Předvádění prezentace aplikace PowerPoint

Při předvádění připravené prezentace skupině posluchačů budete jistě chtít mít neustálou kontrolu nad obsahem, tempem a tím, co je v dané chvíli zobrazeno. Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint je profesionální způsob, jak uvést online prezentaci. Ostatní uživatelé nemohou předváděný obsah upravovat, můžete však nastavit, aby k němu mohli přidávat poznámky a zdůrazňovat určité body.

Co chcete udělat?

Odeslání souboru aplikace PowerPoint před naplánovanou schůzkou

Určení, kdo může prezentaci stáhnout

Předvedení prezentace aplikace PowerPoint

Předvedení souboru aplikace PowerPoint, který již byl odeslán do schůzky

Předvedení souboru aplikace PowerPoint, který dosud nebyl odeslán

Zastavení předvádění prezentace

Určení, co se zobrazí ostatním uživatelům při předvádění prezentace

Nastavení všech uživatelů jako předvádějících

Změna předvádějících v průběhu prezentace

Příprava pro více předvádějících

Změna předvádějících

Přidání poznámky k prezentaci

Povolení ostatním přidávat poznámky

Vložení obrázku do prezentace aplikace PowerPoint

Uložení kopie souboru s poznámkami

Odeslání souboru aplikace PowerPoint před naplánovanou schůzkou

Před zahájením naplánované schůzky můžete do schůzky odeslat prezentaci.

 1. Kliknutím na odkaz Připojit online nebo Připojit k online schůzce v pozvánce otevřete schůzku z aplikace Microsoft Outlook.

 2. V okně schůzky klikněte na možnost Sdílet a na položku Prezentace aplikace PowerPoint.

 3. Klikněte dvakrát na soubor aplikace PowerPoint, který chcete přidat, a potom klikněte na možnost Otevřít. Po odeslání souboru a jeho převodu pro účely prezentace se snímky zobrazí v oblasti schůzky napravo od okna schůzky.

Začátek stránky

Určení, kdo může prezentaci stáhnout

Abyste se mohli při předvádění plně soustředit na obsah prezentace a nebyli ničím rozptylováni, můžete nastavit, kteří uživatelé si budou moci prezentaci nebo podklady stáhnout.

 • Po odeslání prezentace klikněte v oblasti schůzky na možnost Seznam obsahu, klikněte na šipku vedle požadovaného souboru, přejděte na položku Zpřístupnit pro a potom klikněte na jednu z následujících možností:

  • Organizátor:    Jestliže vyberete tuto možnost, bude si moci soubor stáhnout pouze osoba, která schůzku naplánovala. Tuto možnost můžete zvolit v případě, že nechcete, aby účastníci schůzky předem znali obsah prezentace, kterou budete předvádět.

  • Předvádějící:    Jestliže vyberete tuto možnost, budou si moci soubor do svých počítačů stáhnout pouze předvádějící.

  • Všichni:   Jestliže vyberete tuto možnost, budou si moci soubor do svých počítačů stáhnout organizátor, předvádějící i účastníci schůzky.

Začátek stránky

Předvedení prezentace aplikace PowerPoint

Můžete předvádět prezentaci aplikace PowerPoint, která byla odeslána do schůzky, nebo můžete soubor aplikace PowerPoint vyhledat a začít předvádět.

Předvedení souboru aplikace PowerPoint, který již byl odeslán do schůzky

 1. V okně schůzky klikněte na možnost Sdílet, na možnost Naposledy používaný obsah a na název souboru.

Předvedení souboru aplikace PowerPoint, který dosud nebyl odeslán

 1. V okně schůzky klikněte na možnost Sdílet a na položku Prezentace aplikace PowerPoint.

 2. V dialogovém okně Sdílet aplikaci PowerPoint vyhledejte soubor aplikace PowerPoint, který chcete předvádět, a dvakrát na něj klikněte. Je možné, že bude třeba chvíli počkat, než bude soubor odeslán a převeden pro předvádění.

Poznámka:  Vždy, když budete prezentaci aktivně předvádět, bude napravo od vašeho jména zvýrazněna ikona zvuku a při přechodu myší bude uveden text „Uživatel vaše_jméno hovoří“.

Začátek stránky

Zastavení předvádění prezentace

Chcete-li předvádění prezentace zastavit, postupujte následujícím způsobem:

 • V horním rohu oblasti schůzky klikněte na možnost Ukončit sdílení.

Začátek stránky

Určení, co se zobrazí ostatním uživatelům při předvádění prezentace

Nechcete-li, aby se účastníci mohli podívat, co v prezentaci následuje, můžete zadat, že budou moci vidět pouze vaše zobrazení. Ostatní předvádějící však i nadále budou mít možnost podívat se, co v prezentaci následuje.

1. V okně schůzky klikněte pod názvem schůzky v horní části na odkaz Informace o připojení a možnosti schůzky a potom klikněte na možnost Možnosti schůzky.

2. V dialogovém okně Možnosti online schůzky klikněte v rozevíracím seznamu Soukromé zobrazení v části Oprávnění na položku Pouze předvádějící.

Začátek stránky

Nastavení všech uživatelů jako předvádějících

Pokud chcete nastavit všechny uživatele v rámci schůzky jako předvádějící, postupujte takto:

 1. V okně schůzky klikněte pod názvem schůzky v horní části na odkaz Informace o připojení a možnosti schůzky a potom klikněte na možnost Možnosti schůzky.

 2. V dialogovém okně Možnosti online schůzky klikněte v části Předvádějící na možnost Všichni včetně uživatelů mimo naši společnost (bez omezení).

Začátek stránky

Změna předvádějících v průběhu prezentace

Předvádějící se mohou při předvádění snímků aplikace PowerPoint v průběhu schůzky střídat. Zatímco jeden uživatel předvádí, jiný může přejít dále na určité místo v prezentaci, nebo dokonce otevřít samostatný soubor a začít předvádět.

Příprava pro více předvádějících

1. V okně schůzky klikněte pod názvem schůzky v horní části na odkaz Informace o připojení a možnosti schůzky a potom klikněte na možnost Možnosti schůzky.

2. V dialogovém okně Možnosti online schůzky zkontrolujte, zda je v rozevíracím seznamu Soukromé zobrazení v části Oprávnění vybrána položka Pouze předvádějící nebo Všichni.

Změna předvádějících

 • V okně schůzky klikněte na možnost Sdílet a na možnost Prezentace aplikace PowerPoint a v dialogovém okně Sdílet aplikaci PowerPoint vyhledejte soubor aplikace PowerPoint, který chcete předvést, a dvakrát na něj klikněte.

 • Pokud je prezentaci připraven zahájit v příslušném okamžiku jiný předvádějící, může kliknout na možnost Převzít jako předvádějící v oblasti schůzky. Tato možnost je k dispozici pro všechny předvádějící, kteří právě nepředvádějí. Možnost Ukončit sdílení pro ukončení prezentace je však k dispozici pouze aktuálnímu předvádějícímu.

Začátek stránky

Přidání poznámky k prezentaci

Poznámky přidané k prezentaci jsou připojeny pouze k nejvyšší vrstvě nebo sdílené verzi prezentace, aniž by došlo ke změně vlastního souboru.

 • K psaní nebo kreslení do prezentace aplikace PowerPoint slouží nástroje umístěné v dolní části oblasti schůzky.

Začátek stránky

Povolení ostatním přidávat poznámky

Chcete-li účastníkům schůzky povolit zapisovat nebo kreslit na snímky aplikace PowerPoint, postupujte takto:

1. V okně schůzky klikněte pod názvem schůzky v horní části na odkaz Informace o připojení a možnosti schůzky a potom klikněte na možnost Možnosti schůzky.

2. V dialogovém okně Možnosti online schůzky klikněte v seznamu Poznámky k prezentacím v části Oprávnění na položku Všichni nebo Pouze předvádějící.

Začátek stránky

Vložení obrázku do prezentace aplikace PowerPoint

V průběhu předvádění prezentace můžete do souboru aplikace PowerPoint vložit obrázek. Postupujte takto:

 • V okně schůzky klikněte v nástrojích pro poznámky v dolní části oblasti schůzky na ikonu Vložit obrázek, vyhledejte obrázek, který chcete vložit, a dvakrát na něj klikněte.

Začátek stránky

Uložení kopie souboru s poznámkami

 • V okně schůzky klikněte v nástrojích pro poznámky v dolní části oblasti schůzky na ikonu Uložit s poznámkami, přejděte do požadovaného umístění a klikněte na tlačítko Uložit.

  Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×