Office
Přihlásit se

Předem zřízení OneDrive pro uživatele ve vaší organizaci

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Ve výchozím nastavení při prvním uživatel přejde k jejich OneDrive ji máte automaticky k dispozici pro ně. V některých případech, například následující akci je vhodné vašich uživatelů OneDrive umístění být předem připravené nebo předem zřízení:

 • Vaše organizace má vlastní proces pro přidávání nových zaměstnanců a chcete vytvořit OneDrive po přidání nového zaměstnance.

 • Vaše organizace plány jednotného zasílání zpráv můžete přenést ze serveru SharePoint Server místní Office 365.

 • Vaše organizace plánuje migrovat z jiného online služba úložiště.

Tento článek popisuje, jak pomocí PowerShell předem zřízení OneDrive pro uživatele.

Poznámka: Můžete taky předem zřizujete OneDrive pro uživatele pomocí rozhraní REST API nebo CSOM. Další informace najdete v tématu chcete programově zřízení osobních webů (OneDrive pro firmy) v Office 365 a v části "ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk metoda slouží k poskytnutí osobních webů a OneDrive pro firmy pro víc uživatelů " coje nového pro vývojáře v sociální a funkce spolupráce ve službě SharePoint.

Předběžná opatření OneDrive pro uživatele

 1. Stáhněte si nejnovější prostředí SharePoint Online Management Shell.

 2. Stažení a instalace Služby SharePoint Online klienta součásti SDK.

 3. Připojte se k SharePointu Online jako globální správce nebo správce SharePointu v Office 365. Pokyny najdete v článku o tom, jak začít pracovat s prostředím SharePoint Online Management Shell.

  Poznámka: Pokud se zobrazí chybová zpráva týkající se nepodařilo spustit skripty, můžete zkusit změnit provádění zásady. Informace najdete v tématu O provádění zásady.

 4. Následující kód zkopírujte a vložte ho do textového editoru, jako je Poznámkový blok:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Všimněte si, že komentáře jsou součástí kódu popsat skript a parametrů, které se používají v něm. Spuštění skriptu PowerShell nebudou mít vliv.

 5. Uložte textový soubor a potom změňte přípona názvu souboru na .ps1. V tomto příkladu použijeme název BulkEnqueueOneDriveSite.ps1.

 6. V textovém editoru, jako je Poznámkový blok vytvořte soubor, který obsahuje Office 365 uživatelských účtů, u kterých chcete vytvořit OneDrive. Všechny uživatelské účty musí být na samostatném řádku.

  Uložte soubor pod názvem UserInput.txt.

  Poznámka: Každý soubor vstupní se omezí na 200 uživatelů. Pokud potřebujete zřízení OneDrive více než 200 uživatelům, vytvořte více vstupní souborů (například UserInput1.txt UserInput2.txt, atd.).

 7. V prostředí SharePoint Online Management Shell přejděte v adresáři, které jste uložili skript PowerShell BulkEnqueueOneDriveSite.ps1.

 8. Spusťte následující příkaz:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Příklady:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Spuštění skriptu vás vyzve k Office 365 přihlašovací údaje, které budete muset zadat.

  Po dokončení skript podokno PowerShell zobrazuje stav jako dokončený.

 9. Případné další soubory vstup spusťte skript a změňte parametr - InputfilePath na jiných vstup soubor.

Ověřte, jestli že byl vytvořen, které OneDrive pro uživatele, najdete v článku jak zobrazit seznam Onedrivu pro firmy kolekce webů.

Poznámka: Pokud jsou předem zřizování OneDrive pro mnoho uživatelů, mějte na paměti, že ho může to nějakou dobu trvat umístění OneDrive vytvořit.

Příbuzná témata

Plánování hybridního OneDrivu pro firmy

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×