Přístupnost ve Swayi pro iPhone

Důležité informace: Počínaje polovinou prosince 2018 bude ukončen provoz aplikace Sway pro iOS. Pokud v aplikaci pro iOS před tímto datem vytvoříte jakýkoliv Sway, budete ho moci nadále otevírat a upravovat na sway.office.com nebo Sway pro Windows 10.

Sway spolupracuje s funkcemi přístupnosti vašeho iPhonu, takže kdokoliv může vytvářet interaktivní zprávy, prezentace, osobní příběhy a spoustu dalšího. Vy dodáte obsah a Sway se postará o zbytek a zajistí, aby vytvořené rozložení vypadalo skvěle prakticky na každém zařízení.

Tipy: 

 • Toto používá ve klávesových zkratkách „VO“, což na externí klávesnici používané pro VoiceOver znamená klávesy Control a Option.

V tomto tématu

Prozkoumání uživatelského rozhraní Swaye

Když spustíte Sway, nahoře se zobrazí Moje swaye. Toto zobrazení ukazuje všechny swaye přidružené k účtu, pomocí kterého jste se přihlásili. Patří sem swaye, které jste vytvořili, a všechny Swaye, které s vámi někdo sdílí.

Pokud chcete začít vytvářet nový sway, zvolte na řádku nabídek tlačítko + (symbol plus).

Při vytváření nebo úpravě swaye jsou uprostřed horního navigačního panelu dvě tlačítka:

 • Tlačítko Upravit použijte, když chcete přidat obsah na kartu ve struktuře obsahu. V dolní části obrazovky je řada tlačítek pro přidání obsahu, například multimédií, fotek z fotoaparátu, textu, záhlaví a dalších prvků.

 • Tlačítko Náhled použijte, když si chcete prohlédnout sway. Tady můžete remixovat návrhy, zkoušet různé styly navigace a měnit barevné schéma. Sway můžete odstranit pomocí tlačítka v pravém dolním rohu.

  Poznámka: Pokud chcete sway odstranit, použijte tlačítko ... (Více) v zobrazení Moje swaye v pravém dolním rohu swaye.

Začínáme s aplikací Sway pomocí VoiceOveru

VoiceOver vám může pomoct s navigací a prací ve Swayi bez ohledu na to, jestli používáte gesta nebo externí klávesnici. VoiceOver je čtečka obrazovky integrovaná v iPhonu. Když chcete VoiceOver zapnout, třikrát klikněte na tlačítko Domů nebo využijte Siri a řekněte: „Ahoj Siri, zapni VoiceOver.“

Tady jsou dva klíčové tipy, jak se vyznat ve Swayi:

 • Když spustíte Sway, najdete v záhlaví nahoře na obrazovce Moje swaye. Když posunete prst ke středu horní části obrazovky, uslyšíte „Moje swaye, záhlaví“. Pokud uslyšíte „Moje swaye, tlačítko Zpět“, je aktivní zobrazení Náhled nebo Upravit a kurzor VoiceOveru je na tlačítku Moje swaye.

 • Když budete sway upravovat, dostupné příkazy najdete, když rychle potáhnete prstem nahoru nebo dolů. Pokud používáte klávesnici, stiskněte VO+Šipka dolů. VoiceOver uvádí seznam možností pro aktuální kontext podle toho, co je vybrané. Když uslyšíte požadovanou možnost, poklepejte na obrazovku nebo na klávesnici stiskněte VO+Mezerník.

Přihlaste se

Pokud při spuštění Swaye nejste přihlášení, uslyšíte, že se máte nejprve přihlásit. Jak se přihlásit:

 1. Pokud chcete aktivovat tlačítko pro přihlášení, abyste mohli začít, projděte úvodními obrazovkami Začínáme až na tu poslední. Rychlým pohybem prstu doprava nebo doleva posuňte zobrazení, až uslyšíte, že jste na tlačítku Začínáme, a potom poklepejte na libovolné místo na obrazovce, aby se otevřelo dialogové okno Přihlásit se. Kurzor VoiceOveru je na tlačítku Zrušit v levém horním rohu.

 2. Rychle posuňte prstem doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Jakou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo chcete použít pro přihlášení do Swaye?“ a pak „Zadejte svoji e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, textové pole, povinné“.

 3. Poklepejte na obrazovku, abyste přesunuli kurzor do textového pole, a pak zadejte informace o účtu.

 4. Když chcete přejít k následujícímu kroku:

  • Na obrazovce přejděte dolů, dokud neuslyšíte „tlačítko Další“ a pak poklepejte na obrazovku.

  • Na klávesnici stiskněte opakovaně VO+Mezerník+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte „tlačítko Další“. Pak stiskněte VO+Mezerník. Otevře se dialog pro přihlášení k vašemu účtu.

 5. Podle pokynů na obrazovce zadejte přihlašovací údaje. Po jejich zadání se ve Swayi otevře zobrazení Moje swaye.

Otevření existujícího swaye

 1. V části Moje swaye opakovaně krátce potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název požadovaného swaye. Na klávesnici stiskněte opakovaně VO+Šipka vpravo.

 2. Poklepejte na libovolné místo na obrazovce nebo na klávesnici stiskněte VO+Mezerník. Sway se otevře v okně Náhled. Kurzor VoiceOveru je na první kartě swaye.

 3. Když chcete zobrazit náhled tohoto swaye, posuňte prstem doleva nebo doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Náhled, tlačítko“. Pak poklepejte na libovolné místo na obrazovce.

Vytvoření nového swaye

 1. V části Moje swaye posunujte prstem dolů nebo opakovaně krátce potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Přidat, tlačítko“. Na klávesnici stiskněte opakovaně kombinaci VO+Šipka vpravo.

 2. Poklepejte na libovolné místo na obrazovce, nebo na klávesnici stiskněte VO+Mezerník. Ve struktuře obsahu se objeví nová, prázdná úvodní karta, vedle které najdete řadu tlačítek pro přidání obsahu.

Použití VoiceOveru k přidání obsahu do nového swaye

 1. V zobrazení Upravit přesuňte prst na první kartu ve struktuře obsahu. Nebo pokud používáte klávesnici, opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Úvodní karta bez obrázku na pozadí“.

 2. Když chcete přidat obrázek, který se zobrazí za názvem, opakovaně posuňte prstem nahoru, nebo pokud používáte externí klávesnici, opakovaně stiskněte VO+Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Nahradit obrázek“. Otevře se dialog, kde můžete vybrat Z knihovny nebo Vyfotit. (Možná budete muset nejdříve v nastavení povolit Swayi přístup k fotkám.)

 3. Když chcete přidat název, nejdřív zkontrolujte, jestli je vybraná úvodní karta (posuňte prstem na obrazovce dolů), a pak poklepejte na obrazovku, nebo na klávesnici stiskněte VO+Mezerník. Kurzor se nachází v textovém poli. Zadejte text názvu.

 4. Pokud chcete přidat další obsah, použijte tlačítka pod úvodní kartou.

Použití Zobrazení v režimu přístupnosti

Tip: Možnost Zobrazení v režimu přístupnosti je standardně zapnutá, když spustíte aplikaci se zapnutým VoiceOverem.

Při zobrazení náhledu swaye můžete zapnout zobrazení v režimu přístupnosti. V zobrazení v režimu přístupnosti se vaše práce zobrazí s omezenými animacemi, ve stylu s vysokým kontrastem pro snadnější čtení a v rozložení optimalizovaném pro VoiceOver. Bude to mít vliv jenom na zobrazení v této aplikaci. Nebude to mít vliv na návrh a rozložení swayů při prohlížení na jiných zařízeních nebo v jiných aplikacích.

Zapnutí Zobrazení v režimu přístupnosti

Náhled všech swayů v Zobrazení v režimu přístupnosti:

 1. Přejděte do dialogového okna Možnosti v části Moje swaye.

 2. Posuňte zobrazení rychlým pohybem prstu doprava, až uslyšíte „Zobrazení v režimu přístupnosti“, a potom ho poklepáním vyberte.

 3. Posuňte zobrazení rychlým pohybem prstu znovu doprava, až uslyšíte, že jste v zobrazení v režimu přístupnosti a můžete použít přepínač, a potom poklepáním zapněte nastavení.

I když nemáte v dialogu Možnosti zapnutou možnost zobrazení v režimu přístupnosti, můžete i tak zobrazit náhled konkrétních swayů v tomto režimu. V režimu náhledu představuje odkaz Zobrazení v režimu přístupnosti oblast orientačních bodů, která je skrytá.

Odkaz zobrazíte takto:

 • Pokud používáte externí klávesnici, stiskněte opakovaně klávesy VO+Šipka vlevo nebo VO+Šipka vpravo, až uslyšíte, že se jedná o odkaz pro zobrazení v režimu přístupnosti. Pak stiskněte VO+Mezerník. Sway se otevře v zobrazení v režimu přístupnosti v novém okně prohlížeče.

 • Pokud používáte gesta, přesuňte kurzor na sway. Uslyšíte název svého swaye. Opakovaně krátce potáhněte prstem doleva nebo doprava, až uslyšíte „Zobrazení v režimu přístupnosti“. Poklepejte na obrazovku. Váš sway se otevře v zobrazení v režimu přístupnosti v novém okně prohlížeče.

Tipy pro práci v Zobrazení v režimu přístupnosti

Tady je několik tipů pro používání Zobrazení v režimu přístupnosti:

 • Když chcete procházet možnosti, které se dají vybrat, na klávesnici opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vlevo nebo VO+Šipka vpravo, dokud se nedostanete na tu, kterou chcete. Nebo můžete posunout prstem doleva nebo doprava.

 • Pokud chcete zvětšit vybraný obrázek v aktuálním swayi, stiskněte na klávesnici mezerník.

 • Pokud chcete obrázek zavřít a vrátit se ke swayi, stiskněte klávesu Esc.

Ukončení zobrazení v režimu přístupnosti

 1. Posuňte prstem doleva nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo nebo VO+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte „Další možnosti“. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Přesuňte se k možnosti Ukončit zobrazení v režimu přístupnosti a pak poklepejte na obrazovku nebo stiskněte klávesy VO+Mezerník.

 3. Jestli se chcete vrátit k úpravám, přepněte zpátky do aplikace Sway:

  • Pokud chcete použít přepínač aplikací, poklepejte na tlačítko Domů.

  • Posouvejte prstem nebo opakovaně stiskněte VO+Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte informace o možnosti návratu zpět do Swaye. Pak poklepejte nebo na klávesnici stiskněte VO+Mezerník.

Zpřístupnění obrázků a videí pomocí alternativního textu

Pro zpřístupnění obrázků a videí lidem, kteří používají čtečky obrazovky, můžete přidat alternativní text.

 1. V zobrazení pro úpravy ve Swayi otevřete kartu obrázku nebo videa a klepněte do pole Alternativní text.

 2. Přidejte popisný text.

Čitelnost odkazů

Pokud chcete odkazy zpřístupnit všem uživatelům, můžete přidat zobrazovaný text.

 1. V zobrazení pro úpravy ve Swayi otevřete kartu s odkazem a klepněte na tlačítko odkazu nad klávesnicí (tlačítko vlevo).

 2. Do pole Zobrazovaný text přidejte popisný text.

Pošlete nám svůj názor

Sway se vyvíjí a náš tým vám chce nabídnout skvělé a přístupné prostředí. Dejte nám prosím vědět, které funkce přístupnosti jsou pro vás nejdůležitější. Pokud chcete poslat svůj názor, navštivte stránku pro zadání názoru uživatele Swaye.

Nebo nám podle následujících pokynů pošlete e-mail:

 1. V zobrazení Moje swaye opakovaně krátce potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Možnosti, tlačítko“. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Posouvejte prstem dolů nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Odeslat názor, tlačítko“. Poklepejte na obrazovku.

 3. V dialogovém okně Pomozte nám s vylepšováním posouvejte prstem, dokud neuslyšíte „tlačítko OK“, nebo stiskněte VO+Šipka vlevo nebo VO+Šipka vpravo. Pak poklepejte na obrazovku nebo na klávesnici stiskněte VO+Mezerník. Otevře se e-mailová zpráva adresovaná týmu Swaye ve společnosti Microsoft.

 4. Napište zprávu a odešlete ji. Ke svému názoru nezapomeňte připsat slovo „Přístupnost“.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×