Přehled: Správa projektů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Microsoft Project Server 2010 poskytuje profesionálním projektovým manažerům, manažerům pracujícím na částečný úvazek i neformálním manažerům nástroje, které potřebují k plánování a provádění projektů na webu. Mezi nové funkce v této oblasti patří synchronizace se seznamy služby SharePoint, plánování projektů metodou shora dolů a uživatelem řízené plánování.

V tomto článku

Vytváření nových projektů

Plánování práce v projektu

Kontrola plánů projektů

Vytváření nových projektů

Project Web App nabízí několik způsobů, jak vytvořit nové projekty. Pokud vaše organizace používá proces návrhu a výběr formální projektu, je vhodné podívejte se na Přehled: Analýza a schvalování návrhů projektů plně porozumět procesu návrhu projektu.

Jestliže vaše organizace nepoužívá formální proces výběru, můžete nový projekt vytvořit pomocí šablony nebo synchronizací se seznamem úkolů projektu služby SharePoint. Projekty často začínají jako neformální seznamy pracovních položek, které se sdílí v týmu. Někdy jsou tyto seznamy zaznamenané pomocí služby SharePoint. V takovém případě můžete snadno provést synchronizaci seznamu úkolů projektu služby SharePoint s aplikací Project Web App a zajistit tak plynulý přechod z běžného plánování projektů na formálnější plánování projektů.

Akce

Popis

Vytvoření nebo úpravy projektu nebo návrhu

V závislosti na běžných postupech pro návrh projektu ve vaší organizaci můžete vytvořit projekt nebo odeslat návrh projektu k revizi.

Vytvoření projektu ze seznamu úkolů služby SharePoint

Můžete synchronizovat seznam úkolů projektu ve službě SharePointu se serverem Project Server 2010.

Začátek stránky

Plánování práce v projektu

V této verzi aplikace Project Web App můžete plánovat projekty pomocí metody shora dolů. To znamená, že úkoly, které spadají do souhrnného úkolu, nemusí používat kalendářní data, která přesně odpovídají souhrnným datům.

Jakmile v typické organizaci pracovníci zodpovědní za rozhodování a účastníci vyberou a schválí sadu projektů, mají vedoucí projektů za úkol naplánovat konkrétní pracovní položky v projektu. Při počátečním plánování mohou vedoucí projektů začít vytvořením sady fází vyšší úrovně a hlavních milníků, jež jsou založeny na obchodních potřebách a časovém rámci dodávek. V tomto okamžiku nemusí mít vedoucí projektu úplné informace o všech pracovních položkách a dobách potřebných pro jednotlivé položky. Vedoucí projektu například může vědět, že má pět týdnů na dokončení určité fáze projektu, ale nemusí mít ještě všechny informace k naplánování všech úkolů v dané fázi.

Funkce plánování metodou shora dolů, které jsou součástí této verze aplikace Project Web App, umožňují projektovému manažerovi vytvořit plán se souhrnnou fází „Vývoj pomůcky“, která má délku pět týdnů. Potom může projektový manažer zadat známé pracovní položky, které trvají jenom tři týdny, přičemž další práce bude naplánovaná v budoucnu na základě dostupné časové rezervy. Plánování metodou shora dolů taky umožňuje projektovému manažerovi zadávat dílčí úkoly, které začínají před oficiálním datem zahájení fáze a končí po oficiálním datu ukončení fáze.

Akce

Popis

Vytváření souhrnných úkolů pomocí metody shora dolů

Jestliže nemáte všechny podrobnosti o pracovních položkách v projektu, použijte pro počáteční plánování projektu souhrnné úkoly pomocí metody shora dolů.

Vytvoření nového úkolu

Po vytvoření projektu můžete zahájit plánování úkolů.

Začátek stránky

Kontrola plánů projektů

V předchozích verzích serveru Project Server se plány kontrolovaly pomocí vysoce strukturovaného, systematického postupu, který pracoval s položkami, jako jsou doba trvání úkolů, různé kalendáře, počet zdrojů a další faktory. Pomocí těchto faktorů Project Server automaticky vypočítal optimální plán projektu. Project Server 2010 podporuje tento tradiční „automatický“ způsob plánování, který se používal v předchozích verzích, ale zavádí taky nový „ruční“ způsob plánování.

Ruční plánování je mnohem méně formální. Díky ručnímu plánování mohou projekty začínat jako jednoduché seznamy dat z e-mailových zpráv, ze schůzek s účastníky nebo dokonce z konverzací na chodbě. Vedoucí projektů zřídkakdy mají při plánování projektu úplné informace o pracovních položkách. Vedoucí projektu například pouze ví, kdy má být úkol zahájen, avšak jeho dobu trvání se dozví až na základě odhadů členů svého týmu. Anebo vedoucí projektu může znát dobu trvání úkolu, ale datum zahájení se dozví až po schválení od správce zdrojů.

Když je úkol plánovaný ručně, můžou být sloupce Zahájení, Dokončení a Doba trvání prázdné nebo můžou kromě zjistitelných dat obsahovat i text. Pokud například datum nejde nastavit, dokud nezískáte informace od jiné osoby, můžete až do doby, kdy bude dané datum pro plán k dispozici, do pole pro datum zahájení zadat „Čekání na odhad Jana Drymla“. Data pro ručně naplánované úkoly se nebudou při provádění výpočtů serverem Project Server 2010 automaticky vyplňovat.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×