Office
Přihlásit se

Převod čísel do slov

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Excel 2013 a Excel 2016 nemají výchozí funkci, která slouží k zobrazení čísel jako anglických slov v buňce tabulky, ale můžete přidat tuto funkci zadáním nebo vložením kód funkce SpellNumber do listu modulu. Tato funkce umožňuje převést částky Kč a cent slov.

Pokud chcete k převodu číselných hodnot ve formátu textu bez jejich zobrazením jako slova, použijte funkci hodnota.na.text .

V tomto článku

Vytvoření funkci SpellNumber k převodu čísla na slova

 1. Použijte klávesovou zkratku Alt + F11 slouží k otevření editoru jazyka Visual Basic.

  Poznámka: Můžete taky zpřístupníte editoru jazyka Visual Basic zobrazením kartu Vývojář na pásu karet.

 2. Klikněte na kartu Vložení a klepněte na příkaz Module.

  V nabídce Vložit klikněte na modul.
 3. Zkopírujte následující řádky kódu.

  Poznámka: Jmenoval převodem maker, tento kód zautomatizovat o převedení čísla na text v celé tabulce.

  Možnost explicitní

  "Hlavní (funkce)

  Funkce SpellNumber (ByVal MyNumber)

  Dim dolary částky, Temp

  Dim desetinné místo počet

  ReDim Place(9) jako řetězec

  Place(2) = "Tisíc"

  Place(3) = "milionů"

  Place(4) = "Bilion"

  Place(5) = "bilion"

  "Řetězec znázornění množství.

  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))

  "Pozici od desetinné čárky 0, pokud není k dispozici.

  Desetinné místo = InStr (MyNumber, ".")

  "Převést částky a nastavte MyNumber na částku v korunách.

  Pokud desetinné místo > = 0 Then

  Částky = GetTens (vlevo (Mid (MyNumber, desetinné místo + 1) & _ "00"; 2))

  MyNumber = Trim (vlevo (MyNumber, desetinné místo - 1))

  Ukončení

  Count = 1

  Při MyNumber <> ""

  Temp = GetHundreds (vpravo (MyNumber, 3))

  Pokud Temp <> "" potom dolary = Temp a Place(Count) & dolary

  Pokud Len(MyNumber) > 3 potom

  MyNumber = zleva (MyNumber, Len(MyNumber) - 3)

  Else

  MyNumber = ""

  Ukončení

  Count = počet + 1

  Opakovat

  Vyberte případu dolary

  Velikost písmen ""

  Dolary = "Bez Kč"

  Velikost písmen "Jeden"

  Dolary = "Jeden Kč"

  Případ ještě

  Dolary = dolary & "Kč"

  Vyberte konec

  Vyberte případu částky

  Velikost písmen ""

  Částky = "a ne částky"

  Velikost písmen "Jeden"

  Částky = "a jeden %"

  Případ ještě

  Částky = "a" & částky & "Částky"

  Vyberte konec

  SpellNumber = dolary & částky

  Ukončení (funkce)

  "Převede číslo z 100 999 textu

  Funkce GetHundreds (ByVal MyNumber)

  Dim výsledek jako řetězec

  Pokud Val(MyNumber) = 0 pak konec (funkce)

  MyNumber = zprava ("000" & MyNumber, 3)

  "Převést stovky umístit.

  Když Mid (MyNumber, 1, 1) potom <> "0"

  Výsledek = GetDigit (Mid (MyNumber, 1, 1)) & "set"

  Ukončení

  "Převedení místních desítky a souborů.

  Když Mid (MyNumber, 2, 1) potom <> "0"

  Výsledek = výsledek & GetTens (Mid (MyNumber, 2))

  Else

  Výsledek = výsledek & GetDigit (Mid (MyNumber, 3))

  Ukončení

  GetHundreds = výsledek

  Ukončení (funkce)

  "Převede číslo z 10 až 99 text.

  GetTens(TensText) (funkce)

  Dim výsledek jako řetězec

  Výsledek = "" "dočasné funkce hodnotu Null.

  Pokud Val (vlevo (TensText, 1)) = 1, pak "Pokud hodnotu mezi 10 19...

  Vyberte případu Val(TensText)

  Případ 10: Výsledek: = "Deset"

  Případ 11: Výsledek: = "Jedenáct"

  Případ 12: Výsledek: = "Dvanáct"

  Případ 13: Výsledek: = "Třináct"

  Případ 14: Výsledek: = "Čtrnáct"

  Případ 15: Výsledek: = "Patnáct"

  Případ 16: Výsledek: = "Šestnáct"

  Případ 17: Výsledek: = "Sedmnáct"

  18 případ: Výsledek: = "18 let"

  Případ 19: Výsledek: = "Devatenáct"

  Případ ještě

  Vyberte konec

  Dalšího "Pokud hodnotu mezi 20 99...

  Vyberte případu Val (vlevo (TensText, 1))

  Případ 2: Výsledek: = "Dvacet"

  Případ 3: Výsledek: = "Třicet"

  Případ 4: Výsledek: = "Čtyřicet"

  Případ 5: Výsledek: = "Padesát"

  Případ 6: Výsledek: = "Šedesát"

  Případ 7: Výsledek: = "70"

  Případ 8: Výsledek: = "Osmdesát"

  Případ 9: Výsledek: = "90"

  Případ ještě

  Vyberte konec

  Výsledek = výsledek & GetDigit _

  (Vpravo (TensText, 1)) "Načíst tak místo.

  Ukončení

  GetTens = výsledek

  Ukončení (funkce)

  "Převede číslo od 1 do 9 text.

  GetDigit(Digit) (funkce)

  Vyberte případu Val(Digit)

  Případ 1: GetDigit = "Jednu"

  Případ 2: GetDigit = "2"

  Případ 3: GetDigit = "3"

  Případ 4: GetDigit = "Čtyři"

  Případ 5: GetDigit = "5"

  Případ 6: GetDigit = "Šest"

  Případ 7: GetDigit = "7"

  Případ 8: GetDigit = "Osm"

  Případ 9: GetDigit = "Devíti"

  Případ ještě: GetDigit = ""

  Vyberte konec

  Ukončení (funkce)

 4. Vložit řádky kódu do Module1 (kód) pole.

  Kód vložený do Module1 pole (kód).
 5. Klikněte na kartu soubor a klikněte na Zavřít a návrat do aplikace Microsoft Excel. Funkce SpellNumber je nyní připravena k použití.

  Poznámka: Tato funkce funguje jenom pro aktuální soubor Excel tlačítky otevřít. Tuto funkci nelze použít v jiném sešitu Excel, musíte opakujte kroky zkopírujte a vložte kód v tomto souboru.

Začátek stránky

Použít funkci SpellNumber v jednotlivých buňkách

 1. Zadejte vzorec = SpellNumber (hodnota) do buňky, ve které chcete zobrazit ručně psaných číslo nahrazení hodnota číslo svého výběru.

 2. Na klávesnici stiskněte klávesu Enter.

  Třeba když zadáte =SpellNumber(22.50), buňku by si přečíst Dvacet dva dolary a 50 částky.

  Tip: K převodu čísla na text do zvláštní buňky, nahraďte odkaz na buňku ve vzorci SpellNumber číselnou hodnotu. Zadejte například =SpellNumber(A1) k zobrazení ručně psaných hodnoty buňky A1.

Začátek stránky

Uložte sešit SpellNumber (funkce)

Excel nelze uložit sešitu s funkcemi makra ve formátu Standardní sešitu bez maker. Pokud kliknete na soubor > Uložit. Otevře se dialogové okno projektu jazyka Visual Basic. Klikněte na Ne.

V dialogovém okně VB Projekt klikněte na Ne.

Soubor můžete uložit jako Šablonu jako zachovat soubor v tomto formátu.

 1. Klikněte na Soubor > Uložit jako.

 2. Klikněte na rozevírací nabídky Uložit jako typ a vyberte Excel Macro-Enabled Template.

  Vyberte šablona aplikace Excel s podporou maker.
 3. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Viz taky

HODNOTA.NA.TEXT

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×