Přístupnost ve Swayi pro iPad

Sway funguje s funkcemi usnadnění přístupu v iPadu, takže můžete vytvářet interaktivní sestavy, prezentace, osobní příběhy a další. Vy dodáte obsah a Sway se postará o zbytek a zajistí, aby vytvořené rozložení vypadalo skvěle na prakticky každém zařízení. Funkce přístupnosti ve Swayi přispívá k tomu, že v něm více lidí může vytvářet obsah, bez ohledu na dovednosti. Jsou užitečné i proto, že více lidí může dokončený obsah číst a těšit se z něj.

Pokud se chcete dozvědět, jakými dalšími způsoby nastavit předvolby přístupnosti, přečtěte si téma Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

V tomto tématu

Průzkum uživatelského rozhraní Swaye

Když spustíte aplikaci Sway, zobrazí se nahoře Moje swaye. Toto zobrazení ukazuje všechny swaye přidružené k účtu, pod kterým jste se přihlásili.

Pokud chcete začít nový sway, zvolte na řádku nabídek tlačítko + (symbol plus).

Když vytváříte nebo upravujete Sway, uprostřed horního navigačního panelu najdete dvě tlačítka:

 • Upravit: Když chcete přidat kartu do struktury obsahu, použijte tlačítko Upravit. Pod strukturou obsahu se nachází tlačítka pro přidání obsahu, jako jsou multimédia, fotky, text a záhlaví.

 • Náhled: Když si chcete prohlédnout sway, použijte tlačítko Preview. V Náhledu můžete remixovat návrh, vyzkoušet různé styly navigace a změnit barevné schéma.

Tip:  Pokud chcete odstranit sway, použijte tlačítko ... (Další) v zobrazení Moje swaye v pravém dolním rohu swaye.

Začínáme s aplikací Sway pomocí VoiceOveru

VoiceOver vám může pomoct s navigací a prací ve Swayi bez ohledu na to, jestli používáte gesta nebo externí klávesnici.

Postupy uvedené v tomto článku předpokládají, že Quick Nav je vypnutá. Pokud chcete vypnout Quick Nav, stiskněte zároveň šipku vlevo a šipku vpravo.

Toto téma používá zkratku „VO“ pro klávesy VoiceOveru, jako Control a Option.

Tady jsou klíčové tipy, jak se vyznat ve Swayi:

 • Když spustíte Sway, v nadpisu nahoře na obrazovce najdete Moje swaye. Když posunete prst ke středu horní části obrazovky, uslyšíte „Moje swaye, nadpis“. Pokud uslyšíte „Moje swaye, tlačítko“, je aktivní zobrazení náhledu nebo úprav a kurzor VoiceOveru je na tlačítku Moje swaye v levém horním rohu.

 • Když budete sway upravovat, dostupné příkazy najdete, když rychle potáhnete prstem nahoru nebo dolů. Pokud používáte klávesnici, stiskněte VO+Šipka dolů. VoiceOver zobrazí seznam možností pro aktuální kontext podle toho, co je vybrané. Když uslyšíte požadovanou možnost, poklepejte na obrazovku.

Přihlaste se

Jestli zatím nejste přihlášení, při spuštění Swaye uslyšíte, že se máte pro spuštění přihlásit. Jak se přihlásit:

 1. Pokud chcete aktivovat tlačítko pro přihlášení, abyste mohli začít, projděte úvodními obrazovkami Začínáme až na tu poslední. Rychlým pohybem prstu doprava nebo doleva posuňte zobrazení, až uslyšíte, že začínáte s tlačítkem, a potom poklepejte na obrazovku, aby se otevřelo dialogové okno Přihlásit se. Kurzor VoiceOveru je na tlačítku Zrušit v levém horním rohu.

 2. Rychle posuňte prstem doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Jakou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo chcete použít pro přihlášení do Swaye?“

 3. Přesuňte kurzor do textového pole tak, že poklepete na obrazovku. Potom zadejte informace o účtu a klepněte na tlačítko pro návrat. Zobrazí se dialog pro přihlášení k vašemu účtu.

 4. Podle pokynů na obrazovce zadejte přihlašovací údaje. Až budete hotoví, Sway se otevře v zobrazení Moje swaye.

Otevření existujícího swaye

 1. V zobrazení Moje swaye rychle posuňte prstem doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo, až uslyšíte název požadovaného swaye.

 2. Poklepejte na libovolné místo na obrazovce. Sway se otevře v okně pro úpravy a kurzor VoiceOveru je na první kartě swaye.

 3. Když chcete zobrazit náhled tohoto swaye, posuňte prstem zobrazení doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo, až uslyšíte „Náhled, tlačítko“. Pak poklepejte na libovolné místo na obrazovce.

Vytvoření nového swaye

 1. V zobrazení Moje swaye rychle posuňte zobrazení prstem doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo, až uslyšíte „Přidat, tlačítko“.

 2. Poklepejte na libovolné místo na obrazovce. Ve struktuře obsahu se objeví nová, prázdná úvodní karta, vedle které najdete řadu tlačítek pro přidání obsahu.

Přidání obsahu do nového swaye pomocí VoiceOveru

 1. V zobrazení pro úpravy přesuňte prst na první kartu ve struktuře obsahu. Nebo pokud používáte klávesnici, opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo, až uslyšíte „Název bez obrázku pozadí“.

 2. Když chcete přidat obrázek, který se zobrazí za názvem, opakovaně posuňte zobrazení prstem nahoru. Nebo opakovaně stiskněte VO+Šipka dolů, až uslyšíte, že máte nahradit obrázek. Potom kamkoliv na obrazovce poklepejte. Otevře se dialog, kde můžete vybrat Z knihovny nebo Vyfotit.

 3. Fotografie můžete procházet tak, že rychle posunete prst doleva nebo doprava nebo stisknete klávesy VO+Šipka vlevo nebo VO+Šipka vpravo. Když najdete fotku, kterou chcete, poklepejte na ni nebo stiskněte klávesy VO+mezerník. Fotografie se vloží na úvodní kartu jako její pozadí.

 4. Když chcete přidat název, zkontrolujte, jestli je vybraná úvodní karta, a pak na ni třikrát klepněte. V textovém poli se zobrazí kurzor. Klikněte na text názvu.

 5. Pokud chcete přidat další obsah, použijte tlačítka pod úvodní kartou.

Použití Zobrazení v režimu přístupnosti

Při zobrazení náhledu swaye můžete zapnout Zobrazení v režimu přístupnosti. Zobrazení v režimu přístupnosti vám umožňuje se na sway podívat s omezenými animacemi, ve stylu s vysokým kontrastem a v rozložení obrazovky optimalizovaném pro VoiceOver. Zobrazení v režimu přístupnosti platí jenom pro sway v této aplikaci. Nebude to mít vliv na návrh a rozložení swayů při prohlížení na jiných zařízeních nebo v jiných aplikacích.

Zapnutí Zobrazení v režimu přístupnosti

Tip: Když spustíte Sway se zapnutým VoiceOverem, je Zobrazení v režimu přístupnosti ve výchozím nastavení zapnuté.

Při zobrazení náhledu swaye můžete zapnout Zobrazení v režimu přístupnosti, které zobrazí váš obsah s omezenými animacemi, ve stylu s vysokým kontrastem a v rozložení optimalizovaném pro VoiceOver.

Náhled swayů v Zobrazení v režimu přístupnosti:

 1. Přejděte do dialogového okna Možnosti v části Moje swaye.

 2. Posuňte zobrazení rychlým pohybem prstu doprava, až uslyšíte „Zobrazení v režimu přístupnosti“, a potom ho poklepáním vyberte.

 3. Posuňte zobrazení rychlým pohybem prstu znovu doprava, až uslyšíte, že jste v zobrazení v režimu přístupnosti a můžete použít přepínač, a potom poklepáním zapněte nastavení.

Pokud je Zobrazení v režimu přístupnosti vypnuté, můžete v něm i tak zobrazit náhled konkrétních swayů. V režimu náhledu představuje odkaz Zobrazení v režimu přístupnosti oblast orientačních bodů, která je skrytá.

Pokud chcete zobrazit odkaz Zobrazení v režimu přístupnosti:

 • Pokud používáte externí klávesnici, stiskněte opakovaně klávesy VO+Šipka vlevo, až uslyšíte, že můžete použít odkaz pro režim přístupnosti. Pak stiskněte VO+Mezerník. Váš sway se otevře v novém okně prohlížeče v Zobrazení v režimu přístupnosti.

 • Pokud používáte gesta, klepněte na sway. Uslyšíte název vašeho swaye. Opakovaně posuňte zobrazení prstem doleva, až uslyšíte „Zobrazení v režimu přístupnosti“. Poklepejte na obrazovku. Váš sway se otevře v novém okně prohlížeče v Zobrazení v režimu přístupnosti.

Tipy pro práci v Zobrazení v režimu přístupnosti

Zde jsou tipy pro práci v Zobrazení v režimu přístupnosti:

 • Když chcete procházet možnosti, které se dají vybrat, na klávesnici opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vlevo nebo VO+Šipka vpravo, až uslyšíte možnost, kterou chcete.

 • Pokud chcete zvětšit vybraný obrázek v aktuálním swayi, stiskněte na klávesnici mezerník.

 • Pokud chcete obrázek zavřít a vrátit se ke swayi, stiskněte klávesu Esc.

Ukončení Zobrazení v režimu přístupnosti

 1. Posuňte zobrazení doleva nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vlevo nebo VO+Šipka vpravo, až uslyšíte „Další možnosti“. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Přesuňte se k možnosti Ukončit zobrazení v režimu přístupnosti a pak poklepejte na obrazovku nebo stiskněte klávesy VO+Mezerník.

 3. Jestli se chcete vrátit k úpravám, přepněte zpátky do aplikace Sway. Poklepejte na tlačítko Domů, aby se otevřelo přepínání aplikací, nebo stiskněte klávesy Command+Tab.

Zpřístupnění obrázků a videí pomocí alternativního textu

Za účelem zpřístupnění obrázků a videí lidem, kteří používají čtečky obrazovky, můžete přidat alternativní text.

 1. V zobrazení pro úpravy ve Swayi otevřete kartu obrázku nebo videa.

 2. Klepněte na textové pole Alternativní text a zadejte popisný text.

Vytváření snadno čitelných odkazů

Pokud chcete odkazy zpřístupnit všem uživatelům, můžete přidat zobrazovaný text.

 1. V zobrazení pro úpravy ve Swayi otevřete kartu s odkazem.

 2. Klepněte na tlačítko Odkaz nad klávesnicí a pak do pole Zobrazovaný text zadejte popisný text.

Pošlete nám svůj názor

Sway se vyvíjí a tým Swaye vám chce nabídnout skvělé a přístupné prostředí.

Dejte nám prosím vědět, které funkce přístupnosti jsou pro vás nejdůležitější. Pokud chcete poslat svůj názor, navštivte web Sway User Voice. Můžete nám také pomocí následujícího postupu poslat e-mail:

 1. V zobrazení Moje swaye rychle posuňte prstem doleva, dokud neuslyšíte "Možnosti, tlačítko". Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Přejděte rychlým pohybem prstu doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Odeslat názor, tlačítko.“ Poklepejte.

 3. V dialogovém okně Pomozte nám se zlepšovat vyberte OK. Otevře se e-mailová zpráva adresovaná týmu Swaye v Microsoftu.

 4. Napište zprávu a pošlete ji. Ke svému názoru nezapomeňte prosím připsat slovo Accessibility (Přístupnost), abychom ho snadno našli.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×