Převod dat uložených jako text na kalendářní data

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V některých případech se může stát, že jsou datové údaje naformátovány a uloženy jako text. Mohli jste například zadat datum do buňky formátované jako text nebo může jít o datové údaje importované nebo vložené jako text z externího zdroje dat.

Kalendářní data, která jsou formátované jako text jsou zarovnané doleva namísto doprava zarovnaný v buňce. Pomocí kontroly chyb zapnutá datové údaje s dvouciferným letopočtem formátované text může taky označeny indikátor chyby Buňka s chybou ve vzorci .

Protože chyb v aplikaci Excel můžete určit kalendářních dat formátovaných jako text s dvouciferným letopočtem formátované, můžete převést na kalendářní data formátovaná data možnosti automatických oprav. Pomocí funkce DATUMHODN můžete převést nejčastěji jiné typy dat text na kalendářní data.

Převod textových dat s roky tvořenými dvěma číslicemi pomocí funkce Kontrola chyb

Pokud importujete data do aplikace Excel z jiného zdroje nebo zadáváte datové údaje s dvouciferným letopočtem do buněk, které byly dříve naformátovány jako text, může se v levém horním rohu buňky zobrazit malý zelený trojúhelník. Tento indikátor chyby označuje, že datum je uloženo jako text, jak znázorňuje následující příklad.

Buňky se zeleným indikátorem chyby v levém horním rohu

Převeďte kalendářní data z textu do formátu data můžete indikátorem chyby.

Poznámky: První věcí první zkontrolujte, jestli chyb je povolen v Excelu. Postup:

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Vzorce.

  V Excel 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office > Možnosti aplikace Excel > vzorce.

 2. V části Kontrola chyb zaškrtněte Povolit kontrolu chyb na pozadí. Chyba, která se nachází, budou označeny s trojúhelníčkem v levém horním rohu buňky.

 3. V části pravidla kontroly chyb vyberte buňky obsahující roky ve tvaru zaokrouhlené na 2 číslice.

Postupujte podle následujících převeďte kalendářní datum formátované jako text zpět na běžné datum.

 1. Vyberte na listu libovolnou buňku nebo oblast sousedících buněk s indikátorem chyby v levém horním rohu.

  Jak vybrat buňky, oblasti, řádky nebo sloupce

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením ukazatele myši přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

  Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti, podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku oblasti. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky na listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+A.

  Poznámka: Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves Ctrl+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves Ctrl+A bude vybrán celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Potom podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka: Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klikněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  Záhlaví v listě

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Poznámka: Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klikněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru. Poté podržte klávesu CTRL a klikněte na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Šipka (Šipka vlevo nebo Šipka vpravo pro řádky, Šipka nahoru nebo Šipka dolů pro sloupce).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahujícím data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+End rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+Home rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem teď bude obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klikli.

  Tip: Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Klikněte na tlačítko chyby, které se zobrazí vedle vybrané buňky nebo oblasti buněk.

  Tlačítko chyby

 3. V zobrazené nabídce klikněte na příkaz Převést XX na 20XX nebo na příkaz Převést XX na 19XX. (Pokud se chcete pouze zbavit indikátoru chyby bez převádění na číslo, klikněte na příkaz Ignorovat chybu.)

  Příkazy pro převod kalendářních dat

  Touto akcí převedete datové údaje s dvouciferným letopočtem formátované jako text na standardní datové údaje s čtyřciferným letopočtem.

  Převedená kalendářní data

  Jakmile převedete buňky z formátu kalendářních dat formátovaných jako text, můžete měnit způsob jejich zobrazení v buňkách pomocí formátování kalendářních dat.

Začátek stránky

Převod textových dat pomocí funkce DATUMHODN

Pro převod údaje data formátovaného jako text v buňce na pořadové číslo použijte funkci DATUMHODN. Potom vzorec zkopírujte, vyberte buňky, které obsahují datové údaje formátované jako text, a příkazem Vložit jinak zadejte formát datových údajů.

 1. Vyberte prázdnou buňku a ověřte, jestli je její formát čísel Obecné.

  Postup pro ověření formátu čísel

  1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle pole Formát čísla a pak klikněte na položku Obecný.

   Obrázek pásu karet v Excelu

 2. V prázdné buňce:

  1. Typ = DATUMHODN (

  2. Klepněte na buňku, obsahující textová data, která chcete převést.

  3. Typ )

  4. Stiskněte klávesu ENTER.

   Funkce DATUMHODN vrátí sériové číslo data, které je vyjádřené jako textové datum.

   Co je pořadové číslo?

   Kalendářní data jsou v aplikaci Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

 3. Zkopírovat vzorec převodu do oblasti více sousedících buněk, vyberte buňku, ve kterém kdybyste vzorec napsali a pak přetáhněte úchyt pro vyplnění Úchyt přes oblast prázdných buněk, která odpovídá velikosti oblast buněk s textovými daty.

  Po přetažení úchytu by se měla zobrazovat oblast buněk, jejichž pořadová čísla odpovídají oblasti buněk obsahujících textová data.

 4. Vyberte buňku nebo oblast buněk a potom klepněte na kartě Domů ve skupině Schránka na tlačítko Kopírovat.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 5. Vyberte buňku nebo oblast buněk s textovými daty a klepněte na kartě Domů ve skupině Schránka na šipku vedla tlačítka Vložit a poté klepněte na příkaz Vložit jinak.

 6. V dialogovém okně Vložit jinak klepněte v části Vložit na přepínač Hodnoty a poté klepněte na tlačítko OK.

 7. Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna vedle popisku Číslo.

  Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Číslo

 8. V okně Druh klikněte na položku Datum a poté v seznamu Typ klikněte na požadovaný formát kalendářního data.

 9. Chcete-li po úspěšném převodu dat vymazat všechna pořadová čísla, vyberte buňky, které je obsahují, a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×