Přesunutí dat aplikace Access do databáze na serveru SQL pomocí Průvodce přenesením

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V průběhu času většina databázové aplikace postupně se zvětšují stanou složitější a potřebujete podporu více uživatelů. Nastane okamžik Ukázka aplikace Microsoft Office Access můžete chtít zvažte přenesením do ní k databázi Microsoft SQL Server pro optimalizaci výkonu, škálovatelnost, dostupnost, zabezpečení, spolehlivost a zotavení:.

V tomto článku

Přenesení databáze aplikace Microsoft Office Access

Pomocí Průvodce přenesením

Jak přenesení databázových objektů

Přenesení databáze aplikace Microsoft Office Access

Přenesení je procesu migrace některých nebo všech Databázové objekty z databáze aplikace Access do nové nebo existující databáze SQL serveru nebo nového projektu Accessu (ADP).

Výhody přenesením databázi SQL serveru

 • Vysoký výkon a škálovatelnost:    V řadě situací SQL Server nabízí vyšší výkon než databáze aplikace Access. SQL Server taky podporuje obrovské, až do velikosti terabajtů databáze, což je větších než aktuální limit pro databáze aplikace Access dvou gigabajtů. Nakonec, SQL Server funguje, velmi efektivní zpracování dotazů paralelně (pomocí několika nativní podprocesy jednoho obrázku zpracovávat požadavky na uživatele) a minimalizace požadavky na další paměti při přidání víc uživatelů.

 • Dostupnost Increased    SQL Server umožňuje provádět dynamické zálohování přírůstková nebo úplné průběhu se používá databáze. Proto nemáte k vynucení uživatelů ukončíte databázi zálohovat data.

 • Vylepšené zabezpečení    Pomocí důvěryhodné připojení SQL serveru můžete integrovat s zabezpečení systému Windows k poskytování integrované připojení k síti a databázi, využívající ty nejcennější ze systémy obě zabezpečení. Jednodušší ho ke správě komplexních zabezpečovacích schémat.

 • Okamžité zotavení:    V případě selhání systému (například selhání operačního systému nebo výpadku), SQL Server má mechanismus automatického obnovení, který obnoví databázi a poslední stav konzistence během několika minut bez zásahu správce databáze.

 • Zpracování na straně serveru    Pomocí serveru SQL Server v konfiguraci klient server snižuje zatížení sítě zpracování dotazů databáze na serveru před odesláním výsledky klientovi. Server zpracování je obvykle mnohem efektivnější, zejména při práci s velkých datových sad.

  Aplikaci můžete taky pomocí funkcí definovaných uživatelem, uložené procedury a aktivace soustředit a sdílet logiky aplikace obchodní pravidla a zásady, složitých dotazů, ověření dat a kód referenční integrity na serveru a ne na klient.

Způsoby, jak přenést

Průvodce přenesením přesune databázových objektů a data, která obsahují z databáze aplikace Access do nové nebo existující databázi SQL serveru.

Pomocí Průvodce přenesením třemi způsoby:

 • Přenést databázových objektů v databázi aplikace Access do aplikace Access projektu, můžete vytvořit aplikaci klient server. Tento postup vyžaduje některé další změny aplikace a úpravy kódu a složitých dotazů.

 • Přenést jen data a definice dat z databáze aplikace Access do databáze SQL serveru.

 • Vytvoření databáze Accessu front-end na serveru SQL databáze back-end tak, že vytvoříte Front-end/back-end aplikace. Tento postup vyžaduje změny jenom aplikace, protože kód pořád používá databázový stroj Access (ACE).

Před přenesením Accessové databáze

Před přenesete databáze aplikace Access do databáze serveru SQL Server nebo projekt aplikace Access, zvažte následujícím způsobem:

 • Zálohování databáze     Ačkoli Průvodce přenesením neodebere libovolných dat nebo databázové objekty v databázi aplikace Access, je vhodné vytvořit záložní kopii databáze aplikace Access před přenesete ho.

 • Zkontrolujte, zda máte dostatek místa na disku     Musí mít dostatek místa na zařízení, které bude obsahovat přenést databáze. Průvodce přenesením funguje nejlépe, když je dostatek místa na disku k dispozici.

 • Vytvoření jedinečné indexy     Propojené tabulky musí mít jedinečný index je možné aktualizovat v aplikaci Access. Průvodce přenesením můžete přenést existující jedinečný index, ale nemůžete udělat, pokud neexistuje. Pokud chcete mít možnost aktualizovat tabulkách, zkontrolujte, že přidáte s jednotlivými tabulkami přístup před přenesením jedinečný index.

 • Přiřadit potřebná oprávnění k databázi SQL serveru

  • Přenesení do existující databáze musíte vytvořit tabulku a vytvořit výchozí oprávnění.

  • Pokud chcete vytvořit novou databázi, potřebujete oprávnění vytvořit databázi a vyberte oprávnění systémové tabulky v předloze databáze.

Průvodce přenesením v aplikaci Access 2007 je optimalizována pro práci s Microsoft SQL Server 2000 a SQL Server 2005.

Začátek stránky

Pomocí Průvodce přenesením

 • Na kartě Databázové nástroje ve skupině Přesunout Data klikněte na Serveru SQL Server.

  Spustí se Průvodce přenesením.

Krok 1: Volba k přenesení do existující databáze nebo nové databáze

Krok 2: Volba přenášené tabulky

Krok 3: Určete atributy a možnosti přenést

Krok 4: Volba způsobu přenosu aplikace

Průvodce přenesením sestavy

Krok 1: Volba k přenesení do existující databáze nebo nové databáze

Na první stránce průvodce můžete určit, zda chcete přenést databázi aplikace Access do existující databáze SQL serveru nebo vytvořte novou databázi SQL serveru.

 • Použít existující databázi    Pokud vyberete tuto možnost a klikněte na tlačítko Další, zobrazí se dialogové okno Vybrat zdroj dat tak, že vytvoříte připojení ODBC do existující databáze SQL Server.

  O zdrojích dat ODBC

  Zdroj dat je zdroj dat v kombinaci s informacemi o připojení potřebné pro přístup k datům. Příklady zdrojů dat: Access, SQL Server, Oracle RDBMS, tabulky a textový soubor. Informace o připojení Příkladem umístění na serveru, název databáze, přihlašovací jméno, heslo a různé možnosti ovladač ODBC, které popisují, jak se připojit ke zdroji dat.

  V architektuře ODBC aplikace (například Access nebo aplikace Microsoft Visual Basic) se připojí k správce ovladač ODBC, který zase používá zvláštní ovladač ODBC (třeba ovladač Microsoft SQL ODBC) pro připojení ke zdroji dat (v tomto případě SQL Server databáze). V aplikaci Access použijete k připojení ke zdrojům dat externím datům, které nemají vestavěné ovladače zdrojů dat ODBC.

  Připojení k těmto zdrojům dat vyžaduje splnění následujících předpokladů:

  • Na počítač obsahující zdroj dat je potřeba nainstalovat odpovídající ovladač ODBC.

  • Dále je nutné definovat název zdroje dat (DSN), a to buď pomocí Správce zdrojů dat ODBC, který uloží informace o připojení do registru Windows nebo do souboru DSN, nebo pomocí připojovacího řetězce v kódu jazyka Visual Basic, který předá informace o připojení přímo správci ovladačů ODBC.

   Zdroje dat počítače

   Zdroje dat počítače obsahují informace o připojení v registru systému Windows na určitý počítač s názvem definované uživatelem. Zdroje dat počítače můžete použít pouze v počítači, které jsou definovány. Existují dva typy zdrojů dat počítače – uživatele a systémem. Uživatelské zdroje dat lze použít pouze aktuálním uživatelem a jsou viditelné jenom tomuto uživateli. Systémové zdroje dat se pro všechny uživatele v počítači a systémové služby a může používat všechny uživatele v počítači. Zdroj dat počítače je užitečný zejména v případech, kdy chcete zadat zvýšené zabezpečení, protože pouze uživatelé, kteří jsou přihlášeni můžete zobrazit zdroj dat počítače a nemůže být zkopírován vzdáleného uživatele do jiného počítače.

   Souborové zdroje dat

   Soubor zdroje dat (nazývané také soubory DSN) obsahují informace o připojení v textovém souboru, nejsou registru systému Windows a jsou obvykle flexibilnější než zdroje dat počítače. Zdroj dat soubor můžete například zkopírovat do libovolného počítače s správný ovladač ODBC tak, aby aplikace můžete spolehnout konzistentní a přesná informace o připojení do všech počítačů ho používá. Nebo můžete umístit soubor na jednom serveru, sdílet mezi více počítače v síti a snadno spravovat informace o připojení v jednom místě.

   Zdroj dat soubor lze také takový. Takový zdroj nachází v jednom počítači a odkazuje na zdroj dat počítače. Můžete zdroje dat takový přístup ke zdrojům dat existující počítač ze zdroje dat soubor.

   Připojovací řetězce

   V modulu můžete definovat formátovaný připojovací řetězec, který určuje informace o připojení. Připojovací řetězec přímo Správci ovladač ODBC předá informace o připojení a pomáhá zjednodušit aplikace odebráním požadavku, aby uživatel a správce systému nejprve vytvořit DSN před použitím databáze.

 • Vytvořit novou databázi    Pokud vyberete tuto možnost a klikněte na tlačítko Další, zobrazí se na stránku, kde můžete zadat informace o nové databáze SQL serveru.

  • Jaké SQL serveru chcete použít pro tuto databázi?     Zadejte název serveru, na který chcete použít.

  • Použít důvěryhodné připojení     Můžete použít důvěryhodné připojení, tedy SQL serveru můžete integrovat s zabezpečení operačního systému Windows a poskytovat jediné přihlášení k síti a databáze.

  • ID a heslo     Pokud nepoužíváte důvěryhodné připojení, zadejte uživatelské jméno a heslo účtu s oprávněními pro vytvoření databáze na serveru.

  • Co chcete název nové databáze SQL serveru?     Zadejte název nové databáze SQL serveru. Access reviduje název, pokud v konfliktu s prací stávající název databáze a přidá příponu (databáze 1, například).

Na začátek této části

Krok 2: Volba přenášené tabulky

V tomto kroku vyberte v aplikaci Access tabulky, které chcete přenést do databáze SQL serveru. Vyberte tabulky, které chcete přenést a potom použijte šipky přesunout do seznamu exportu SQL Server. Můžete taky můžete poklikejte na tabulku, kterou chcete přesunout z jednoho seznamu do druhé.

Seznam Dostupných tabulek zahrnuje všechny propojené tabulky s výjimkou tabulek serveru SQL Server již v databázi SQL serveru. Propojené tabulky, které vedou k databázi SQL serveru, která byla vybrána pro přenesení automaticky zobrazí v seznamu Exportovat k SQL serveru a nejde odebrat. Tabulek, které nejsou aktuálně zobrazené v Navigační podokno také vyloučíte, včetně skrytými tabulkami a systémových tabulek.

Tip: Všechny tabulky s názvem končícím na "_local" vyloučené ze seznamu dostupných tabulek nechcete, aby přenesením tabulek, které již byly přenést. Pokud chcete přenést v této tabulce znovu, přejmenujte před spuštěním Průvodce přenesením odebráním přípona "_local".

Na začátek této části

Krok 3: Určete atributy a možnosti přenést

V tomto kroku vyberete atributy tabulek, které chcete přenést do databáze serveru SQL Server. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny atributy pro přenesení ve výchozím nastavení.

Poznámka: Ve výchozím nastavení Průvodce přenesením převede názvy polí aplikace Access na povolené názvy polí SQL serveru a převede typů dat aplikace Access na odpovídající datové typy SQL serveru.

Jaké atributy tabulky chcete přenést?

V následující tabulce jsou uvedeny atributy můžete přenést a popisuje, jak Průvodce přenesením pracuje každého z nich:

Atribut

Akce-li vybrán

Indexy

Průvodce přenesením přenese všechny indexy.

Průvodce přenesením převede primární klíče Access SQL Server indexy a označí jako primární klíče SQL serveru. Pokud se rozhodnete k propojení tabulky SQL serveru přenesené do databáze aplikace Access, Průvodce přenesením k názvu index také přidána předpona "aaaaa". Je to proto Access vybere index, který se pro něj poprvé abecedně v seznamu dostupných indexů jako primární klíč a předpona "aaaaa" zaručuje, že je vybrán správného indexu.

Všechny ostatní indexy zachovat názvů, s výjimkou případů, kde jsou neplatné znaky nahrazeny znakem "_". Jedinečný a které nejsou jedinečné indexy Access se stanou jedinečný a které nejsou jedinečné indexy SQL serveru.

Propojené tabulky musí mít jedinečný index je možné aktualizovat v aplikaci Access. Průvodce přenesením můžete přenést existující jedinečný index, ale nemůžete udělat, pokud neexistuje. Pokud chcete mít možnost aktualizovat data v tabulkách po přenesením, ujistěte se, přidat jedinečný index s jednotlivými tabulkami přístup před přenesením.

Ověřovací pravidla

Průvodce přenesením přenese následující jako aktualizovat a vložte aktivačních událostí:

 • Všechny požadované vlastností pole

 • Tabulka ověřovacích pravidel

 • Ověřovací pravidla pro záznam:

 • Ověřovací pravidla pro pole

Aktivační událost je řada jazyce Transact-SQL příkazů přidružený k tabulce SQL serveru. Tabulka může obsahovat tři aktivační události pro každý příkazy, které můžete upravovat data v tabulce: příkaz UPDATE, vložení a odstranění. Aktivační událost je při provádění příkazu je automaticky spouštět. Průvodce přenesením používá aktivačních událostí místo pravidla SQL serveru k jejímu vynucení úrovně ověření pole, protože pravidla serveru SQL Server nepovolují zobrazíte vlastní chybové zprávy.

Každý ověřovací pravidlo nemusí mít přímé korespondence s aktivační událost. Každý ověřovací pravidlo může být součástí několika aktivačních událostí a každá aktivační událost může obsahovat kód, který napodobuje funkci několika ověřovacích pravidel.

Vlastnost je nutno zadat pole Access nastavená na hodnotu true uživatele nelze vložit záznam a nechejte null (Pokud je výchozí hodnota pole) požadované pole nebo pole null při aktualizaci záznamu. Povinná se přenesou do pole, která neumožňuje hodnoty Null na serveru SQL Server.

Ověřovací text

Databáze aplikace Access vlastnosti Ověřovací Text se převede na projekt aplikace Access vlastnosti Ověřovací Text. Umožňuje zobrazovat v případě porušení omezení za běhu chybové zprávy aplikace Access.

Ve výchozím nastavení

Průvodce přenesením přenese všechny vlastnosti Výchozí hodnota pro vnitrostátní standardy instituce ANSI (American) výchozí objekty.

Relace tabulek

Průvodce přenesením přenese všechny tabulky relace.

Můžete se rozhodnout, jak přenést relace mezi tabulkami a referenční integrity pomocí aktualizace, vložení nebo odstranění aktivačních událostí nebo pomocí deklarované referenční Integrity (DRI). DRI funguje stejným způsobem jako referenční integrita Access tím, že definujete omezení primárního klíče pro základní tabulky ("" straně 1 relace 1: n) a omezení cizího klíče tabulek (obvykle "" straně n relace 1: n).

 • Použití DRI     Vyberte relací mezi tabulkami a Průvodce Přenesením kaskádového k jejímu vynucení referenční integrity. Ověření sloupce databáze aplikace Access se převede na omezení zaškrtnutí SQL Server DRI zprávou ověření uvedeno v následující tabulce.

Relace databáze aplikace Access

SQL Server cizí klíč

Validatio n textu

Kaskádových aktualizací

PŘI ODSTRANĚNÍ ŽÁDNÁ AKCE NA KASKÁDOVÁ AKTUALIZACE

"Záznam nelze odstranit, jelikož tabulce < cizí tabulce Parametry > souvisejících záznamů."

Kaskádové odstranění:

PŘI ODSTRANĚNÍ V KASKÁDĚ PŘI AKTUALIZACI ŽÁDNÁ AKCE

"Nelze přidáte nebo změníte záznamu, protože související záznam je potřeba v tabulce < tabulkaprimárníhoklíče >."

Použití kaskádových aktualizací
a kaskádového odstranění:

KASKÁDOVÉ ODSTRANĚNÍ DÁL NA KASKÁDOVÁ AKTUALIZACE

Hodnota není nastavená.

Žádné DRI

PŘI ODSTRANĚNÍ ŽÁDNÁ AKCE NA AKTUALIZOVAT ŽÁDNÁ AKCE

Nemůžete přidat, změnit nebo odstranit tento záznam kvůli omezením relace mezi tabulkami < tabulkaprimárníhoklíče > a < cizí tabulce Parametry >.

 • Pomocí aktivačních událostí     Pokud jste definovali kaskádové aktualizace nebo odstraníte v tabulkami přístup a chcete zachovat toto chování v databázových tabulkách, vyberte relací mezi tabulkami a pomocí aktivačních událostí. Tento přenese kaskádové aktualizace nebo odstranění jako aktivačních událostí k jejímu vynucení referenční integrity.

  Relace mezi tabulkami nemusí mít přímé korespondence s aktivační událost. Konkrétních vztahů může být součástí několik aktivačních událostí a každá aktivační událost může obsahovat kód, který napodobuje funkci několika pravidel referenční integritu. Vložení aktivace používají podřízených tabulek a odstranění aktivačních událostí se používají na nadřazených tabulek.

  Poznámka: Access vyžaduje DRI číst Databázový diagram databáze SQL serveru. Pokud chcete povolit přístup ke čtení databázový diagram při zajistit referenční integritu pomocí aktivačních událostí, Průvodce přenesením umístí DRI vztahy ale vypne kontrolu omezení cizího klíče.

Jaké možnosti dat chcete zahrnout?

 • Přidání polí časového razítka do tabulky    SQL Server pomocí pole časového razítka označíte, změnu záznam (ale kdy byl změněn) vytvořením pole s jedinečnými hodnotami a následně aktualizováním toto pole při každé aktualizaci záznamu. Odkazované tabulky aplikace Access použije hodnoty v polích časového razítka a zjistit, zda byla před aktualizací změněn záznamu. Obecně obsahuje pole časového razítka nejlepší výkonu a spolehlivosti. Bez pole časového razítka SQL serveru musí zaškrtnout všechna pole v záznamu, který chcete určit, když se změní na záznam, který zpomaluje výkon.

  Následující tabulka popisuje nastavení dostupné v tomto seznamu:

Nastavení

Popis

Ano, ať rozhodne průvodce

Pokud obsahovat původní tabulky aplikace Access s plovoucí desetinnou čárkou (jednou nebo poklepejte) Memo nebo Objekt OLE, Průvodce přenesením vytvoří nový polí časového razítka do výsledné tabulky SQL serveru pro tato pole.

Ano, vždy

Průvodce přenesením vytvoří pole časového razítka všech databázových tabulek bez ohledu na to, jaké typy polí obsahují. To zlepšuje výkon databázových tabulek aplikace Access nemusí obsahující Memo, objekt OLE nebo s plovoucí desetinnou čárkou, ale které mají pole ostatních typů.

Ne, nikdy

Průvodce přenesením nepřidá polí časového razítka do tabulky.

Důležité informace: V propojené tabulky SQL serveru nekontroluje přístup k určení by Memo nebo objekt OLE, který se pole změnila, protože tato pole může být mnoho megabajtech velikost a porovnání příliš náročné sítě a časově náročnější. Proto pokud pouze text nebo obrázek pole změnila a nejsou žádná pole časového razítka, Access zaznamená změnu. Hodnota pole může nezobrazí, se změnila po nebyla, tak v nepřítomnosti pole časového razítka, může aplikace Access určit, že záznam změnila po není.

 • Možnost pouze vytvořit strukturu tabulky, bez přenášení dat    Průvodce přenesením přenese všechna data do SQL Server ve výchozím nastavení. Pokud zaškrtnete políčko pouze vytvořit strukturu tabulky, ale přenést všechna data, je datová struktura přenést.

Na začátek této části

Krok 4: Volba způsobu přenosu aplikace

Na další stránce průvodce můžete vybírat ze tří způsobů přenesení databázové aplikace Access. V části změny v aplikaci Opravdu chcete provést?, vyberte jednu z následujících možností:

 • Vytvořit nový klient server aplikace Access    Pokud vyberete tuto možnost, Průvodce přenesením vytvoří nový projekt aplikace Access. Průvodce přenesením výzvu k zadání názvu, který používá název aktuální databáze aplikace Access přidá příponu "CS" a ukládá projektu ve stejném umístění jako existující databáze aplikace Access.

  Průvodce přenesením vytvoří soubor projektu aplikace Access a všechny databázové objekty přenese z databáze aplikace Access do projektu aplikace Access. Pokud nechcete uložit heslo a uživatelské ID, pak při prvním otevření projektu aplikace Access Access zobrazí dialogové okno Vlastnosti spojení dat, aby mohl připojit k databázi SQL serveru.

 • Tabulky SQL serveru odkazu na existující aplikace    Pokud vyberete tuto možnost, změní Průvodce přenesením Accessové databázi tak, aby vaše dotazy, formuláře, sestavy a data stránky využívat data v nové databázi SQL serveru a ne data v databázi aplikace Access. Průvodce přenesením přejmenuje přístup tabulky přenesení s příponou "_local." Například přenesete tabulku s názvem Zaměstnanci v tabulce přejmenování Zaměstnanci_local v databázi aplikace Access. Průvodce přenesením vytvoří propojenou tabulku SQL Server s názvem zaměstnanci.

  Poznámka: Po dokončení operace přenesení tabulky, které byly přejmenovat s příponou "_local" už použijí. Však je vhodné ponechat místní tabulky, dokud ověříte, že přenesením byl úspěšný. K pozdějšímu datu můžete odstranit místní tabulky zmenšit velikost databáze aplikace Access. Ujistěte se, že si zazálohujte databázi před odstraněním všechny tabulky.

  Dotazy, formuláře, sestavy a data stránky založené na původní tabulce Zaměstnanci teď využívat Odkazovaná tabulka Zaměstnanci databáze SQL Server. V mnoha vlastnosti polí v tabulce původní místní jsou dědí novou místní tabulku včetně popisu, popisků k obrázkům, Formát, Vstupní maska a počet desetinných míst.

 • Žádné změny aplikace    Tuto možnost vyberte, pokud zobrazovalo jenom ke kopírování dat do databáze SQL serveru ale ne proveďte požadované změny do existující databáze aplikace Access.

Uložit heslo a ID uživatele    Ve výchozím nastavení Průvodce přenesením vytvořeny propojené tabulky v existující aplikaci nebo projektu aplikace Access vytvoří bez uložení uživatelské jméno a heslo. To znamená, že uživatelům se zobrazí výzva k zadání uživatelského jména a hesla pokaždé, když se přihlaste se k databázi SQL serveru.

Pokud vyberete Uložit heslo a ID uživatele, uživatelé mohli připojovat k databázi serveru SQL Server bez přihlášení. Pokud vyberete možnost vytvořit novou aplikaci Access klient server, projekt aplikace Access ukládá heslo uživatele v připojovacím řetězci OLE DB.

Poznámka: Tato možnost není k dispozici pro možnost žádné změny aplikace Pokud propojené tabulky serveru SQL Server nakonfigurovaný s tabulkou MSysConf odepřít ukládání hesel.

Průvodce přenesením sestavy

Po klepnutí na tlačítko Dokončit Průvodce přenesením vytvoří sestavu, která obsahuje podrobný popis všechny objekty vytvořené a ohlásí chyby narazili během procesu. Průvodce přenesením zobrazí sestavu v náhledu před tiskem a pak můžete vytisknout nebo uložit na sestavu, například jako soubor PDF nebo XPS. Sestava není uložena jako objekt aplikace Access při zavření okna náhledu před tiskem.

Průvodce přenesením sestava obsahuje následující informace:

 • Parametry přenesení, včetně atributy tabulky zvolené přenesení a jak můžete přenést.

 • Spustí informace z tabulky, včetně porovnání Access a SQL Server hodnot pro názvy datové typy, indexy, ověřovacích pravidel, výchozí hodnoty, a zda byly přidány časových razítek.

 • Všechny chyby došlo k, jako je databáze nebo transakce protokolu úplné dostatečná oprávnění, zařízení nebo databáze vytvořen, tabulky, výchozí nebo ověřovací pravidlo přeskočilo, relace není nevynucují, vynechaný dotaz (nelze převést na syntaxi SQL serveru) a chyby při převodu Ovládací prvek a Zdroj záznamů ve formulářích a sestavách.

Na začátek této části

Začátek stránky

Jak přenesení databázových objektů

Následující data a databázové objekty přenášení:

 • Dat a datové typy    Všechny datové typy databáze aplikace Access se převedou na ekvivalentní na serveru SQL Server. Průvodce převede text v databázi aplikace Access na Unicode přidáním identifikátor Unicode řetězce na všechny hodnoty řetězce a přidáním předpony Unicode n u všech datových typů.

 • Queries   

  • Výběrový dotaz, které nemají klauzule ORDER nebo parametry se převedou na zobrazení.

  • Akční dotazy se převedou na uložená procedura akční dotazy. Aplikace Access přidá nastavit NOCOUNT na po kód deklarace parametru aby zkontrolovala, jestli že uložené procedury.

  • Výběrový dotaz, pouze odkazy na tabulky (nazývané také základní dotazů), které používají parametry nebo klauzule ORDER by se převedou na funkce definované uživatelem. V případě potřeby klauzule TOP 100 % rovná se přidá do dotazu, který obsahuje klauzule ORDER.

  • Parametrických dotazů, které používají pojmenované parametry udržovat původní text název použitý v databázi aplikace Access a budou převedeny na uložené procedury nebo funkce definované uživatelem vložené.

   Poznámka: Je potřeba ručně převést dotazy, které nejsou přenesení, například předávací dotazy jazyka SQL, definiční a křížové dotazy. Může taky musíte ručně převést dotazy, které byly vnořené příliš velký.

 • Formulářů, sestav a ovládacích prvků    Příkazy SQL ve vlastnosti zdroj záznamů a Zdroj řádků a Zdroj ovládacího prvku formuláře, sestavy nebo ovládacích prvků jsou k dispozici na místě a nejsou budou převedeny na uložené procedury nebo funkce definované uživatelem.

 • Vlastností při spuštění    Průvodce přenesením přenese následujících vlastností při spuštění:

  StartUpShowDBWindow
  StartUpShowStatusBar
  AllowShortcutMenus
  AllowFullMenus
  PovolitVestavěnéPanelyNástrojů
  AllowToolbarChanges
  AllowSpecialKeys
  UseAppIconForFrmRpt
  AppIcon
  AppTitle
  StartUpForm
  StartUpMenuBar
  StartupShortcutMenuBar

 • Moduly a makra    Průvodce přenesením nejsou žádné změny makra nebo moduly. Můžete zkusit změnit aplikaci využít výhod funkcí SQL serveru. Další informace naleznete v článku MSDN Optimalizace Microsoft Office Access aplikací propojené SQL Server.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×