Přístupnost ve Swayi pro iPad

Důležité informace: V půlce prosince 2018 plánujeme ukončit provoz aplikace Sway pro iOS. Pokud v aplikaci pro iOS před tímto datem vytvoříte jakýkoliv sway, budete ho moct i nadále otevírat a upravovat na webu sway.office.com nebo v aplikaci Sway pro Windows 10.

Sway funguje s funkcemi přístupnosti na iPadu, abyste mohli vytvářet interaktivní sestavy, prezentace, osobní příběhy a další obsah. Vy dodáte obsah a Sway udělá ostatní práci a zajistí, aby vytvořené rozložení vypadalo skvěle prakticky na každém zařízení. Funkce přístupnosti ve Swayi pomáhají Sway používat většímu počtu lidí, aby mohli vytvářet obsah i přes svá omezení. Tyto funkce také umožňují většímu počtu lidí číst hotový obsah a těšit se z něj.

Pokud se chcete dozvědět, jakými dalšími způsoby nastavit předvolby přístupnosti, přečtěte si téma Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

V tomto tématu

Prozkoumání uživatelského rozhraní Swaye

Když spustíte aplikaci Sway, zobrazí se nahoře text Moje swaye. V tomto zobrazení vidíte všechny swaye přidružené k účtu, pod kterým jste se přihlásili.

Pokud chcete začít vytvářet nový sway, zvolte na řádku nabídek tlačítko + (symbol plus).

Při vytváření nebo úpravě swaye jsou uprostřed horního navigačního panelu dvě tlačítka:

 • Upravit: Když chcete přidat kartu do struktury obsahu, použijte tlačítko Upravit. Pod strukturou obsahu se nachází tlačítka pro přidání obsahu, jako jsou multimédia, fotky, text a záhlaví.

 • Náhled: K prohlížení swaye použijte tlačítko Náhled. V náhledu můžete měnit návrh, zkoušet různé styly navigace a měnit barevné schéma.

Tip: Pokud chcete sway odstranit, použijte tlačítko ... (Více) v zobrazení Moje swaye v pravém dolním rohu swaye.

Začínáme s aplikací Sway pomocí VoiceOveru

Při navigaci a práci ve Swayi vám může pomoct VoiceOver bez ohledu na to, jestli používáte gesta nebo externí klávesnici.

Postupy uvedené v tomto článku předpokládají, že navigace Quick Nav je vypnutá. Pokud chcete vypnout Quick Nav, stiskněte zároveň šipku vlevo a šipku vpravo.

Toto téma používá zkratku VO pro klávesy VoiceOveru, jako například Control a Option.

Tady jsou nejdůležitější tipy, jak se orientovat ve Swayi:

 • Když spustíte Sway, v nadpisu nahoře na obrazovce najdete Moje swaye. Když posunete prst do středu horní části obrazovky, uslyšíte, že jste na nadpisu v zobrazení Moje swaye. Pokud uslyšíte, že jste na tlačítku v zobrazení Moje swaye, je aktivní zobrazení náhledu nebo úprav a kurzor VoiceOveru je na tlačítku Moje swaye v levém horním rohu.

 • Při úpravách swaye najdete dostupné příkazy tak, že rychle potáhnete prstem nahoru nebo dolů. Pokud používáte klávesnici, stiskněte VO+Šipka dolů. VoiceOver zobrazí seznam možností pro aktuální kontext podle toho, co je vybrané. Když uslyšíte požadovanou možnost, poklepejte na obrazovku.

Přihlaste se

Pokud při spuštění Swaye nejste přihlášení, uslyšíte, že se máte napřed přihlásit. Jak se přihlásit:

 1. Pokud chcete aktivovat tlačítko pro přihlášení, abyste mohli začít, projděte úvodními obrazovkami Začínáme až na tu poslední. Rychle potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Začínáme, a potom poklepejte na obrazovku, aby se otevřelo dialogové okno Přihlásit se. Kurzor VoiceOveru je na tlačítku Zrušit v levém horním rohu.

 2. Rychle potahujte prstem doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte dotaz, přes jakou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo se chcete přihlašovat na web Sway.

 3. Přesuňte kurzor do textového pole tak, že poklepete na obrazovku. Potom zadejte informace o účtu a klepněte na tlačítko pro návrat. Zobrazí se dialog pro přihlášení k vašemu účtu.

 4. Podle pokynů na obrazovce zadejte přihlašovací údaje. Po jejich zadání se ve Swayi otevře zobrazení Moje swaye.

Otevření existujícího swaye

 1. V zobrazení Moje swaye rychle potahujte prstem doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte název požadovaného swaye.

 2. Poklepejte na libovolné místo na obrazovce. Sway se otevře v okně pro úpravy a kurzor VoiceOveru je na první kartě v zobrazení.

 3. Když budete chtít zobrazit náhled swaye, rychle potahujte prstem doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Náhled. Pak poklepejte na libovolné místo na obrazovce.

Vytvoření nového swaye

 1. V zobrazení Moje swaye rychle potahujte prstem doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přidat.

 2. Poklepejte na libovolné místo na obrazovce. Ve struktuře obsahu se objeví nová, prázdná úvodní karta, vedle které najdete řadu tlačítek pro přidání obsahu.

Použití VoiceOveru k přidání obsahu do nového swaye

 1. V zobrazení pro úpravy přesuňte prst na první kartu ve struktuře obsahu. Pokud používáte klávesnici, opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jde o název bez obrázku pozadí.

 2. Když chcete přidat obrázek, který se zobrazí za názvem, opakovaně posuňte zobrazení prstem nahoru. Nebo opakovaně stiskněte VO+Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že máte nahradit obrázek. Potom kamkoliv na obrazovce poklepejte. Otevře se dialog, kde můžete vybrat Z knihovny nebo Vyfotit.

 3. Fotografie můžete procházet tak, že rychle potáhnete prstem doleva nebo doprava nebo stisknete klávesy VO+Šipka vlevo nebo VO+Šipka vpravo. Když najdete fotku, kterou chcete, poklepejte na ni nebo stiskněte klávesy VO+mezerník. Fotografie se vloží na úvodní kartu jako její pozadí.

 4. Když chcete přidat název, zkontrolujte, jestli je vybraná úvodní karta, a pak na ni třikrát klepněte. V textovém poli se zobrazí kurzor. Klikněte na text názvu.

 5. Pokud chcete přidat další obsah, použijte tlačítka pod úvodní kartou.

Použití Zobrazení v režimu přístupnosti

Při zobrazení náhledu swaye můžete zapnout Zobrazení v režimu přístupnosti. Zobrazení v režimu přístupnosti umožňuje prohlížet sway s omezenými animacemi, ve stylu s vysokým kontrastem a v rozložení obrazovky optimalizovaném pro VoiceOver. Zobrazení v režimu přístupnosti platí jenom pro sway v této aplikaci a nemá vliv na návrh a rozložení swayů při prohlížení na jiných zařízeních nebo v jiných aplikacích.

Zapnutí Zobrazení v režimu přístupnosti

Tip: Při spuštění Swaye se zapnutým VoiceOverem se automaticky zapne zobrazení v režimu přístupnosti.

Zobrazení v režimu přístupnosti také můžete zapnout při zobrazení náhledu swaye. Obsah se zobrazí s omezenými animacemi, ve stylu s vysokým kontrastem a v rozložení optimalizovaném pro VoiceOver.

Náhled swayů v Zobrazení v režimu přístupnosti:

 1. Přejděte do dialogového okna Možnosti v části Moje swaye.

 2. Rychle potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Zobrazení v režimu přístupnosti, a potom toto zobrazení poklepáním vyberte.

 3. Znovu rychle potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že můžete použít přepínač Zobrazení v režimu přístupnosti, a potom poklepáním zapněte nastavení.

Pokud je Zobrazení v režimu přístupnosti vypnuté, můžete v něm i tak zobrazit náhled konkrétních swayů. V režimu náhledu představuje odkaz Zobrazení v režimu přístupnosti oblast orientačních bodů, která je skrytá.

Pokud chcete zobrazit odkaz Zobrazení v režimu přístupnosti:

 • Pokud používáte externí klávesnici, stiskněte opakovaně klávesy VO+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jste na odkazu na režim přístupnosti. Stiskněte VO+mezerník. Sway se otevře v novém okně prohlížeče v Zobrazení v režimu přístupnosti.

 • Pokud používáte gesta, klepněte na sway. Uslyšíte název swaye. Potahujte prstem rychle doleva, dokud neuslyšíte, že jste na položce Zobrazení v režimu přístupnosti. Poklepejte na obrazovku. Sway se otevře v novém okně prohlížeče v Zobrazení v režimu přístupnosti.

Tipy pro práci v Zobrazení v režimu přístupnosti

Tady jsou tipy pro práci v Zobrazení v režimu přístupnosti:

 • Když chcete procházet možnosti, které se dají vybrat, na klávesnici opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vlevo nebo VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte možnost, kterou chcete.

 • Pokud chcete v aktuálním swayi zvětšit vybraný obrázek, stiskněte na klávesnici mezerník.

 • Pokud chcete obrázek zavřít a vrátit se ke swayi, stiskněte klávesu Esc.

Ukončení Zobrazení v režimu přístupnosti

 1. Potahujte prstem doleva nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vlevo nebo VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na položce Další možnosti. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Přesuňte se k možnosti Ukončit zobrazení v režimu přístupnosti a pak poklepejte na obrazovku nebo stiskněte klávesy VO+Mezerník.

 3. Pokud se chcete vrátit k úpravám, přepněte zpátky do aplikace Sway. Poklikejte na tlačítko Domů, aby se otevřelo přepínání aplikací, nebo stiskněte klávesy Command+Tab.

Zpřístupnění obrázků a videí pomocí alternativního textu

Za účelem zpřístupnění obrázků a videí lidem, kteří používají čtečky obrazovky, můžete přidat alternativní text.

 1. V zobrazení pro úpravy ve Swayi otevřete kartu obrázku nebo videa.

 2. Klepněte na textové pole Alternativní text a zadejte popisný text.

Vytváření snadno čitelných odkazů

Pokud chcete odkazy zpřístupnit všem uživatelům, můžete přidat zobrazovaný text.

 1. V zobrazení pro úpravy ve Swayi otevřete kartu s odkazem.

 2. Klepněte na tlačítko Odkaz nad klávesnicí a pak do pole Zobrazovaný text zadejte popisný text.

Pošlete nám svůj názor

Sway se vyvíjí a tým Swaye vám chce nabídnout skvělé a přístupné prostředí.

Dejte nám prosím vědět, které funkce přístupnosti jsou pro vás nejdůležitější. Pokud chcete poslat svůj názor, navštivte web Sway User Voice. Můžete nám také pomocí následujícího postupu poslat e-mail:

 1. V zobrazení Moje swaye rychle potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Rychle potahujte doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odeslat názor. Poklepejte na obrazovku.

 3. V dialogovém okně Pomozte nám se zlepšovat vyberte OK. Otevře se e-mailová zpráva adresovaná týmu Swaye v Microsoftu.

 4. Napište zprávu a pošlete ji. Ke svému názoru nezapomeňte prosím připsat slovo Accessibility (Přístupnost), abychom ho snadno našli.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×