Office
Přihlásit se

Převod buněk kontingenční tabulky na vzorce listu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kontingenční tabulka má několik rozložení, která vytvářejí předdefinovanou strukturu tabulky, tato rozložení ovšem nelze upravovat. Požadujete-li pružnější způsob navrhování rozložení kontingenční tabulky, můžete buňky převést na vzorce listu a poté s využitím všech funkcí dostupných v listu změnit rozložení těchto buněk. Můžete převést buňky na vzorce používající funkce pro práci s krychlemi nebo funkci ZÍSKATKONTDATA. Převod buněk na vzorce výrazně usnadňuje proces vytváření, aktualizace a správy těchto upravených kontingenčních tabulek.

Převedete-li buňky na vzorce, mají tyto vzorce přístup ke stejným datům jako kontingenční tabulka a mohou být aktualizovány, aby byly zobrazeny aktuální výsledky. Nebudete ovšem již mít přístup, s výjimkou filtru sestavy, k interaktivním funkcím kontingenční tabulky, například k filtrování, řazení nebo k úrovním rozbalení a sbalení.

Poznámka: Převedete-li kontingenční tabulku založenou na datech OLAP (Online Analytical Processing), můžete pokračovat v aktualizaci dat k dosažení aktuálních hodnot, ale nemůžete aktualizovat aktuální členy zobrazené v tabulce.

V tomto článku

Informace o obvyklých scénářích při převodu kontingenčních tabulek na vzorce listu

Převod buněk na vzorce používající funkce pro práci s krychlemi

Převod buněk pomocí funkce ZÍSKATKONTDATA

Informace o obvyklých scénářích při převodu kontingenčních tabulek na vzorce listu

Následují typické příklady, jak lze po převodu buněk kontingenční tabulky upravit rozložení převedených buněk.

Změna uspořádání a odstranění buněk   

Předpokládejme, že každý měsíc potřebujete vytvořit periodickou tabulku pro vaše zaměstnance. Potřebujete pouze podmnožinu informací tabulky a dáváte přednost vlastní úpravě rozložení dat. Můžete přesunout a uspořádat buňky v požadovaném návrhu rozložení, odstranit buňky, které nejsou pro měsíční tabulku pro zaměstnance nezbytné, a poté podle potřeby formátovat buňky a list.

Vložení řádků a sloupců   

Předpokládejme, že chcete zobrazit informace o prodeji z předchozích dvou let rozdělené podle oblastí a skupin výrobků a chcete vložit rozšířený komentář do dalších řádků. Jednoduše vložte řádek a zadejte text. Navíc chcete připojit sloupec zobrazující prodej podle oblastí a skupin výrobků, který není v původní kontingenční tabulce. Vložte sloupec, připojte vzorec pro získání požadovaných výsledků a poté sloupec vyplňte, a tím získáte výsledky pro každý řádek.

Použití více zdrojů dat   

Předpokládejme, že chcete porovnat výsledky provozní databáze s výsledky testovací databáze, aby bylo zajištěno, že testovací databáze bude mít očekávané výsledky. Můžete snadno zkopírovat vzorce buňky a poté změnit argument připojení, aby odkazoval na testovací databázi pro porovnání těchto dvou výsledků.

Použití odkazů na buňky k rozlišení vstupu uživatele   

Předpokládejme, že požadujete, aby se celá tabulka změnila v závislosti na vstupu uživatele. Můžete změnit argumenty pro vzorce datové krychle na odkazy na buňky v listu a poté zadat do těchto buněk jiné hodnoty, a tím získat jiné výsledky.

Vytvoření nerovnoměrného rozložení řádků nebo sloupců (nazývaného také asymetrické vytváření sestavy)   

Předpokládejme, že potřebujete vytvořit tabulku obsahující sloupec pro rok 2008 nazvaný Skutečný prodej a sloupec pro rok 2009 nazvaný Předpokládaný prodej a nechcete, aby tabulka obsahovala další sloupce. Můžete vytvořit tabulku obsahující pouze tyto sloupce, na rozdíl od kontingenční tabulky, která vyžaduje symetrické vytváření sestavy.

Vytvoření vlastních vzorců datové krychle a výrazů MDX   

Předpokládejme, že chcete vytvořit tabulku, která zobrazuje prodej určitého výrobku třemi různými prodejci za měsíc červenec. Pokud znáte výrazy MDX a dotazy OLAP, můžete sami zadat vzorce datové krychle. Přestože tyto vzorce mohou být složitější, můžete zjednodušit proces vytváření a zpřesnit tyto vzorce pomocí funkce Automatické dokončování vzorce. Další informace naleznete v tématu Použití funkce Automatické dokončování vzorce.

Začátek stránky

Převod buněk na vzorce používající funkce pro práci s krychlemi

Poznámka: Kontingenční tabulku založenou na datech OLAP můžete převést pouze provedením tohoto postupu.

 1. Uložení sestavy kontingenční tabulky pro budoucí použití, doporučujeme, abyste kopii sešitu před převedením kontingenční tabulky pomocí příkazu Uložit jako na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka . Další informace najdete v tématu uložení souboru.

 2. Chcete-li minimalizovat změnu uspořádání buněk po převodu, připravte kontingenční tabulku provedením následujícího postupu:

  • Změňte rozložení na takové, které nejvíce odpovídá požadovanému rozložení.

  • Pracujte s tabulkou, například pomocí filtrování, řazení a nového navrhování tabulky, pro dosažení požadovaných výsledků.

 3. Klepněte na kontingenční tabulku.

 4. Na kartě Možnosti ve skupině Nástroje klepněte na položku Nástroje OLAP a poté klepněte na položku Převést na vzorce.

  Pokud nejsou nastaveny žádné filtry sestavy, pak se operace převodu provede. Je-li nastaven jeden nebo více filtrů, zobrazí se dialogové okno Převést na vzorce.

 5. Rozhodněte se, jakým způsobem chcete převést kontingenční tabulku:

  Převod celé kontingenční tabulky   

  • Zaškrtněte políčko Převést filtry sestav.

   Provedením tohoto postupu jsou všechny buňky převedeny na vzorce listu a celá kontingenční tabulka je odstraněna.

   Převod pouze popisků řádků a sloupců a oblasti hodnot kontingenční tabulky, ale zachování filtrů sestav   

  • Ujistěte se, že políčko Převést filtry sestav není zaškrtnuto. (Jedná se o výchozí nastavení.)

   Tímto způsobem převedete všechny buňky popisků řádků a sloupců a oblasti hodnot na vzorce listu a zachováte původní kontingenční tabulku. Jsou ovšem zachovány pouze filtry sestavy, pomocí kterých můžete pokračovat ve filtrování.

   Poznámka: Pokud je kontingenční tabulka vytvořena ve formátu aplikace Excel verze 2000-2003 nebo starších verzí, lze převést pouze celou kontingenční tabulku.

 6. Klepněte na možnost Převést.

  Operace převodu nejprve aktualizuje kontingenční tabulku, aby bylo zajištěno, že budou použita pouze aktuální data.

  V průběhu operace převodu je na stavovém řádku zobrazena zpráva. Pokud operace trvá dlouho a chcete-li provést převod jindy, stisknutím klávesy ESC lze operaci zrušit.

  Poznámky: 

  • Nelze převést buňky s filtry použitými pro úrovně, které jsou skryty.

  • Nelze převést buňky s poli s vlastními výpočty vytvořenými pomocí karty Zobrazit hodnoty jako dialogového okna Nastavení polí hodnot. (Na kartě Možnosti ve skupině Aktivní pole klepněte na položku Aktivní pole a poté klepněte na položku Nastavení polí hodnot.)

  • Formátování buněk zůstane u převedených buněk zachováno, styly kontingenční tabulky budou ovšem odebrány, protože tyto styly mohou být použity pouze pro kontingenční tabulku.

Začátek stránky

Převod buněk pomocí funkce ZÍSKATKONTDATA

Funkci ZÍSKATKONTDATA lze použít ve vzorci pro převod buněk kontingenční tabulky na vzorce listu, pokud chcete pracovat s jinými zdroji dat než OLAP, pokud nechcete ihned upgradovat na nový formátu kontingenční tabulky verze 2007 nebo pokud se chcete vyhnout složitému používání funkcí pro práci s krychlemi.

 1. Ujistěte se, že je zapnut příkaz Generovat data kontingenční tabulky ve skupině Kontingenční tabulka na kartě Možnosti.

  Poznámka: Příkaz Generovat data kontingenční tabulky nastaví nebo zruší možnost Použít funkce ZískatKontData pro odkazy na kontingenční tabulky v části Práce se vzorci v kategorii Vzorce v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel.

 2. Přesvědčte se, zda je v kontingenční tabulce zobrazena buňka, kterou chcete použít v každém vzorci.

 3. Do buňky listu mimo kontingenční tabulku zadejte vzorec až po místo, kam chcete vložit data z kontingenční tabulky.

 4. Klepněte na buňku v kontingenční tabulce, kterou chcete použít ve vzorci v kontingenční tabulce. Do vzorce je přidána funkce ZÍSKATKONTDATA, která načítá data z kontingenční tabulky. Tato funkce pokračuje v načítání správných dat, pokud se změní rozložení tabulky nebo pokud aktualizujete data.

 5. Dokončete zápis vzorce a stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka: Jestliže z tabulky odeberete některou z buněk, na které odkazuje vzorec ZÍSKATKONTDATA, vrátí vzorec hodnotu #REF!

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×