Převedení sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V některých organizacích umožňuje sešity aplikace Microsoft Office Excel jako formuláře shromáždit data. Tyto sešity obvykle obsahovat prázdné buňky pro uživatele, jak zadat data. Převod sešitu do šablony formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath pomocí Průvodce importem v aplikaci InfoPath. Při převedení sešitu do šablony formuláře, uživatelé využívat funkce aplikace InfoPath, jako jsou schémat, dynamické ovládací prvky, například opakující se oddíl a obchodní logiky například ověření dat. Kromě toho můžete zpřístupnit šablony formuláře širší cílové skupině vytvořením šablony formulářů s podporou prohlížeče. Vytvoření šablony formulářů s podporou prohlížeče, musíte publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem na server, na kterém běží InfoPath Forms Services. Formuláře založené na šablon formulářů s podporou prohlížeče lze vyplnit pomocí webového prohlížeče.

Při převodu sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath pomocí ve výchozím nastavení v Průvodci importem šabloně formuláře obsahuje rozložení sešitu aplikace Excel. Kromě toho buňky v sešitu aplikace Excel, které splňují určité podmínky se automaticky převedou na ovládací prvky textové pole, které mohou uživatelé zadávat data do. Například pokud buňce je přizpůsobený tak, aby na všech stran zobrazily ohraničení, potom danou buňku se převede na textové pole v šabloně formuláře. Pokud se rozhodnete použít výchozí nastavení v Průvodci importem, můžete zahrnout jenom rozložení při importu sešitu aplikace Excel nebo převést jenom určité typy buněk k ovládacím prvkům.

Tento článek vysvětluje základní pojmy a postupy pro převedení sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath, včetně funkcí a nastavení, které nejsou podporovány v procesu převodu.

V tomto článku

Informace o převedení sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath

Funkce a nastavení, které nejsou plně podporované při převodu

Převedení sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath

Informace o převedení sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath

Při převodu sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath sešit používá jako plán, podle kterého Pokud chcete vytvořit nové šablony formuláře. Strukturu tabulky sešit znovu vytvoří jako Tabulka rozložení v šabloně formuláře. Pokud zvolíte možnost zahrnout buňky, které se používají k shromažďovat data o při převedení sešitu, ovládacích prvcích typu textové pole se přidají do šablony formuláře v buňkách tabulky rozložení, které odpovídají umístění polí v sešitu. Velikost a umístění podporovaných buněk, ohraničení a stínování, a zda sloučit nebo rozdělit buňky se zachovají v šabloně formuláře.

Pokud sešit obsahuje několik listů, dat a formátování u prvního listu se přidají do výchozí Zobrazení nové šablony formuláře a další listy se převedou na odpovídající zobrazení v šabloně formuláře. Názvy jednotlivých další zobrazení shodovat s názvy listů.

Chcete-li lépe porozumět tomu vztah mezi sešit, ve kterém můžete převést pomocí Průvodce importem aplikace InfoPath a šabloně formuláře, představte si, že pojištění agent se sešitem s názvem nároky obsahuje dva listy. Home názvem prvního listu a XLS se. Do sloupců pro každý list jsou ty se záhlavími sloupců typ, popis, částka půjčky a nákupní cena. Částka půjčky a nákupní cena sloupců pro každý list jsou formátovány datový typ Měna. Všechna záhlaví sloupců jsou formátovány jako tučný modrý text. List Domů obsahuje vzorec pro výpočet tučným modrým. Jednu buňku kombinovaný ohraničení použít u všech stran slouží k zadání jména zákazníka.

Pokud používáte Průvodce importem převést nároky na šablonu formuláře vytvoření šablony formuláře s názvem Claims.xsn.

Sešit aplikace Excel před převedením a po převedení na šablonu formuláře aplikace InfoPath
Převedení sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath se zachovají rozložení a další prvky.

Nová šablona formuláře obsahuje dvě zobrazení. Výchozí zobrazení s názvem dům (výchozí), obsahuje rozložení a formátování z listu Domů. Druhé zobrazení s názvem Auto obsahuje rozložení a formátování z listu Auto. Každé zobrazení Tabulka se záhlavími sloupců typ, popis, částka půjčky a nákupní cena ve formátu s tučným písmem modré, stejně jako původní sešit. V závislosti na nastavení, které jste vybrali v Průvodci importem, ale některé funkce lišit v šabloně formuláře:

 • Pokud používáte v Průvodci importem převést nároky do šablony formuláře zachováním pouze rozložení.    Výsledný šablona formuláře obsahuje tabulky rozložení, které odpovídá do tabulky v sešitu aplikace Excel. Šablona formuláře neobsahuje žádné ovládací prvky textové pole.

 • Pokud se Průvodce importem k převedení zachování rozvržení i když převedete buňky k ovládacím prvkům     Výsledný šablona formuláře obsahuje tabulku s opakováním. Buňky, které splňují určité podmínky, například buňky s ohraničením formátování použít u všech stran a buňky, které obsahují nebo které odkazují vzorce pro výpočet tučným modrým, se převedou na ovládacích prvcích typu textové pole.

  Poznámka: I když buňky, které obsahují nebo odkazující na vzorce se převedou na ovládacích prvcích typu textové pole, vzorce se nezachovají v šabloně formuláře. Funkce poskytované vzorec pomocí příslušných funkcí v Infopathu nutné znovu vytvořit.

Začátek stránky

Funkce a nastavení, které nejsou plně podporované při převodu

Některá nastavení a formátování v sešitech aplikace Excel nepodporuje aplikace InfoPath. Při převodu sešitu, který obsahuje tato nastavení šabloně formuláře aplikace InfoPath neobsahují tyto funkce a nastavení. Například pokud sešit obsahuje záhlaví, který obsahuje obrázek, obrázek nebudou zachovány v šabloně formuláře aplikace InfoPath protože aplikace InfoPath nepodporuje obrázky v záhlaví a zápatí.

Následuje seznam funkcí a nastavení, které se nezachovají při převodu sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath:

 • Buňky s "přizpůsobovat buňce" formátování

 • Obrázky na pozadí buněk

 • Vzorky pozadí buněk

 • Přechody v buňce

 • Conditional formatting

 • Ověření dat

 • Vzorce

 • Makra

 • Tisk nastavení (včetně A4 papír velikosti, celý černý nebo celý bílý, na střed stránky, číslo první stránky, pořadí stránek, obrázků, vytiskněte mřížku, kvalita tisku, řádek a záhlaví sloupců, řádků a sloupců na každé stránce měřítko a nastavit oblast tisku)

 • Svislé zarovnání textu

 • Řádky, které jsou menší než výchozí písmo výška 10 bodů

 • WordArt

Následující seznam popisuje funkce a nastavení, které sice formát částečně podporuje při převodu sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath:

Buňky se formátování dat     Převáděny použitý na buňky s daty formátování barev a stylů. Pokud buňce je formátování pro zobrazení záporných čísel jako červeným písmem, se převede číselnou hodnotu ale červeným písmem formátování není.

Hypertextové odkazy, které odkazují na nepodporované protokoly     Jsou převedeny všech hypertextových odkazů, ale pokud hypertextový odkaz používá protokol než http:, https:, ftp:, nebo mailto:, hypertextový odkaz nebude fungovat poté, co uživatel klikne na odkaz.

Záhlaví a zápatí zarovnání a formátování     Záhlaví a zápatí v sešitu aplikace Excel může obsahovat doleva a pravý oddíl. Se vytvoří spojením při importu do aplikace InfoPath. Například sešit s levé záhlaví obsahující název "Wendy Wheeler," obsahující datum "13 říjen 2007" střední záhlaví obsahující název "Status Report" a vpravo bude převedena na šablonu formuláře aplikace InfoPath obsahující jeden záhlaví s Následující text: "Wendy WheelerStatus ReportOctober 13, 2007." Pokud pouze jeden oddíl záhlaví nebo zápatí sešitu obsahuje text, bude výsledný text v šabloně formuláře bude zarovnán příslušným způsobem. Například pokud pouze v pravé části záhlaví obsahuje text v sešitu budou správné odpovídajících textu v šabloně formuláře zarovnané. V opačném všechna záhlaví nebo zápatí zarovnání textu doleva při importu. Nastavení písma na první záhlaví nebo zápatí oddíl v sešitu bude použit pro celou záhlaví a zápatí v šabloně formuláře aplikace InfoPath.

Převod písem    Ačkoli aplikace InfoPath importuje písma ze sešitu při vytváření nové šablony formuláře, pokud písma v sešitu nejsou k dispozici v počítači, kde můžete provést importu, alternativní bude automaticky vybrat písma pro šablonu formuláře.

Implicitně sloučených buněk     V aplikaci Excel Pokud zadáte více textu, než se vejde do buňky, bude text nad na pozdější buňky jako by byly sloučeny buňky. Aplikace InfoPath nepodporuje tuto funkci. Pokud převedená buňka obsahuje více textu, než lze přizpůsobit šířku buňky, bude text nezalomí na další řádek v aplikaci InfoPath. Chcete-li předejít, před importem sešitu, vyberte buňku a tolik dalších buněk, jako je třeba obsahují text a sloučit buňky tak, aby text vešel sloučené buňky.

Sestavy kontingenčních tabulek     Sestavy kontingenčních tabulek jsou převáděny jako tabulky rozložení.

Velmi velké tabulky     Aplikace InfoPath podporuje tabulek, které nejsou až 63 sloupců a 999 řádků. Pokud Excelového sešitu překračuje tato omezení, budou převedeny pouze prvních 63 sloupců a 999 řádků.

Poznámka: Některé Excelové sešity se nedají otevírat bez hesla. Pokud jde v případě sešitu, nemusí být úspěšně importovat do aplikace InfoPath. Tento problém, zkuste odebrat požadování hesla pro sešit před importem. Kromě toho některé sešity se mají uživatelé nebudou moci provádět od přesunutí, odstranění, skrytí nebo změna názvu listů a od Změna dalších prvků konstrukce v sešitu. Pokud jde v případě listu, nemusí být úspěšně importovat do aplikace InfoPath. Tento problém, zkuste odebrat strukturální úpravy omezení pro sešit před importem.

Začátek stránky

Převedení sešitu aplikace Excel na šablonu formuláře aplikace InfoPath

 1. V nabídce soubor klikněte na Importovat formulář.

 2. V dialogovém okně Průvodce importem klikněte na Import sešitů aplikace Excel do aplikace InfoPath a potom na tlačítko Další.

 3. Klikněte na Procházet.

 4. Vyhledejte a klikněte na sešit, který chcete převést a potom klikněte na Otevřít.

 5. Chcete-li změnit výchozí nastavení importu, klikněte na Možnosti a pak vyberte požadované možnosti.

 6. Klikněte na Dokončit.

  Poznámka: V závislosti na rozložení a složitosti sešitu aplikace Excel některé prvky rozložení nebo ovládací prvky nezobrazí podle očekávání v šabloně formuláře aplikace InfoPath. Výsledkem je budete muset provést změny v nové šablony formuláře, když ho převedete.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×