Přehled formulářů, ovládacích prvků formulářů a ovládacích prvků ActiveX na listu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Důležité informace: Tato funkce není dostupná v Office na počítači s Windows RT dostupná. Chcete vidět, jakou verzi Office používáte?

Příklady formulářů na listu Pomocí formuláře a mnoho ovládacích prvků a objektů, které se dají přidat do nich můžete usnadnit zadávání dat v listu a zlepšit způsob listy aplikace vypadají. Můžete provést taky sami s malé nebo bez nutnosti pro Microsoft Visual Basic kód Applications (VBA).

Formulář listu není totéž jako šablonu Excelu. Šablona je předformátované soubor, který můžete získat vytvořit sešit, který bude vypadat požadovaným způsobem. Formulář obsahuje ovládací prvky, například polí a rozevírací seznamy, které usnadní lidé, kteří používají listu zadávat nebo upravovat data. Další informace o šablonách, které si můžete stáhnout, najdete v článku šablony aplikace Excel.

Co je formulář?

Formuláře, zda tištěné nebo online, je dokument navržený s standardní struktury a formát, který usnadňuje zachytit, uspořádání a úpravy informace.

 • Formuláře obsahují pokyny, formátování, popisky a mezery ručně nebo pomocí klávesnice data. Pomocí Excelu a Excel šablony k vytvoření formuláře.

 • Online formuláře obsahují stejné funkce jako tištěná formuláře. Kromě toho online formuláře obsahují ovládací prvky. Ovládací prvky jsou objekty, které umožňuje zobrazit data nebo usnadněte tak uživatelům zadávání nebo úpravy dat, prováděl určitou akci nebo výběr z nabídky. V hlavní ovládací prvky usnadňují formuláři jejich použití. Příklady běžných ovládacích prvků: seznamy, přepínačů a příkazová tlačítka. Ovládací prvky můžete taky spustit přiřazeného makra a reagovat na události, jako je třeba kliknutí myší systémem Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Aplikace Excel můžete použít ve formulářích vytištěné a online vytvářet několika různými způsoby.

Typy formulářů aplikace Excel

Seskupuje související ovládací prvky do jedné obdélníkové oblasti s volitelným popiskem. Obvykle jsou v něm seskupeny přepínače, zaškrtávací políčka nebo jiné úzce související položky.

Datový formulář

Datový formulář usnadňuje zadání nebo zobrazení jednoho kompletního řádku informací v oblasti nebo tabulce, aniž by bylo nutné posouvat se ve vodorovném směru. Pokud máte více sloupců dat, než se vejde na obrazovku, pravděpodobně zjistíte, že při použití datového formuláře je zadávání dat jednodušší, než kdybyste se přesouvali z jednoho sloupce do druhého. Datový formulář je vhodné použít, pokud vám stačí jednoduchý formulář s textovými poli, jejichž popisky jsou tvořeny záhlavími sloupců, a nepotřebujete složitější nebo vlastní funkce formulářů, jako jsou seznamy nebo číselníky.

Příklad typického datového formuláře Můžete automaticky vygenerovat předdefinovaný datový formulář pro Oblast nebo Tabulka. Datový formulář zobrazí jako popisky v dialogovém okně jednoho všechna záhlaví sloupců. Každý popisek má sousední prázdnou textového pole můžete zadat data pro všechny sloupce, maximální hodnota je 32 sloupců. V datovém formuláři, můžete zadat nové řádky, najít řádky tak, že přejdete nebo (podle obsahu buňky) aktualizujte řádky nebo odstranit řádky. Pokud buňka obsahuje Vzorec, výsledek vzorce se zobrazí v datovém formuláři, ale nemůžete změnit vzorec pomocí datového formuláře.

Zapne nebo vypne hodnotu, která označuje protikladnou a nedvojsmyslnou volbu. Na listu nebo ve skupinovém rámečku je možné zaškrtnout více než jedno políčko. Zaškrtávací políčko může mít jeden ze tří stavů: zaškrtnuto (zapnuto), nezaškrtnuto (vypnuto) a smíšený stav, který představuje kombinaci stavů vypnuto a zapnuto (například při možnosti výběru více voleb).

Na listu je typ formuláře, který umožňuje zadávání a zobrazení dat v tabulce a několik funkcí ovládací prvek profesionálové již existují předdefinované sešitů aplikace Excel, například komentáře a ověření dat. Buňky vypadat podobně jako textových polí v, že můžete zadávat a formátovat je různými způsoby. Buňky se často používá jako popisky a tak, že nastavení výška a šířka buňky a sloučení buněk, můžete provést listu chovat jako formuláře pro zadávání dat jednoduché. Další ovládací prvek funkce, například komentáře k buňkám, hypertextové odkazy, obrázky na pozadí, ověření dat, podmíněné formátování, vložené grafy a automatický filtr můžete provést listu chovat jako rozšířené formuláře.

Protože ovládacími prvky a objekty jsou uloženy v kreslicí plátno, můžete zobrazit nebo zobrazit ovládací prvky a objekty vedle přidružené text, který je nezávislý hranice řádku a sloupce beze změny rozložení mřížky nebo tabulky dat na listu. Ve většině případů, spoustu tyto možnosti řízení lze také propojit buňky v listu a nevyžadují kód jazyka VBA pro jejich práce. Můžete nastavit vlastnosti, které určit, zda ovládací prvek jako volně plovoucí nebo přesune a přizpůsobí společně s buňkou. Například může mít zaškrtávací políčko, které chcete přesunout společně s jeho podkladového buňky při řazení oblasti. Ale pokud máte seznam, který chcete zachovat v určitém umístění vůbec časy, je nejspíš nechcete, aby přesunout společně s jeho podkladového buňky.

Excel má dva typy ovládacích prvků: ovládací prvky formulář a ovládací prvky ActiveX. Kromě těchto sad ovládacích prvků můžete také přidat objekty z nástroje kreslení, například Automatické tvary, Objekt WordArt, obrázek SmartArt nebo textová pole.

V následujících částech popisy těchto ovládacích prvků a nakreslených objektů a také je vysvětleno, jak pracovat s tyto ovládací prvky a objekty podrobněji.

Zobrazuje seznam jedné nebo více textových položek, ze kterých může uživatel vybírat. Pomocí seznamu lze zobrazit velký počet voleb s různými velikostmi nebo obsahem. Existují tři typy seznamů:

Seznam s jediným výběrem umožňuje pouze jedinou volbu. Seznam se v tomto případě podobá skupině přepínačů, ovšem v seznamu se zobrazí více položek na menším prostoru.

Ovládací prvky formulářů použijete, když budete chtít snadno odkazovat a práci s daty buňky bez použití kódu jazyka VBA, a pokud chcete přidat ovládací prvky na listy s grafem. Po přidání ovládací prvek seznam do listu a propojení s buňkou můžete například vrácení číselné hodnoty pro aktuální pozici vybrané položky v ovládacím prvku. Pak můžete daná číselná hodnota ve spojení s funkcí INDEX vybrat konkrétní položky ze seznamu.

Seznam s rozšířeným výběrem umožňuje jednu volbu, více sousedících voleb nebo více nesousedících voleb.

Však tyto možnosti řízení nelze přidat do uživatelských formulářů, použít k řízení událostí nebo upravit tak, aby spouštěly skripty Web na webových stránkách.

Souhrn ovládacích prvků formuláře

Zobrazí seznam dalších v počítači dostupných ovládacích prvků ActiveX, které lze přidat do vlastního formuláře, jako jsou například ovládací prvky Calendar Control 12.0 a Windows Media Player. V tomto dialogovém okně můžete také zaregistrovat vlastní ovládací prvek.

Práce s ovládacími prvky a objekty ve formuláři na listu

Obrázek tlačítka

Příklad ovládacího prvku formuláře Popisek

Zvyšuje nebo snižuje určitou hodnotu, například číslo, čas nebo datum. Chcete-li hodnotu zvýšit, klikněte na šipku nahoru, chcete-li ji snížit, klikněte na šipku dolů. Obvykle může uživatel také zadat textovou hodnotu přímo do přidružené buňky nebo textového pole.

Obrázek tlačítka

Každý počítač také obsahuje mnoho ovládacích prvků, které byly nainstalovány aplikací Excel nebo jinými aplikacemi, například ovládací prvky Calendar Control 12.0 a Windows Media Player.

Příklad ovládacího prvku formuláře Skupinový rámeček

Seskupení souvisejících ovládacích prvků do jedné vizuální jednotky v obdélník s volitelný popis. Obvykle jsou seskupená přepínačů, zaškrtávacích políček nebo úzce souvisejícího obsahu.

Obrázek tlačítka

Příklad ovládacího prvku formuláře Tlačítko

Zapne nebo vypne hodnotu, která označuje protikladnou a nedvojsmyslnou volbu. Na listu nebo ve skupinovém rámečku je možné současně zaškrtnout více než jedno políčko. Zaškrtávací políčko může mít jeden ze tří stavů: zaškrtnuto (zapnuto), nezaškrtnuto (vypnuto) a smíšený stav, který představuje kombinaci stavů vypnuto a zapnuto (například při možnosti výběru více voleb).

Obrázek tlačítka

Výběr ovládacích prvků za účelem zadání vlastností nebo provedení dalších úprav a následné zrušení jejich výběru

Příklad ovládacího prvku formuláře Zaškrtávací políčko

Zapne nebo vypne hodnotu, která označuje opačný a používejte jednoznačná volbu. Můžete vybrat více než jednoho políčka na listu nebo ve skupinovém rámečku. Zaškrtněte políčko může mít jednu ze tří stavů: vybrané (zapnuté), zrušeno (vypnuté) a smíšený, což znamená kombinaci zapnuto a vypnutí USA (jako vícenásobný výběr).

Obrázek tlačítka

Chcete-li zobrazit správnou místní nabídku pro ovládací prvek formuláře Skupinový rámeček, dbejte na to, abyste vybrali obvod skupinového rámečku, nikoli jeho vnitřní část.

Příklad ovládacího prvku formuláře Přepínač

Umožňuje zvolit jedinou možnost z omezené sady vzájemně se vylučujících možností, které jsou obvykle umístěny ve skupinovém rámečku nebo v rámci. Přepínač může mít jeden ze tří stavů: vybrán (zapnuto), nevybrán (vypnuto) a smíšený stav, který představuje kombinaci stavů vypnuto a zapnuto (například při možnosti výběru více voleb). Přepínač se označuje také jako tlačítko volby.

Obrázek tlačítka

Přidejte ovládací prvky ActiveX.

Příklad ovládacího prvku formuláře Seznam

Napište obslužné procedury událostí pro ovládací prvky ActiveX.

 • V uživatelských formulářích můžete také využít složitější formulářové funkce. Můžete například programově přidat samostatný přepínač pro každé písmeno abecedy nebo přidat zaškrtávací políčko pro každou položku ve dlouhém seznamu dat a čísel.

 • Seznam s rozšířeným výběrem umožňuje jednu volbu, více sousedících voleb nebo více nesousedících voleb.

 • Seznam pro rozšířeným výběrem umožňuje jednu volbu, více sousedících voleb, nesousedící nebo více nesousedících voleb.

Obrázek tlačítka

Kombinuje textové pole se seznamem a vytváří rozevírací seznam. Pole se seznamem je kompaktnější než seznam, ale vyžaduje, aby uživatel kliknutím na šipku dolů zobrazil seznam položek. Pole se seznamem použijte, pokud chcete uživateli umožnit zadat položku nebo zvolit pouze jednu položku ze seznamu. Ovládací prvek zobrazí aktuální hodnotu v textovém poli bez ohledu na způsob, jakým byla tato hodnota zadána.

Příklad ovládacího prvku formuláře Pole se seznamem

Sloučí textové pole s seznamu pro vytvoření rozevíracího seznamu. Pole se seznamem je kompaktnější než pole se seznamem, ale vyžaduje uživateli klikněte na šipku dolů zobrazíte seznam položek. Použití pole se seznamem umožňující uživateli zadejte položky nebo ji vyberte pouze jednu položku ze seznamu. Ovládací prvek zobrazí aktuální hodnotu v textovém poli, bez ohledu na to, jak se zadává daná hodnota.

Obrázek tlačítka

Příklad ovládacího prvku formuláře Posuvník

Zvyšuje nebo snižuje určitou hodnotu, například číslo, čas nebo datum. Chcete-li hodnotu zvýšit, klikněte na šipku nahoru, chcete-li ji snížit, klikněte na šipku dolů. Obvykle může uživatel také zadat textovou hodnotu do přidružené buňky nebo textového pole.

Obrázek tlačítka

Příklad ovládacího prvku formuláře Číselník

Zvýší nebo sníží určité hodnotě, například číslo přírůstek, čas nebo datum. Pokud chcete zvýšit hodnotu, klikněte na šipku nahoru. snížit hodnotu, klikněte na šipku dolů. Obvykle uživatele můžete také zadat textovou hodnotu přímo do přidružené buňky nebo textového pole.

Poznámka: Tyto ovládací prvky nejsou k dispozici v sešitech Office Excel 2007. Tyto možnosti řízení lze použít v Excelu verze 5.0 listy dialogů pouze.

Zobrazí seznam dalších v počítači dostupných ovládacích prvků ActiveX, které lze přidat do vlastního formuláře, jako jsou například ovládací prvky Calendar Control 12.0 a Windows Media Player. V tomto dialogovém okně můžete také zaregistrovat vlastní ovládací prvek.

Obrázek tlačítka Textové pole

Obrázek tlačítka Pole se seznamem seznam – upravit

Obrázek tlačítka Pole se seznamem rozevírací - upravit

Obrázek tlačítka Spuštění dialogového okna

Ovládací prvky ActiveX

Ovládací prvky ActiveX mohou sloužit na formulářů na listu, pomocí hesla nebo bez použití kódu jazyka VBA a na uživatelské formuláře VBA UserForms. Pokud potřebujete flexibilnější návrh požadavky poskytovanou ovládací prvky formuláře se obvykle používá ovládací prvky ActiveX. Ovládací prvky ActiveX mají rozsáhlé vlastnosti, které slouží k přizpůsobení jejich vzhled, chování, písma a další vlastnosti.

Můžete taky určit různých událostí, ke kterým dochází při ovládací prvky ActiveX serveru. Například můžete provádět různé kroky, podle toho, jaký volba uživatel vybere ze ovládací prvek seznam nebo dotazu databáze pro doplňování poté, co uživatel klikne tlačítko pole se seznamem s položkami. Můžete také napsat makra, která reagovat na události spojený s ovládacími prvky ActiveX. Při interakci uživatele formuláře s ovládacím prvkem, kód jazyka VBA spustí pro zpracování všech událostí, ke kterým dochází pro ovládací prvek.

Každý počítač také obsahuje mnoho ovládacích prvků ActiveX, které byly nainstalovány aplikací Excel nebo jinými aplikacemi, například prvky Calendar Control 12.0 a Windows Media Player.

Důležité informace: Ne všechny ovládací prvky ActiveX můžete používat přímo v sešitech; Některé lze použít pouze v jazyce Visual Basic pro uživatelské formuláře v Applications (VBA). Pokud se pokusíte přidat některý z těchto konkrétní ovládacích prvků ActiveX na listu, aplikace Excel zobrazí zpráva "Nelze vložit objekt."

Ovládací prvky ActiveX však nelze přidat, listy s grafem z uživatelského rozhraní a listy maker XLM. Také nelze přiřadíte makro ke spuštění přímo z ovládacího prvku ActiveX stejným způsobem, můžete z ovládacího prvku formuláře.

Souhrn ovládacích prvků ActiveX

Zobrazí seznam dalších v počítači dostupných ovládacích prvků ActiveX, které lze přidat do vlastního formuláře, jako jsou například ovládací prvky Calendar Control 12.0 a Windows Media Player. V tomto dialogovém okně můžete také zaregistrovat vlastní ovládací prvek.

Práce s ovládacími prvky a objekty ve formuláři na listu

Po přidání ovládacích prvků formulářů a ovládacích prvků ActiveX do formuláře na listu je budete obvykle chtít optimalizovat a různě přeuspořádat tak, abyste vytvořili dobře navržený a uživatelsky přívětivý formulář. Mezi běžné úkoly patří následující:

Obrázek tlačítka

Výběr ovládacích prvků za účelem zadání vlastností nebo provedení dalších úprav a následné zrušení jejich výběru

Příklad ovládacího prvku ActiveX Zaškrtávací políčko

Seskupování, kopírování, přesouvání a zarovnávání ovládacích prvkům za účelem správného rozložení formuláře na listu

Obrázek tlačítka

Umístění ovládacího prvku do buňky a přizpůsobení jeho velikosti buňce

Příklad ovládacího prvku ActiveX Textové pole

Umožňuje, obdélníkové pole zobrazit, zadávání nebo úpravy textu nebo data, která je vázaný na buňku. Do textového pole může být také statické textové pole, které jsou uvedeny informace určené jen pro čtení.

Obrázek tlačítka

Formulář na listu můžete navrhnout s mřížkou buněk na pozadí nebo bez ní. Můžete například vypnout mřížku buněk a potom naformátovat všechny buňky stejnou barvou či vzorkem nebo jako pozadí listu použít obrázek. Chcete-li mřížku zobrazit nebo skrýt, zaškrtněte na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit políčko Mřížka nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Příklad ovládacího prvku ActiveX Příkazové tlačítko

Existují tři různé typy ovládacích prvků a objektů, které lze jednotlivě upravovat, takže na první pohled není možné s jistotou rozeznat, o jaký typ ovládacího prvku jde. Chcete-li určit typ ovládacího prvku (ovládací prvek formuláře nebo ovládací prvek ActiveX), vyberte jej a klikněte na něj pravým tlačítkem myši.

Obrázek tlačítka

Chcete-li zobrazit správnou místní nabídku pro ovládací prvek formuláře Skupinový rámeček, dbejte na to, abyste vybrali obvod skupinového rámečku, nikoli jeho vnitřní část.

Příklad ovládacího prvku ActiveX Přepínač

Umožňuje jednu volbu v rámci sady vzájemně se vylučujících voleb obvykle obsažené v skupinového rámečku nebo rámečku. Přepínač může mít jednu ze tří stavů: vybrané (zapnuté), zrušeno (vypnuté) a smíšený, což znamená kombinaci zapnuto a vypnutí USA (jako vícenásobný výběr). Přepínač se označuje také jako přepínací tlačítko.

Obrázek tlačítka

Přidejte ovládací prvky ActiveX.

Příklad ovládacího prvku ActiveX Seznam

Napište obslužné procedury událostí pro ovládací prvky ActiveX.

 • V uživatelských formulářích můžete také využít složitější formulářové funkce. Můžete například programově přidat samostatný přepínač pro každé písmeno abecedy nebo přidat zaškrtávací políčko pro každou položku ve dlouhém seznamu dat a čísel.

 • Více seznam pro výběr umožňuje jednu volbu nebo více sousedících sousedících voleb.

 • Seznam pro rozšířeným výběrem umožňuje jednu volbu, více sousedících voleb, nesousedící nebo více nesousedících voleb.

Obrázek tlačítka

Kombinuje textové pole se seznamem a vytváří rozevírací seznam. Pole se seznamem je kompaktnější než seznam, ale vyžaduje, aby uživatel kliknutím na šipku dolů zobrazil seznam položek. Pole se seznamem použijte, pokud chcete uživateli umožnit zadat položku nebo zvolit pouze jednu položku ze seznamu. Ovládací prvek zobrazí aktuální hodnotu v textovém poli bez ohledu na způsob, jakým byla tato hodnota zadána.

Příklad ovládacího prvku ActiveX Pole se seznamem

Sloučí textové pole s seznamu pro vytvoření rozevíracího seznamu. Pole se seznamem je kompaktnější než pole se seznamem, ale vyžaduje uživateli klikněte na šipku dolů zobrazíte seznam položek. Umožňuje povolit uživatelům některý typ položky nebo ze seznamu vyberte pouze jednu položku. Ovládací prvek zobrazí aktuální hodnotu v textovém poli, bez ohledu na to, jak se zadává daná hodnota.

Obrázek tlačítka

Přepínací tlačítko

Příklad ovládacího prvku ActiveX Přepínací tlačítko

Označuje stav, například Ano/Ne, nebo v režimu, například jako zapnuto nebo vypnuto. Tlačítko střídavě stavu zapnutým a vypnutým po kliknutí.

Obrázek tlačítka

Příklad ovládacího prvku ActiveX Číselník

Zvýší nebo sníží určité hodnotě, například číslo přírůstek, čas nebo datum. Pokud chcete zvýšit hodnotu, klikněte na šipku nahoru. snížit hodnotu, klikněte na šipku dolů. Obvykle uživatele můžete také zadat textové hodnoty do přidružené buňky nebo textového pole.

Obrázek tlačítka

Příklad ovládacího prvku ActiveX Posuvník

Zvyšuje nebo snižuje určitou hodnotu, například číslo, čas nebo datum. Chcete-li hodnotu zvýšit, klikněte na šipku nahoru, chcete-li ji snížit, klikněte na šipku dolů. Obvykle může uživatel také zadat textovou hodnotu do přidružené buňky nebo textového pole.

Obrázek tlačítka

Popisek

Příklad ovládacího prvku ActiveX Popisek

Označuje účel buňky nebo textového pole, zobrazuje popisný text (například názvy, titulky, obrázky) nebo stručné pokyny.

Obrázek tlačítka

Obrázek

Příklad ovládacího prvku ActiveX Obrázek

Vloží obrázek, například Rastrový obrázek, JPEG nebo GIF.

Ovládací prvek rámec

Příklad ovládacího prvku ActiveX Skupinový rámeček

Pravoúhlý objekt s volitelný popis, aby seskupení souvisejících ovládacích prvků do jedné vizuální jednotky. Obvykle přepínačů, zaškrtávacích políček nebo úzce souvisejícího obsahu jsou seskupené do ovládacího prvku rámečku.

Poznámka: Ovládací prvek ActiveX rámeček není k dispozici v části Ovládací prvky ActiveX příkazu Vložit. V dialogovém okně Další ovládací prvky však můžete přidat ovládací prvek tak, že vyberete Microsoft Forms 2.0 Frame.

Obrázek tlačítka

Další ovládací prvky

Zobrazí seznam další ovládací prvky ActiveX dostupné na vašem počítači, které můžete přidat vlastní formuláře, například prvky Calendar Control 12.0 a Windows Media Player. Můžete taky zaregistrujete vlastní ovládací prvek v tomto dialogovém okně.

Objekty nástrojů Kreslení

Příklady obrazců Můžete taky zahrnovat SmartArt grafických objektů, obrazce, objektu WordArt a textová pole do formuláře. Můžete změnit velikost, otočit, překlopit, barev a kombinování tyto objekty vytvářet i složitější obrazce. Při psaní textu přímo v objektu obrazce nebo textového pole text stal součástí tento objekt – Pokud otočení nebo překlopení objektu, text se otáčí nebo překlápět s ním. Na rozdíl od ovládací prvky ActiveX můžete přiřadit různé atributy, jako je velikost písma a styl písma, jednotlivých slov a znaků v objektu. Můžete taky přiřazení maker a přidat hypertextové odkazy na tyto objekty. Můžete dokonce textu v objektu obrazce nebo textového pole propojení s buňkou listu a dynamické zobrazení aktualizované hodnoty v těchto objektů.

Práce s ovládacími prvky a objekty ve formuláři na listu

Po přidání formulářů a ovládacích prvků ActiveX formulář pro tohoto listu se obvykle chcete optimalizovat a změna uspořádání ovládací prvky v různých způsobů vytvoření dobře navržená popisný formulář uživatele. Běžné úkoly patřit následující úkoly:

 • Kontrola zobrazení mřížky při práci s ovládacími prvky a rozhodnutí, zda má být mřížka zobrazena uživatelům ve finálním formuláři na listu.

 • Výběr a následné zrušení jejich ovládací prvky tak, aby účelem zadání vlastností nebo provedení dalších úprav.

 • Úprava textu v ovládacím prvku, například titulku nebo popisku.

 • Seskupování, kopírování, přesouvání a zarovnávání ovládacích prvkům za účelem správného rozložení formuláře na listu.

 • Změna velikosti a formátování ovládacích prvků na požadovaný vzhled.

 • Umístění a přizpůsobení jeho velikosti ovládacího prvku buňky.

 • Nastavení ochrany ovládacích prvků a propojených buněk podle určitých dat potřeb ochrany.

 • Povolení nebo zakázání tisku ovládacích prvků při tisku formuláře na listu.

 • Odstranění nepotřebných ovládacích prvků

Můžete navrhovat formuláře listu pomocí hesla nebo bez mřížky na pozadí. Můžete třeba vypnutí mřížky buněk a potom formátování všech buněk se stejným barvy nebo vzorku nebo dokonce použít obrázek jako pozadí listu. Pokud chcete skrýt nebo zobrazit mřížku, klikněte na kartě zobrazení ve skupině Zobrazit či skrýt zaškrtnutí políčka Mřížka zaškrtněte nebo zrušte.

Určení typu ovládacího prvku na listu

Protože jsou tři různé typy ovládacích prvků a objektů, které je možné změnit jedinečně, nemusí znáte jisti jaký typ ovládacího prvku je právě pohledem ho. K určení typu ovládacího prvku (u formulářů a ovládacích prvků ActiveX), vyberte a klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek a potom zobrazení místní nabídky:

 • Jestliže místní nabídka obsahuje příkaz Vlastnosti, jedná se o ovládací prvek ActiveX a jste v režimu návrhu.

 • Jestliže místní nabídka obsahuje příkaz Přiřadit makro, jedná ovládací prvek formuláře.

  Tip: Chcete-li zobrazit správnou místní nabídku pro ovládací prvek formuláře skupinový rámeček, ujistěte se, abyste vybrali obvod, nikoli jeho vnitřní okraj skupinového rámečku.

 • Pokud místní nabídka obsahuje příkaz Upravit Text, jedná se o nakreslený objekt.

Uživatelské formuláře VBA UserForms

Flexibilní můžete vytvořit uživatelské formuláře, které jsou vlastní dialogových oknech, které obvykle obsahují jednu nebo více ovládacích prvků ActiveX. Můžete zpřístupnit uživatelské formuláře pod kód jazyka VBA, který vytvoříte v editoru jazyka Visual Basic. Podrobný postup pro vytvoření UserForm jsou následujícím způsobem:

 1. Vložte UserForm do VBAProject svůj sešit. Máte přístup k VBAProject sešitu tak, že první zobrazení editoru jazyka Visual Basic (stiskněte kombinaci kláves ALT + F11) a potom v nabídce Vložit kliknutím na uživatelský formulář.

 2. Napište proceduru, která zobrazí uživatelský formulář.

 3. Přidání ovládacích prvků ActiveX.

 4. Změna vlastností ovládacích prvků ActiveX.

 5. Napište obslužné procedury událostí pro ovládací prvky ActiveX.

Pomocí nástroje můžete využít funkce Upřesnit formuláře. Například programově můžete přidat zvláštní přepínač pro každou písmena abecedy nebo můžete přidat zaškrtávací políčko pro každou položku s rozsáhlým seznamem kalendářních dat a čísel.

Před vytvořením uživatelského formuláře zvažte možnost použití předdefinovaných dialogových oken dostupných v aplikaci Excel, která by mohla vyhovovat vašim potřebám. Mezi tato předdefinovaná dialogová okna patří funkce InputBox a MsgBox jazyka VBA, metody aplikace Excel InputBox, GetOpenFilename a GetSaveAsFilename a objekt Dialogs objektu Application, který obsahuje veškerá předdefinovaná dialogová okna aplikace Excel.

Další informace najdete na webu Microsoft Office Excel Developer Center.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×