Příručka Začínáme s Microsoft Teams pro správce IT

Příručka Začínáme s Microsoft Teams pro správce IT

Microsoft Teams představuje digitální centrum, ve kterém jsou konverzace, schůzky, soubory i aplikace dostupné z jednoho místa. Díky integraci v sadě Office 365 mohou školy těžit z dostupnosti oblíbených aplikací a služeb Office. Ve výsledku tak máte k dispozici zabezpečení a soulady podnikové úrovně doplněné o rozšíření a přizpůsobení podle potřeb jednotlivých škol.

S aplikací Microsoft Teams může vaše škola či instituce vytvářet třídy podporující další spolupráci ve formě efektivních studijních komunit nebo komunikovat se zaměstnanci školy. To vše z jednoho bodu v sadě Office 365 for Education.

Vítejte, rádi vás tu vidíme

Tento průvodce byl sestaven tak, aby vám pomohl v začátcích a umožnil využít aplikaci Microsoft Teams na maximum. Jako správce aplikace Microsoft Teams ze sady Office 365 hrajete zásadní roli přI zajištění úspěšného nasazení, přizpůsobení a bezproblémového používání aplikace Microsoft Teams ve vaší instituci.

Začít je snadné

Jednotlivé kroky uvedené v této příručce popisují způsob, jak nasadit aplikaci Microsoft Teams v celé instituci. Naleznete zde také všechny prostředky k dosažení úspěchu:

 1. Pochopení aplikace Microsoft Teams

 2. Nasazení aplikace Microsoft Teams

 3. Spuštění aplikace Microsoft Teams

 4. Reakce a podpora

Pochopení aplikace Microsoft Teams

Základní hodnoty

Aplikace Teams byla navržena pro skupiny a oddělení, které úzce spolupracující na dosažení společného cíle:

 • Komunikujte během okamžiku a zajistěte, aby byli všichni informovaní.

 • Poskytujte svému týmu rychlý přístup k potřebným informacím v sadě Office 365.

 • Připravte centrum tak, aby obsahovalo materiály a prostředky, které vy i váš tým můžete používat každý den.

 • Získejte zabezpečení a soulad na podnikové úrovni, které od sady Office 365 očekáváte.

Aplikace Microsoft Teams funguje jako služba pro zajištění spolupráce v sadě Office 365 for Education, která zajišťuje různé potřeby a přijímá výzvy spojené se skupinovou prací. Požadavky vaší instituce na spolupráci mohou být natolik jedinečné, že se vaši uživatelé mohou spoléhat na nejrůznější aplikace ze sady Office 365, jako jsou OneNote, Outlook, SharePoint nebo Yammer. Aplikace Microsoft Teams přináší jednoduché řešení vašich požadavků na spolupráci a integruje aplikace, kterým vyučující mohou věřit.

Odlišení

To, že je aplikace Microsoft Teams součástí sady Office 365, přináší výhody nativní integrace do služeb, jako jsou Azure Active Directory, SharePoint, OneNote, skupiny Office 365 a další. Díky tomu můžete naplno investovat do sady Office 365 a současně zajistit uživatelům jednoduché a bezpečné prostředí v celé řadě nástrojů.

Sada Office 365 se důsledně zaměřuje na zabezpečení, soulad, ochranu osobních údajů a transparentnost. Aplikace Microsoft Teams byla postavena na stejných zásadách a přináší tak platformu podnikové úrovně.

Od samého začátku byla aplikace Microsoft Teams navržena s ohledem na soulad, ověřování a ochranu osobních údajů. Aplikace Microsoft Teams nabízí soulad s průmyslovými standardy, jako jsou ISO 27001 a 27018, SOC 1 a SOC 2, FERPA, doložky EU týkající se modelů a mnohé další.

Aplikace Microsoft Teams chrání týmová data pomocí silného zabezpečení, jako jsou dvojúrovňové ověřování, komplexní hesla nebo zásady přístupu. Vaše data jsou zašifrována, ať už se jedná o chat, poznámky nebo soubory. Pořád jsou to vaše data: vy je vlastníte, vy je spravujete. Společnost Microsoft nevyužívá data zákazníka k reklamním účelům. Naopak chráníme data zákazníka v souladu s odpovídající formulací ve smlouvě.

V souladu s naší snahou o maximální transparentnost můžete sledovat délku dostupnosti a umístění vašich dat. V neposlední řadě si můžete prohlédnout podrobná hlášení o způsobu, jakým sada Office 365 zachází s mapou pro zabezpečení, ochranu osobních údajů, zajištění souladu a řízení rizik definovanou ve formě Cloud Security Alliance Cloud Control Matrix (CSA CCM).

Aplikace Microsoft Teams má skutečně podnikovou kvalitu a přináší podporu ve 25 jazycích na 181 trzích a 6 datových centrech po celém světě, dohodu o úrovni služeb s 99,9% finančním pojištěním a nepřetržitou podporu.

Definice

Instituce

Všechny týmy vytvořené fakultou, zaměstnanci a studenty ve vaší instituci jsou přiřazeny k vašemu klientovi Office 365. Podle potřeby můžete určit všechny uživatele nebo určitou jejich část (například vyučující), kteří budou mít možnost vytvářet týmy v rámci skupin Office 365.

Tým

Tým je navržen tak, aby definoval skupinu osob úzce spolupracujících na dosažení vytyčeného cíle. Týmy mohou dynamicky pracovat na projektech (např. rozvoj studijního plánu, plánování školních akcí) a dlouhodobých cílech a odrážet tak interní strukturu instituce (např. školy, oddělení nebo třídy). Konverzace, soubory a poznámky spojené s týmovými kanály jsou viditelné pouze členům daného týmu. Přečtěte si další informace o novém prostředí a funkcích v aplikaci Teams navržených pro vyučující, studenty a zaměstnance.

Kanál

Kanály pomáhají uspořádat konverzace týmu, materiály a nástroje věnující se konkrétnímu tématu. Kanály je možné uspořádat například podle tématu (školní akce, předměty), zaměření (učitelé matematiky), projektu (plánování studijního plánu) nebo jen tak pro zábavu. Vlastníci týmů mohou vytvářet kanály a umožnit členům týmu podle potřeby tyto kanály také vytvářet.

Karty společně s horní částí kanálu umožňují týmům přístup k souborům, poznámkám a přizpůsobeným materiálům, jako jsou získávání financí v tabulce Excel, plány hodin ve Onenotovém poznámkovém bloku nebo rozvrhy v prezentaci PowerPoint. Materiály jsou snadno dostupné všem z týmu. Další konektory pro aplikace jiných výrobců je možné přizpůsobit na úrovni kanálu a mít tak přístup k údajům z každodenních aplikací, jako jsou busuu, Canvas, Flipgrid, Kahoot! a další.

Graf

Členství v týmu

Jakmile je aplikace Microsoft Teams aktivována pro celou instituci, získají určení vlastníci týmu možnost přizvat vyučující, studenty nebo zaměstnance, aby se stali součástí týmu. V aplikaci Microsoft Teams lze snadno přidávat osoby z instituce podle jména.

Vlastníci týmů mohou také vytvářet týmy na základě stávajících skupin Office 365. Veškeré změny provedené ve skupině se automaticky synchronizují s aplikací Microsoft Teams. Nejenže vytvářením týmů ze stávajících skupin Office 365 zjednodušíte celý proces zvaní a správy členů, ale také synchronizujete soubory skupiny v aplikaci Microsoft Teams.

Týmové role

Aplikace Microsoft Teams nabízí dvě hlavní role: vlastník týmu, který tým vytvořil, a členové týmu, kteří byli přizváni, aby se stali součástí týmu. Vlastníci týmu mohou libovolnou osobu v rámci pozvánky do týmu nebo později již jako člena týmu povýšit na spoluvlastníka. Několik vlastníků se může podělit o povinnosti spojené se správou nastavení a členství a zvaní dalších členů.

Nastavení týmu

Vlastníci týmu mohou přímo pomocí aplikace Microsoft Teams spravovat nastavení celého týmu. Mezi tato nastavení patří možnost přidat týmový obrázek, nastavit u kohokoli z týmu oprávnění vytvářet kanály, přidávat karty nebo konektory, používat @zmínky pro celý tým nebo kanál a používat GIFy, samolepky nebo memy.

Jako správce IT v aplikaci Microsoft Teams máte z centra pro správce přístup k nastavení celého systému. Tato nastavení mohou ovlivnit možnosti a výchozí hodnoty, které vlastníci týmu uvidí v nastavení týmu. Můžete například povolit používání výchozího kanálu „Obecné“, kde budou zveřejněny oznámení, diskuze a materiály, které uvidí všechny týmy.

Nasazení aplikace Microsoft Teams

Aplikace Microsoft Teams je k dispozici zákazníkům ze vzdělávacích institucí jako součást sady Office 365 for Education, včetně licence k produktu Education, Education Plus, Education E5 a stávajícím sadám Education E3.

Jako zákazník využívající sadu Office 365 budete mít aplikaci Microsoft Teams k dispozici pro celou instituci. Před nasazením aplikace Microsoft Teams je důležité se seznámit s nastavením v centru pro správu Office 365.

Aktivace aplikace Microsoft Teams ve vaší instituci

Správci mohou aplikaci Microsoft Teams v instituci aktivovat prostřednictvím centra pro správu Office 365.

 1. Přihlaste se k sadě Office 365 pomocí svého pracovního nebo školního účtu.

 2. Výběrem možnosti Správce přejděte do centra pro správu Office 365.

 3. Přejděte do nabídky Nastavení > Služby a doplňky.

 4. Na stránce Služby a doplňky vyberte možnost Microsoft Teams.

  Služby a doplňky
 5. Otevře se obrazovka s nastavením aplikace Microsoft Teams, na níž vyberte licenci pro vzdělávací instituce, kterou chcete nastavit – Fakulta a zaměstnanci nebo Student.

  Konfigurace licence
 6. Po výběru typu licence, kterou chcete povolit, přepněte indikátor do polohy Zapnuto a vyberte možnost Uložit.

  Povolit licenci

Podle potřeby můžete určit, kteří uživatelé mohou aplikaci Microsoft Teams používat. Standardně je vytváření skupin Office 365 dostupné skrze Exchange Online. Existuje nicméně několik způsobů, které správcům IT umožní omezit právo vytvářet nové skupiny jen na vybrané uživatele.

Každý uživatel Exchange Online má nastavenu zásadu OWA pro poštovní schránku, která určuje, co mohou a nemohou dělat se svojí schránkou. Pokud použijete cmdlet Set-OwaMailboxPolicy, můžete u parametru GroupCreationEnabled nastavit hodnotu $true u těch uživatelů, kteří budou mít povoleno vytvářet skupiny, a hodnotu $false u uživatelů, kteří skupiny vytvářet nesmí. V současné době je změna zásad poštovní schránky možná výhradně prostřednictvím Windows PowerShell. Další informace naleznete v tématu Použití PowerShell ke správě skupin Office 365 – nápověda pro správce.

Poznámka: Tyto příkazy zakazují vytváření skupin pouze v rámci OWA a Outlook.

Pokud budete chtít vypnout možnost vytvářet skupiny v instituci, použijte nastavení Azure Active Directory. V případě potřeby nahlédněte do tématu Obecná dostupnost nástroje Office 365 Planner k 6. červnu 2016, kde je popsán způsob změny ovládacího mechanismu zásad uložených ve službě Azure Active Directory.

Výhodou tohoto přístupu je to, že služba Azure Active Directory nabízí ústřední bod, kterého mohou využívat všechny aplikace ze sady Office 365. Po vytvoření vhodné zásady bude pravidlo pro vytváření nových skupin Office 365 stejné u všech produktů.

Nastavení klienta

Obecné

V části Obecné můžete upravit následující nastavení instituce:

 • Zobrazení grafu organizace v osobním profilu.

 • Použití aplikace Skype for Business u příjemců, kteří aplikací Microsoft Teams nedisponují.

 • Povolení proaktivní nápovědy T-bot.

Pokud budete chtít povolit nebo zakázat možnost nastavení, přepněte indikátor do polohy Vypnuto nebo Zapnuto a klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavení pro všechny klienty

Integrace e-mailu

Podle potřeby můžete povolit integraci e-mailu v kanálech a vytvořit seznam odesílatelů s omezením. Integraci e-mailu zakážete/povolíte přepnutím indikátoru do polohy Vypnuto nebo Zapnuto a kliknutím na tlačítko Uložit.

Budete-li chtít seznam odesílatelů omezit, zadejte název domény a klikněte na tlačítko Uložit.

Integrace e-mailu

Aplikace

Podle potřeby můžete povolit externí aplikace, nové externí aplikace nebo sideloading aplikací v aplikaci Microsoft Teams. Nastavení zakážete/povolíte přepnutím indikátoru do polohy Vypnuto nebo Zapnuto a kliknutím na tlačítko Uložit.

Aplikace

Po povolení externích aplikací v aplikaci Teams budou mít vyučující možnost přizpůsobit své aplikace a zpřístupnit je studentům na kartách. Karty umožňují přizpůsobení kanálu, aby zahrnoval obsah a možnosti, které tým bude každý den využívat. Umožňují rychlý přístup k často používaným dokumentům a cloudovým službám. K dispozici máte několik již integrovaných karet, jako je karta Soubory.

V klientovi aplikace Microsoft Teams v horní části kanálu mohou uživatelé přidávat karty pro dokumenty Word, prezentace PowerPoint, tabulky Excel, poznámky OneNote, plány Planner a mnohé další.

Přidat aplikace

Postupem času budou přidány další karty, a to jak od společnosti Microsoft, tak od jejích partnerů.

Možnosti pro vlastní cloudové úložiště

Podle potřeby můžete v aplikaci Microsoft Teams povolit nejrůznější podoby cloudového úložiště. V současné době jsou podporovány služby Box, Dropbox, Google Drive a ShareFile. Nastavení zakážete/povolíte přepnutím indikátoru do polohy Vypnuto nebo Zapnuto a kliknutím na tlačítko Uložit.

Možnosti cloudu

Uživatelská nastavení podle licence

Týmy a kanály

Tým umožňuje propojení skupiny osob, která pracuje na společných cílech. Týmy mohou dynamicky pracovat na projektech (např. rozvoj studijního plánu, plánování školních akcí) a dlouhodobých cílech a odrážet tak interní strukturu instituce (např. školy, oddělení nebo třídy).

Kanály jsou podkategorie týmů. Kanál můžete vytvořit pro činnost nebo téma. Pro každý kanál platí konkrétní konverzace, soubory a poznámky, ale může si je zobrazit každý člen týmu.

Jako správce můžete vytvářet a spravovat vlastníky a členy týmu za použití ovládacího panelu Skupiny v centru pro správu Office 365.

Uživatelská nastavení podle licence

Další informace o vytváření skupin Office 365 v centru pro správu naleznete v tématu Vytvoření skupin Office 365 v centru pro správu.

Hovory a schůzky

Některé školy si mohou přát omezit objem přenášených dat v síti instituce. Můžete například chtít zakázat videa v institucích s omezenou šířkou pásma. V části Hovory a schůzky můžete určit, jestli mohou uživatelé během schůzek vysílat videa nebo sdílet svoji obrazovku.

Hovory a schůzky

Zprávy

Jako správce klienta můžete v části Zprávy na stránce nastavení aplikace Microsoft Teams zapnout nebo vypnout obsah médií, například GIFy, memy a samolepky. Stejně tak můžete použít nastavení Fakulta a zaměstnanci a odstranit všechny zprávy, což umožní vyučujícím moderovat konverzace třídy a povolit či zakázat používání soukromého chatu mezi studenty.

Zasílání zpráv

Pokud budete chtít zakázat nebo povolit Giphy a používání GIFů v konverzacích, vyberte možnost Vypnuto nebo Zapnuto a klikněte na tlačítko Uložit.

Po povolení používání GIFů můžete přiřazením hodnocení obsahu omezit používání GIFů v aplikaci Microsoft Teams v instituci. Vybrat můžete jedno z následujících hodnocení obsahu:

 • Striktní

 • Střední

 • Povolit veškerý obsah

Stejně tak můžete povolit nebo zakázat následující:

 • Memy, které uživatelé mohou upravit a přidat do konverzací

 • Samolepky, které uživatelé mohou upravit a přidat do konverzací

 • Oprávnění vlastníků mazat všechny zprávy

 • Oprávnění uživatelů mazat své zprávy

 • Oprávnění uživatelů používat soukromý chat

Roboti

Podle potřeby můžete provádět úkoly, jako jsou zjišťování informací nebo provádění příkazů, za použití botů. Ke 14. březnu 2017 bylo v aplikaci Teams k dispozici více než 20 nativních botů a botů ostatních autorů s plánem mnohé další zpřístupnit.

Poznámka: T-Bot je součástí systému nápovědy k produktu a není možné jej zakázat.

Pokud máte zájem o vytvoření vlastního bota, nahlédněte do tématu Platforma pro boty v aplikaci Microsoft Teams, kde naleznete podrobný postup do začátků psaní botů pro aplikaci Microsoft Teams.

Konektory

Konektory umožňují rozhraní UPI přijímat aktualizace z oblíbených služeb, jako jsou Twitter, Trello, Wunderlist, GitHub a VSTS.

Další informace naleznete v tématu Připojení aplikací do vašich skupinPlatforma konektorů Office.

Distribuce klientů

Spustitelný soubor s nastavením klienta aplikace Microsoft Teams mohou správci i koncoví uživatelé stáhnout z adresy https://teams.microsoft.com/downloads. Koncoví uživatelé na stolních počítačích si tuto aplikaci mohou nainstalovat za předpokladu, že mají potřebná oprávnění. Správci IT mohou instalační program volně distribuovat pomocí nástrojů pro distribuci klienta.

Koncoví uživatelé s mobilními zařízeními si mohou stáhnout aplikaci Microsoft Teams z obchodu aplikací pro danou mobilní platformu.

Microsoft Teams je k dispozici pro stolní počítače se systémy Windows (Windows 7 a novější) a Mac (Mac 10.10 a novější). Aplikace je k dispozici také pro systémy iOS v9 a novější (iPhone a iPad), Android 4.4 a novější a Windows Phone 10.0.10586 a novější. Podpora pro systém Windows 10S bude k dispozici později.

Aplikace Microsoft Teams podporuje webového klienta v prohlížečích Edge 12 a novějších, Internet Explorer 11 a novějších, Firefox 47.0 a novějších a Chrome 51.0 a novějších. Uživatelé, kteří se pokusí spustit webového klienta aplikace Microsoft Teams v prohlížeči Safari, budou přesměrováni na stránku ke stažení klienta pro stolní počítače. Podpora pro prohlížeč Safari bude zajištěna později.

Povolení nebo zakázání licencí pro aplikaci Microsoft Teams

Správci mají možnost spravovat licence Microsoft Teams z centra pro správu Office 365. Abyste mohli licence Microsoft Teams spravovat, musíte být globální správce sady Office 365 nebo správce uživatelů.

Pokud budete chtít omezit počet uživatelů v instituci, kteří budou mít k aplikaci Microsoft Teams přístup, můžete zablokovat licence Microsoft Teams u jednotlivých uživatelů. Po zablokování licence se aplikace Microsoft Teams ve spouštěči aplikací a na domovské stránce Office 365 uživateli již nezobrazí.

Licence Microsoft Teams přiřazujete nebo jejich přiřazení rušíte stejným způsobem jako v případě ostatních licencí Office 365 Business nebo Enterprise. Přihlaste se k sadě Office 365, přejděte do centra pro správu Office 365 a na stránce Uživatelé > Aktivní uživatelé přiřaďte nebo zrušte přiřazení licence Microsoft Teams u jednotlivých uživatelů.

Adresy URL a rozsahy IP adres pro aplikaci Microsoft Teams

Pokud vaše škola omezuje připojení počítačů v síti k internetu, přečtěte si téma Adresy URL a rozsahy IP adres pro Office 365. V tomto článku jsou uvedeny koncové body, které musíte mít u klientů v seznamu povolených odchozích adres a v zóně Důvěryhodné servery Internet Exploreru, aby počítače mohly v rámci sady Office 365 používat aplikaci Microsoft Teams.

Spuštění

Spuštění pilotních týmů

Pomoc zástupcům týmů při přípravě a spouštění pilotů

Před nasazením aplikace Microsoft Teams v celé instituci je vhodné připravit několik pilotních týmů obsahujících vyučující, studenty a zaměstnance. Tento krok pomáhá lépe sestavit plán spuštění a zajistit, že jste připraveni na nasazení v celé instituci. Úspěšné pilotní týmy mohou vyvolat kladnou odezvu členů instituce, kterou při následující vlně nasazení oceníte.

Určení pilotních týmů

Konzultujte otázku s několika odděleními fakulty nebo vyučujícími a definujte 2 až 3 pilotní týmy. K úspěšnému nasazení pilotů motivujte celý tým, aby začal aplikaci Microsoft Teams používat jako primární platformu pro každodenní společnou komunikaci a spolupráci. To dá pilotnímu týmu příležitost plně pochopit možnosti aplikace Microsoft Teams a najít nejlepší způsoby, jak nové funkce začlenit do pracovních postupů.

Určení zástupců

Určete zástupce z pilotních týmů a využijte je ke snadnějšímu přijetí aplikace Microsoft Teams. Vůdčí osobnosti z řad vyučujících většinou s radostí prosazují novinky a pomáhají ostatním učitelům přecházet na efektivnější řešení.

Zajištění úspěchu pilotů

Zajistěte zástupcům možnost přizpůsobovat aplikaci Microsoft Teams jejich pilotním týmům. Zároveň si ponechte právo vše spravovat zavedením kvalitního zabezpečení a řízení z centra pro správce IT. Volnost nastavení umožní členům pilotního týmu prozkoumat každý kout aplikace Microsoft Teams. Nastavení můžete později s vývojem týmu dále upravit.

Nasazení aplikace v celé instituci

Naplánujte úvodní setkání se zástupci týmů

Nejlepším způsobem, jak pilotní týmy nadchnout a přimět je používat aplikaci Microsoft Teams, je setkat se s nimi, a to buď osobně, nebo virtuálně. Naplánujte si úvodní setkání, kde představíte aplikaci Microsoft Teams, promluvíte si o pilotním programu a umožníte zástupcům týmů se s aplikací Microsoft Teams seznámit. Podělte se o příručku Začínáme a vysvětlete s její pomocí nastavení a zprovoznění týmu.

Přizvěte zástupce týmů do aplikace Microsoft Teams

Při plánování nasazení začněte používat aplikaci Microsoft Teams se zástupci týmů. Podělte se o důležité informace týkající se nasazení, poznamenejte si reakce pilotních týmů, odpovězte na stručné dotazy a podělte se s ostatními o úspěch, který aplikace Microsoft Teams sklidila.

Příprava aplikace Microsoft Teams

Pomáhejte zástupcům při přípravě aplikace Microsoft Teams, např. při nastavení týmů, kanálech a integraci aplikací ostatních výrobců. Navrhněte zástupcům týmů, aby vytvořili uvítací zprávu a týmové prostředky, které mohou uživatelé využívat.

Doporučujeme provést jen minimální úvodní přípravu, aby si mohli uživatelé postupně vytvářet vlastní kanály, přizpůsobovat karty a přidávat konektory. Podívejte se na videa Používání karet, která byla za tímto účelem vytvořena.

Spuštění aplikace Microsoft Teams

Zástupci týmů mají za úkol definovat účel svých týmů, určit rozsah používání aplikace ve srovnání s dalšími nástroji, určit podmínky veřejné komunikace a stanovit konvence pro vytváření kanálů v týmu.

Zatímco se budou zástupci týmů připravovat na nasazení, doporučte jim uspořádat schůzku s pilotním týmem na téma Produktivní konverzace, která bude podobná vaší úvodní schůzce. Také jim doporučte použít videa, jako je toto, k představení aplikace Microsoft Teams a efektivnější spolupráce.

Zástupci týmů by měli zajistit, aby členové jejich týmu byli řádně připraveni na používání aplikace Microsoft Teams vyhrazením času, během kterého se všichni přihlásí, stáhnou aplikaci pro stolní počítač nebo mobilní zařízení a začnou navzájem chatovat.

Péče

Převedení práce do aplikace Microsoft Teams

Pomozte pilotním týmům začít používat aplikaci tím, že požádáte zástupce týmu, aby převedli veškerou důležitou konverzaci, novinky a projekty do aplikace Microsoft Teams. Členové týmu si tak s aplikací začnou věřit.

Integrace aplikace Microsoft Teams

Přesuňte živé aktualizace a data z aplikací a služeb jiných výrobců, jako je Polly nebo busuu, přímo do aplikace Microsoft Teams. To ušetří zaměstnancům čas, který by museli jinak pro získání aktuálních informací věnovat používání více nástrojů.

Doporučte zástupcům týmů, aby se podělili o své nápady na přizpůsobení integrace aplikací a botů jiných výrobců k vytvoření prostředí na míru jejich týmům.

Sledování aplikace Microsoft Teams

Podělte se o analýzu nasazení a používání aplikace Microsoft Teams se zástupci týmů a požádejte je, aby se i oni podělili o reakce členů týmu prostřednictvím kanálu „Reakce“.

Zvyšování povědomí

Nezůstávejte jen u pilotních týmů a seznamte s aplikací Microsoft Teams celou instituci. Nástroj FastTrack přináší správcům IT prostředky určené právě k rozšíření povědomí (například šablonu pro oznámení, šablonu pro odpočítávání, letáky, plakáty či e-maily s radami a triky). Prohlédněte si webovou stránku FastTrack nebo o tyto materiály požádejte obchodníka společnosti Microsoft.

Zajištění školení

Pořádejte akce zaměřené na školení a relace otázek a odpovědí navržené na míru konkrétním týmům a situacím.

Podpora inovací

Spolupracujte se zástupci z celé instituce a určete pokročilé případy použití, jako jsou přizpůsobená integrace a boti, kteří by umožnili používání aplikace Microsoft Teams naplno. Doporučujeme vytvořit tým pro zástupce aplikace Microsoft Teams z celé instituce, ve kterém si budou sdělovat nápady, jež ovlivní způsob, jakým týmy spolupracují.

O reakce k aplikaci Microsoft Teams se můžete podělit pomocí služby User Voice nebo odkazu Reakce přímo v aplikaci. Komunikujte s ostatními správci IT v komunitě Microsoft Teams Tech Community.

Reakce a podpora

Prohlédnout centrum nápovědy Microsoft pro vzdělávání

Odeslat návrh

Zeptat se komunity

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×