Přepínače příkazového řádku v aplikaci InfoPath

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Aplikace Microsoft InfoPath 2010 se spouští příkazem infopath.exe. Přepínač příkazového řádku je doplněk ve formě lomítka (/), za kterým následuje název příkazu a jeho případné parametry.

V tomto článku

Jaké příkazech a přepínačích?

Použití jednorázové přepínače jeho přidáním do příkazu Spustit

Příprava opakovaně použitelného přepínače vytvořením zástupce na ploše

Dostupné přepínače a parametry

Co jsou příkazy a přepínače?

Při každém spuštění aplikace se spustí příkaz infopath.exe, přestože obvykle příkaz nezadáváte ani jej nevidíte. Přidáním podřízených příkazů, které se nazývají přepínače, k příkazu infopath.exe lze změnit některé vlastnosti chování aplikace při spuštění.

Přepínač se zadá takto: Za hlavním příkazem se zadá mezera a za ní lomítko a název přepínače, který upřesňuje způsob spuštění příkazu.

Začátek stránky

Použití jednorázové přepínače jeho přidáním do příkazu Spustit

Nejprve ověřte umístění souboru infopath.exe v počítači. Pokud jste při instalaci aplikace InfoPath 2010 přijali výchozí umístění složek, je soubor infopath.exe umístěn zde:

c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe

Poznámka: Pokud jste nainstalovali 32bitovou aplikace InfoPath 2010 verzi a počítač používá Windows 64bitový operační systém, použijte c:\program soubory (x86) \microsoft office\office14\infopath.exe.

Pokud soubor infopath.exe v této složce není, vyhledejte jej a poznamenejte si úplnou cestu.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Windows 7 a Windows Vista   

   • Klikněte na tlačítko Start, přejděte na položku Všechny programy, klikněte na položku Příslušenství a potom na příkaz Spustit.

  • Windows XP    

   • Klikněte na tlačítko Start systému Windows a potom na příkaz Spustit.

 2. V dialogovém okně Spustit zadejte uvozovku, úplnou cestu k souboru infopath.exe a nakonec další uvozovku. Můžete však také kliknout na tlačítko Procházet a soubor vyhledat a vybrat – uvozovky se doplní automaticky.

 3. Za koncovou uvozovku zadejte mezeru a po ní přepínač. Můžete tedy například zadat:

  "c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe" /embedding

Při dalším spuštění se aplikace InfoPath 2010 spustí běžným způsobem. Pokud chcete, aby vlastní nastavení při spuštění bylo dostupné pro opakované použití, přečtěte si následující část.

Poznámka: 

 • V přepínačích se nerozlišují malá a velká písmena. Například přepínač /EMBEDDING funguje stejně jako přepínač /embedding.

 • Nezapomeňte vložit jednu mezeru před přepínač a jednu mezeru před každý parametr.

Začátek stránky

Příprava opakovaně použitelného přepínače vytvořením zástupce na ploše

Chcete-li mít vlastní nastavení spuštění k dispozici k opakovanému použití, můžete je uložit na plochu jako zástupce. Před provedením tohoto postupu je třeba ověřit umístění souboru infopath.exe v počítači. Pokud jste při instalaci aplikace InfoPath přijali výchozí umístění složek, je soubor infopath.exe pravděpodobně umístěn ve složce C:\Program Files\Microsoft Office\office 14\. Pokud soubor infopath.exe v této složce není, vyhledejte jej a poznamenejte si úplnou cestu.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu systému Windows, v místní nabídce přejděte na příkaz Nový a klikněte na položku Zástupce.

 2. V průvodci Vytvořit zástupce zadejte do pole Zadejte umístění položky uvozovku, zadejte úplnou cestu k souboru infopath.exe (včetně názvu souboru) a poté zadejte druhou uvozovku.

 3. Po druhé uvozovce zadejte mezeru a za ní přepínač a všechny požadované parametry. Můžete například zadat: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" \\Sestavy\NovéFormuláře\ŠablonaSestavaVýdajů.xsn /InputParameters oddělení=10&organizace=325.

  Poznámka: 

  • V přepínačích se nerozlišují malá a velká písmena. Například přepínač /EMBEDDING funguje stejně jako přepínač /embedding.

  • Nezapomeňte vložit jednu mezeru před přepínač a jednu mezeru před každý parametr.

 4. Klikněte na tlačítko Další.

 5. Do pole Zadejte název tohoto zástupce zadejte název zástupce a poté klepněte na tlačítko Dokončit. Průvodce vytvoří zástupce a umístí jej na plochu.

Je možné vytvořit celou řadu zástupců, přičemž každý z nich bude při spuštění programu používat jiné přepínače a parametry.

Začátek stránky

Dostupné přepínače a parametry

V následující tabulce jsou uvedeny všechny přepínače a parametry dostupné v aplikaci InfoPath.

Přepínač a parametr

Popis

Formulář

Otevře zadaný formulář tak, aby je mohli vyplňovat. Název formuláře, může být název souboru, úplnou cestu a název nebo název zdroje název URN (Uniform).

Příklad    Chcete-li spustit aplikaci InfoPath a otevřít formulář MůjFormulář.xml, zadejte následující řetězec:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

Šablona formuláře

Otevře nový formulář založený na zadané šabloně formuláře, abyste ho mohli vyplnit. Název formuláře může být název souboru, úplná cesta a název souboru nebo název URN (Uniform Resource Name).

Příklad    Chcete-li spustit aplikaci InfoPath a otevřít nový formulář založený na šabloně formuláře ŠablonaSestavaVýdajů.xsn, zadejte následující řetězec:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" ŠablonaSestavaVýdajů.xsn

formulář šablony/InputParameters parametr1 = hodnota & param2 = hodnotu & parametr3 = hodnota

Otevře nový formulář založený na šabloně publikované do sdíleného síťového umístění a předá parametry do formuláře. Šablona formuláře musí obsahovat spravovaný kód nebo skript ke zpracování parametrů přepínače /InputParameters. Název šablony formuláře může být název souboru, úplná cesta a název souboru nebo název URN (Uniform Resource Name).

Seznam parametrů začíná za přepínačem /InputParameters mezerou, za kterou následuje název parametru, symbol rovná se (=) a hodnota parametru. Jednotlivé parametry jsou odděleny znakem & (ampersand). Mezi znak ampersand a parametr nevkládejte mezeru.

Název parametru bez uvedení hodnoty bude předán jako parametr s hodnotou Null. Hodnota bez odpovídajícího názvu parametru bude ignorována.

Další informace o zpracování vstupních parametrů naleznete v referenčních informacích pro vývojáře aplikace InfoPath.

Příklad    Představte si, že máte vytvořenou šablonu formuláře, ŠablonaSestavaVýdajů.xsn, se skriptem, který dokáže zpracovat dva vstupní parametry s názvem sekce a organizace. Šablona formuláře byla publikována do sdílené síťové složky s názvem NovéFormuláře na serveru s názvem Sestavy. Chcete-li spustit aplikaci InfoPath a otevřít novou šablonu formuláře s parametrem sekce s hodnotou 10 a parametrem organizace s hodnotou 325, zadejte následující řetězec:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn/InputParameters oddělení = 10 & organizace = 325

Formulář formuláře/InputParameters? parametr1 = hodnota & param2 = hodnotu & parametr3 = hodnota

Otevře nový formulář založený na šabloně formuláře publikované na serveru se službou SharePoint a předá parametry do formuláře. Šablona formuláře musí obsahovat spravovaný kód nebo skript ke zpracování parametrů přepínače /InputParameters. Název šablony formuláře může být název souboru, úplná cesta a název souboru nebo název URN (Uniform Resource Name).

Seznam parametrů začíná za názvem šablony otazníkem, za kterým následuje název parametru, symbol rovná se (=) a hodnota parametru. Jednotlivé parametry jsou odděleny znakem & (ampersand). Mezi znak ampersand a parametr nevkládejte mezeru.

Název parametru bez uvedení hodnoty bude předán jako parametr s hodnotou Null. Hodnota bez odpovídajícího názvu parametru bude ignorována.

Další informace o psaní spravovaného kódu pro vstupní parametry naleznete v referenčních informacích pro vývojáře aplikace InfoPath.

Příklad    Představte si, že máte šablony formuláře, ŠablonaSestavaVýdajů.xsn, s spravovaný kód, který můžete zpracovat dva vstupní parametry s názvem oddělení a organizaci. Šablona formuláře byl publikován na serveru SharePoint se adresa URL http://fabrikam. Pokud chcete spustit aplikaci InfoPath a otevřete nové šablony formuláře s parametrem oddělení, která se shoduje s 10 a parametrem organizace, která se shoduje s 325, zadejte tento příkaz:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn?department=10&organization=325

nový formulář/defaultsavelocation < URL >

Možnost / nové otevře existující formulář a defaultsavelocation nastaví cestu pro dialogovým oknem Uložit jako na zadaný Locator URL (Uniform Resource). Adresa URL se zobrazí v dialogovém okně Uložit jako poprvé, který je uložený na formulář.

Příklad    Chcete-li spustit aplikaci InfoPath, otevřít formulář MůjFormulář.xml a nastavit cestu, kam bude moci uživatel formulář uložit, na složku C:\MojeFormuláře, zadejte následující řetězec:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / nové MůjFormulář.xml/defaultsavelocation C:\MyForms

formulář/šablony defaultsavelocation < URL >

Otevře nový formulář založený na šabloně formuláře a nastaví cestu pro dialogové okno Uložit jakona zadanou adresu URL. Adresa URL bude zobrazena v dialogovém okně Uložit jakopři prvním uložení formuláře.

Příklad    Spustit aplikaci InfoPath, otevřít nový formulář založené na šabloně formuláře ŠablonaSestavaVýdajů.xsn a pak nastavte cestu místo, kam chcete uživateli uložení formuláře do knihovny dokumentů Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reports, zadejte tento příkaz:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ExpenseReportTemplate.xsn" / defaultsavelocation http://fabrikam/servery/sestavy

/ Agregovat "form1 | form2 | form3" "šablony formuláře"

Sloučí formuláře zadané v seznamu formulářů do jednoho formuláře založeného na šabloně formuláře (souboru s příponou XSN). Jednotlivé názvy formulářů neuzavírejte do uvozovek. Do uvozovek lze uzavřít celý seznam formulářů. Názvy formulářů je třeba oddělit znakem svislá čára (|). Rovněž je nutné zadat šablonu formuláře, která má být použita při sloučení. Slučování začne pomocí výchozích dat šablony formuláře.

Příklad:     Chcete sloučit formuláře MůjFormulář1.xml a MůjFormulář2.xml do nového formuláře založeného na šabloně formuláře ŠablonaSestavaVýdajů.xsn. Nová šablona formuláře bude uložena v počítači do složky Formuláře. Chcete-li spustit aplikaci InfoPath a sloučit dva existující formuláře, zadejte následující řetězec:

C:\Program files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe/aggregate "form1.xml" | "form2.xml" "formtemplate.xsn"

Šablona formuláře/Design

Otevře zadanou šablonu formuláře v návrhovém režimu. Pokud není zadána žádná šablona formuláře, spustí se aplikace InfoPath v návrhovém režimu bez šablony formuláře.

Příklad    Chcete-li spustit aplikaci InfoPath v návrhovém režimu se šablonou formuláře ŠablonaSestavaVýdajů.xsn, zadejte následující řetězec:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / design ŠablonaSestavaVýdajů.xsn

/ návrh /forcesaveas šablony formuláře

Otevře zadanou šablonu formuláře v režimu návrhu. Šablonu formuláře můžete upravit, ale uložit ji musíte jinam, než odkud jste ji otevřeli.

Tip: Tato možnost slouží k otevření a úpravě existující šablony formuláře, která byla publikována. Tento přepínač brání nechtěnému přepsání šablony formuláře v místě publikování tím, že vyžaduje, abyste šablonu formuláře uložili jinam. Pokud byste publikovanou šablonu formuláře přepsali tím, že byste nepoužili Průvodce publikováním a uložili šablonu formuláře do místa publikování, uživatelé by pravděpodobně nemohli vytvářet nové formuláře nebo upravovat existující formuláře, které jsou na této šabloně formuláře založeny. Pokud šablonu formuláře uložíte do jiného umístění a poté ji upravíte, můžete ji publikovat pomocí Průvodce publikováním a přepsat šablonu formuláře v místě publikování.

Příklad    Chcete-li spustit aplikací InfoPath v návrhovém režimu se šablonou formuláře ŠablonaSestavaVýdajů.xsn a pokud si chcete být jisti, že nepřepíšete šablonu formuláře v původním umístění, zadejte následující řetězec:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / design ŠablonaSestavaVýdajů.xsn /forcesaveas

/ návrh/ReadOnly šablony formuláře

Otevře zadanou šablonu formuláře v režimu návrhu. Šablonu formuláře můžete upravit, ale uložit ji musíte jinam, než odkud jste ji otevřeli.

Tip: Tato možnost slouží k otevření a úpravě existující šablony formuláře, která byla publikována. Tento přepínač brání nechtěnému přepsání šablony formuláře v místě publikování tím, že vyžaduje, abyste šablonu formuláře uložili jinam. Pokud byste publikovanou šablonu formuláře přepsali tím, že byste nepoužili Průvodce publikováním a uložili šablonu formuláře do místa publikování, uživatelé by pravděpodobně nemohli vytvářet nové formuláře nebo upravovat existující formuláře, které jsou na této šabloně formuláře založeny. Pokud šablonu formuláře uložíte do jiného umístění a poté ji upravíte, můžete ji publikovat pomocí Průvodce publikováním a přepsat šablonu formuláře v místě publikování.

Příklad    Chcete-li spustit aplikací InfoPath v návrhovém režimu se šablonou formuláře ŠablonaSestavaVýdajů.xsn a pokud si chcete být jisti, že nepřepíšete šablonu formuláře v původním umístění, zadejte následující řetězec:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / design ŠablonaSestavaVýdajů.xsn/readonly

/embedding

Spustí aplikaci InfoPath bez zobrazení dialogového okna Microsoft Office InfoPath. Vývojáři tuto možnost používají při testování vlastních aplikací pro aplikaci InfoPath.

Příklad    Chcete-li tuto akci provést, zadejte následující řetězec:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe"/ vkládání

/cache ClearAll

Spustí aplikaci InfoPath a vymaže mezipaměť, v níž jsou v počítači uloženy šablony formulářů. Tuto volbu používejte k odebrání nepoužívaných šablon formulářů z uživatelských počítačů a ke zvětšení dostupného místa na disku. Tuto volbu lze použít u existujícího formuláře nabo u nového formuláře založeného na šabloně formuláře.

Příklad    Chcete-li spustit aplikaci InfoPath, otevřít formulář MůjFormulář.xml a vymazat z mezipaměti všechny šablony formulářů, zadejte následující řetězec:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / MůjFormulář.XML Cache ClearAll

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×