Přechod od předchozího klienta synchronizace OneDrivu pro firmy

Přechod od předchozího klienta synchronizace OneDrivu pro firmy

Poslední aktualizace: prosinec 2017

Tento článek je určený pro správce Office 365, jejichž uživatelé používají předchozí verzi synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy (Groove.exe) na počítačích s Windows a chtějí upgradovat na nového synchronizačního klienta OneDrivu (OneDrive.exe) pro účely synchronizace souborů na OneDrivu pro firmy a SharePointu Online.

Pokud nejste správcem IT, přečtěte si článek Začínáme s novým synchronizačním klientem OneDrivu ve Windows, kde se dozvíte, jak začít se synchronizací souborů s použitím nového synchronizačního klienta OneDrivu.

Důležité informace: 

 • Pokud vaše organizace předchozího synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy zatím nepoužívala nebo pokud měla v červnu 2016 méně než 250 licencovaných uživatelů Office 365, musí vaši uživatelé k synchronizaci souborů na OneDrivu pro firmy a SharePointu Online použít nového synchronizačního klienta OneDrivu.

 • Synchronizační klient OneDrivu nové generace podporuje Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 a Windows 7. Nepodporuje zatím synchronizaci místních instancí OneDrivu pro firmy nebo SharePointu (pokud vaše organizace nemá předplacený plán Office 365 pro firmy).

Pokud jste připravení, stáhněte si plnou verzi nejnovějšího synchronizačního klienta OneDrivu. Informace o dalších verzích, které zpřístupňujeme v rámci jiných okruhů, najdete v článku Poznámky k verzi nového synchronizačního klienta OneDrivu.

Pro synchronizaci OneDrivu ve Windows, OneDrivu v Mac OS X a sharepointových souborů v systémech Windows a Mac jsou dostupné uživatelské příručky pro instalaci a nastavení.

Základní informace

Když se uživatelé, kteří synchronizují soubory s použitím předchozího synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy (Groove.exe), přihlásí k novému synchronizačnímu klientovi OneDrivu (OneDrive.exe), proběhne to takto:

 • Pokud může nový synchronizační klient OneDrivu převzít synchronizaci knihovny, přestane předchozí synchronizační klient provádět synchronizaci a nový synchronizační klient OneDrivu převezme synchronizaci bez opětovného stažení obsahu. Pokud nový synchronizační klient OneDrivu knihovnu synchronizovat nemůže, předchozí synchronizační klient ji bude synchronizovat dál. Pokud knihovna vyžaduje rezervaci nebo má povinné sloupce nebo metadata, bude se synchronizovat ve formátu jen pro čtení.

 • Pokud předchozí synchronizační klient nesynchronizuje knihovny, které nový synchronizační klient OneDrivu nemůže synchronizovat, ukončí se a odebere se z automatického spouštění.

Když se začnou knihovny SharePointu Online synchronizovat s novým synchronizačním klientem OneDrivu, může se zjednodušit hierarchie složek, které se zobrazí v Průzkumníkovi souborů.

Následující typy knihoven nový synchronizační klient OneDrivu ještě nepodporuje. Tyto typy knihoven tedy z předchozího synchronizačního klienta nepřejdou:

 • Místní instance OneDrivu pro firmy a SharePoint Serveru (pokud vaše organizace nemá předplatné plánu SharePoint Server Business)

 • Knihovny SharePointu Online s povolenou Správou přístupových práv k informacím. Informace o zobrazení náhledu této funkce najdete v tématu Povolení synchronizace souborů chráněných technologií IRM.

 • Knihovny SharePointu Online, které s vámi sdíleli uživatelé z jiných organizací a které vaši uživatelé synchronizují pomocí předchozího synchronizačního klienta

Požadavky

 1. Uživatelé musí mít nainstalované následující verze Office (nebo novější). Informace o nasazení Office najdete v tématu Výběr způsobu nasazení Office 365 ProPlus. Ověřte si, že neinstalujete předchozího synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy. Informace najdete v tématu Změny předchozího synchronizačního klienta OneDrivu (Groove.exe) v technologii Klikni a spusť v Office 2016.

  Verze Office

  Minimální verze

  Office 365 ProPlus

  16.0.7167.2*

  Office 2016 – Instalační služba MSI

  16.0.4432.1*

  Office 2013 – Instalační služba MSI/Klikni a spusť

  15.0.4859.1*

  Poznámka: Pokud je na počítači nainstalovaný Office 2010, je potřeba odebrat součást SharePoint Workspace. Před spuštěním instalačního programu OneDrivu je potřeba odinstalovat Office 2010 nebo odebrat z Office 2010 součást SharePoint Workspace.

 2. Uživatelé musí mít nainstalovaného nového synchronizačního klienta OneDrivu ve verzi 17.3.6743.1212 nebo vyšší. Informace o nasazení synchronizačního klienta OneDrivu si přečtěte v tématu Nasazení nového synchronizačního klienta OneDrivu v podnikovém prostředí.

Převzetí konfigurace

 1. V Centru pro správu Sharepointu nastavte synchronizaci SharePointu pomocí nového synchronizačního klienta. Pokud nejsou tyto možnosti dostupné, je už nový synchronizační klient OneDrivu pro synchronizaci souborů na OneDrivu pro firmy a SharePointu Online nastavený.

 2. Pokud používáte Windows 10, můžete k přihlášení uživatelů použít bezobslužnou konfiguraci účtu. Informace najdete v tématu (Preview) Bezobslužná konfigurace OneDrivu s použitím Windows 10 nebo přihlašovacích údajů pro doménu.

Spusťte příkaz pro převzetí

Pokud nespustíte příkaz pro převzetí, použijí uživatelé k přechodu na nového synchronizačního klienta následující možnosti:

 • Spuštění instalace OneDrivu (při prvním použití nového synchronizačního klienta OneDrivu)

 • Nastavení dalších knihoven (stávající uživatelé nového synchronizačního klienta OneDrivu)

Pokud chcete přejít na novou synchronizaci souborů bez spolupráce uživatelů, můžete spustit příkaz pro převzetí. Pomocí nástroje, jako je System Center Configuration Manager (SCCM), spusťte následující příkaz pro každého uživatele počítače:

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /takeover

Tipy: 

 • Zajistěte, aby se tento příkaz spouštěl v kontextu uživatele (nikoli správce), jinak se uživateli zobrazí chybová zpráva se sdělením, že OneDrive.exe se nedá spustit s oprávněním správce.

 • Nakonfigurujte tento příkaz tak, aby se spouštěl u všech uživatelských účtů a aby se tedy tato změna vztahovala na každého uživatele daného počítače. Zajistí se tak, že se příkaz spustí u každého uživatele, který se přihlásí. Příklad nasazení příkazu .exe u všech uživatelských účtů najdete v tématu věnovaném způsobu nasazení synchronizačního klienta OneDrivu pomocí nástroje SCCM.

Blokování synchronizace pomocí předchozího synchronizačního klienta

Pokud nechcete, aby uživatelé k synchronizaci souborů na OneDrivu pro firmy a SharePointu Online používali předchozího synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy, spusťte v Microsoft PowerShellu následující příkaz:

Set-SPOTenantSyncClientRestriction [-GrooveBlockOption <String> “OptOut”|”HardOptIn”|”SoftOptIn”] 

Další informace najdete v tématu Get-SPOTenantSyncClient. Další informace o použití PowerShellu najdete v článku Úvod do prostředí SharePoint Online Management Shell.

Další zdroje informací

Další informace o novém synchronizačním klientovi OneDrivu najdete v následujícím článku:

Název

Popis

Nasazení nového synchronizačního klienta OneDrivu v podnikovém prostředí

Nasazení synchronizačního klienta OneDrivu uživatelům ve vaší organizaci

Začínáme s novým synchronizačním klientem OneDrivu ve Windows

Jak můžou uživatelé Windows nastavit nového synchronizačního klienta OneDrivu

Začínáme se synchronizací sharepointových webů pomocí nového synchronizačního klienta OneDrivu

Použití synchronizačního klienta OneDrivu k synchronizaci souborů na SharePointu Online

Řízení nastavení synchronizačního klienta OneDrivu pomocí zásad skupiny

Konfigurace synchronizačního klienta OneDrivu pomocí zásad skupiny.

Omezení a limity při použití nového synchronizačního klienta OneDrivu k synchronizaci knihoven OneDrivu pro firmy

Článek znalostní báze s informacemi o omezeních velikostí souborů a omezeních názvů souborů

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×