Přesunutí propojené položky historie komunikace v aplikaci Business Contact Manager

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Proces přesunutí Položka historie komunikace z jednoho Záznam do druhého zahrnuje dva kroky.

Proč?

Obchodní poznámka, Příležitost nebo Zápis o telefonním hovoru musí jde propojit se záznamem. Odeberete-li ze záznamu typu obchodní poznámku, příležitost nebo zápis o telefonním hovoru, může tento odkaz odeslané do složky Odstraněná pošta v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Pokud obchodní poznámku, příležitost nebo zápis o telefonním hovoru propojili s dalším záznamem, pořád se dostanete informace. Ale pokud obchodní poznámka, příležitost nebo zápis o telefonním hovoru není propojili s dalším záznamem a mají informace, obnovte propojení ze složky Odstraněná pošta a propojit obchodní poznámku, příležitost nebo zápis o telefonním hovoru s dalším záznamem.

Poznámka: Pokud Vlastník databáze složku Odstraněné položky vyprázdnil, nebude možné položku obnovit.

Odeberete-li ze záznamu propojení s Obchodní projekt, Úkol, e-mailovou zprávou, událostí nebo souborem, původní obchodní projekt, úkol, e-mailová zpráva, událost nebo soubor zůstanou beze změny a později s nimi můžete vytvořit jiné propojení.

 • Nejprve propojte položku historie komunikace s jiným záznamem.

 • Potom odstraňte položku historie komunikace z původního záznamu.

Propojení položky historie komunikace s dalším záznamem

Propojení existující položky historie komunikace s více záznamy ze složky Historie komunikace

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Historie komunikace.

 2. Otevřete položku historie komunikace, kterou chcete propojit s jiným záznamem.

 3. Ve skupinovém rámečku Propojený klient, obchodní kontakt, příležitost nebo projekt klepněte na tlačítko Propojit s.

 4. V dialogovém okně propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager v seznamu složek vyberte skupiny záznamů.

 5. V seznamu vyberte záznamy, se kterými chcete položku propojit. Chcete-li záznam vyhledat, zadejte název do pole Hledat.

 6. Klepnutím na tlačítko Propojit nastavte propojení s položkou historie komunikace a potom klepněte na tlačítko OK.

 7. V komunikace historie položky Formulář, na pásu karet klikněte ve skupině Akce klikněte na Uložit a zavřít.

Poznámka: Některé položky historie komunikace, například obchodní poznámka nebo zápis o telefonním hovoru, nemohou být propojeny s více než 50 záznamy.

Propojení existující položky historie komunikace s několika záznamy provedené ze záznamu

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty.

 2. Otevřete záznam obsahující položku historie komunikace, kterou chcete propojit s jiným záznamem.

 3. Na pásu karet klepněte ve skupině Zobrazit na tlačítko Historie.

 4. Otevřete položku historie komunikace, kterou chcete propojit s jiným záznamem, a potom ve skupinovém rámečku Propojený klient, obchodní kontakt, příležitost nebo projekt klepněte na tlačítko Propojit s.

 5. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v seznamu Složka skupinu záznamů.

 6. V seznamu vyberte záznamy, se kterými chcete položku propojit. Chcete-li záznam vyhledat, zadejte název do pole Hledat.

 7. Klepnutím na tlačítko Propojit nastavte propojení s položkou historie komunikace a potom klepněte na tlačítko OK.

 8. Ve formuláři položky historie komunikace na pásu karet klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

Odstranění položky historie komunikace

Odstranění položky historie komunikace ze složky Historie komunikace

Položky historie komunikace propojené s více záznamy se zobrazí ve složce Historie komunikace vícekrát. Jestliže odeberete jednu kopii položky historie komunikace, která se vyskytuje vícekrát, ostatní samostatné kopie zůstanou ve složce Historie komunikace zobrazeny i nadále. Názvy záznamů, s nimiž je položka propojena, jsou zobrazeny ve sloupci Propojeno na stránce složky Historie komunikace.

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Historie komunikace.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku historie komunikace, kterou chcete odstranit, a pak klepněte na příkaz Odstranit.

Odebrání položky historie komunikace z původního záznamu

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty.

 2. Otevřete záznam, ze kterého chcete odebrat položku historie komunikace.

 3. Na pásu karet klepněte ve skupině Zobrazit na tlačítko Historie.

 4. Vyberte položku a klepněte na tlačítko Odebrat.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×