Přepnutí mezi relativními, absolutními a smíšenými odkazy

Ve výchozím nastavení je odkaz na buňku A2 relativní. To znamená, že když třeba budete z buňky C2 odkazovat na buňku C2, ve skutečnosti vytváříte odkaz na buňku, která se nachází o dva sloupce doleva (C mínus A) na stejném řádku (2). Pokud vzorec s relativním odkazem zkopírujete do jiné buňky, odkaz se automaticky přizpůsobí.

Například když zkopírujete vzorec =A2+B2 z buňky C2 do buňky D2, vzorec v buňce D2 se přizpůsobí posunu doprava o jeden sloupec a změní se na =B2+C2. Pokud chcete odkaz z původního vzorce nechat nezměněný i po zkopírování, změňte typ odkazu na absolutní. To uděláte tak, že před názvy sloupců (A a B) a čísla řádků (2) napíšete symbol dolaru ($). Když pak tento vzorec (=$A$2+$B$2) zkopírujete z buňky D2 do buňky D2, zůstane pořád stejný.

Příležitostně se vám možná stane, že budete chtít vytvořit smíšený odkaz na buňku, který bude obsahovat zčásti relativní odkazy a zčásti absolutní. To provedete jednoduše tak, že vepíšete symbol dolaru jen před řádek nebo sloupec, který má zůstat nezměněný (například $A2 nebo B$3). Chcete-li změnit typ odkazu, postupujte následujícím způsobem:

  1. Vyberte buňku, která obsahuje vzorec.

  2. Na řádku vzorců vyberte odkaz, který chcete změnit.

  3. Mezi kombinacemi můžete přepínat klávesou F4.

    Následující tabulka shrnuje, jak je aktualizován typ odkazu po zkopírování vzorce obsahujícího odkaz o dvě buňky dolů a dvě buňky doprava.

Kopírovaný vzorec

Odkaz

Změna na

Vzorec z buňky A1 kopírovaný o dvě buňky dolů a doprava

$A$1 (absolutní sloupec a absolutní řádek)

$A$1 (odkaz je absolutní)

A$1 (relativní sloupec a absolutní řádek)

C$1 (odkaz je smíšený)

$A1 (absolutní sloupec a relativní řádek)

$A3 (odkaz je smíšený)

A1 (relativní sloupec a relativní řádek)

C3 (odkaz je relativní)

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×