Předem zřízení uživatele weby na Onedrivu pro firmy

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Ve výchozím nastavení při prvním uživatel přejde k jejich informačním kanálu, webu nebo odkazu SkyDriveOneDrive pro firmy webu je automaticky k dispozici pro ně. V některých případech, například následující akci je vhodné OneDrive pro firmy webů je předem připravené nebo předem zřízení:

 • Vaše organizace má vlastní proces pro přidávání nových zaměstnanců a chcete vytvořit OneDrive pro firmy weby po přidání nového zaměstnance.

 • Vaše organizace plánuje migrovat z místního do Office 365.

 • Vaše organizace plánuje migrace z jiného online služba úložiště nebo úložiště.

Tento článek popisuje, jak předem zřizování webů OneDrive pro firmy prostřednictvím Windows PowerShell. Můžete taky předem zřizujete OneDrive pro firmy weby pomocí rozhraní REST API nebo CSOM. Další informace najdete v tématu chcete programově zřízení osobních webů (OneDrive pro firmy) v Office 365 a v části "ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk metoda slouží k poskytnutí osobních webů a Onedrivu pro Obchodní pro víc uživatelů (hostitel osobních webů pouze pro správce Sharepointu online) " coje nového pro vývojáře v sociální a funkce spolupráce ve službě SharePoint 2013.

Než začnete

Před zahájením tohoto úkolu musíte postupujte takto:

Předem zřizování webů pro uživatele ve službě OneDrive pro firmy

Tohoto postupu pro předem zajištění služby OneDrive pro firmy webů pro uživatele Office 365 můžete bude mít takto:

 1. Vytvořit skript Powershellu předem zřídit Onedrivu pro firmy webů z zadaný kód

 2. Vytvoření vstupní soubor obsahující vaši uživatelé, pro které chcete předem zřízení Onedrivu pro firmy

 3. Spustit skript Powershellu

 1. Zkopírujte následující kód, vložte ho do textového editoru, jako je Poznámkový blok, uložit, abyste ji a zadejte název souboru CreateOneDriveSites.ps1   :

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  Import-Module Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell -ErrorAction SilentlyContinue -DisableNameChecking | Out-Null
  
  $module = Get-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.Powershell
  if ($null -eq $module)
  {
    Write-Host $("The Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell Module could not be loaded.") -ForegroundColor Red
    Write-Host $("The module can be downloaded from: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35588") -ForegroundColor Red
    return
  }
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed"
  

  Poznámka: Všimněte si, že komentáře jsou součástí kódu pro poskytují další informace.

 2. V textovém editoru, jako je Poznámkový blok vytvořte soubor, který obsahuje uživatelských účtů Office 365, u kterých chcete zřízení Onedrivu pro firmy weby. Všechny uživatelské účty musí být na samostatném řádku.

  Soubor vstupní uživatele

  Uložte soubor pod názvem UserInput.txt.

  Poznámka: Každý soubor vstupní se omezí na 200 uživatelů. Pokud potřebujete zřízení Onedrivu pro firmy webů pro více než 200 uživatele, vytvořte více vstupní souborů (například UserInput1.txt UserInput2.txt, atd.).

 3. Otevřete SharePoint Online Management Shell.

 4. V prostředí SharePoint Online Management Shell přejděte v adresáři, které jste uložili skript Powershellu CreateOneDriveSites.ps1    .

 5. Na příkazovém řádku použijte následující příkaz:

  .\CreateOneDriveSites.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Příklady:

  .\CreateOneDriveSites.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Spuštění skriptu vás vyzve k Office 365 přihlašovací údaje, které můžete zadat.

  Po dokončení skript podokno Windows PowerShell zobrazuje stav jako dokončený.

 6. Pokud jste ještě další soubory vstup, spusťte skript a změňte parametr - InputfilePath na soubor.

Viz taky

Co je OneDrive pro firmy?

Plánování hybridního Onedrivu pro firmy

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×