Přesunutí, otočení nebo skupina obrázku, textového pole nebo jiného objektu v Office pro Mac

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V Office for Mac textového pole, obrazce, objektu WordArt nebo obrázku můžete přesunout přetažením a umístění objektu můžete změnit tak, že otočení nebo překlopení ho.

 1. Klikněte na objekt, který chcete přesunout.

 2. Přetáhněte objekt tam, kde ho chcete mít.

  • Chcete-li přesunout více objektů, podržte klávesu Shift a vyberte objekty.

  • Přesunout nahoru nebo dolů nebo boční po malých částech objektu, klikněte na objekt, podržte příkaz a stiskněte klávesu se šipkou. Všimněte si, že v aplikaci Word můžete použít jenom to přesunout nahoru nebo dolů.

  • Chcete-li omezit objektu tak, aby se pohyboval vodorovně nebo svisle, podržte klávesu Shift a přetáhněte objekt.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. Klikněte na úchyt pro otáčení v horní části objektu a potom jej přetáhněte v požadovaném směru.

  Obrazec s úchyty pro otáčení

  • Pokud chcete omezit otáčení do úhlu 15 stupňů, stiskněte a podržte klávesu Shift a přetáhněte otáčecí úchyt.

  • Jestliže otáčíte několik obrazců, neotáčejí se jako skupina, ale každý obrazec se otáčí kolem svého vlastního středu.

  • Také můžete vybrat objekt, podržte klávesu Option a otočit pomocí kláves Šipka vlevo nebo vpravo.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. Na kartě Formát obrazce nebo kartu Obrázku – formát ve skupině Uspořádat klikněte na příkaz Otočit.

  Tlačítko pro otočení na kartě Formát

  • Pokud nevidíte karty Obrazce na kartě Formát nebo Formát obrázku, ujistěte se, že jste vybrali textové pole, obrazce, objektu WordArt nebo obrázku.

  • Tlačítko Otočit může skryté, pokud zmenšení velikosti obrazovky. Pokud nevidíte tlačítko Otočit, klikněte na Uspořádat zobrazíte skrytá tlačítka ve skupině Uspořádat.

   Tlačítko v nabídce Uspořádat otočit Tlačítko v nabídce Uspořádat otočit

 3. Klikněte na volbu Další možnosti otočení.

  Office for Mac Shape Rotate Menu
 4. V dialogovém okně nebo podokna, které se otevře zadejte hodnotu, chcete-li otočit objekt do pole Otočení. Můžete taky šipek otočení objektu přesně požadovaného umístění.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. Na kartě Formát obrazce nebo kartu Obrázku – formát ve skupině Uspořádat klikněte na příkaz Otočit.

  Tlačítko pro otočení na kartě Formát

  • Pokud nevidíte karty Obrazce na kartě Formát nebo Formát obrázku, ujistěte se, že jste vybrali textové pole, obrazce, objektu WordArt nebo obrázku.

  • Tlačítko Otočit může skryté, pokud zmenšení velikosti obrazovky. Pokud nevidíte tlačítko Otočit, klikněte na Uspořádat zobrazíte skrytá tlačítka ve skupině Uspořádat.

   Tlačítko v nabídce Uspořádat otočit Tlačítko v nabídce Uspořádat otočit

 3. Chcete-li otočit objekt o 90 stupňů směrem doprava, klikněte na Otočit doprava o 90 ° nebo otočit objekt o 90 stupňů směrem doleva, klikněte na příkaz Otočit doleva o 90 °.

  Office for Mac Shape Rotate Menu

Pomocí nástrojů Překlopit můžete vytvořit efekt zrcadlení nebo překlopit objekt vzhůru nohama (převrátit ho).

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. Na kartě Formát obrazce nebo kartu Obrázku – formát ve skupině Uspořádat klikněte na příkaz Otočit.

  Tlačítko pro otočení na kartě Formát

  • Pokud nevidíte karty Obrazce na kartě Formát nebo Formát obrázku, ujistěte se, že jste vybrali textové pole, obrazce, objektu WordArt nebo obrázku.

  • Tlačítko Otočit může skryté, pokud zmenšení velikosti obrazovky. Pokud nevidíte tlačítko Otočit, klikněte na Uspořádat zobrazíte skrytá tlačítka ve skupině Uspořádat.

   Tlačítko v nabídce Uspořádat otočit Tlačítko v nabídce Uspořádat otočit

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestli chcete otočit objekt vzhůru nohama, klikněte na Překlopit svisle.

  • Jestli chcete vytvořit zrcadlový obraz objektu, klikněte na Překlopit vodorovně.

   Office for Mac Shape Rotate Menu

Když objekty seskupíte, sloučíte je dohromady a můžete je pak formátovat, přesouvat nebo kopírovat jako skupinu.

 1. Při stisknuté klávese Shift, klikněte na objekty, které chcete seskupit a v závislosti na typu objektu, který jste kliknuli, klepněte na kartu Obrazce na kartě Formát nebo Formát obrázku.

 2. Pokud používáte Word, klikněte na Uspořádat > skupiny > skupiny.

  Seskupování objektů

  Pokud používáte PowerPoint nebo Excel, klikněte na ikonu skupiny a pak klikněte na Seskupit.

  Seskupování objektů

Tip: Pokud Skupina se zobrazí jako neaktivní nebo není k dispozici je obvykle proto, že už jste nevybrali dva nebo více objektů, které lze seskupit.

Viz také

Vkládání obrázků v Office pro Mac

Oříznutí obrázku v Office pro Mac

Nastavení obtékání textu kolem objektů ve Wordu 2016 pro Mac

Seskupení nebo oddělení tvarů, obrázků a jiných objektů ve Wordu 2016 pro Mac

Word

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na objekt, který chcete přesunout.

 3. Přetáhněte objekt tam, kde ho chcete mít.

  • Chcete-li přesunout více objektů, podržte klávesu Shift a vyberte objekty.

  • Nahoru, dolů nebo boční po malých částech chcete objekt přesunout, klepněte na objekt, podržte klávesu Option a stiskněte klávesu se šipkou.

  • Pokud nemůžete přesunout ani seskupit obrázky, změňte nastavení zalomení textu na kterékoli jiné než In Line with Text. To uděláte tak, že kliknete na kartu Format Picture, pak v části Arrange kliknete na Wrap Text a nakonec kliknete na požadovanou možnost.

Poznámka: Pokud chcete ve Wordu for Mac otočit text, musíte ho nejdřív umístit do textového pole. To pak můžete otočit.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na objekt, který chcete otočit nebo převrátit, a potom klikněte na kartu Format (Formát) nebo Format Picture (podle toho, na jaký druh objektu jste klikli).

 3. V části Arrange klikněte na Rotate (Otočit).

  Wordová skupina Uspořádat

  Chcete-li otočit objekt o libovolný úhel, na objekt a přetáhněte úchyt pro otočení Úchyt pro otáčení .

 4. Udělejte něco z tohoto:

  Co chcete udělat

  Akce

  Otočení objektu doprava

  Klikněte na Rotate Right 90 (Otočit doprava o 90 stupňů).

  Otočení objektu doleva

  Klikněte na Rotate Left 90 (Otočit doleva o 90 stupňů).

  Překlopení objektu nahoru nebo dolů

  Klikněte na Flip Vertical (Překlopit svisle).

  Překlopení objektu doleva nebo doprava

  Klikněte na Flip Horizontal (Překlopit vodorovně).

Když objekty seskupíte, sloučíte je dohromady a můžete je pak formátovat, přesouvat nebo kopírovat jako skupinu.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Při stisknuté klávese Shift, klikněte na Objekt, které chcete seskupit a pak v závislosti na typu objektu, který jste kliknuli, klikněte na kartu Formát nebo Formát obrázku.

 3. V části Arrange klikněte na Group (Seskupit) a potom klikněte na Group.

  Wordová skupina Uspořádat

  Poznámka: Pokud nemůžete přesunout ani seskupit obrázky, změňte nastavení zalomení textu na kterékoli jiné než In Line with Text. To uděláte tak, že kliknete na kartu Format Picture, pak v části Arrange kliknete na Wrap Text a nakonec kliknete na požadovanou možnost.

Tip: Pokud Skupina se zobrazí jako neaktivní nebo není k dispozici je obvykle proto, že už jste nevybrali dva nebo více objektů, které lze seskupit.

PowerPoint

 1. Klikněte na objekt, který chcete přesunout.

  Chcete-li vybrat více objektů, podržte klávesu Shift a klikněte na požadované objekty.

 2. Přetáhněte objekt tam, kde ho chcete mít.

  • Chcete-li přesunout více objektů, podržte klávesu Shift a vyberte objekty.

  • Pokud chcete objekt přesunout nahoru, dolů nebo do strany po malých krocích, klikněte na něj a stiskněte příslušnou šipkovou klávesu.

  • Chcete-li omezit objektu tak, aby se pohyboval vodorovně nebo svisle, podržte klávesu Shift a přetáhněte objekt.

Poznámka: Pokud chcete v PowerPointu for Mac otočit text, musíte ho nejdřív umístit do textového pole. To pak můžete otočit.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit nebo převrátit, a potom klikněte na kartu Format (Formát) nebo Format Picture (podle toho, na jaký druh objektu jste klikli).

  Chcete-li vybrat více objektů, podržte klávesu Shift a klikněte na požadované objekty.

 2. V části Arrange (Uspořádat) klikněte na Rotate (Otočit).

  Skupina Uspořádat

  Chcete-li otočit objekt o libovolný úhel, na objekt a přetáhněte úchyt pro otočení Úchyt pro otáčení .

 3. Udělejte něco z tohoto:

  Co chcete udělat

  Akce

  Otočení objektu doprava

  Klikněte na Rotate Right 90 (Otočit doprava o 90 stupňů).

  Otočení objektu doleva

  Klikněte na Rotate Left 90 (Otočit doleva o 90 stupňů).

  Překlopení objektu nahoru nebo dolů

  Klikněte na Flip Vertical (Překlopit svisle).

  Překlopení objektu doleva nebo doprava

  Klikněte na Flip Horizontal (Překlopit vodorovně).

Když objekty seskupíte, sloučíte je dohromady a můžete je pak formátovat, přesouvat nebo kopírovat jako skupinu.

 1. Při stisknuté klávese Shift, klikněte na Objekt, které chcete seskupit a pak v závislosti na typu objektu, který jste kliknuli, klikněte na kartu Formát nebo Formát obrázku.

 2. V části Arrange klikněte na Group (Seskupit) a potom klikněte na Group.

  Skupina Uspořádat

Tip: Pokud Skupina se zobrazí jako neaktivní nebo není k dispozici je obvykle proto, že už jste nevybrali dva nebo více objektů, které lze seskupit.

Excel  

 1. Klikněte na objekt, který chcete přesunout.

  Chcete-li vybrat více objektů, podržte klávesu Shift a klikněte na požadované objekty.

 2. Přetáhněte objekt tam, kde ho chcete mít.

  • Chcete-li přesunout více objektů, podržte klávesu Shift a vyberte objekty.

  • Pokud chcete objekt přesunout nahoru, dolů nebo do strany po malých krocích, klikněte na něj a stiskněte příslušnou šipkovou klávesu.

  • Chcete-li omezit objektu tak, aby se pohyboval vodorovně nebo svisle, podržte klávesu Shift a přetáhněte objekt.

Poznámka: Pokud chcete v Excelu for Mac otočit text, musíte ho nejdřív umístit do textového pole. To pak můžete otočit.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit nebo převrátit, a potom klikněte na kartu Format (Formát) nebo Format Picture (podle toho, na jaký druh objektu jste klikli).

  Chcete-li vybrat více objektů, podržte klávesu Shift a klikněte na požadované objekty.

 2. V části Arrange (Uspořádat) klikněte na Rotate (Otočit).

  Skupina Uspořádat

  Chcete-li otočit objekt o libovolný úhel, na objekt a přetáhněte úchyt pro otočení Úchyt pro otáčení .

 3. Udělejte něco z tohoto:

  Co chcete udělat

  Akce

  Otočení objektu doprava

  Klikněte na Rotate Right 90 (Otočit doprava o 90 stupňů).

  Otočení objektu doleva

  Klikněte na Rotate Left 90 (Otočit doleva o 90 stupňů).

  Překlopení objektu nahoru nebo dolů

  Klikněte na Flip Vertical (Překlopit svisle).

  Překlopení objektu doleva nebo doprava

  Klikněte na Flip Horizontal (Překlopit vodorovně).

Když objekty seskupíte, sloučíte je dohromady a můžete je pak formátovat, přesouvat nebo kopírovat jako skupinu.

 1. Při stisknuté klávese Shift, klikněte na Objekt, které chcete seskupit a pak v závislosti na typu objektu, který jste kliknuli, klikněte na kartu Formát nebo Formát obrázku.

 2. V části Arrange klikněte na Group (Seskupit) a potom klikněte na Group.

  Skupina Uspořádat

Tip: Pokud Skupina se zobrazí jako neaktivní nebo není k dispozici je obvykle proto, že už jste nevybrali dva nebo více objektů, které lze seskupit.

Viz taky

Zarovnání objektů

Změna velikosti objektu

Vložení textového pole

Manipulace s objekty ve vrstvách

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×