Přepínače příkazového řádku pro produkty Microsoft Office

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Když spustíte k produktu Microsoft Office, spouštění běží ve standardní způsob. Microsoft Word, například zobrazí úvodní obrazovka aplikace Word a načte šabloně Normal. Ale Předpokládejme, že chcete slovo spusťte bez úvodní obrazovku a potom ho zaveďte šablony než šabloně Normal. Nebo chcete přizpůsobit ještě víc načtení doplňku nebo spuštění makra při spuštění procesu. Možnosti takto můžete přidat pomocí dílčích s názvem přepínače příkazového řádku na příkaz při spuštění aplikace Office.

Pokud chcete použít vlastní nastavení pouze jednou, můžete zadejte příkaz a přepněte v dialogovém okně Spustit zadejte (nabídka Start) v systému Microsoft Windows. Pokud chcete použít určitý přepínače opakovaně pokoušeli nebo při každém spuštění aplikace, můžete vytvořit zástupce na ploše, který spustí program pomocí stejného přepínače a parametry. Tento článek popisuje, jak obojí. Obsahuje taky tabulku, která obsahuje všechny přepínače a parametry, které jsou k dispozici v desktopových aplikacích Office.

Přepínač příkazového řádku pomocí neznamená, že máte na příkazovém řádku zadejte příkaz celý spuštění. Kliknutím na ikonu aplikace na ploše nebo kliknutím na název programu v nabídce Start můžete obvyklým způsobem, spusťte aplikaci Office. Všechny metody spuštění dělat v podstatě totéž: spuštění v aplikaci .exe souboru, i když nemáte skutečně zadejte příkaz nebo dokonce ji zobrazíte.

Přepínač příkazového řádku je modifikátor, která Přibyla do souboru .exe. Spuštění souboru s přepínačem vypadá takto:

 outlook.exe /nopreview

V tomto příkladu přepínač příkazového řádku někdo přidal do souboru .exe pro aplikaci Microsoft Outlook. Přepnout je tvořeno lomítko a slovo nebo zkratku označující přepínače akce. Tento přepínač, bude aplikace Outlook na spuštění bez zobrazení v podokně čtení.

Přepínače někdy následuje jeden nebo více instrukcí neboli parametrů, které poskytují programu další informace o tom, jak příkaz .exe. Například následující příkaz vysvětlující načíst konkrétní Název_profilu při spuštění.

outlook exe /profile profilename

Přepnout názvy nemůže zkrácen a ostatní vás malá a velká písmena. Jejich parametrů jsou ale někdy malá a velká písmena.

Tady jsou názvy spouštěcí příkazy pro produkty Office Word, Excel, PowerPoint, prohlížeč PowerPoint, Outlook a Access.

Word

Winword.exe

Excel

Excel.exe

PowerPoint

Powerpnt.exe

PowerPoint Viewer

PPTVIEW.exe

Outlook

Outlook.exe

Access

Msaccess.exe

Použijete-li jeden z příkazů při spuštění Office, je nutné zadat úplnou cestu k souboru .exe produktu. Zkontrolujte tento soubor v počítači. Tato tabulka ukazuje umístění souboru .exe, pokud jste přijali výchozí umístění složky během instalace.

V Office 2007

Windows 32bitová verze: C:\Program soubory (x86) \Microsoft Office\Office12\

64bitových Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\

V Office 2010

Windows 32bitová verze: C:\Program soubory (x86) \Microsoft Office\Office14\

64bitových Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\

V Office 2013

Windows 32bitová verze: C:\Program soubory (x86) \Microsoft Office\Office15\

64bitových Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\

V Office 2016

Windows 32bitová verze: C:\Program soubory (x86) \Microsoft Office\Office16\

64bitových Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\

 1. Ve Windows 10 klepněte na ikonu Hledat nebo Cortana na hlavním panelu, zadejte Spustita ve výsledcích klikněte na příkazovém řádku .

  Ve Windows 8 stiskněte klávesu Windows, napište Spustit a stiskněte klávesu Enter.

  Ve Windows 7 klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Příslušenství a potom klikněte na Spustit.

 2. V dialogovém okně Spustit zadejte uvozovky, zadejte úplnou cestu k souboru .exe v aplikaci a zadejte jiné uvozovka. Případně klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte požadovaný soubor. V tomto případě znak uzavírající dodávají automaticky.

 3. Za koncovou uvozovku zadejte mezeru a přepínač. Mohli byste třeba napsat:

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview
  

Při příštím spuštění aplikace Pozvánka se otevře jako obvykle. Vlastní nastavení spuštění zpřístupnit pro opakované použití, najdete v další části.

Poznámka: následující informace o použití přepínače příkazového řádku:

 • Můžete přepínač pouze jeden po druhém. Spuštění aplikace pro Office s více přepínačů není podporovaná.

 • Pokud je parametrem cesta k umístění ve vašem počítači nebo název souboru s mezery, uzavřete ho do uvozovek, například /t "Měsíční Report.dotx".

 • Přepínače a parametry nejsou malá a velká písmena. Například /RO funguje stejně jako /ro.

 • Obsahují jednu mezeru před každý přepínač a jednu mezeru před každý parametr.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu Windows, v místní nabídce přejděte na Nový a klikněte na Zástupce.

 2. V Průvodci vytvořit zástupce do pole zadejte umístění položky zadejte uvozovky (""), zadejte úplnou cestu k souboru .exe v aplikaci (včetně názvu souboru) a zadejte jiné dvojitých uvozovek. (Případně klikněte na Procházet a vyhledejte a vyberte požadovaný soubor. V tomto případě znak uzavírající se automaticky přidají.)

 3. Za koncové uvozovky zadejte mezeru, přepínač a libovolné parametry. Pokud zadaný parametr představuje cestu k umístění ve vašem počítači a pokud cesta obsahuje mezeru, musí být parametr taky ohraničen uvozovkami. Příklad:

  "c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
  
 4. Klikněte na Další.

 5. Do pole Zadejte název tohoto zástupce napište název zástupce a poté klikněte na Dokončit.

  Průvodce vytvoří zástupce a umístí jej na plochu.

Kdykoli budete chtít použít zástupce spustit aplikaci, poklikejte na něj.

Pokud chcete přidat zástupce z plochy do nabídky Start systému Windows, klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce a v místní nabídce klikněte na Připnout k nabídce Start.

Seznam přepínače příkazového řádku pro produkty Office

Každý produkt Office má jinou sadu přepínače příkazového řádku.

Poznámka: Tyto seznamy Nezahrnovat všechny přepínače přidán od Office 2007. Pokud používáte přepínače příkazového řádku a užitečné informace o novější přepínače, které jsou k dispozici, odpovězte Ano nebo Ne na otázku "Pomohly tyto informace" na konci tohoto tématu. Pak v dialogovém okně, které se zobrazí Řekněte nám, jaký produkt Office a verze vás zajímá.

Přepínač a parametr

Popis

/safe

Spustí aplikaci Word v nouzovém režimu.

/q

Spustí aplikaci Word bez zobrazení úvodní obrazovka aplikace Word.

/ttemplatename

Spustí aplikaci Word s nový dokument založený na šabloně než šabloně Normal.

Příklad    Ke spuštění aplikace Word s dokument založený na šabloně Myfax.dotx uložené na disku C, zadejte následující příkaz příkazového řádku:

/tc:\Myfax.dotx

Poznámka: Nezahrnujte mezeru mezi přepínačem a názvu souboru šablony.

Poznámka zabezpečení: Protože šablony mohou být uloženy viry v makrech, dbejte na to o jejich otevření nebo vytváření souborů založené na nové šablony. Dodržujte následující opatření: spustit aktuální antivirový software ve vašem počítači, nastavit úroveň zabezpečení maker vysoká, zrušte důvěřovat všem nainstalovaným doplňkům a šablon zaškrtněte políčko, používat digitální podpisy a udržovat seznam důvěryhodných zdrojů.

/t filename

Spustí aplikaci Word a otevře existující soubor.

Příklad    Spusťte aplikaci Word a otevřete šablonu soubor, který Myfax.dotx, který je uložený na disku C příkazovém řádku zadejte následující příkaz:

/t c:\Myfax.dotx

Příklad    Spusťte aplikaci Word a otevřete více souborů, například MyFile.docx a MyFile2.docx uložené na disku C, zadejte následující příkaz příkazového řádku:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Spustí aplikaci Word s nový dokument založený na existující soubor.

Příklad    Spusťte Word a vytvořte nový dokument založený na souboru MyFile.docx, který je uložen na ploše, zadejte následující příkaz příkazového řádku:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Spustí aplikaci Word a otevře kopii dokumentu, který je uložený na webu Microsoft Windows SharePoint Services jen pro čtení. Webu musí být v počítači, na kterém běží Word 2007 nebo novější nebo Windows SharePoint Services 2.0 nebo novější.

Příklad    Spusťte aplikaci Word a otevřete kopii souboru MyFile.docx, uložené v knihovně dokumentů na adrese URL http://MySite/Documents, zadejte následující příkaz příkazového řádku:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

Poznámka: Pokud je dokument rezervovaný pro vás, přepínačem /h nemá žádný vliv. Word: otevře soubor, můžete ho upravovat.

/pxslt

Spustí aplikaci Word a otevře existujícího dokumentu XML založené na zadaný jazyk transformací XSLT (Extensible Stylesheet).

Příklad    Spusťte aplikaci Word a použijte XSLT MyTransform, která je uložena na disku C, k souboru XML data.XML, který je také uložené na disku C, zadejte následující příkaz příkazového řádku:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Spustí aplikaci Word a zabrání automaticky načtení doplňky a globální šablony (včetně šabloně Normal). Přepínače / také uzamkne nastavení souborů.

/ladd-in

Spustí aplikaci Word a potom načte konkrétní doplňku aplikace Word.

Příklad    Spusťte aplikaci Word a potom ho zaveďte doplněk Sales.dll, který je uložený na disku C, zadejte následující příkaz příkazového řádku:

/lc:\Sales.dll

Poznámka: Nezahrnujte mezeru mezi přepínačem a zadané jméno.

Poznámka zabezpečení: Buďte opatrní, pokud běží spustitelný soubory nebo kód makra nebo aplikací. Spustitelný soubory nebo kód lze provádět akce, které by mohly ovlivnit zabezpečení váš počítač a data.

/m

Spustí aplikaci Word bez spuštění makra AutoExec.

/mmacroname

Spustí aplikaci Word a potom příslušného makra. /M přepnout také zabrání Wordu spuštění makra AutoExec.

Příklad    Spusťte aplikaci Word a znovu spusťte makro nazvané Salelead, zadejte následující příkaz příkazového řádku:

/mSalelead

Poznámka: Nezahrnujte mezeru mezi přepínačem a název makra.

Protože makra mohou obsahovat viry, dbejte na to o tom, jak je. Dodržujte následující opatření: spuštění antivirového softwaru ve vašem počítači; nastavit úroveň zabezpečení maker na hodnotu Vysoká; Zrušte zaškrtnutí políčka Důvěřovat všem nainstalovaným doplňkům a šablonám; používání digitálních podpisů; Spravovat seznam Důvěryhodní vydavatelé.

/n

Spustí novou instanci aplikace Word bez otevření dokumentu. Dokumenty otevřené v jednotlivých instancích aplikace Word se nezobrazí jako možnosti v seznamu Přepnout okna ostatních instancí.

/w

Spustí novou instanci aplikace Word s prázdným dokumentem. Dokumenty otevřené v jednotlivých instancích aplikace Word se nezobrazí jako možnosti v seznamu Přepnout okna ostatních instancí.

/r

Zaregistrujete slovo v registru systému Windows. Tento přepínač spustí aplikaci Word, spustí instalační program Office, aktualizace registru systému Windows a zavře.

/x

Spustí aplikaci Word v prostředí, kde operační systém tak, aby Word odpovídá pouze jednu žádost Dynamic Data (Exchange DDE) (například programové vytištění dokumentu).

/ztemplatename

Viditelně se chová stejně jako parametr /t . Však můžete přepínačem /z s aplikací Word k vytvoření spuštění a novou událost, že přepínačem /t generuje pouze při spuštění událost nastavit jako.

Přepínač a parametr

Popis

cesta k sešitu | název souboru

U tohoto parametru není nutné zadávat přepínač.

Spustí Excel a otevře zadaný soubor.

Příklad

excel.exe "c:\My Folder\book1.xlsx"

nebo

excel.exe http://MySite/Book1.xlsx

/r cesta k sešitu | název souboru

Otevře zadaný sešit jenom pro čtení.

Příklad

excel.exe /r "c:\My Folder\book1.xlsx"

nebo

excel.exe /r http://MySite/Book1.xlsx

/t cesta k sešitu | název souboru

Spustí Excel a otevře zadaný soubor jako šablonu.

Příklad

excel.exe /t "c:\My Folder\book_name.xlsx".

nebo

excel.exe /t http://MySite/book_name.xlsx

/n cesta k sešitu | název souboru

Podobně jako parametr /t spustí Excel a otevře zadaný soubor jako šablonu.

Příklad

excel.exe /n "c:\My Folder\book_name.xlsx".

nebo

excel.exe /n http://MySite/book_name.xlsx

/e nebo /embed

Zabrání zobrazení úvodní obrazovky Excelu a otevření nového prázdného sešitu.

Příklad

excel.exe /e

/p cesta k sešitu

Určí složku jako aktivní pracovní složku (třeba složku, která je nastavená v dialogovém okně Uložit jako).

Příklad

excel.exe /p "c:\My Folder"

/s nebo /safemode

Přinutí Excel ignorovat všechny soubory, které jsou uložené ve spouštěcích adresářích, třeba výchozí složku XLStart umístěnou v adresáři kde je nainstalovaný Excel nebo Microsoft Office.

Příklad

excel.exe /s

/m

Vytvoří nový sešit obsahující jeden list s makry s příponou XLM.

Příklad

excel.exe /m

/a progID

Spustí Excel a načte automatizaci doplněk určený Id_programu z doplňku.

Příklad

excel.exe /a MyProgId.MyProgID2.1

/x

Spustí novou instanci Excelu (samostatný proces).

Příklad

excel.exe /x "c:\My Folder\book1.xlsx"

nebo

excel.exe /x http://MySite/Book1.xlsx

Tady jsou přepínače příkazového řádku, které jsou k dispozici pro PowerPoint.

Přepínač a parametr

Akce

/B

Začíná nové, prázdné prezentace aplikace PowerPoint.

Příklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /B

/C

Spustí aplikace PowerPoint s otevřeným zadaný soubor a taky Microsoft Windows NetMeeting konference.

Příklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /C PrezentaceNetMeeting.pptx

Poznámka: Pokud použijete tento přepínač bez zadání souboru, spustí se bez otevření prezentace aplikace PowerPoint a konference NetMeeting není spuštěná.

/ VKLÁDÁNÍ

Spustí aplikaci PowerPoint bez zobrazení okna Office PowerPoint 2007. Vývojáři pomocí tohoto přepínače při testování doplňky.

Příklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" / vkládání

AKCE MAKRA /M

Spustí makro v zadané prezentaci.

Příklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /M soubor.pptm "Makro"

"Makro" je makra v souboru soubor.pptm.

/N

Spuštění aplikace PowerPoint a vytvoří novou prezentaci.

Příklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /N "cestu\templatename.potx"

V tomto příkladu určuje název šablony, založeného na novou prezentaci: název_šablony.potx.

Pokud není zadán název šablony, PowerPoint spuštění nové prezentace založené na šabloně prázdná (v platná, stejně jako přepínačem /N bez názvu šablony).

/O

Spuštění aplikace PowerPoint a určuje seznam souborů, které chcete otevřít.

Příklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /O Souboru1.pptx, Souboru2.pptx

/P

Tisk prezentace na výchozí tiskárně s použitím výchozího nastavení.

Při použití přepínačem /P PowerPoint slouží k zobrazení dialogového okna Tisk před tiskem. Po zvolte možnosti a klikněte na OK, zavření dialogového okna a PowerPoint vytiskne soubor a potom zavře. Pokud nechcete vůbec nezobrazovaly PowerPointu, použijte přepínač /PT (Tisk do).

Příklad: "c:\program files\microměkké office\office12\POWERPNT.exe" /P "Soubor.pptx"

/PT

Vytiskne prezentace na zadané tiskárně s použitím výchozího nastavení.

Pokud nechcete vůbec nezobrazovaly PowerPointu, použijte přepínač /PT (Tisk do).

Příklad: "c:\program files\microsoft zfice\office12\POWERPNT.exe" /PT "Název_tiskárny" "" "" "Soubor.pptx"

Název_tiskárny je název tiskárny, která se zobrazí v poli název v části tiskárna v dialogovém okně Tisk. Prázdné uvozovky jsou nutná; uvozovek název_tiskárny a cestu k souboru PPTX jsou potřebné jenom v případě, že v buď názvů jsou mezery, ale vždycky je vhodné používat.

/ PWO

Vytiskne zadanou soubor, ale zobrazit dialogové okno Tisk.

Při použití přepínačem /P PowerPoint slouží k zobrazení dialogového okna Tisk před tiskem. Po zvolte možnosti a klikněte na OK, zavření dialogového okna a PowerPoint vytiskne soubor a potom zavře. Pokud nechcete vůbec nezobrazovaly PowerPointu, použijte přepínač /PT (Tisk do).

Příklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /PWO "Soubor.pptx"

/ OBNOVENÍ

Obnoví PowerPoint způsob, jakým před abnormálním. Po restartování aplikace PowerPoint se pokusí o obnovení a obnovení některé aspekty stavu aplikace a prezentací předtím, než je zavřený.

Příklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" / obnovení

/S

Otevře zadaný prezentace soubor jako prezentaci.

Příklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /S "prezentovatation1.pptx"

Tady jsou přepínače příkazového řádku, které jsou k dispozici pro prohlížeč PowerPoint Viewer.

Přepínač a parametr

Akce

/D

Po ukončení prezentace se zobrazí dialogové okno Otevřít.

Příklad: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /D

L

Přečte stop obsažené v textovém souboru prezentace aplikace PowerPoint.

Příklad: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" l "Seznam_souborů.txt"

Poznámka: Soubor stop je seznam jmen soubor prezentace (před cestou v případě potřeby). Není možné přidat další přepínače příkazového řádku pro jednotlivé prezentacím uvnitř seznamu.

/N#

Otevře prezentaci na číslo zadané snímku místo snímku 1.

Příklad: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" / N5 "Presentation.pptx"

Tento příklad otevře Presentation.pptx snímku 5.

/S

Spustí prohlížeč bez zobrazení úvodní obrazovky.

Příklad: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /S

/P

Odešle prezentaci tiskárny a tisk souboru.

Příklad: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /P "Presentation.pptx"

V tomto příkladě se vytiskne soubor Presentation.pptx.

Přepínač

Popis

/a

Vytvoří položku se zadaným souborem jako přílohou.

Příklad:

 • "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\moje dokumenty\štítky.doc"

Pokud není typ položky zadaný, předpokládá se typ IPM.Note. Ten se nedá použít pro třídy zpráv, které nejsou založené na aplikaci Outlook.

/altvba název_souboru_OTM

Spustí program VBA zadaný parametrem název_souboru_OTM, nikoli %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

/c třída_zprávy

Vytvoří novou položku zadané třídy zprávy (formuláře aplikace Outlook nebo jiný platný formulář MAPI).

Příklady:

 • /c ipm.activity vytvoří položku Deníku.

 • /c ipm.appointment vytvoří událost.

 • /c ipm.contact vytvoří kontakt.

 • /c ipm.note vytvoří e-mail.

 • /c ipm.stickynote vytvoří poznámku.

 • /c ipm.task vytvoří úkol.

/checkclient

Zobrazí výzvu pro výchozího správce e-mailů, příspěvků a kontaktů.

/cleanautocompletecache

Odebere všechna jména a e-mailových adres ze seznamu automatického dokončování. (Outlook 2013 a 2016 pouze)

/cleancategories

Odstraní veškeré vlastní názvy kategorií, které jste vytvořili. Obnoví výchozí názvy kategorií.

/cleanclientrules

Spustí Outlook a odstraní klientská pravidla.

/cleanconvongoingactions

Odstraní tabulku akce konverzace (KOČKA). KOČKA faktur vlákna konverzace platnost obvykle 30 dní po neaktivní. Přepínač příkazového řádku vymaže všechny konverzace značky, ignorovat a přesunutí pravidla okamžitě zastavení žádné další akce. (Outlook 2013 a 2016 pouze)

/cleandmrecords

Odstraní záznamy o přihlášení uložené při odmítnutí schůzky vedoucím nebo delegátem.

/cleanfinders

Vymaže všechny složky výsledků hledání v poštovních schránce na serveru Microsoft Exchange pouze u prvního otevřeného profilu.

/cleanfromaddresses

Odebere z profilu všechny ručně přidané položky Od.

/cleanmailtipcache

Odebere všechna upozornění než odešlete z mezipaměti. (Outlook 2013 a 2016 pouze)

/cleanreminders

Vymaže a obnoví připomenutí.

/cleanroamedprefs

Všechny dříve přenesené předvolby jsou odstraněny a znovu zkopírovány z místního nastavení v počítači, ve kterém je přepínač použit. To platí pro přenášení předvoleb pro připomenutí, tabulku informací o volném čase, pracovní dobu, publikování kalendáře a pravidla pro informační kanály RSS.

/cleanrules

Spustí Outlook a odstraní klientská i serverová pravidla.

Důležité Pokud máte víc nebo přepnout Upřesnit ve vašem profilu aplikace Outlook s příkazového řádku /cleanrules odstraní pravidla z všechny poštovní schránky připojeného. Proto doporučujeme při svůj Outlookový profil obsahuje pouze jeden cílové poštovní schránky jenom spusťte tento příkaz.

/cleanserverrules

Spustí Outlook a odstraní serverová pravidla.

/cleansharing

Odebere všechny odběry informačních kanálů RSS, internetového kalendáře a SharePointu z nastavení účtu, ale ponechá v počítači veškerý už stažený obsah. To se hodí, pokud některý z těchto odběrů nemůžete odstranit přímo v aplikaci Outlook 2013.

/cleansniff

Přepíše programové uzamčení určující, který z počítačů (při souběžném spuštění aplikace Outlook) zpracuje položky schůzek. Proces uzamčení zabrání zobrazení duplicitních zpráv s připomenutími. Přepínač zruší uzamčení v počítači, ve kterém je použitý, a umožní tak zpracování položek schůzek v aplikaci Outlook.

/cleansubscriptions

Odstraní zprávy odběru a vlastnosti funkcí pro odběr.

/cleanweather

Odebere lokality přidané do panelu počasí.

/cleanviews

Obnoví výchozí zobrazení. Přijdete o všechna vlastní zobrazení, která jste vytvořili.

/embedding

Používá se bez parametrů příkazového řádku pro standardní společné vytváření objektů OLE.

/f název_souboru_zprávy

Otevře zadaný soubor zprávy (MSG) nebo soubor Microsoft Office – uložená hledání (OSS).

/finder

Otevře dialogové okno Rozšířené hledání.

/hol název_souboru_HOL

Otevře zadaný soubor .hol.

/ical název_souboru_ICS

Otevře zadaný soubor ICS.

/importNK2

Importuje obsah souboru .nk2, který obsahuje seznam přezdívek používaných funkcemi automatické kontroly jmen a automatického dokončování.

/importprf název_souboru_profilu

Spustí Outlook a otevře nebo importuje zadaný profil MAPI (*.prf). Pokud už je Outlook spuštěný, profil se zařadí do fronty a importuje se při dalším spuštění.

/launchtraininghelp ID_položky

Otevře okno Nápověda s tématem zadaným pomocí parametru ID_položky.

/m název_e-mailu

Poskytuje uživateli možnost přidat název e-mailu k položce. Lze použít pouze společně s parametrem příkazového řádku /c.

Příklad:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m název_e-mailu

/noextensions

Nativní i spravované doplňky modelu COM jsou vypnuté.

/nopreview

Spustí Outlook s vypnutým podoknem čtení.

/p název_souboru_zprávy

Vytiskne zadanou zprávu (.msg).

/ Profile Název_profilu

Načte zadaný profil. Pokud název profilu obsahuje mezery, uveďte jej v uvozovkách (" ").

/profiles

Otevře dialogové okno Zvolit profil bez ohledu na nastavení Možnosti v nabídce Nástroje.

/promptimportprf

Stejný příkaz jako /importprf s tím rozdílem, že se zobrazí výzva a uživatel může import zrušit.

/recycle

Spustí Outlook s využitím stávajícího okna aplikace Outlook (pokud nějaké existuje). Používá se v kombinaci s přepínači /explorer nebo /folder.

/remigratecategories

Spustí Outlook a následující příkazy pro výchozí poštovní schránku:

 • Aktualizuje barevné příznaky Pro zpracování na barevné kategorie aplikace Outlook 2013.

 • Aktualizuje popisky kalendáře na barevné kategorie aplikace Outlook 2013.

 • Přidá všechny kategorie použité v položkách mimo e-mail do Seznamu hlavních kategorií.

Poznámka: Tohle je stejný příkaz jako Upgradovat na barevné kategorie v dialogových oknech vlastností jednotlivých poštovních schránek aplikace Outlook.

/resetfolders

Obnoví chybějící složky pro výchozí umístění pro doručování pošty.

/resetfoldernames

Obnoví výchozí názvy složek (například Doručená pošta nebo Odeslaná pošta) na výchozí názvy v aktuálním jazyce uživatelského rozhraní sady Office.

Pokud se například nejdřív připojíte k poštovní schránce aplikace Outlook v ruském uživatelském rozhraní, výchozí ruské názvy složek se nedají přejmenovat. Jestli chcete změnit výchozí názvy složek do jiného jazyka, například japonštiny nebo angličtiny, můžete pomocí tohohle přepínače obnovit výchozí názvy složek po změně jazyka uživatelského rozhraní nebo po instalaci jiné jazykové verze aplikace Outlook.

/resetformregions

Vyprázdní mezipaměť oblastí formuláře a znovu načte definice oblastí formuláře z registru systému Windows.

/resetnavpane

Vymaže a znovu vytvoří Podokno složek pro aktuální profil.

/resetquicksteps

Obnoví výchozí rychlé kroky. Všechny rychlé kroky vytvořené uživatelem budou odstraněny.

/resetsearchcriteria

Obnoví všechna kritéria okamžitého hledání, takže se v jednotlivých modulech zobrazí výchozí sada kritérií.

/resetsharedfolders

Odebere všechny sdílené složky, které obsahuje Podokno složek.

/resettodobar

Vymaže a znovu vytvoří seznam úkolů panel úkolů pro aktuální profil.

/restore

Pokusí se otevřít stejný profil a složky, které byly otevřeny před neobvyklé Outlook vypnutí. (Outlook 2013 a 2016 pouze)

/rpcdiag

Spustí Outlook a zobrazí dialogové okno se stavem připojení vzdálených volání procedur (RPC).

/safe

Spustí Outlook bez podokna čtení a přizpůsobení panelu nástrojů. Nativní i spravované doplňky modelu COM jsou vypnuté.

/safe:1

Spustí Outlook s vypnutým podoknem čtení.

/safe:3

Nativní i spravované doplňky modelu COM jsou vypnuté.

/select název_složky

Spustí Outlook a otevře zadanou složku v novém okně. Když chcete třeba spustit Outlook a zobrazit výchozí kalendář, použijte příkaz "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /select outlook:calendar.

/share feed://URL/název_souboru

/share stssync://URL

/share web://URL/název_souboru

Určuje sdílenou adresu URL pro připojení k aplikaci Outlook. Pomocí přepínače stssync://URL například můžete k aplikaci Outlook připojit sharepointový seznam.

/sniff

Spustí Outlook, vynutí zjištění nových žádostí o schůzku ve složce Doručená pošta a potom je přidá do kalendáře.

/t název_souboru_OTF

Otevře zadaný soubor .oft.

/v název_souboru_VCF

Otevře zadaný soubor .vcf.

/vcal název_souboru_VCS

Otevře zadaný soubor .vcs.

Funkce Switch

Parametr

Popis

Žádný

Databáze

Otevře zadaný databázi nebo projekt Microsoft Access. V případě potřeby můžete zahrnout cestu. Pokud cesta obsahuje mezery, uzavřete ho do uvozovek.

excl

Žádný

Otevře zadaný databázi aplikace Access Výhradní přístup pomocí protokolu. Otevřete databázi pro sdílení sešitu v prostředí, nevytvářejte tento přepínač. Se týká jenom databáze aplikace Access.

/ ro

Žádný

Otevře zadaný databázi nebo projekt aplikace Access určené jen pro čtení.

/Runtime

Žádný

Určuje, že s možnostmi verze runtime spustí aplikace Access.

/ Profile

profilů uživatelů

Spustí aplikaci Access pomocí možností v zadaném profilu uživatele místo standardní nastavení registru systému Windows vytvořili při instalaci aplikace Access. Nahrazuje přepínačemini/používat ve verzích aplikace Access před aplikace Access 95 k určení inicializačního souboru.

/ kompaktní

Cílová databáze nebo cílový projekt aplikace Access

Zkomprimuje a opravit databázi aplikace Access nebo zkomprimuje projekt zadanou před přepínačem/komprimaci a zavře přístup. Pokud nezadáte název cílového souboru za přepínačem/Kompaktní , soubor zkomprimovat a původní název složky. Zkomprimovat pod jiným názvem, zadejte je cílový soubor. Jestliže zahrnete cestu, která obsahuje mezery, uzavřete cestu v uvozovkách.

Pokud zadáte název souboru v parametru Cílová databáze nebo cílový projekt aplikace Access , ale nechcete zahrnout cesty, vytvoří se cílový soubor ve výchozí složka pro databáze, zadané v aplikaci Access. Můžete změnit toto nastavení v dialogovém okně Možnosti aplikace Access.

V projektu aplikace Access tuto možnost zkomprimujete soubor projektu (ADP), ale ne databázi Microsoft SQL Server.

/x

Makro

Otevře Accessovou databázi, která byla uvedená před přepínač /x a spustí zadané makro. Další způsob, jak spuštění makra při otevření databáze je vytvořit makro AutoExec.

Makra mohou obsahovat viry, takže musíte spouštění je nutná opatrnost. Dodržujte následující opatření: spuštění antivirového softwaru ve vašem počítači; zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných; pomocí Centra zabezpečení Spravovat seznam Tvůrci maker.

/ cmd

Žádný

Určuje, že na příkazovém řádku následuje hodnota vrácená funkce Command. Tuto možnost, musí být poslední přepínač příkazového řádku. Můžete použít středník (;) jako alternativu k/cmd.

Pomocí tohoto přepínače můžete určit argument příkazového řádku, který lze použít v jazyce Visual Basic kódem Applications (VBA).

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×