Převod čísel do slov

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Excel 2013 a Excel 2016 nemají výchozí funkci, která slouží k zobrazení čísel jako anglických slov v buňce tabulky, ale můžete přidat tuto funkci zadáním nebo vložením kód funkce SpellNumber do listu modulu. Tato funkce umožňuje převést částky Kč a cent slov.

Pokud chcete k převodu číselných hodnot ve formátu textu bez jejich zobrazením jako slova, použijte funkci hodnota.na.text .

V tomto článku

Vytvoření funkci SpellNumber k převodu čísla na slova

 1. Použijte klávesovou zkratku Alt + F11 slouží k otevření editoru jazyka Visual Basic.

  Poznámka: Můžete taky zpřístupníte editoru jazyka Visual Basic zobrazením kartu Vývojář na pásu karet.

 2. Klikněte na kartu Vložení a klepněte na příkaz Module.

  V nabídce Vložit klikněte na modul.
 3. Zkopírujte následující řádky kódu.

  Poznámka: Jmenoval převodem maker, tento kód zautomatizovat o převedení čísla na text v celé tabulce.

  Možnost explicitní

  "Hlavní (funkce)

  Funkce SpellNumber (ByVal MyNumber)

  Dim dolary částky, Temp

  Dim desetinné místo počet

  ReDim Place(9) jako řetězec

  Place(2) = "Tisíc"

  Place(3) = "milionů"

  Place(4) = "Bilion"

  Place(5) = "bilion"

  "Řetězec znázornění množství.

  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))

  "Pozici od desetinné čárky 0, pokud není k dispozici.

  Desetinné místo = InStr (MyNumber, ".")

  "Převést částky a nastavte MyNumber na částku v korunách.

  Pokud desetinné místo > = 0 Then

  Částky = GetTens (vlevo (Mid (MyNumber, desetinné místo + 1) & _ "00"; 2))

  MyNumber = Trim (vlevo (MyNumber, desetinné místo - 1))

  Ukončení

  Count = 1

  Při MyNumber <> ""

  Temp = GetHundreds (vpravo (MyNumber, 3))

  Pokud Temp <> "" potom dolary = Temp a Place(Count) & dolary

  Pokud Len(MyNumber) > 3 potom

  MyNumber = zleva (MyNumber, Len(MyNumber) - 3)

  Else

  MyNumber = ""

  Ukončení

  Count = počet + 1

  Opakovat

  Vyberte případu dolary

  Velikost písmen ""

  Dolary = "Bez Kč"

  Velikost písmen "Jeden"

  Dolary = "Jeden Kč"

  Případ ještě

  Dolary = dolary & "Kč"

  Vyberte konec

  Vyberte případu částky

  Velikost písmen ""

  Částky = "a ne částky"

  Velikost písmen "Jeden"

  Částky = "a jeden %"

  Případ ještě

  Částky = "a" & částky & "Částky"

  Vyberte konec

  SpellNumber = dolary & částky

  Ukončení (funkce)

  "Převede číslo z 100 999 textu

  Funkce GetHundreds (ByVal MyNumber)

  Dim výsledek jako řetězec

  Pokud Val(MyNumber) = 0 pak konec (funkce)

  MyNumber = zprava ("000" & MyNumber, 3)

  "Převést stovky umístit.

  Když Mid (MyNumber, 1, 1) potom <> "0"

  Výsledek = GetDigit (Mid (MyNumber, 1, 1)) & "set"

  Ukončení

  "Převedení místních desítky a souborů.

  Když Mid (MyNumber, 2, 1) potom <> "0"

  Výsledek = výsledek & GetTens (Mid (MyNumber, 2))

  Else

  Výsledek = výsledek & GetDigit (Mid (MyNumber, 3))

  Ukončení

  GetHundreds = výsledek

  Ukončení (funkce)

  "Převede číslo z 10 až 99 text.

  GetTens(TensText) (funkce)

  Dim výsledek jako řetězec

  Výsledek = "" "dočasné funkce hodnotu Null.

  Pokud Val (vlevo (TensText, 1)) = 1, pak "Pokud hodnotu mezi 10 19...

  Vyberte případu Val(TensText)

  Případ 10: Výsledek: = "Deset"

  Případ 11: Výsledek: = "Jedenáct"

  Případ 12: Výsledek: = "Dvanáct"

  Případ 13: Výsledek: = "Třináct"

  Případ 14: Výsledek: = "Čtrnáct"

  Případ 15: Výsledek: = "Patnáct"

  Případ 16: Výsledek: = "Šestnáct"

  Případ 17: Výsledek: = "Sedmnáct"

  18 případ: Výsledek: = "18 let"

  Případ 19: Výsledek: = "Devatenáct"

  Případ ještě

  Vyberte konec

  Dalšího "Pokud hodnotu mezi 20 99...

  Vyberte případu Val (vlevo (TensText, 1))

  Případ 2: Výsledek: = "Dvacet"

  Případ 3: Výsledek: = "Třicet"

  Případ 4: Výsledek: = "Čtyřicet"

  Případ 5: Výsledek: = "Padesát"

  Případ 6: Výsledek: = "Šedesát"

  Případ 7: Výsledek: = "70"

  Případ 8: Výsledek: = "Osmdesát"

  Případ 9: Výsledek: = "90"

  Případ ještě

  Vyberte konec

  Výsledek = výsledek & GetDigit _

  (Vpravo (TensText, 1)) "Načíst tak místo.

  Ukončení

  GetTens = výsledek

  Ukončení (funkce)

  "Převede číslo od 1 do 9 text.

  GetDigit(Digit) (funkce)

  Vyberte případu Val(Digit)

  Případ 1: GetDigit = "Jednu"

  Případ 2: GetDigit = "2"

  Případ 3: GetDigit = "3"

  Případ 4: GetDigit = "Čtyři"

  Případ 5: GetDigit = "5"

  Případ 6: GetDigit = "Šest"

  Případ 7: GetDigit = "7"

  Případ 8: GetDigit = "Osm"

  Případ 9: GetDigit = "Devíti"

  Případ ještě: GetDigit = ""

  Vyberte konec

  Ukončení (funkce)

 4. Vložit řádky kódu do Module1 (kód) pole.

  Kód vložený do Module1 pole (kód).
 5. Klikněte na kartu soubor a klikněte na Zavřít a návrat do aplikace Microsoft Excel. Funkce SpellNumber je nyní připravena k použití.

  Poznámka: Tato funkce funguje jenom pro aktuální soubor Excel tlačítky otevřít. Tuto funkci nelze použít v jiném sešitu Excel, musíte opakujte kroky zkopírujte a vložte kód v tomto souboru.

Začátek stránky

Použít funkci SpellNumber v jednotlivých buňkách

 1. Zadejte vzorec = SpellNumber (hodnota) do buňky, ve které chcete zobrazit ručně psaných číslo nahrazení hodnota číslo svého výběru.

 2. Na klávesnici stiskněte klávesu Enter.

  Třeba když zadáte =SpellNumber(22.50), buňku by si přečíst Dvacet dva dolary a 50 částky.

  Tip: K převodu čísla na text do zvláštní buňky, nahraďte odkaz na buňku ve vzorci SpellNumber číselnou hodnotu. Zadejte například =SpellNumber(A1) k zobrazení ručně psaných hodnoty buňky A1.

Začátek stránky

Uložte sešit SpellNumber (funkce)

Excel nelze uložit sešitu s funkcemi makra ve formátu Standardní sešitu bez maker. Pokud kliknete na soubor > Uložit. Otevře se dialogové okno projektu jazyka Visual Basic. Klikněte na Ne.

V dialogovém okně VB Projekt klikněte na Ne.

Soubor můžete uložit jako Šablonu jako zachovat soubor v tomto formátu.

 1. Klikněte na Soubor > Uložit jako.

 2. Klikněte na rozevírací nabídky Uložit jako typ a vyberte Excel Macro-Enabled Template.

  Vyberte šablona aplikace Excel s podporou maker.
 3. Klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

HODNOTA.NA.TEXT

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×