Buňky

Přesunutí nebo zkopírování buněk a jejich obsahu

Přesunutí nebo zkopírování buněk a jejich obsahu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pomocí příkazů Vyjmout, Kopírovat a Vložit lze v aplikaci Microsoft Excel přesouvat a kopírovat celé buňky nebo jejich obsah. Z buněk lze také kopírovat pouze určitý obsah nebo atributy. Můžete například zkopírovat výslednou hodnotu vzorce, aniž byste kopírovali vzorec, nebo můžete zkopírovat pouze vzorec.

Při přesunutí nebo zkopírování buňky se zkopíruje buňka včetně vzorců a jejich výsledných hodnot, formátů buňky a komentářů. Tady je postup:

 1. Vyberte buňky, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Pokud buňky přesunout, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+X.

  • Pokud chcete buňky zkopírovat, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

  Tip: Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a potom vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka .

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

Poznámky: 

 • Okolo vyjmutých nebo zkopírovaných buněk se zobrazí pohyblivé ohraničení. Toto ohraničení zrušíte stisknutím klávesy ESC.

 • Při vyjmutí a vložení buňky za účelem jejího přesunutí jsou stávající data v oblasti pro vložení automaticky nahrazena.

 • Chcete-li při vkládání buněk zvolit specifické možnosti, klikněte na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka a poté klikněte na požadovanou možnost. Můžete kliknout například na příkazy Vložit jinak nebo Obrázek.

 • Ve výchozím nastavení je na listu zobrazeno tlačítko Možnosti vložení, které umožňuje zvolit specifické možnosti při vkládání buněk, například Zachovat formátování zdroje. Pokud nechcete, aby bylo toto tlačítko zobrazeno při každém vkládání buněk, lze tuto možnost vypnout. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti. V kategorii Upřesnit zrušte v části Vyjmout, kopírovat a vložit zaškrtnutí políčka Zobrazovat tlačítko Možnosti vložení při vkládání obsahu.

Přesunutí nebo zkopírování buněk pomocí myši

Ve výchozím nastavení jsou úpravy přetažením zapnuty, a proto lze buňky přesouvat a kopírovat pomocí myši.

 1. Vyberte buňky nebo Oblast buněk, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Chcete-li přesunout buňku nebo oblast buněk, nastavte ukazatel myši na okraj výběru. Jakmile se ukazatel myši změní na ukazatel přesunutí Ukazatel v Excelu pro přesouvání , přetáhněte buňku nebo oblast buněk do nového umístění.

  • Chcete-li zkopírovat buňku nebo oblast buněk, podržte při nastavení ukazatele myši na okraj výběru klávesu CTRL. Jakmile se ukazatel myši změní na ukazatel kopírování Ukazatel v Excelu pro kopírování , přetáhněte buňku nebo oblast buněk na jiné místo.

Poznámka: Obsah přesouvaných buněk nahradí data v oblasti pro vložení.

Odkazy na buňky jsou při kopírování buněk automaticky upraveny. Při přesunutí buněk však upraveny nejsou a obsah těchto buněk a všech buněk, které na tyto buňky odkazují, může být zobrazen jako chybný odkaz. V takovém případě je nutné odkazy upravit ručně.

Obsahuje-li vybraná oblast kopírování skryté buňky, řádky nebo sloupce, jsou zkopírovány také tyto buňky. Informace, které nechcete při kopírování zahrnout, bude pravděpodobně nutné dočasné zobrazit.

Vložení přesouvaných nebo kopírovaných buněk mezi existující buňky

 1. Vyberte buňky nebo Oblast buněk obsahující data, která chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Pokud chcete výběr přesunout, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+X.

  • Pokud chcete výběr zkopírovat, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na levou horní buňku v oblasti pro vložení a poté klikněte na příkaz Vložit vyjmuté buňky nebo Vložit kopírované buňky.

  Tip:    Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a poté vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 4. V dialogovém okně Vložit klikněte na směr, kterým chcete posunout okolní buňky.

Poznámka:    Při vkládání celých řádků nebo sloupců jsou okolní řádky a sloupce posunuty směrem dolů a doleva.

Kopírování pouze viditelných buněk

Pokud se některé buňky, řádky nebo sloupce listu nezobrazují, máte možnost zkopírovat všechny buňky, nebo jenom viditelné buňky. U listu s osnovou můžete například také zkopírovat jenom zobrazená souhrnná data.

 1. Vyberte buňky, které chcete zkopírovat.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na položku Najít a vybrat a poté klikněte na příkaz Přejít na – jinak.

  Obrázek pásu karet v Excelu

 3. V oblasti Vybrat klikněte na Pouze viditelné buňky a potom na OK.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 5. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

  Tip: Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a potom vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 6. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka .

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

 • Pokud kliknete na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka , můžete si vybrat z několika možností vložení daného výběru.

Zkopírovaná data se vloží do souvislých řádků nebo sloupců. Pokud oblast pro vložení obsahuje skryté řádky nebo sloupce, bude pravděpodobně třeba zobrazit celou oblast pro vložení, aby byly vidět všechny zkopírované buňky.

Pokud kopírujete nebo vkládáte skrytá nebo filtrovaná data do jiné aplikace nebo do jiné instance Excelu, zkopírují se jenom viditelné buňky.

Prevence nahrazení dat zkopírovanými prázdnými buňkami

 1. Vyberte Oblast obsahující prázdné buňky.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 4. Ve skupině Schránka na kartě Domů klikněte na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Vložit jinak.

 5. Zaškrtněte políčko Vynechat prázdné.

Přesunutí nebo zkopírování pouze obsahu buňky

 1. Poklikejte na buňku obsahující data, která chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Poznámka:    Ve výchozím nastavení lze data dvojitým kliknutím na buňku upravit a vybrat přímo v buňce. Data buňky lze upravit a vybrat také v Řádek vzorců.

 2. Vyberte v buňce znaky, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Postup při výběru znaků v buňce

  Výběr obsahu buňky

  Akce

  V buňce

  Poklikejte na buňku a poté přetáhněte ukazatel myši přes obsah buňky, který chcete vybrat.

  V řádku vzorců

  Obrázek tlačítka

  Klikněte na buňku a poté v řádku vzorců přetáhněte ukazatel myši přes obsah buňky, který chcete vybrat.

  Pomocí klávesnice

  Stisknutím klávesy F2 přejděte do režimu úpravy obsahu buňky, pomocí kláves s šipkami umístěte kurzor a stisknutím kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA vyberte obsah.

 3. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Pokud chcete výběr přesunout, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+X.

  • Pokud chcete výběr zkopírovat, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 4. V buňce klikněte na místo, kam chcete znaky vložit, nebo poklikejte na jinou buňku, do které chcete data přesunout nebo zkopírovat.

 5. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka .

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

 6. Stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Pokud poklikáte na buňku nebo stisknete klávesu F2, aby bylo možné aktivní buňku upravovat, budou klávesy se šipkou fungovat pouze uvnitř této buňky. Klávesy se šipkou lze použít k přesunutí na jinou buňku až po dokončení úprav v aktivní buňce stisknutím klávesy ENTER.

Kopírování pouze hodnot buněk, formátů buněk nebo vzorců

Při vložení kopírovaných dat můžete provést některou z následujících akcí:

 • Vložit pouze formátování buněk, jako je například barva písma či výplně (nikoli obsah buněk)

 • Převést všechny vzorce v buňce na vypočítané hodnoty, aniž by bylo přepsáno existující formátování

 • Vložit pouze vzorce (nikoli vypočítané hodnoty)

 • Vybrat buňku nebo oblast buněk obsahující hodnoty, formáty buněk nebo vzorce, které chcete kopírovat

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 • Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení nebo buňku, do které chcete vložit hodnotu, formát buňky nebo vzorec.

 • Ve skupině Schránka na kartě Domů klikněte na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li vložit pouze hodnoty, klikněte na příkaz Hodnoty.

  • Chcete-li vložit pouze formáty buněk, klikněte na příkaz Formátování.

  • Chcete-li vložit pouze vzorce, klikněte na příkaz Vzorce.

   Poznámka: Pokud kopírované vzorce obsahují relativní odkazy na buňky, dojde v kopiích vzorců k úpravě odkazů (a relativních částí smíšených odkazů na buňky). Předpokládejme například, že buňka B8 obsahuje vzorec =SUMA(B1:B7). Pokud ho zkopírujete do buňky C8, bude kopie vzorce odkazovat na odpovídající buňky v daném sloupci: =SUMA(C1:C7). Pokud kopírované vzorce obsahují absolutní odkazy na buňky, tyto odkazy se v kopiích vzorců nezmění. Pokud nezískáte požadované výsledky, můžete změnit odkazy v původních vzorcích na relativní nebo na absolutní odkazy a buňky potom znovu zkopírovat.

Zkopírování nastavení šířky buňky

Po vložení zkopírovaných dat používají vložená data nastavení šířky sloupce cílových buněk. Chcete-li šířky sloupců opravit tak, aby odpovídaly zdrojovým buňkám, proveďte následující kroky.

 1. Vyberte buňky, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Postup při výběru buněk nebo oblastí

 2. Na kartě Domů proveďte ve skupině Schránka jednu z následujících akcí:

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  • Pokud chcete buňky přesunout, klikněte na Vyjmout Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+X.

  • Pokud chcete buňky zkopírovat, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka .

   Klávesová zkratka:     Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

  Tip: Chcete-li výběr přesunout nebo zkopírovat do jiného listu nebo sešitu, klikněte na ouško jiného listu nebo přejděte do jiného sešitu a potom vyberte levou horní buňku oblasti pro vložení.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka a potom klikněte na možnost Ponechat šířky sloupců zdroje.

Postup při výběru buněk nebo oblastí

Požadovaný výběr

Akce

Jedna buňka

Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

Oblast buněk

Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením ukazatele myši přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

Rozsáhlá oblast buněk

Klikněte na první buňku v oblasti, podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku oblasti. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

Všechny buňky na listu

Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

Tlačítko Vybrat vše

Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+A.

Poznámka: Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Poté podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

Poznámka: Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení výběru.

Celý řádek nebo sloupec

Klikněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

1. Záhlaví řádku

2. Záhlaví sloupce

Buňky v řádku nebo sloupci se dají vybrat taky výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+šipka (Šipka vpravo nebo Šipka vlevo pro řádky, Šipka nahoru nebo Šipka dolů pro sloupce).

Poznámka: Pokud řádek či sloupec obsahuje data, pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+šipka vyberete řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+šipka znovu vyberete celý řádek nebo sloupec.

Sousedící řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

Nesousedící řádky nebo sloupce

Klikněte na záhlaví sloupce nebo řádku prvního řádku nebo sloupce ve výběru. Poté podržte klávesu Ctrl a klikněte na záhlaví dalších sloupců nebo řádků, které chcete přidat do výběru.

První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Šipka (Šipka vlevo nebo Šipka vpravo pro řádky, Šipka nahoru nebo Šipka dolů pro sloupce).

První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Home vyberte první buňku na listu nebo v tabulce aplikace Excel.

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+End vyberte poslední buňku na listu nebo v tabulce aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+End rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

Buňky k začátku listu

Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+Home rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem teď bude obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klikli.

Tip: Chcete-li výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×