?

Přiřadit oprávnění FullAccess

Následující příklady ukazují různé možnosti, jak pomocí rutiny Add-MailboxPermission Exchange PowerShellu přiřadit účtu správce migrace oprávnění úplného přístupu k poštovním schránkám v místní organizaci.

Příklad 1   
Účtu správce migrace (například účtu migadmin) se přiřadí oprávnění úplného přístupu k poštovní schránce uživatele Terry Adams.

Add-MailboxPermission -Identity "Terry Adams" -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Příklad 2   
Účtu správce migrace se přiřadí oprávnění úplného přístupu k poštovním schránkám všech členů distribuční skupiny MigrationBatch1.

Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Příklad 3   
Účtu správce migrace se přiřadí oprávnění úplného přístupu ke všem poštovním schránkám, které mají atribut CustomAttribute10 s přiřazenou hodnotou MigBatch2.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Příklad 4   
Účtu správce migrace se přiřadí oprávnění úplného přístupu ke všem poštovním schránkám uživatelů v místní organizaci.

Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Podrobné informace o syntaxi a parametrech najdete v těchto tématech:

Jak poznáte, jestli přiřazení oprávnění funguje?

Spuštěním jednoho z následujících příkazů můžete ověřit, jestli jste v jednotlivých příkladech úspěšně přiřadili účtu správce migrace oprávnění úplného přístupu.

Get-MailboxPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-MailboxPermission -User migadmin

Přiřadit oprávnění Receive As

Následující příklad ukazuje, jak pomocí rutiny Add-ADPermission Exchange PowerShellu přiřadit účtu správce migrace oprávnění Receive As k databázi „Mailbox Database 1900992314“.

Add-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin -ExtendedRights receive-as

Podrobné syntaxe a parametr informace najdete v tématu Přidání ADPermission.

Jak poznáte, jestli přiřazení oprávnění funguje?

Ověřte, jestli jste v příkladu úspěšně přiřadili účtu správce migrace oprávnění ReceiveAs. Spusťte tento příkaz:

Get-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin

Přiřadit oprávnění WriteProperty

Následující příklady ukazují různé možnosti, jak pomocí rutiny Add-ADPermission Exchange PowerShellu přiřadit účtu správce migrace oprávnění WriteProperty ke změnám vlastnosti TargetAddress u místních uživatelských účtů. Toto oprávnění je potřeba k provedení fázované migrace Exchange v případě, že správce migrace není členem skupiny Domain Admins.

Příklad 1   
Účtu správce migrace (například účtu migadmin) se přiřadí oprávnění WriteProperty ke změnám vlastnosti TargetAddress účtu uživatele Rainer Witte.

Add-ADPermission -Identity "Rainer Witte" -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Příklad 2   
Účtu správce migrace se přiřadí oprávnění WriteProperty ke změnám vlastnosti TargetAddress všech členů distribuční skupiny StagedBatch1.

Get-DistributionGroupMember StagedBatch1 | Add-ADPermission User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress 

Příklad 3   
Účtu správce migrace se přiřadí oprávnění WriteProperty ke změnám vlastnosti TargetAddress všech uživatelských účtů, které mají atribut CustomAttribute15 s přiřazenou hodnotou StagedMigration.

Get-User -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Příklad 4   
Účtu správce migrace se přiřadí oprávnění WriteProperty ke změnám vlastnosti TargetAddress poštovních schránek uživatelů v místní organizaci.

Get-User –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Podrobné informace o syntaxi a parametrech najdete v těchto tématech:

Jak poznáte, jestli přiřazení oprávnění funguje?

Ověřte, jestli jste úspěšně přiřadili účtu správce oprávnění WriteProperty. Spuštěním jednoho z následujících příkazů můžete ověřit, jestli jste pomocí příkazů v jednotlivých příkladech úspěšně udělili oprávnění ke změnám vlastnosti TargetAddress.

Get-ADPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-ADPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-ADPermission -User migadmin
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×