Přesunutí nebo kopírování a vložení kontaktů

Kontakty můžete v seznamu kontaktů aplikace Communicator přetažením přesunout z jedné skupiny do jiné. Kontakty lze také zkopírovat z jedné skupiny a vložit do jiné. Navíc lze kontakty přetahovat mezi seznamem kontaktů a seznamem účastníků v okně Konverzace.

Co chcete provést?

Přesunutí kontaktu

Kopírování a vložení kontaktu

Přetažení kontaktů mezi seznamem účastníků a seznamem kontaktů

Přesunutí kontaktu

  • Přetáhněte kontakt z jedné skupiny do jiné. Podržením klávesy CTRL a klepnutím na požadované kontakty lze vybrat více kontaktů.

    Poznámka: Přesunutí kontaktu z jedné skupiny do jiné může mít různé následky, v závislosti na použitém zobrazení v hlavním okně aplikace Office Communicator. Je-li použito zobrazení Seznam kontaktů, můžete kontakty přesunout z jedné skupiny do jiné, beze změny jejich úrovně přístupu. Přesunete-li však kontakty v zobrazení Úrovně přístupu nebo Správa úrovní přístupu, změníte oprávnění uživatelů k informacím o vašem stavu. Další informace o úrovních přístupu naleznete v tématu Řízení přístupu k informacím o stavu a volném čase.

Začátek stránky

Kopírování a vložení kontaktu

  • Klepněte na kontakt pravým tlačítkem myši, vyberte příkaz Kopírovat, klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu, do které chcete kontakt vložit, a vyberte příkaz Vložit. Chcete-li vybrat více kontaktů, podržte klávesu CTRL a vyberte požadované kontakty.

Začátek stránky

Přetažení kontaktů mezi seznamem účastníků a seznamem kontaktů

Pomocí aplikace Office Communicator 2007 můžete přetáhnout kontakty ze seznamu kontaktů do seznamu účastníků, a snadno tak přidat kontakty do relace. Kontakty lze také přetáhnout ze seznamu účastníků do seznamu kontaktů. Kontakty tak lze snadno přidat do seznamu kontaktů.

Postup přetažení kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu účastníků

  • Přetáhněte kontakt ze seznamu kontaktů do seznamu účastníků v okně Konverzace. Obvykle se to provádí při aktivní relaci.

Postup přetažení kontaktu ze seznamu účastníků do seznamu kontaktů

  • Během aktivní relace přetáhněte kontakt ze seznamu účastníků do seznamu kontaktů.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×