Příznak e-mailové zprávy pro zpracování nahoru

Příznak e-mailové zprávy pro zpracování nahoru

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Označením e-mailové zprávy můžete sledovat odpovědi na zprávy, které odesíláte. Můžete taky zajistíte navazovat na přijaté zprávy. V obou případech se můžete nastavit připomenutí.

Když máte včasná odpověď na zprávu, použijte příznak pro příjemce.

Tip: Tato funkce se rozhodnutí. Některé příjemce nemusí aktivované připomenutí do jejich Outlooku přidali.

 1. Před kliknutím na Odeslat, na kartě zpráva ve skupině značky na Zpracovat a potom klikněte na tlačítko vlastní.

 2. Klikněte na Příznak pro příjemce.

 3. V části Příznak pro příjemce klikněte na příznaku v seznamu příznak.

 4. Ve výchozím nastavení doprovází připomínku úkolu. Chcete-li odeslat příznak bez připomenutí, zrušte zaškrtnutí políčka připomenutí.

  Text příznaku, který příjemci dostávají se zobrazí v Informační panel.

  Příznaky a připomenutí se zobrazí v informačním panelu zprávy.

Pokud třeba navazovat na zprávu, která se chystáte odeslat, nastavte připomenutí pro sebe.

 1. Než kliknete na možnost Odeslat, klikněte na kartě zpráva ve skupině značky na Zpracovat.

 2. Pokud chcete být upozorněni tuto zprávu, klikněte na příznak pro.

  Ve výchozím nastavení následující příznak data zahájení, termíny splnění a připomenutí jsou k dispozici:

Příznak

Počáteční datum

Termín splnění

Připomenutí

Dnes

Aktuální datum

Aktuální datum

Hodina před koncem dnešního pracovního dne

Zítra

Aktuální datum plus jeden den

Aktuální datum plus jeden den

Začátek dnešního dne plus jeden pracovní den

Tento týden

Aktuální datum plus dva dny, nikoli však později než poslední pracovní den tohoto týdne

Poslední pracovní den tohoto týdne

Začátek dnešního dne plus dva pracovní dny

Příští týden

První pracovní den příštího týdne

Poslední pracovní den příštího týdne

Začátek prvního pracovního dne příštího týdne

Bez data

Bez data

Bez data

Aktuální datum

Vlastní

Aktuální datum

Aktuální datum

Aktuální datum

Případně klepněte na tlačítko vlastní a vytvořit datum zahájení a Termín splnění, který se nezobrazuje v seznamu. Klikněte na OK zavřete dialogová okna.

Text příznaku, který příjemci dostávají zobrazí na informačním panelu.

Poznámka: Pokud budete chtít upravit příznak zadáním data zahájení a Termín splnění na kartu Vzorková po zobrazení upozornění, postupujte podle kroků uvedených v části příznak připomene ale příjemce ke zpracování . Můžete zrušte zaškrtnutí políčka Příznak pro příjemce přizpůsobení příznaky, které se zobrazují jenom vy.

Označení novou zprávu a příjemce, postupujte takto:

 1. Na kartě zpráva ve skupině značky na Zpracovat a potom klikněte na Přidat připomenutí.

 2. Klikněte na Příznak pro příjemce.

  Chcete-li odeslat příznak bez připomenutí, zrušte zaškrtnutí políčka připomenutí.

 3. Zaškrtněte políčko Příznak pro mě, a pokud budete potřebovat, zaškrtnutí políčka připomenutí.

 4. Zaškrtávací políčko příznak pro mě můžete zadat datum zahájení a Termín splnění.

 5. V seznamu příznak klikněte na příznak text, který chcete zobrazit. Můžete také zadat vlastní text do pole a stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Nemůžete změnit text příznaku nebo nastavte datum zahájení a Termín splnění, pokud používáte e-mailového účtu IMAP.

 6. Pokud je vybraná možnost Označit příznakem pro mě zaškrtnutí políčka připomenutí nebo Příznak pro příjemce, zadejte čas připomenutí.

 7. Klikněte na OK.

  Příznak text se zobrazí na informačním panelu.

  Informační panel pro zprávu s připomenutími Zpracovat

Po odeslání zprávy používající příznaku můžete hledat odpovědi.

Poznámka: Ve výchozím nastavení se ukládají odeslané zprávy ve složce Odeslaná pošta. Pokud používáte účet Microsoft Exchange a přesunutí odeslaných položek do datového souboru aplikace Outlook (PST) ručně nebo pomocí automatické archivace tato funkce není dostupná.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Otevřete původní zprávu ve složce Odeslaná pošta.

  • Otevřete s příznakem na Panelu úkolů odeslané zprávy.

  • Otevřete zprávu, která je odpovědí do původní zprávy, klikněte na informačním panelu a potom klikněte na Otevřít původní zpráva s příznakem.

 2. Klikněte na informačním panelu a potom klikněte na Najít související zprávy.

  Zobrazí se dialogové okno Rozšířené hledání a hledání spustí pro zprávy, které jsou odpovědi na vaše zpráva s příznakem.

Jakmile sledování zprávy je už chtěli, můžete je vymazat příznak zprávy.

Postupujte takto:

 • Přidání příznaku na zprávu, že jste zatím neposlali, ale teď chcete odebrání příznaku   

  1. V konceptu zprávy, na kartě zpráva ve skupině značky na Zpracovat.

  2. Klikněte na Clear Flag (Vymazat příznak).

 • Odeslání zprávy používající příznaku sobě nebo druhým, ale teď chcete odebrání příznaku   

  Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Odstranění zpráva s příznakem na panelu úkolů.

   Odstraněny také zpráv v poštovních složek.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši zprávu v kterémkoli že se zobrazí v aplikaci Outlook a potom klikněte na Označit jako splněný nebo Vymazat příznak.

   Poznámka: Příjemci zprávy dál vidět příznak. Když odeberete příznak, ovlivní pouze se zobrazí.

 • Příznak připomenutí a chcete-li odebrat příznak   

  1. Po zobrazení upozornění pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Označit jako splněný nebo Vymazat příznak.

   Řekněte mi, jak se liší Označit jako splněný a Vymazat příznak zprávy

   Označit jako splněný     Položka zůstane označená příznakem pro zpracování, zobrazí se však jako přeškrtnuté. Pokud na panelu úkolů nebo úkoly nakonfigurovaný tak, aby zobrazení všech úkolů a položek úkolů bez ohledu na to, zda jsou dokončené nebo Ne, tato zpráva se zobrazí, dokud neodstraníte ho ze složky pošty.

   Vymazat příznak zprávy     Příznak se odebere ze zprávy a nebyl nalezen žádný záznam zprávy v zobrazeních, jako je panel úkolů a úkoly.

   Pokud chcete zaznamenat dokončené položek, použijte Příznak dokončení. Však hned zprávu odstraníte položku úplně zmizí ze všech zobrazení aplikace Outlook.

 • Přijde odpověď na zprávu příznakem a chcete-li odebrat příznak   

  1. V podokně čtení nebo v otevřené zprávě klikněte na informačním panelu a pak klikněte na Otevřít původní zprávu s příznakem.

  2. Na kartě zpráva ve skupině značky na Zpracovat.

  3. Klikněte na Clear Flag (Vymazat příznak).

Pokud chcete označit zprávu, která se zobrazí při nezapomněli zpracování nebo akce později. Označení přijaté zprávy, proveďte jednu z následujících akcí:

 • V seznamu zpráv klikněte na sloupec příznaku vedle příslušné zprávy.

  Pokud jste změnili výchozí příznak, příznak aktuální datum používá pro čas zahájení a Termín splnění.

 • V seznamu zpráv klikněte pravým tlačítkem na sloupec příznaku vedle příslušné zprávy. Vyberte termín splnění úkolu.

  Například pokud kliknete na tlačítko Příští týden, datum zahájení příští pondělí a Termín splnění z těchto věcí pátek je vytvořit. Klikněte na vlastnídatum zahájení a Termín splnění, které se nezobrazují v seznamu použít.

Po kliknutí na tlačítko OK, příznak text se zobrazí na informačním panelu.

Na panelu úkolů, úkolů a seznam denních úkolů kalendář se zobrazí zprávy označené příznakem.

Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující možnosti příznak.

Příznak

Počáteční datum

Termín splnění

Připomenutí

Dnes

Aktuální datum

Aktuální datum

Hodina před koncem dnešního pracovního dne

Zítra

Aktuální datum plus jeden den

Aktuální datum plus jeden den

Začátek dnešního dne plus jeden pracovní den

Tento týden

Aktuální datum plus dva dny, nikoli však později než poslední pracovní den tohoto týdne

Poslední pracovní den tohoto týdne

Začátek dnešního dne plus dva pracovní dny

Příští týden

První pracovní den příštího týdne

Poslední pracovní den příštího týdne

Začátek prvního pracovního dne příštího týdne

Bez data

Bez data

Bez data

Aktuální datum

Vlastní

Aktuální datum

Aktuální datum

Aktuální datum

S příznakem e-mailů lépe spravovat nastavení pošty. Zprávy označené příznakem vytvořit položky k vyřízení buď pro vás samostatně a pro příjemce e-mailu. Například pokud chcete označit e-mailovou zprávu, která vyžádá informace, které potřebujete k určitému datu. Když příjemce obdrží zprávu, příznak se zobrazí s ním a zvláštní zprávu se zobrazí na informačním panelu v podokně čtení a v horní části zprávy při otevření v aplikaci Outlook.

Zpráva s příznakem pro sebe můžete sledovat, kdo má odpověď na zprávu. V předchozím případě odeslání zprávy s příznakem e-mailové žádosti o informace k určitému datu. Můžete taky označení zprávy příznakem pro sebe, zobrazí se upozornění vyhledat odpovědi. Aplikaci Outlook i vám můžou pomoct automaticky najít odpovědi původní zpráva s příznakem.

Zprávy s příznakem zobrazené v panelu úkolů, úkolů a seznam denních úkolů v kalendáři.

Potřebujete odpovědi na e-mailové zprávy, které se chystáte odeslat. S vysvětlením, její příjemci reagovat, můžete příznaku Pokud chcete poslat připomenutí zprávy.

Tip: Tato funkce se rozhodnutí. Některé příjemce nemusí aktivované připomenutí jejich Microsoft Outlook.

 1. V nové e-mailové zprávě klikněte na kartě zpráva ve skupině Možnosti klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka .

 2. Klikněte na Příznak pro příjemce.

 3. V části Příznak pro příjemce klikněte na typ příznaku v seznamu příznak.

 4. Ve výchozím nastavení se připomenutí k úkolu připojí. Pokud chcete jenom příznak bez upozornění, zrušte zaškrtnutí políčka připomenutí.

  Po kliknutí na tlačítko OK, zobrazí na informačním panelu zvolených možnostech.

  Informační panel aplikace Outlook

Poznámka: Přijaté s příznakem e-mailových zpráv nejsou automaticky přidávaly do úkoly, panel úkolů nebo seznam denních úkolů. Pokud je součástí připomenutí, připomenutí aktivuje na zadaný časový pouze v případě otevření položky a připomenutí je normálně vypnuté.

Někdy víte, že potřebujete odpověď na e-mailové zprávy, které se chystáte odeslat. Abyste měli jistotu, nezapomeňte vyhledat odpovědi příjemce, postupujte takto:

 1. V nové e-mailové zprávě klikněte na kartě zpráva ve skupině Možnosti klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka .

 2. Označuje, když budete chtít tuto zprávu upozorněni.

  Ve výchozím nastavení následující příznak počáteční datum, termín splnění a připomenutí jsou k dispozici.

Příznak

Počáteční datum

Termín splnění

Připomenutí

Dnes

Aktuální datum

Aktuální datum

Hodina před koncem dnešního pracovního dne

Zítra

Aktuální datum plus jeden den

Aktuální datum plus jeden den

Začátek dnešního dne plus jeden pracovní den

Tento týden

Aktuální datum plus dva dny, nikoli však později než poslední pracovní den tohoto týdne

Poslední pracovní den tohoto týdne

Začátek dnešního dne plus dva pracovní dny

Příští týden

První pracovní den příštího týdne

Poslední pracovní den příštího týdne

Začátek prvního pracovního dne příštího týdne

Bez data

Bez data

Bez data

Aktuální datum

Vlastní

Aktuální datum

Aktuální datum

Aktuální datum

Případně klepněte na tlačítko vlastní a vytvořit datum zahájení a Termín splnění, který není uveden v seznamu. Klikněte na OK zavřete dialogová okna.

Informační panel zobrazí vyberete požadovanou možnost.

Poznámka: Pokud chcete dále upravit příznak zadáním Start a termíny splnění nebo změně připomenutí se zobrazí, postupujte podle kroků uvedených v části příznak zprávy odeslané pro připomenutí příjemci a zpracování na pozdější kontrolu odpovědí . Vždy můžete zrušte zaškrtnutí políčka Příznak pro příjemce a upravit příznaky jenom pro sebe.

Označit zprávu pro sebe i příjemce příznakem, postupujte takto:

 1. V nové e-mailové zprávě klikněte na kartě zpráva ve skupině Možnosti klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka .

 2. Klikněte na Příznak pro příjemce.

  Tím se vyberou Příznak pro příjemce a připomenutí pro příjemce zaškrtávací políčka. Pokud chcete příjemce zobrazí příznak, nikoliv však připomenutí, zrušte zaškrtnutí políčka připomenutí.

 3. Zaškrtněte políčko Příznak pro mě, a pokud budete potřebovat, zaškrtnutí políčka připomenutí.

 4. Zaškrtávací políčko příznak pro mě můžete zadat datum zahájení a Termín splnění.

 5. Pro sebe nebo pro příjemce můžete zadat text příznaku, který chcete zobrazit. Pokud v seznamu příznak neobsahuje text, který chcete, zadejte novou položku do textového pole a stiskněte klávesu ENTER.

 6. Pokud je vybraná možnost Označit příznakem pro mě zaškrtnutí políčka připomenutí nebo Příznak pro příjemce, můžete určit čas připomenutí se aktivace.

 7. Klikněte na OK.

  Informační panel zobrazí možnosti, které zvolíte.

  Informační panel aplikace Outlook

Poznámka: Nemůžete změnit text příznaku nebo nastavte data zahájení a splnění, pokud používáte e-mailového účtu IMAP.

Tato funkce vyžaduje uložení odeslaných e-mailové zprávy. Ve výchozím nastavení se ukládají odeslané zprávy ve složce Odeslaná pošta. Pokud výchozí umístění pro doručování – místo, kam se ukládají příchozí pošty – server se systémem Microsoft Exchange, přesvědčte se, zda je Nepřesouvat, ručně nebo pomocí automatické archivace odeslaných položek do souboru Soubor osobních složek (PST) ve vašem počítači. To způsobí funkci přestanou fungovat.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Otevřete původní zprávu ve složce Odeslaná pošta.

  • Otevřete s příznakem na Panelu úkolů odeslané zprávy.

  • Otevřete e-mailové zprávy, která je odpovědí do původní zprávy, klikněte na informačním panelu a potom klikněte na Otevřít původní zpráva s příznakem.

 2. Klikněte na informačním panelu a potom klikněte na Najít související zprávy.

  Dialogové okno Rozšířené hledání otevřete a začněte vyhledávat související e-mailové zprávy.

Můžete kdykoli vypnout sledování příznak zprávy.

Postupujte takto:

 • Mají skládající se e-mailové zprávy a vybrané příznak, ale teď chcete odebrat příznak   

  1. V konceptu zprávy, na kartě zpráva ve skupině Možnosti na Zpracovat. Obrázek tlačítka .

  2. Klikněte na Clear Flag (Vymazat příznak).

 • Odeslání e-mailové zprávy, které jste označili příznakem sobě nebo druhým, ale teď chcete odebrání příznaku   

  Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Odstraňte původní zpráva s příznakem e-mailu z panelu úkolů.

   Tím odstraníte e-mailu z vaší poštovních složek.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu v kterémkoli, že je vybraná položka a potom klikněte na Označit jako splněný nebo Vymazat příznak.

   Poznámka: Příjemců vaší e-mailové zprávy se pořád zobrazuje příznak. Odebrání příznaku ovlivní pouze se zobrazí.

 • Příznak připomenutí a chcete-li odebrat příznak   

  1. Po zobrazení upozornění pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Označit jako splněný nebo Vymazat příznak.

   Zde se dozvíte, jak se liší Označit jako splněný a Vymazat příznak zprávy

   Označit jako splněný     Položka zůstane označená příznakem pro zpracování, ale se teď zobrazí jako přeškrtnuté. Pokud na panelu úkolů nebo úkoly nakonfigurovaný tak, aby zobrazení všech úkolů a položek úkolů bez ohledu na to, zda jsou dokončené nebo Ne, bude pořád uvidíte zprávu do odstranění ze složky pošty.

   Vymazat příznak zprávy     Příznak se odebere z e-mailu a nebyl nalezen žádný záznam zprávy v zobrazeních, jako je panel úkolů a úkoly.

   Pokud chcete zaznamenat dokončené položek, použijte Příznak dokončení. Však po odstranění e-mailu na položku úplně zmizí ze všech zobrazení aplikace Outlook.

 • Přijde e-mailu odpověď na zprávu příznakem a chcete-li odebrat příznak   

  1. V podokně čtení nebo v otevřené zprávě klikněte na informačním panelu a pak klikněte na Otevřít původní zprávu s příznakem.

  2. Na kartě zpráva ve skupině Sledování klikněte na Příznak pro zpracování. Obrázek tlačítka .

  3. Klikněte na Clear Flag (Vymazat příznak).

Pokud chcete označit e-mailové zprávy, které dostáváte připomenou zpracování nebo akce později. Označení přijaté zprávy, proveďte jednu z následujících akcí:

 1. V seznamu zpráv klikněte ve sloupci příznak vedle příslušné zprávy označení zprávy příznakem výchozí.

  Pokud jste změnili výchozí příznak, obsahuje datum zahájení a termín splnění v aktuální den.

 2. V seznamu zpráv klikněte pravým tlačítkem na sloupec příznaku vedle příslušné zprávy.

 3. Vyberte termín splnění úkolu. Třeba Příští týden určuje oznámeních příští pondělí datum zahájení a termín splnění z následujících akcí pátek. Klikněte na vlastní pro vytvoření datum zahájení a termín splnění, který se nezobrazují v seznamu.

  Po kliknutí na tlačítko OK, zobrazí na informačním panelu zvolených možnostech.

  Zpráva s příznakem se zobrazí na panelu úkolů, úkolů a seznam denních úkolů v kalendáři.

  Ve výchozím nastavení následující příznak data zahájení, termíny splnění a připomenutí jsou k dispozici.

Příznak

Počáteční datum

Termín splnění

Připomenutí

Dnes

Aktuální datum

Aktuální datum

Hodina před koncem dnešního pracovního dne

Zítra

Aktuální datum plus jeden den

Aktuální datum plus jeden den

Začátek dnešního dne plus jeden pracovní den

Tento týden

Aktuální datum plus dva dny, nikoli však později než poslední pracovní den tohoto týdne

Poslední pracovní den tohoto týdne

Začátek dnešního dne plus dva pracovní dny

Příští týden

První pracovní den příštího týdne

Poslední pracovní den příštího týdne

Začátek prvního pracovního dne příštího týdne

Bez data

Bez data

Bez data

Aktuální datum

Vlastní

Aktuální datum

Aktuální datum

Aktuální datum

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×