Přehled správcovských rolí a úloh hledání

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek popisuje úkoly týkající se hledání, které provádí správci, vlastníci webů a koncových uživatelů ve Microsoft Office SharePoint Server 2007. Odkazy na témata nápovědy o hledání a konfigurace hledání se zobrazí v části Viz také.

V tomto článku

Role hledání na serveru Office SharePoint Server 2007

Hledání a Správce služby úrovně sdílené

Hledání a správce kolekce webů

Hledání a vlastníci webu

Hledání a uživatelé hledání

Hledání role v Office SharePoint Server 2007

Po výběru obor vyhledávání a spuštění dotazu vyhledávací požádá indexu dostupná umístění a vrátí odpovídající výsledky na stránce výsledků hledání. Stránky výsledků hledání jsou uspořádána s doporučené výsledky a nejvhodnějších dokumentů weby v horní, základní výsledky řadit pod nimi a externí výsledky na jedné straně federovaných umístění.

Spolupráce mezi můžou být ve vaší organizaci, kteří přispívat hledání může výrazně zlepšit výsledky hledání. Postup, jak hledání produktivnější mohou provádět lidé v jednotlivých rolích. Tady jsou klíčové role pro Office SharePoint Server 2007:

 • Sdílené Správce služby úrovni vytvořit index vyhledávání, konfigurace spravovaných vlastností a definovat sdílené obory hledání. Primární správce služby úrovně sdílené je správce kolekce webů v kolekci webů sdílených služeb a jejich můžete také nastavit oprávnění pro ostatní webu Správci kolekce povolením přístupu ke kolekci webů sdílených služeb aby se můžete změnit některé nastavení na úrovni sdílených služeb.

 • Správci kolekce webů určují obory hledání, klíčová slova a nejvhodnější dokumenty pro použití na svých webech.

 • Vlastníci webu konfigurace výskyty textu do vyhledávacího pole a webu Centrum vyhledávání a správa sdílené knihoven a seznamů.

 • Tvůrci obsahu názvy, názvy souborů a nemovitostí s hodnotou přiřadit jejich obsah.

 • Hledání uživatelům spouštění dotazů zobrazíte informace.

Následující oddíly popisují úkoly týkající se hledání, které jsou prováděné jednotlivých rolích k upřesnění a rozšíření výsledky hledání.

Začátek stránky

Hledání a Správce služby úrovně sdílené

Sdílené úrovni služeb správce má k dispozici obecných mocniny definovat a konfigurace vyhledávací funkce, které ovlivňují všechny kolekce webů. Následují důležitých prvků role správce sdílené úrovni služeb:

Poznámka: Ve výchozím nastavení má správce služby úrovně sdílené také informace o oprávněních požadovaných pro správu kolekce webů výchozí obsahující Centrum vyhledávání a má fungovat jako jeho vlastník webu.

 • Zdroje obsahu    Správce služeb úrovně sdílené definuje umístění a které typy obsahu indexovaných a budou k dispozici pro vyhledávání.

 • Indexování    Při spuštění dotazu požádá vyhledávací index dostupný obsah k nalezení výsledků hledání. Index se aktualizuje pravidelně automatické agentem prohledávacího modulu s názvem. Správce služby úrovně sdílené plánuje intervalu prohledávacího modulu znovu sestaví index a definuje které weby a ukládá prohledávání prohledávacího modulu.

 • Spravované vlastnosti    Vlastnosti, které jsou přiřazené k obsahu v rámci webu kolekci nebo datový úložiště jsou uloženy při indexování. Správce služeb úrovně sdílené můžete mapovat některé obsahu vlastnosti na spravované vlastnosti. Jedná se o vlastnosti, které uživatelé můžete vybrat ze seznamu vlastnost z Rozšířené hledání nebo do vyhledávacího pole zadejte ručně.

 • Sdílené oborů     Na úrovni Zprostředkovatel sdílených služeb správce změnit výchozí sdílený obory nebo přidat nové sdílené obory pro použití kolekce webů. Správci kolekce webů vyberte sdílené obory budou používat v rámci kolekce webů. Správce kolekce webů můžete použít obor sdílené jako-je, nebo ho zkopírovat a potom podle potřeby vytvořit vlastní obor upravit kopii.

 • Autoritativní stránky    Správce služeb úrovně sdílené jako autoritativní stránky můžete určit určité důležité webové stránky, například portály týmu. Při stránku označen jako autoritativní, rozšířeného hodnocení obsahu z této stránky a její obsah dříve ve výsledcích hledání než jinak.

 • Připojit znak před řetězce federovaných umístění     Správce služeb úrovně sdílené můžete směrovat dotazy, které začínají na zvláštní termínů nebo frázi, které federovaných umístění a nastavení, aby vrátí určitý typ obsahu. Například dotazu na termínů počasí pro určité PSČ může směrovány počasí služby, jako žádost o vrátíte místní prognózy pro PSČ k dispozici.

Začátek stránky

Hledání a správce kolekce webů

Správce kolekce webů můžete vytvářet nové weby, do nich přiřaďte vlastníci webů, přidejte obory vyhledávání, uspořádat obory v zobrazení skupin, definování klíčových slov, určit nejlepší tip weby a přizpůsobení webů Centra vyhledávání. Zde jsou důležité prvky role správce kolekce webů:

Poznámka: V Office SharePoint Server 2007 Správce služeb úrovně sdílené slouží také jako správce kolekce webů.

 • Vytváření webů     Správce kolekce webů vytvoří nové weby, poskytuje vlastníkům webu oprávnění k jejich úpravám a poskytuje standardní šablony pro vytváření webových stránek, galerie webových částí a přidejte, výchozí webové šablony stylů.

 • Obor zobrazení skupin     Obory odkázat hledání širší nebo užší oblasti umístění nebo obsahu označené určitých nemovitostí s hodnotou. Správce kolekce webů můžete vytvoření nových skupin zobrazení a uspořádejte obory obsahují. Díky vlastníci webů, kteří upravovat výskyty textu webové části vyhledávací pole na jejich stránkách k naplnění seznamu obor se alternativní možnostmi.

 • Vlastní oborů     Správce kolekce webů můžete upravovat kopie výchozí sdílené obory nebo můžete přidat nové obory pro použití v rámci kolekce webů. Pokud nechcete vlastníci webů zobrazte novou obory na webových stránkách, požádají přidaná vlastních oborů a potom použijte skupinu zobrazení, která obsahuje vlastní obor k naplnění seznam oborů na stránce.

 • Klíčových slov s nejlepšími tipy     Jednotlivá klíčová slova, která je definovaná v rámci kolekce webů mohou být uloženy definici, seznam synonym a odkazů na sledované weby nejlepší tip s souvisejícího obsahu. Při hledání na klíčové slovo nebo jednu z jejích synonym definici tohoto klíčového slova a nejlepší tip odkazy vybrané v horní části výsledky hledání.

  Podmínky, které se zobrazí často hledání proveďte užitečné klíčových slov. Správce může být užitečné při definování klíčových slov odkázat na seznam oblíbených webů, postupů a nástrojů ve vaší organizaci.

Začátek stránky

Hledání a vlastníci webu

Vlastníci webů Spravovat místních webů a jejich obsah. Můžete konfigurovat výskyty textu do vyhledávacího pole a svůj seznam oborů a správa sdílené knihovny a seznamy, které vlastnosti přiřadit obsah. Zde jsou důležité prvky vlastník webu role:

Poznámka: Správce kolekce webů můžete taky slouží jako vlastník webu výchozího webu Centrum vyhledávání.

 • Vývoj obsahu     Vlastníci webů požádat o, uspořádat a spravovat obsah pro své weby. Vytvoření webové stránky ze standardních šablon a webových částí a mohou přidání obsahu knihoven a seznamů a požádat o obsahu pro ně.

 • Pojmenování obsahu     Webu a obsahu vlastníci by měl spolupráce a udělte tak dokument názvy, názvy souborů a složek struktury vymazat a konzistentní názvy. Zadávání názvů a vlastnosti, které jsou přiřazené k obsahu se základními a informace snadněji najít.

 • Vlastnosti obsahu    Vlastníci webu můžete přidat sloupce do seznamů a knihoven k vlastnosti přiřadit položkám, jak byly přidány. To je užitečné pro hledání položek v seznamu, protože můžete hledat položky podle typu vlastnost. Například seznam může obsahovat vlastního sloupce pro čísla zákazníků, které jsou potřeba při zadávání dat. Číslo zákazníka sloupec teď bude vlastnost seznamu a proto lze použít při hledání položky v seznamu. Pokud seznam obsahuje typy vlastního sloupce, tyto se stanou nové vlastnosti jednotlivých položek v seznamu.

  Tip: Knihovny dokumentů mohou definovat typy dokumentů, kterým by vlastníci obsahu měli při vrácení těchto souborů se změnami přiřadit hodnoty vlastností.

 • Spravované vlastnosti    Vlastnosti obsahu a jejich hodnoty jsou uloženy kdykoli indexované kolekce webů. Správce kolekce webů mapy některé obsahu vlastnosti na spravované vlastnosti, které jsou k dispozici pro vyhledávání. Jedná se o vlastnosti, které uživatelé vyberte ze seznamu vlastností na stránce rozšířeného hledání Centrum vyhledávání, nebo do vyhledávacího pole zadejte ručně.

  Vlastník webu je dobře umístěné upozornit správce kolekce webů a obsahu vlastností, které by měl namapovat na spravovanou vlastnost. Například do knihovny nebo seznamu přesného k položce poznámkové bloky pro školy s vlastnost s názvem Redaktor, zatímco úložiště dat může používat vlastnost s názvem uživatele. Je třeba zajistit, že vlastnosti s různými názvy, ale podobně jako účelům jsou namapované na běžné spravovanou vlastnost, tak, aby uživatelé mohou prohledávat podle této vlastnosti.

 • Organizace webu    Vlastníci webů sestavování stránek pomocí šablon a Galerie webových částí, upravovat jejich funkce a uspořádejte je v pracovní webu služby SharePoint. Uspořádání webu může ovlivnit pořadí její obsah. Některé důležité stránky, jako je organizační portály, může být označen správce kolekce webů jako autoritativní zdroje obsahu. To způsobí jejich obsah a na stránkách zavřít, aby se ve výsledcích hledání výrazněji.

Začátek stránky

Hledání a uživatelé hledání

Uživatelé mohli využívat všech Správce služby SharePoint a vlastníky webů nastavení webu Centrum vyhledávání při hledání informace podle provedením následujících kroků:

 • Zvolte obor, který nasměruje hledání tak, aby s největší pravděpodobností zdrojů obsahu, který budete potřebovat. Pokud na hledání obecných rozsah, jako je třeba Všechny weby vrátí příliš mnoho výsledků, vyberte v užší obor, která se zaměřuje na zdroje s obsahem vyšší užitečný obsah.

 • Zkuste alternativních dotazů navržené tak, že máte na mysli? funkci na stránce výsledky hledání.

 • Použití obsahu vlastností zpřesnění hledání podle autora nebo jiné položky vlastnost, která je tomu vašemu nejbližší požadované výsledky. Použije vlastnosti vyhledávání k identifikaci obsahu spolehlivé slučovat nebo z důvěryhodného zdroje. Je možné porovnávat nemovitostí s hodnotou zobrazíte výsledky týkající se určitého tématu nebo výsledky, které používají technologii nebo jazyk.

 • Když nejvhodnějších weby se přidají do výsledky hledání, může vám nabídnuta dalších odkazů Další informace. Například dotaz obsahující výraz mezd může zobrazit, odkaz na webu mezd vaší organizace. Klikněte na odkaz otevřít na mezd webu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×