Přehled funkcí přesměrování volání a hlasové pošty

Tato část uvádí přehled funkcí přesměrování volání a hlasové pošty, které jsou dostupné v aplikaci Office Communicator 2007 R2.

Poznámka: Přesměrování volání a funkce hlasové pošty jsou dostupné, pouze pokud je ve vaší organizaci nakonfigurována jejich podpora. Pokud si nejste jisti, které funkce aplikace Communicator 2007 R2 jsou povolené, obraťte se na správce systému.

V tomto tématu

Postup zjištění, zda je aplikace Communicator nakonfigurovaná pro podnikovou hlasovou službu nebo vzdálené řízení volání

Funkce přesměrování volání a funkce hlasové pošty pomocí podnikové hlasové služby

Funkce přesměrování hovorů pomocí vzdáleného řízení volání

Postup zjištění, zda je aplikace Communicator nakonfigurovaná pro podnikovou hlasovou službu nebo vzdálené řízení volání

Pokud vaše organizace nakonfigurovala telefonní funkce serveru Office Communications Server 2007 R2, můžete pomocí aplikace Office Communicator přesměrovávat volání. Pro aplikaci Communicator 2007 R2 lze nakonfigurovat tři typy telefonní podpory: vzdálené řízení volání, podniková hlasová služba nebo kombinace obou.

  • Pokud je aplikace Communicator nakonfigurovaná pro vzdálené řízení volání, můžete příchozí hovory přesměrovávat na jedno z již zadaných čísel nebo na číslo nové.

  • Pokud je aplikace Communicator nakonfigurovaná pro podnikovou hlasovou službu, můžete přesměrovávat hovory na jiné číslo, kontakt nebo na hlasovou poštu, současně volat na další číslo, nastavit skupinu týmových volání nebo vybrat delegáty, kteří budou přijímat a uskutečňovat hovory za vás.

Postup zjištění, zda je aplikace Communicator nakonfigurovaná pro podnikovou hlasovou službu nebo vzdálené řízení volání

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt a potom přejděte na příkaz Volat. Pokud nabídka neobsahuje možnost Upřednostňované volající zařízení, aplikace Communicator je nakonfigurovaná pro podnikovou hlasovou službu. Pokud v nabídce možnost Upřednostňované volající zařízeníje, aplikace Communicator je nakonfigurovaná pro vzdálené řízení volání.

Začátek stránky

Funkce přesměrování volání a funkce hlasové pošty pomocí podnikové hlasové služby

Prostřednictvím aplikace Office Communicator a sjednocené komunikace podnikové hlasové služby jsou k dispozici následující funkce.

  • Přesměrování volání na       Příchozí hovory lze přesměrovat na jiné číslo, například na číslo mobilního telefonu, na nové telefonní číslo zadané uživatelem, na jiný kontakt nebo na hlasovou poštu.

  • Současně vytočit        Pokud jste uživatelem mobilního telefonu nebo se během pracovního dne nacházíte u několika různých telefonů, můžete nastavení pro přesměrování hovorů nakonfigurovat tak, aby v případě příchozího hovoru na vaše výchozí telefonní číslo zazvonil současně také telefon s jiným číslem. Pomocí funkce Současně vytočit můžete také zajistit, aby hovory přicházely na váš mobilní telefon, i když nejste přihlášeni k aplikaci Office Communicator v počítači.

  • Přesměrování nepřijatých hovorů       Můžete určit, aby hovory nepřijaté v rámci určitého času (v sekundách) byly přesměrovány na jiné číslo, kontakt nebo na hlasovou poštu.

  • Použít pravidla pro přesměrování volání pouze v pracovní době       Aplikaci Communicator 2007 R2 můžete nastavit tak, aby přesměrování volání prováděla pouze během pracovní doby zadané v kalendáři aplikace Outlook. Chcete-li změnit výchozí pracovní dobu zobrazenou v kalendáři, spusťte aplikaci Microsoft Office Outlook. V nabídce Nástroje klikněte na možnost Možnosti a potom na možnost Možnosti kalendáře.

  • Volat mně a mé skupině týmových volání       Máte možnost nastavit skupinu týmových volání obsahující až 25 kontaktů, jejíž členové mohou přijímat vaše příchozí hovory. Tuto funkci můžete nastavit tak, aby příchozí hovory zvonily u vás i u členů skupiny týmových volání, nebo můžete nastavit zpoždění, aby hovor zvonil nejprve u vás a teprve po uplynutí uvedeného počtu sekund také u členů skupiny týmových volání.

  • Volat mně a mým delegátům       Máte-li asistenty, kteří budou pomocí aplikace Office Communications Server 2007 R2 Attendant přijímat a uskutečňovat hovory za vás, můžete v aplikaci Office Communicator 2007 R2 určit delegáty. Tuto funkci můžete nastavit tak, aby hovory zvonily u vás a současně u vašich delegátů nebo aby byly hovory přesměrovávány přímo na vaše delegáty.

Začátek stránky

Funkce přesměrování hovorů pomocí vzdáleného řízení volání

Pokud je aplikace Communicator nakonfigurovaná pro vzdálené řízení volání, jsou k dispozici následující funkce přesměrování volání.

  • Přesměrování volání na       Příchozí hovory lze přesměrovat na další číslo, například na číslo mobilního telefonu nebo na nově zadané číslo.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×