Přepočet vzorců v Power Pivotu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při práci s daty v doplňku Power Pivot může být někdy potřeba aktualizovat data ze zdroje, přepočítat vzorce vytvořené v počítaných sloupcích nebo ověřit, jestli jsou prezentovaná data v kontingenční tabulce aktuální.

Toto téma vysvětluje rozdíl mezi aktualizací a přepočtem dat, nabízí souhrnné informace o aktivaci přepočtu a popisuje možnosti uživatele při řízení přepočtu.

Principy aktualizace dat a přepočtu dat

Power Pivot používá aktualizaci i přepočet dat:

Aktualizací dat se rozumí získání aktuálních dat z externích zdrojů dat. Power Pivot nedokáže zjistit změny v externích zdrojích dat automaticky, ale data se dají aktualizovat ručně v okně Power Pivot nebo automaticky, pokud je sešit sdílený na SharePointu.

Přepočet znamená aktualizaci všech sloupců, tabulek, grafů a kontingenčních tabulek v sešitu, které obsahují vzorce. Protože přepočet vzorce využívá určitý výpočetní výkon, je důležité porozumět závislostem souvisejícím s každým výpočtem.

Důležité informace: Sešit byste neměli ukládat ani publikovat, dokud v něm nebudou přepočteny vzorce.

Ruční a automatický přepočet

Power Pivot standardně přepočítává hodnoty automaticky podle potřeby a zároveň optimalizuje čas potřebný ke zpracování. I když může přepočet určitou dobu trvat, je to důležitá úloha. Při přepočtu se kontrolují závislosti sloupců a zobrazí se oznámení, pokud se určitý sloupec změnil, data nejsou platná nebo došlo k chybě ve vzorci, který dřív fungoval. Můžete ale ověření vynechat a výpočty aktualizovat jen ručně, hlavně pokud pracujete se složitými vzorci nebo velmi objemnými datovými sadami a časování aktualizací chcete řídit.

Ruční i automatický režim mají svoje výhody. Rozhodně ale doporučujeme používat automatický režim přepočtu. Tento režim udržuje synchronizaci metadat doplňku Power Pivot  a předchází problémům, které by mohly nastat po odstranění dat, změnách názvů a datových typů nebo pokud budou chybět závislosti. 

Použití automatického přepočtu

Když používáte automatický režim přepočtu, jakékoli změny dat, které by způsobily změnu výsledku některého vzorce, aktivují přepočet celého sloupce obsahujícího vzorec. Přepočet vzorců vždy vyžadují následující změny:

 • Byly aktualizovány hodnoty z externího zdroje dat.

 • Změnila se definice vzorce.

 • Byly změněny názvy tabulek nebo sloupců použitých ve vzorci.

 • Byly přidány, změněny nebo odstraněny relace mezi tabulkami.

 • Byly přidány nové míry nebo počítané sloupce.

 • Byly provedeny změny jiných vzorců v sešitu, a proto by měly být aktualizovány sloupce a výpočty závisející na příslušném výpočtu.

 • Byly vloženy nebo odstraněny řádky.

 • K aktualizaci datové sady byl použit filtr, který vyžaduje provedení dotazu. Filtr mohl být použit buď ve vzorci, nebo jako součást kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu.

Použití ručního přepočtu

Pokud nechcete být do dokončení všech úprav zdržováni stálým přepočítáváním výsledků vzorců, můžete použít ruční přepočet. Ruční režim je užitečný zejména v těchto situacích:

 • Navrhujete vzorec pomocí šablony a chcete změnit názvy sloupců a tabulek použitých ve vzorci ještě před jeho ověřením.

 • Víte, že se některá data v sešitě změnila, ale pracujete s jiným sloupcem s nezměněnými daty, a proto chcete přepočet odložit.

 • Pracujete v sešitě obsahujícím mnoho závislostí a chcete přepočet pozdržet, dokud si nebudete jisti, že jste provedli všechny nezbytné změny.

Pokud je u sešitu nastavený režim ručního přepočtu, neprovede doplněk Power Pivot v Microsoft Excelu 2013 ověření ani kontrolu vzorců. Toto budou výsledky:

 • Veškeré nové vzorce přidané do sešitu budou označeny příznakem jako vzorce obsahující chybu.

 • V nových počítaných sloupcích se nezobrazí žádné výsledky.

Konfigurace sešitu pro ruční přepočet

 1. V Power Pivot, klikněte na Návrh > výpočty > Možnosti výpočtů > Režim ručního výpočtu.

 2. Chcete-li přepočítat všechny tabulky, klikněte postupně na Možnosti výpočtů > Vypočítat.

  Proběhne kontrola chyb ve vzorcích v sešitu a tabulky budou aktualizovány s využitím výsledků, budou-li získány. V závislosti na objemu dat a počtu výpočtů může sešit na určitou dobu přestat reagovat.

Důležité informace: Než sešit publikujete, měli byste vždy změnit režim výpočtů zpět na automatický. Tím zabráníte vzniku problémů při navrhování vzorců.

Řešení problémů s přepočtem

Závislosti

Pokud sloupec závisí na jiném sloupci, ve kterém dojde ke změně obsahu, může být potřeba přepočítat všechny související sloupce. Jestliže dojde v sešitu Power Pivot k jakýmkoliv změnám, provede doplněk Power Pivot v Microsoft Excelu 2013 analýzu stávajících dat Power Pivot  a určí tak, jestli je nutný přepočet. Aktualizaci provede nejefektivnějším možným způsobem.

Předpokládejme například, že máte tabulku, Prodej, který souvisí s tabulkami, produkty a sloupec ProductCategory; a vzorce v tabulce Sales , závisí na obou dalších tabulkách. Jakákoli změna produktu nebo sloupec ProductCategory tabulek způsobí všechny počítané sloupce v tabulce Sales přepočítat. To smysl při zvažte, bude pravděpodobně vzorce, které jsou shrnuty prodej podle kategorie nebo podle produktu. Proto aby byly výsledky správnost; vzorce založených na datech je přepočítat.

Doplněk Power Pivot vždycky provádí úplný přepočet tabulek, protože úplný přepočet je efektivnější než kontrola změněných hodnot. Změny, které aktivují přepočet, můžou zahrnovat tak důležité změny, jako je odstranění sloupce, změna číselného datového typu sloupce nebo přidání nového sloupce. Přepočet můžou spustit i zdánlivě triviální změny, jako je třeba změna názvu sloupce. Je to proto, že se názvy sloupců používají jako identifikátory ve vzorcích.

V některých případech může Power Pivot určit, že sloupce můžete vyloučené ze přepočet. Například pokud máte vzorce, které vyhledá hodnotu například [Product Barva] z tabulky produkty a sloupec, který se bude [Množství] v tabulce Sales , vzorec nemusí přepočítání i v případě tabulky Sales a produkty souvisejí. Ale pokud máte všechny vzorce, které jsou závislé na prodej [Množství], přepočet požaduje.

Pořadí přepočtu závislých sloupců

Před provedením přepočtu se počítají závislosti. Pokud je víc vzájemně závislých sloupců, bude se doplněk Power Pivot řídit pořadím závislostí. Zajistí se tak zpracování sloupců ve správném pořadí a s maximální rychlostí.

Transakce

Operace zajišťující přepočet a aktualizaci dat jsou prováděny jako transakce. Znamená to, že pokud se některá část operace aktualizace nezdaří, ostatní operace budou vráceny zpět. Tím je zajištěno, že data nezůstanou v částečně zpracovaném stavu. Transakce však nelze spravovat, jak je tomu u relačních databází, ani není možné vytvářet kontrolní body.

Přepočet proměnlivých funkcí

Některé funkce, jako je NOW, RAND a TODAY, nemají pevné hodnoty. Aby bylo zabráněno problémům s výkonem, provedení dotazu či filtrování nepovede k opětovnému vyhodnocení těchto funkcí, pokud jsou použity v počítaném sloupci. Výsledky poskytnuté těmito funkcemi budou přepočteny pouze v průběhu přepočtu celého sloupce. Mezi tyto případy patří aktualizace z externího zdroje dat nebo ruční úprava dat, která způsobí opětovné vyhodnocení vzorců, které obsahují tyto funkce. Pokud jsou však neustále přepočítávané funkce, například NOW, RAND nebo TODAY, použity v definici počítaného pole, budou vždy přepočítány.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×