Převod nabídek na zaplacené faktury pomocí šablony webové databáze Služby

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Šablona webové databáze Služby pro aplikaci Access 2010 vytvoří databázi připravenou k použití, která umožní sledovat nabídky, faktury, zákazníky a další údaje související s vedením firmy poskytující různé služby.

Následující video ukazuje stručný situace může být použití této šablony.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Pokud jste to ještě neudělali, Stáhněte si šabloně služby.

Čtěte dále a zjistěte, jak použít šablonu k vytvoření vlastní databáze a jak ji začít používat k provozu vlastní společnosti.

V tomto článku

První spuštění databáze

Začínáme: Přidání existujících dat do databáze služby

Řídicí panel: Sledování aktivních nabídek a faktur

Nabídky: Správa všech nabídek

Faktury: Správa všech faktur

Centrum sestav: Zobrazení a tisk sestav

Pokročilé: Správa služeb, produktů, zaměstnanců a zákazníků

Další kroky

První spuštění databáze

Zobrazí se dialogové okno umožňující zvolit, zda se mají zachovat vzorová data nebo zda se mají odstranit, abyste mohli začít zadávat svá vlastní:

Spouštěcí formulář šablony webové databáze Služby

1. na tlačítko na levé straně otevřete databázi a pracovat s ukázkovými daty. Access naplní databáze služby daty z fiktivní společnosti Northwind Traders.

2. na tlačítko vpravo se odstraní vzorová data, abyste mohli začít zadávat svá vlastní.

Po odstranění vzorových dat se také přestane zobrazovat dialogové okno při spuštění.

3. zrušte zaškrtnutí políčka zabránit dialogové okno nadále nezobrazovalo.

Poznámka: Všechna pole a ovládací prvky v šabloně služby zobrazující údaje o měně použít znak dolaru ($) jako symbol měny. Pokud národní prostředí používá jiný symbol měny, měli byste zvážit nastavení polí a ovládacích prvků před odeberu ukázková data.

Začínáme: Přidání existujících dat do databáze Služby

Karta Začínáme obsahuje následující další karty, které vám pomohou s umístěním vašich firemních dat a se zahájením práce:

Karty Začínáme

Funkce

Vítejte

Odkazy na užitečné zdroje

Informace o společnosti

Pole pro uložení informací o vaší společnosti pro použití na fakturách a dalších sestavách

Zaměstnanci

Zobrazení datového listu s informacemi o zaměstnancích. Přihlášený zaměstnanec je zaznamenáván na nové nabídky a faktury.

Služby

Zobrazení datového listu pro služby, které lze přidat do nabídek a faktur.

Produkty

Zobrazení datového listu s materiály, které prodáváte nebo používáte. Tyto produkty můžete přidávat na nabídky a faktury.

Nabídky a faktury

Zobrazení dvou datových listů: vaše nabídky a faktury

Když v dialogovém okně při spuštění kliknete na možnost Začít zadávat data, Access vás přenese na kartu Vítejte pod kartou Začínáme, kde můžete zahájit zadávání svých dat do své nové databáze Služby.

Karta Začínáme v šabloně webové databáze Služby

Kartu Začínáme nemusíte používat k zadávání všech svých dat. Tato karta slouží pouze pro vaše pohodlí, abyste mohli rychle začít. Většina informací, které můžete zadat na následujících kartách Začínáme lze také zadat na hlavních kartách, jako například na kartě Nabídky nebo na kartě Faktury. Nicméně informace o své společnosti, které budou uvedeny na nabídkách a fakturách, můžete zadat pouze pomocí karty Informace o společnosti.

Karta Vítejte: Nápověda a další zdroje

Odkazy na kartě Vítejte vedou na nejaktuálnější zdroje, abyste svou databázi Služby mohli maximálně využívat. Přestože se tyto odkazy nemění, jejich cíle jsou aktualizovány, jakmile jsou k dispozici nové zdroje.

 • Až si prohlédnete informace na kartě Vítejte, klikněte na tlačítko Další a přejděte na kartu Informace o společnosti.

Karta Informace o společnosti: Zadání informací o společnosti

Na kartě Informace o společnosti můžete zadat informace o své společnosti, jako je název, adresa, telefon a e-mailová adresa. Tyto informace se zobrazí na fakturách a dalších sestavách vytvořených v databázi.

Karta Informace o společnosti v šabloně databáze Služby

 • Zadejte do příslušných polí informace o své společnosti a klikněte na tlačítko Další.

Karta Zaměstnanci: Zadání informací o zaměstnancích

Na kartě Zaměstnanci můžete do databáze začít přidávat zaměstnance. To vám pomůže sledovat, co který zaměstnanec udělal. Pokud je například vytvořena nová nabídka, je jako součást této nové nabídky zaznamenán přihlášený zaměstnanec.

 • Zadejte do datového listu informace o jednotlivých zaměstnancích a klikněte na tlačítko Další.

  Na hlavní kartě Zaměstnanci také můžete zaměstnance prohlížet, upravovat a přidávat.

Karta Služby: Zadání informací o službách

Na kartě Služby můžete přidávat informace o službách, které poskytujete, jako je například jejich hodinová sazba. Služby také můžete odebírat jejich odstraněním nebo označením jako přerušené. Službu můžete odstranit pouze tehdy, když se nenachází na žádné nabídce nebo faktuře.

Když do nabídky nebo faktury přidáte nějakou službu, je přidána její výchozí hodinová sazba. Před odesláním nabídky nebo faktury však můžete hodinovou sazbu u libovolné služby změnit. Úprava sazby na nabídce nebo faktuře nebude mít vliv na výchozí hodinovou sazbu pro danou službu.

Přidání údajů o službách uložených v aplikaci Excel

Do datového listu Accessu můžete kopírovat a vkládat data z Excelu. Kopírování a vkládání dat vám může ušetřit čas, obzvláště když se data v Excelu nachází v řádcích nebo sloupcích, které jsou stejné nebo velmi podobné sloupcům v datovém listu.

Při přípravě na kopírování dat z Excelu a jejich vložení do Accessu je třeba vzít v úvahu dva hlavní aspekty.

 • Pokud jsou data Excelu uspořádána do řádků (na rozdíl od sloupců), měli byste je před vložením do Accessu v Excelu transponovat.

 • Pokud sloupce v aplikaci Excel nejsou ve stejném pořadí jako sloupce v datovém listu Accessu, měli byste před jejich vložením do Accessu změnit v Excelu jejich uspořádání.

Důležité informace:  Sloupec Kód služby musí pro každou službu obsahovat nějakou hodnotu a tato hodnota musí být jedinečná – tj. dvě nebo více služeb nesmí mít stejný název.

Poznámka:  Kroky v této části předpokládají, že máte v datovém listu Služby data pro všechny čtyři sloupce. Pokud nemáte data pro všechny z nich, můžete zkopírovat data, která máte k dispozici. Jediný sloupec, který je povinný a musí obsahovat jedinečné hodnoty je Kód služby.

Transponování dat Excelu z řádků do sloupců

Tip:  Pokud nejsou vaše data seřazena stejně jako sloupce v datovém listu Accessu, zvažte vložení listu do Excelu a transponování dat na nový list. Použití nového listu může usnadnit uspořádání dat do stejného pořadí jako jsou sloupce datového listu Accessu.

 1. V Excelu vyberte data a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  Tip:  Chcete-li vybrat několik nesouvisejících skupin nebo buněk, stiskněte a podržte při výběru klávesu CTRL.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši do buňky, která se nachází mimo vaše vybraná data (například buňka pod nejspodnějším řádkem vašeho výběru), a v části Možnosti vložení klikněte na tlačítko Transponovat:
  Vložit a Transponovat

Změna uspořádání sloupců dat v Excelu, které jsou v jiném pořadí než v datovém listu Služby
 1. Otevřete sešit Excelu, který obsahuje data o vašich službách.

 2. Vložte nový list. Pokud potřebujete pomoc s tímto krokem najdete v článku aplikace Excel vložení nebo odstranění listu.

 3. Na novém listu:

  1. Zadejte nebo vložte Kód služby do buňky A1.

  2. Zadejte nebo vložte Popis služby do buňky B1.

  3. Zadejte nebo vložte Výchozí hodinovou sazbu do buňky C1.

  4. Zadejte nebo vložte Poznámky do buňky D1.

 4. Zkopírujte názvy nebo kódy svých služeb do sloupce A:

  1. Klikněte na ouško listu, kde jsou uvedeny názvy nebo kódy.

  2. Vyberte seznam názvů nebo kódů a stiskněte kombinaci kláves CTRL+C

  3. Klikněte na ouško nového listu.

  4. Vyberte buňku A2 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

 5. Zkopírujte popisy služeb do sloupce B:

  1. Klikněte na buňku B2 a zadejte rovnítko (=).

  2. Klikněte na ouško listu, kde jsou uvedeny popisy.

  3. Klikněte na buňku obsahující první popis a potom stiskněte klávesu ENTER.
   Excel vloží odkaz na buňku do buňky B2 na novém listu.

  4. Na novém listu klikněte opět na buňku B2 a potom poklikejte na Úchyt Úchyt .
   Excel vloží odkazy na buňky pro zbytek seznamu do sloupce B.

 6. Opakujte krok 5, ale použijte sloupec C a zkopírujte výchozí hodinové sazby pro své služby.

 7. Opakujte krok 5, ale použijte sloupec D a zkopírujte poznámky pro své služby.

Vložení dat ze sloupců, které jsou ve stejném pořadí jako sloupce na datovém listu Služby
 1. V Excelu vyberte data a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  Chcete-li vybrat více nesouvisejících skupin nebo buněk, stiskněte a podržte při výběru klávesu CTRL.

 2. Na kartě služby v Accessu klikněte pravým tlačítkem na hvězdičku na datovém listu a potom klikněte na Vložit.
  Kontextová nabídka na datovém listu Služby

Postupné přidávání služeb

 • Klikněte na Přidat novou službu otevřete formulář Údaje a zadejte informace o službě.
  – nebo –

 • Zadejte data do datového listu na kartě Služby.

Karta Produkty: Zadání informací o produktech

Na kartě Produkty přidejte informace o produktech, které prodáváte nebo používáte při poskytování služby.

Když do nabídky nebo faktury přidáte nějaký produkt, je jako součást nabídky nebo faktury zaznamenána jednotková cena. Před odesláním konkrétní nabídky nebo faktury však můžete jednotkovou cenu u libovolného produktu změnit. Úprava ceny na nabídce nebo na faktuře neovlivní jednotkovou cenu produktu.

Přidání údajů o produktech, které máte uložené v Excelu

Do datového listu Accessu můžete kopírovat a vkládat data z Excelu. Kopírování a vkládání dat vám může ušetřit čas, obzvláště když se data v Excelu nachází v řádcích nebo sloupcích, které jsou stejné nebo velmi podobné sloupcům v datovém listu.

Při přípravě na kopírování dat z Excelu a jejich vložení do Accessu je třeba vzít v úvahu dva hlavní aspekty.

 • Pokud jsou data Excelu uspořádána do řádků (na rozdíl od sloupců), měli byste je před vložením do Accessu v Excelu transponovat.

 • Pokud sloupce v Excelu nejsou ve stejném pořadí jako sloupce v datovém listu Accessu, měli byste před jejich vložením do Accessu změnit v Excelu jejich uspořádání.

Důležité informace:  Sloupec Kód produktu musí pro každý produkt obsahovat nějakou hodnotu a tato hodnota musí být jedinečná – tj. dva nebo více produktů nesmí mít stejný název.

Poznámka:  Kroky v této části předpokládají, že máte v datovém listu Produkty data pro všechny čtyři sloupce. Pokud nemáte data pro všechny z nich, můžete zkopírovat data, která máte k dispozici. Jediný sloupec, který je povinný a musí obsahovat jedinečné hodnoty je Kód produktu.

Transponování dat Excelu z řádků do sloupců

Pokud jsou data uspořádána do řádků (na rozdíl od sloupců), před vložením do Accessu je v Excelu transponujte.

Tip:  Pokud nejsou vaše data seřazena stejně jako sloupce v datovém listu Accessu, zvažte vložení listu do Excelu a transponování dat na nový list. Použití nového listu může usnadnit uspořádání dat do stejného pořadí jako jsou sloupce datového listu Accessu.

 1. V Excelu vyberte data a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  Chcete-li vybrat několik nesouvisejících skupin nebo buněk, stiskněte a podržte při výběru klávesu CTRL.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši do buňky, která se nachází mimo vaše vybraná data (například buňka pod nejspodnějším řádkem vašeho výběru), a v části Možnosti vložení klikněte na tlačítko Transponovat:
  Vložit a Transponovat

Uspořádání sloupců Excelu, které jsou v jiném pořadí oproti datovému listu Produkty
 1. Otevřete sešit Excelu, který obsahuje data o vašich produktech.

 2. Vložte nový list. Pokud potřebujete pomoc s tímto krokem najdete v článku aplikace Excel vložení nebo odstranění listu.

 3. Na novém listu:

  1. Zadejte nebo vložte Kód produktu do buňky A1.

  2. Zadejte nebo vložte Popis produktu do buňky B1.

  3. Zadejte nebo vložte Jednotkovou cenu do buňky C1.

  4. Zadejte nebo vložteMnožství v jednotce do buňky D1.

  5. Zadejte nebo vložte Poznámky do buňky E1.

 4. Zkopírujte názvy nebo kódy produktů do sloupce A:

  1. Klikněte na ouško listu, kde jsou uvedeny názvy nebo kódy.

  2. Vyberte seznam názvů nebo kódů a stiskněte kombinaci kláves CTRL+C

  3. Klikněte na ouško nového listu.

  4. Vyberte buňku A2 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

 5. Zkopírujte popisy svých produktů do sloupce B:

  1. Klikněte na buňku B2 a zadejte rovnítko (=).

  2. Klikněte na ouško listu, kde jsou uvedeny popisy.

  3. Klikněte na buňku obsahující první popis a potom stiskněte klávesu ENTER.
   Excel vloží odkaz na buňku do buňky B2 na novém listu.

  4. Na novém listu klikněte opět na buňku B2 a potom poklikejte na Úchyt Úchyt .
   Excel vloží odkazy na buňky pro zbytek seznamu do sloupce B.

 6. Opakujte krok 5, ale použijte sloupec C a zkopírujte jednotkovou cenu svých produktů.

 7. Opakujte krok 5, ale použijte sloupec D a zkopírujte Množství v jednotce pro své produkty.

 8. Opakujte krok 5, ale použijte sloupec E a zkopírujte poznámky pro své produkty.

Vložení dat ze sloupců, které jsou ve stejném pořadí jako sloupce na datovém listu Produkty
 1. V Excelu vyberte data a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  Chcete-li vybrat více nesouvisejících skupin nebo buněk, stiskněte a podržte při výběru klávesu CTRL.

 2. Na kartě Produkty v Accessu klikněte pravým tlačítkem na hvězdičku na datovém listu a poté klikněte na příkaz Vložit.
  Kontextová nabídka na datovém listu Služby

Postupné přidávání produktů

 • Klikněte na Přidat nový produkt otevřete formulář Podrobnosti o produktu a zadejte informace o produktu.
  – nebo –

 • Zadejte data do datového listu na kartě Produkty.

Karta nabídky a faktury: Zadání nabídek a faktur

Pokud již máte hotové nějaké nabídky nebo faktury, můžete je zadat do datového listu na kartě Nabídky a faktury.

 1. Chcete-li zadat nabídku, klikněte na odkaz Přidat novou nabídku. Chcete-li zadat fakturu, klikněte na odkaz Přidat novou fakturu.

 2. Otevře se formulář pro zadání podrobných údajů, ve kterém zadejte informace, které máte k dispozici. Například stav, zaměstnanec, který vytvořil nabídku nebo fakturu, a zákazník.

 3. Pokud zadáte zákazníka, který není v databázi, Access vás vyzve k zadání nového zákazníka. Klikněte na tlačítko Ano a vyplňte informace o novém zákazníkovi, které máte k dispozici. Po zavření datového listu bude zákazník dostupný v rozevíracím seznamu Zákazník.

 4. Po skončení zadávání každé nabídky nebo faktury klikněte na tlačítko Uložit a zavřít. Data budou uložena a formulář se uzavře.

 5. Jakmile skončíte s přidáváním existujících nabídek a faktur, klikněte na tlačítko Další.

Začátek stránky

Řídicí panel: Sledování aktivních nabídek a faktur

Karta Řídicí panel představujte praktické místo pro sledování otevřených nabídek a nezaplacených faktur, a zároveň umožňuje přidání nové nabídky nebo faktury.

Karta Řídicí panel v šabloně databáze Služby

Zobrazení údajů o nabídce nebo faktuře

 • Klikněte na hodnotu v poli Č. nabídky a otevřete formulář Údaje nabídky pro danou nabídku.

  Údaje můžete před odesláním nabídky upravovat – tj. když má pole Stav hodnotu Nová.

 • Klikněte na hodnotu v poli Č. faktury a otevřete formulář Údaje faktury pro danou fakturu.

Vytvoření nové nabídky nebo faktury

 • Klikněte na odkaz Nová nabídka nebo Nová faktura a poté vyplňte zobrazený formulář.

  Poznámka: Pokud nejste do databáze přihlášeni, vyberte své jméno z rozevíracího seznamu Prodejce a přidejte své jméno do nabídky nebo faktury.

Začátek stránky

Nabídky: Správa všech nabídek

Karta Nabídky poskytuje zobrazení pro správu nabídek na základě jejich stavu.

Karta Nabídky v šabloně databáze Služby

Nabídky jsou uvedeny na následujících kartách:

 • Aktivní    Seznam nabídek, které nebyly fakturovány, odmítnuty nebo kterým nevypršela platnost.

 • Schváleno    Seznam nabídek, které byly schválené nebo fakturované.

 • Fakturované    Seznam fakturovaných nabídek. Můžete si zobrazit fakturu pro uvedenou nabídku.

 • Prošlá platnost    Seznam nabídek s prošlou platností, které nebyly fakturovány.

 • Odmítnuto    Seznam odmítnutých nabídek. Odmítnutou nabídku můžete schválit, aby ji bylo možné vyfakturovat.

Zobrazení údajů o nabídce

 • Klikněte na hodnotu v poli Č. nabídky a otevřete formulář Údaje nabídky pro danou nabídku.

  Údaje můžete před odesláním nabídky upravovat – tj. když má pole Stav hodnotu Nová.

Formulář Údaje nabídky

Formulář Údaje nabídky

1. na číslo nabídky a stav se zobrazí v levém horním rohu formuláře Údaje nabídky.

2. pomocí tlačítek v horní části formuláře Údaje nabídky odeslat schválit, odmítnout nebo faktury nabídky, vytvořit její duplikát nabídky a zobrazit nabídku při přípravě na tisk.

3. Obecné informace o nabídce jsou uvedeny v polích přímo pod tlačítky v horní části formuláře Údaje nabídky.

4. karty uprostřed formuláře Údaje nabídky jsou podrobnosti o nabídku: řádkové položky (služby a produkty), služby umístění, poplatky a podmínky a poznámky. Beze změny výchozích hodnot pro přidružené služby nebo produkt můžete upravit sazby a jednotkové ceny pro položky na řádku na libovolnou nabídky.

5. celkové částky služeb, produktů a daně se zobrazí v pravém dolním rohu formuláře Údaje nabídky. Pokud aktualizujete podrobnosti na kartě položky řádku nebo na kartu poplatků a podmínky, klikněte na Aktualizovat součty a aktualizovat hodnoty uvedené v této oblasti.

Vytvoření nové nabídky

 • Na kartě Nabídky klikněte na odkaz Nová nabídka a poté vyplňte formulář Údaje nabídky.

  Poznámka: Pokud nejste do databáze přihlášeni, vyberte své jméno z rozevíracího seznamu Prodejce a přidejte své jméno do nabídky.

Odeslání nabídky ke schválení

Nabídek, které nebyly odeslány nemají číslo nabídky; hodnotu […] se zobrazí v části nabídky #.

 1. Na kartě nabídky klikněte na tlačítko […] v řádek, který obsahuje nabídky, které chcete odeslat.
  Access otevře formuláře Údaje nabídky a zobrazí nabídku.

 2. Zkontrolujte obecné informace a údaje pro danou nabídku a proveďte veškeré nezbytné změny, jako je přidání nebo odebrání řádkových položek, úprava sazby nebo jednotkové ceny pro řádkovou položku či přidání poznámek.

 3. V horní části formuláře Údaje nabídky klikněte na tlačítko Odeslat.

Schválení nebo zamítnutí odeslané nabídky

 1. Na kartě Nabídky kliknutím na hodnotu ve sloupci Č. nabídky otevřete formulář Údaje nabídky a zobrazte nabídku.

 2. Zkontrolujte informace nabídky a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud je nabídka přijatelná, klikněte na tlačítko Schválit v horní části formuláře Údaje nabídky.

  • Pokud by nabídka byla přijatelná s drobnými změnami, klikněte na tlačítko Duplikovat v horní části formuláře Údaje nabídky. Access vytvoří novou nabídku na základě té původní. Pak můžete tuto novou nabídku přezkoumat a odeslat a poté ji schválit.

  • Pokud je nabídka nepřijatelná, klikněte na tlačítko Odmítnout v horní části formuláře Údaje nabídky.

Převod schválené nabídku na fakturu

 1. Na kartě nabídky klikněte na kartu Schváleno
  Aplikace Access zobrazí nabídek, které byly schválené, včetně nabídek, které již byly vyfakturovány.

 2. Klikněte na hodnotu v poli Č. nabídky a otevřete formulář Údaje nabídky pro danou nabídku.

 3. Zkontrolujte údaje nabídky.

  Poznámka: Není možné změnit cokoli v podrobnostech nabídky, který byl schválen. Však můžete vytvořit duplicitní nabídka po kliknutí na duplicitní, opravit a odeslání nabídky duplicitní a potom schválení a pomocí této nabídce k vytvoření faktury.

 4. V horní části formuláře Údaje nabídky klikněte na tlačítko Fakturovat.

Tisk nebo zaslání nabídky e-mailem

 1. Na kartě Nabídky kliknutím na hodnotu ve sloupci Č. nabídky otevřete formulář Údaje nabídky a zobrazte nabídku.

 2. V horní části formuláře Údaje nabídky klikněte na Zobrazení nabídky.
  Otevře nabídku ve formě, ve které bude vytištěna.

  Poznámka:  Tlačítka v horní části nabídky se na konečném výtisku nezobrazují.

 3. Klikněte na příslušné tlačítko v horní části nabídky.

začátek stránky

Faktury: Správa všech faktur

Na kartě Faktury můžete vytvářet nové faktury a kontrolovat faktury podle stavu.

Karta Faktury v šabloně databáze Služby

Faktury jsou uvedeny na následujících kartách:

 • Nezaplacené    Seznam faktur, které nebyly zaplaceny, ale ještě nejsou po splatnosti.

 • Po splatnosti   Seznam faktur, které nebyly zaplaceny a jsou po splatnosti.

 • Placená   Seznam zaplacených faktur.

Zobrazení údajů o faktuře

 • Klikněte na hodnotu v poli Č. faktury a otevřete formulář Údaje faktury pro danou fakturu.

  Údaje můžete před odesláním faktury upravovat – tj. když má pole Stav hodnotu Nová.

Formulář Údaje faktury

Formulář Údaje faktury

1. v levém horním rohu formuláře Údaje faktury se zobrazí na číslo faktury a stav.

2. pomocí tlačítek v horní části formuláře Údaje faktury na odeslání faktury nebo označit, který ho ceny, vytvořit její duplikát faktury, co Zobrazit fakturu vypadat podobně jako při tisku, k ukládání změn na fakturu a zavřete formulář Údaje faktury.

3. Obecné informace o faktury jsou uvedeny v polích přímo pod tlačítky v horní části formuláře Údaje faktury. Pokud vystavení faktury z nabídky dědí informace z této nabídce, ale můžete provádět změny faktury bez ovlivnění původní nabídkou.

4. karty uprostřed formuláře Údaje faktury jsou podrobnosti o faktury: řádkové položky (služby a produkty), služby umístění, poplatky a podmínky a poznámky. Pokud vystavení faktury z nabídky dědí tyto informace z této nabídce, ale můžete provádět změny údaje faktury bez ovlivnění původní nabídkou. Můžete také upravit sazby a jednotkové ceny pro položky na řádku na každé faktuře beze změny výchozích hodnot pro přidružené služby nebo produktu.

5. celkové částky služeb, produktů a daně se zobrazí v pravém dolním rohu formuláře Údaje faktury. Pokud aktualizujete podrobnosti na kartě položky řádku nebo na kartu poplatků a podmínky, klikněte na Aktualizovat součty a aktualizovat hodnoty uvedené v této oblasti.

Vytvoření nové faktury

 • Klikněte na odkaz Nová fakturaa potom vyplňte formulář Údaje faktury.

  Poznámka: Pokud nejste do databáze přihlášeni, vyberte své jméno z rozevíracího seznamu Prodejce a přidejte své jméno do nabídky.

Odeslání faktury k platbě

Faktur, které nebyly odeslány nemají číslo faktury; hodnotu […] se zobrazí v části Faktura číslo.

 1. Na kartě faktury klikněte na tlačítko […] v řádku obsahující faktury, kterou chcete odeslat platby.
  Access otevře formuláře Údaje faktury a slouží k zobrazení faktury.

 2. Zkontrolujte obecné informace a údaje pro danou fakturu a proveďte veškeré nezbytné změny, jako je přidání nebo odebrání řádkových položek, úprava sazby nebo jednotkové ceny pro řádkovou položku či přidání poznámek.

 3. V horní části formuláře Údaje faktury klikněte na tlačítko Odeslat.

Tisk nebo odeslání faktury e-mailem

 1. Na kartě Faktury kliknutím na hodnotu ve sloupci Č. faktury otevřete formulář Údaje faktury a zobrazte nabídku.

 2. V horní části formuláře Údaje faktury klikněte na Zobrazit fakturu.
  Aplikace Access otevře fakturu ve formě, ve které bude vytištěna.

  Poznámka:  Tlačítka v horní části faktury se na konečném výtisku nezobrazují.

 3. Klikněte na příslušné tlačítko v horní části faktury.

Označení faktury jako zaplacené

 1. Na kartě Faktury, na kartě Nezaplaceno, kliknutím na hodnotu ve sloupci Č. faktury otevřete formulář Údaje faktury a zobrazte fakturu.

 2. V horní části formuláře Údaje faktury klikněte na tlačítko Označit jako odeslané.

Začátek stránky

Centrum sestav: Zobrazení a tisk sestav

Šablona databáze Služby obsahuje čtyři sestavy: seznam zákazníků a tři sestavy prodejů (měsíční, čtvrtletní a roční).

Karta Centrum sestav v šabloně databáze Služby

Chcete-li zobrazit náhled sestavy, postupujte takto:

 • Klikněte na kartu Centrum sestav a v části Vyberte zprávu, klikněte na sestavu, která chcete zobrazit.
  Access zobrazí sestavu v podokně náhledu.

Náhled můžete přizpůsobit pomocí možností zobrazených v horní části podokna s náhledem. Zobrazené možnosti závisí na tom, pro kterou sestavu si prohlížíte náhled.

Tisk sestavy:

 1. Zobrazte si náhled sestavy, kterou chcete vytisknout.

 2. Na kartě Centrum sestav klikněte na odkaz Otevřít na nové kartě a stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Pokročilé: Správa služeb, produktů, zaměstnanců a zákazníků

Karta Pokročilé představuje praktické místo pro správu následujících seznamů:

 • Zákazníci

 • Zaměstnanci

 • Produkty

 • Služby

Jednotlivé seznamy jsou zobrazeny jako datové listy, kde si snáze všimnete nekonzistencí a kde můžete provádět hromadné změny dat.

Karta Pokročilé v šabloně databáze Služby

Další kroky

Jakmile začnete webovou databázi Services používat ke správě svých firemních záležitostí, budete s velkou pravděpodobností přemýšlet o nových způsobech vyhledávání dat pomocí dotazů nebo jejich filtrování. Pravděpodobně také zjistíte, že potřebujete databázi upravit tak, aby lépe vyhovovala vašim potřebám. Pomocí odkazů v této části můžete získat další informace o běžných úlohách a úpravách, které můžete provádět.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×