Přehled šablon a režimů formulářů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Aplikace Microsoft InfoPath 2010 Designer umožňuje navrhovat různé formuláře, které lze vyplňovat ve webovém prohlížeči a v aplikaci InfoPath Filler. Chcete-li začít navrhovat formulář aplikace InfoPath, spusťte aplikaci InfoPath 2010 Designer a vyberte některou šablonu z galerie, která je k dispozici v části Nový na kartě Soubor. Šablony se dělí do následujících kategorií: Oblíbené šablony formulářů, Rozšířené šablony formulářů, Šablony formulářů aplikace InfoPath 2007 a Části šablony. A v každé z těchto kategorií je uvedena celá řada šablon formulářů, ze kterých je možno vybírat.

V tomto článku

Přehled šablon formulářů aplikace InfoPath

Oblíbené šablony formulářů

Seznam služby SharePoint

Knihovna formulářů serveru SharePoint

E-mailu

Prázdný formulář

Prázdný formulář (InfoPath Filler)

Rozšířené šablony formulářů

Funkce pro práci s databází

Webové služby

XML nebo schéma.

Soubor datového připojení

Převést existující formulář

Panel informací o dokumentech

Šablony formulářů aplikace InfoPath 2007

Části šablony

Změna kompatibility nebo typu šablony formuláře

Přehled šablon formulářů aplikace InfoPath

Šablony v kategorii Oblíbené šablony formulářů umožňují úspěšně nasadit formuláře, které jako primární zdroj dat používají seznamy služby SharePoint nebo vypadají a chovají se jako formuláře služby SharePoint či e-mailové formuláře, případně poskytují flexibilitu potřebnou při návrhu zcela nového formuláře. Pokud chcete navrhnout formulář s pokročilými datovými připojeními, jako jsou například připojení k databázi nebo webové službě, měli byste vybrat vhodnou šablonu z kategorie Rozšířené šablony formulářů. Pokud většina vašich uživatelů používá službu SharePoint 2007 nebo aplikaci InfoPath 2007, měli byste zvolit šablonu z kategorie Šablony formulářů aplikace InfoPath 2007 nebo počítat s pozdější změnou kompatibility formuláře. A pro návrháře, kteří chtějí vytvářet opakovaně použitelné části formuláře, jež lze vkládat do jiných formulářů, je k dispozici kategorie Části šablony.

Začátek stránky

Oblíbené šablony formulářů

V kategorii Oblíbené šablony formulářů jsou k dispozici formuláře aplikace InfoPath, které jsou navrhovány nejčastěji.

Typ šablony

Prostředí pro vyplňování

Seznam služby SharePoint

Webový prohlížeč a aplikace Microsoft SharePoint Workspace

Knihovna formulářů serveru SharePoint

Webový prohlížeč a aplikace InfoPath Filler

E-mail

Aplikace Microsoft Outlook

Prázdný formulář

Webový prohlížeč a aplikace InfoPath Filler

Prázdný formulář (InfoPath Filler)

Aplikace InfoPath Filler

Seznam služby SharePoint

Šablona formuláře Seznam služby SharePoint se používá k přizpůsobení formuláře, který slouží k vytvoření, zobrazení a úpravě položek v seznamu služby SharePoint. Začnete tak, že zadáte nový či existující seznam služby SharePoint, a aplikace InfoPath automaticky vygeneruje formulář seznamu. Poté co formulář přizpůsobíte, publikujte jej jediným kliknutím zpět do služby SharePoint, a to pomocí funkce Rychlé publikování aplikace InfoPath 2010 Designer.

Knihovna formulářů serveru SharePoint

Šablona Knihovna formulářů serveru SharePoint se používá k návrhu formuláře pro shromažďování dat v knihovně formulářů služby SharePoint. Aplikace InfoPath vám na začátku poskytne základní rozložení, které lze rychle přizpůsobit přidáním ovládacích prvků, výběrem některého z motivů služby SharePoint dostupných na kartě Návrh stránky na pásu karet a vlastním nastavením možností odeslání.

E-mail

E-mailový formulář je distribuován, vyplňován a odesílán prostřednictvím e-mailu. Můžete použít automaticky generované rozložení, případně formátování tohoto rozložení změnit (pomocí tabulek a možností Šablony rozložení stránek či Motivy na pásu karet). Jakmile provedete vlastní nastavení rozložení a přidáte ovládací prvky, zadejte příjemce e-mailu. Chcete-li to provést, klikněte na kartu Data a potom ve skupině Odeslat formulář klikněte na tlačítko Do e-mailu. Dále klikněte na kartu Soubor, na položku Publikovat a na tlačítko E-mail a vyberte požadované příjemce.

Formuláře aplikace InfoPath lze e-mailem odeslat pouze v aplikaci Microsoft Outlook verze 2007 a 2010. Výchozí kompatibilní aplikací je aplikace Outlook 2010, ale pokud potřebujete použít aplikaci Outlook 2007, můžete změnit typ šablony formuláře na možnost E-Mail (InfoPath 2007). Uživatelé, kteří budou e-mailové formuláře vyplňovat, musí mít nainstalovánu stejnou verzi aplikací Outlook a InfoPath.

Prázdný formulář

Při použití šablony Prázdný formulář začnete s rozložením prázdné stránky. Jako návrhář přidáte ovládací prvky a datová připojení a zadáte rozložení a oddíly, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.

Prázdný formulář lze ve výchozím nastavení vyplňovat ve webovém prohlížeči a v aplikaci InfoPath Filler.

Prázdný formulář (InfoPath Filler)

Při vytváření formuláře, který bude vyplňován pomocí aplikace InfoPath Filler, použijte šablonu Prázdný formulář (InfoPath Filler). Stejně tak jako u šablony Prázdný formulář přidáte rozložení, datová připojení a ovládací prvky, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.

Formulář typu Prázdný formulář (InfoPath Filler) lze vyplňovat pouze v aplikaci InfoPath Filler.

Začátek stránky

Rozšířené šablony formulářů

Typ šablony

Prostředí pro vyplňování

Databáze

  • Systém Microsoft SQL Server: webový prohlížeč nebo aplikace InfoPath Filler

  • Aplikace Microsoft Access: aplikace InfoPath Filler

Webová služba

Webový prohlížeč a aplikace InfoPath Filler

Soubor XML nebo schéma

Webový prohlížeč a aplikace InfoPath Filler

Soubor datového připojení

Webový prohlížeč a aplikace InfoPath Filler

Převést existující formulář

Webový prohlížeč a aplikace InfoPath Filler

Panel informací o dokumentech

Aplikace Microsoft Word, PowerPoint a Excel

Databáze

Formulář typu Databáze se jako k primárnímu zdroji dat připojuje k databázi systému Microsoft SQL Server nebo aplikace Access a pole ve formuláři jsou definována pomocí tabulek v této databázi. Tato šablona určuje, zda může být formulář dynamicky vyplňován ve webovém prohlížeči nebo v aplikaci InfoPath Filler. To znamená, že pokud vyberete databázi systému Microsoft SQL Server, bude jako výchozí nastaven formulář webového prohlížeče, zatímco při výběru databáze aplikace Access bude jako výchozí nastaven formulář aplikace InfoPath Filler.

Poznámka: Datová připojení k systému Microsoft SQL Server pro odesílání jsou podporována pouze ve formulářích aplikace InfoPath Filler. Pokud potřebujete použít datové připojení k systému Microsoft SQL Server pro odesílání, nastavte po zadání databáze, aby byl formulář kompatibilní s aplikací InfoPath Filler. Poté na kartě Data klikněte ve skupině Načíst externí data na tlačítko Datová připojení. Výběrem stávajícího datového připojení k systému Microsoft SQL Server a kliknutím na tlačítko Změnit v dialogovém okně Datová připojení změňte toto připojení tak, aby podporovalo operaci odesílání.

Webová služba

Formulář typu Webové služba se jako ke zdroji dat připojuje k webové službě SOAP zadané pro import. Jako primární zdroj dat lze sice použít pouze webové služby SOAP, ale aplikace InfoPath podporuje webové služby SOAP i REST. Jakmile vyberete webovou službu a zadáte, zda bude použita k přijímání či odesílání dat, aplikace InfoPath Designer importuje do schématu formuláře příslušná pole dotazu a datová pole.

Soubor XML nebo schéma

Šablona Soubor XML nebo schéma používá k vytvoření zdroje dat formuláře existující dokument XML. Pokud vyberete tuto šablonu, vyzve vás aplikace InfoPath k výběru existujícího dokumentu XML. Při návrhu formuláře stačí pouze vytvořit vazbu ovládacích prvků s elementy ve stromové struktuře, které byly importovány z dokumentu XML, na němž je formulář založen. Při použití této šablony je jako výchozí nastaven formulář aplikace InfoPath Filler, aby byla zajištěna podpora opakujících se sekvencí a dalších složitých schémat.

Soubor datového připojení

Při použití šablony Soubor datového připojení začnete připojením k existující knihovně datových připojení na zadaném serveru SharePoint. Poté pokračujete výběrem souboru datového připojení a aplikace InfoPath pomocí parametrů připojení v tomto souboru nakonfiguruje primární zdroj dat formuláře. Po výběru souboru datového připojení dokončete návrh přidáním ovládacích prvků, vytvořením pravidel a použitím formátování.

Převést existující formulář

Tuto šablonu formuláře použijte tehdy, chcete-li převést existující dokumenty aplikací Excel a Word na formuláře aplikace InfoPath. S aplikací InfoPath jsou standardně dodávány dvě knihovny převaděčů – jedna pro aplikaci Word a jedna pro aplikaci Excel. Zkušení uživatelé mohou vytvořit a importovat další knihovny převaděčů, které lze při výběru této možnosti návrhu rovněž použít.

Panel informací o dokumentech

Tuto šablonu formuláře použijte v případě, že chcete přizpůsobit formulář sloužící k úpravě vlastností dokumentů systému Microsoft Office uložených v knihovně dokumentů služby SharePoint. Aplikace InfoPath automaticky vytvoří formulář založený na sloupcích knihovny dokumentů služby SharePoint a vy pak můžete přidat ovládací prvky, vytvořit pravidla a použít formátování. Přestože je formulář typu Informace o dokumentu formulářem aplikace InfoPath, není nutné, aby uživatelé, kteří panel informací o dokumentech vyplňují, měli nainstalovánu aplikaci InfoPath.

Začátek stránky

Šablony formulářů aplikace InfoPath 2007

Formuláře v této kategorii jsou shodné s prázdnými šablonami v kategorii Oblíbené šablony formulářů, avšak s tím rozdílem, že jsou kompatibilní s aplikací InfoPath 2007 a chybí v nich některé pokročilé funkce aplikace InfoPath 2010. Je možné, že mnoho vašich uživatelů neprovedlo upgrade na verzi 2010 služby SharePoint nebo na klienta InfoPath. Chcete-li raději začít s prázdnou šablonou formuláře a víte-li, že v cílové skupině jsou starší verze systému Office, pak šablony formulářů aplikace InfoPath 2007 poslouží jako vhodná metoda k zajištění správného režimu.

Poznámka: Aplikace InfoPath 2010 umožňuje navrhovat také formuláře, které jsou kompatibilní s aplikací InfoPath 2003.

Začátek stránky

Části šablony

Části šablony jsou v podstatě seskupením dalších funkcí a ovládacích prvků aplikace InfoPath. Podporují většinu funkcí, které jsou k dispozici při návrhu šablony formuláře (s výjimkou kódu formuláře). Při návrhu části šablony formuláře se postupuje stejně jako při návrhu standardní šablony formuláře. Po dokončení návrhu se část šablony formuláře zobrazí v galerii ovládacích prvků a můžete ji přidat do svých šablon formulářů stejně snadno jako jakýkoli jiný ovládací prvek aplikace InfoPath.

Začátek stránky

Změna kompatibility nebo typu šablony formuláře

Po výběru šablony formuláře na kartě Nový nastaví aplikace InfoPath jako výchozí prostředí (režim) pro vyplňování webový prohlížeč nebo aplikaci InfoPath Filler. Ve většině případů lze mezi režimy snadno přepínat pomocí příkazu Uložit jako nebo kliknutím na kartu Soubor a potom na tlačítko Možnosti formulářů. Dále klikněte na položku Kompatibilita a v rozevíracím seznamu Typ formuláře vyberte požadovaný typ formuláře. Existuje však několik šablon formulářů, u kterých nelze režim změnit. Jedná se například o šablony Seznam služby SharePoint a E-mail. Určité ovládací prvky, zdroje dat a šablony jsou také k dispozici pouze v jednom prostředí. Připojení k databázi pro odesílání a schémata XML se složitými opakujícími se sekvencemi jsou například podporována pouze v aplikaci InfoPath Filler. A konečně formuláře aplikace InfoPath Filler obsahují nadmnožinu ovládacích prvků a funkcí, které jsou k dispozici ve formulářích webového prohlížeče. Do formuláře aplikace Filler můžete přidat funkce, které nebudou ve formuláři webového prohlížeče fungovat. Pokud předpokládáte, že bude formulář vyplňován ve službě SharePoint a v aplikaci InfoPath Filler, měli byste navrhnout formulář webového prohlížeče.

Další informace o ovládacích prvků a jejich funkce pro kompatibilitu najdete v článku Úvod k ovládacím prvkům.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×