Příručka k vytváření sestav

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Access nabízí řadu nástrojů, které umožňují rychle vytvářet atraktivní snadno čitelné sestav, které vedou k data tak, že nejvíc vyhovuje potřebám uživatelů. Příkazy na kartě Vytvoření slouží k vytvoření jednoduché sestavy jedním kliknutím. Průvodce sestavou můžete použít k vytvoření sestavy složitější nebo můžete vytvořit sestavu přidáním všechna data a formátování prvků. Bez ohledu na způsob, který jste si vybrali, bude pravděpodobně změníte aspoň několik návrh sestavy snažíme usnadnit jeho zobrazení dat požadovaným způsobem. Tento článek popisuje hlavní proces návrhu sestavy a pak se dozvíte, jak přidat konkrétní prvky, které do sestavy.

V tomto článku

Rozhodnout, jak rozložení sestavy

Použití rozložení ovládacích prvků k zarovnání dat

Přidání nebo odebrání sestavy nebo stránky oddílů záhlaví a zápatí

Tipy pro formátování různými datovými typy

Rozhodnout, jak rozložení sestavy

Když navrhujete sestavy, je nutné zvážit nejdřív způsobu uspořádání dat na stránce a ukládání dat v databázi. Během procesu návrhu můžete dokonce zjistit, že uspořádání dat v tabulkách nebudete mít možnost vytvořit sestavu, kterou chcete. Může to být označení, že nejsou normalizovaných tabulky – to znamená, že data nejsou uložena nejefektivnější způsobem.

Zkontrolujte Skica sestavy

Tento krok není povinný, může zjistíte, že Průvodce sestavou přístup nebo zasílání zpráv o chybách (které jsou dostupné na kartě Vytvoření ve skupině sestavy ) zadejte dostatečné výchozí návrh vaší sestavy. Ale pokud se rozhodnete navrhnout sestavy bez použití těchto nástrojích, se může užitečné kreslení pole kde každé pole přejde a psaní názvu pole v jednotlivých uzlech, aby byly přibližnou sestavy na papír. Můžete taky vytvořit mockup sestavy můžete programů, jako je Word nebo Visio. Bez ohledu na způsob, který chcete použít, nezapomeňte dostatečný počet řádků označíte, jak data opakuje.

completed form overlapping preliminary sketch

Například můžete řádek pro informace o produktu, potom několik opakujících řádků pro tento výrobek prodej a nakonec řádek celkové prodeje produktu. Potom pořadí opakuje pro další produkt a tak dále až do konce sestavy. Nebo možná sestavy je jednoduchý seznam data v tabulce v takovém případě vaší Skica může obsahovat pouze řadu řádků a sloupců.

Poznámka: Tento postup je také velmi užitečné, když navrhujete sestavy někoho jiného. V tomto případě najde nakreslit výkres před zahájením práce.

Po vytvoření vaší Skica určete pořadí výběru tabulek nebo tabulek s daty, která se má zobrazit v sestavě. Pokud je všechna data v jedné tabulce, můžete přímo v této tabulce základní sestavy. Data, která se má dochvilnější spoje, uložený v několika tabulkách, které se musí seskupte v dotazu, před zobrazením v sestavě. Dotaz může být vložen do vlastnosti zdroj záznamů sestavy nebo můžete vytvořit samostatné uložený dotaz a kontingenční tabulku na tomto.

Rozhodnout, která data do každého oddílu sestavy

Každá zpráva obsahuje jeden nebo více oddílů sestavy. Jeden oddíl, který je k dispozici v každé sestavy je oddíl podrobností. V této části opakuje jednou pro každý záznam v tabulce nebo dotazu, který je sestava založena. Další oddíly, jsou volitelné a opakování méně často a se obvykle používají zobrazíte informace, které jsou běžné skupiny záznamů, stránku sestavy nebo celou sestavu.

Následující tabulka popisuje, kde je uložena každý oddíl a jak se obvykle používá části.

Oddíl

Umístění

Typické obsah

Záhlaví sestavy

Zobrazí se jenom jednou a v horní části první stránky sestavy.

 • Název sestavy

 • Logo

 • Aktuální datum

Zápatí sestavy

Zobrazí se po poslední řádek, výše uvedených dat stránce zápatí na poslední stránce sestavy.

Celkových součtů sestavy (součty, počty, průměry a tak dál)

Záhlaví stránky

Zobrazí se v horní části každé stránky sestavy.

 • Název sestavy

 • Číslo stránky:

Zápatí stránky

Zobrazí se v dolní části každé stránky sestavy.

 • Aktuální datum

 • Číslo stránky:

Záhlaví skupiny

Zobrazí se jenom předchozí skupiny záznamů.

Pole, které je seskupování

Zápatí skupiny

Zobrazí se hned za skupiny záznamů.

Skupina součty (součty, počty, průměry a tak dál)

Informace o přidávání a odebírání záhlaví a zápatí oddíly nebo sestavy oddíly záhlaví a zápatí stránky naleznete v části Přidat nebo odebrat sestavy nebo stránky oddílů záhlaví a zápatí v tomto článku. Skupina záhlaví a zápatí oddíly můžete přidat pomocí podokna Skupina, řazení a součet v zobrazení rozložení nebo návrhové zobrazení.

Rozhodnout, jak uspořádat podrobná data

Většina sestav jsou uspořádány tabulky nebo skládaného rozložení, ale Access vám umožní téměř jakéhokoli uspořádání záznamů a pole, která chcete použít.

Tabulkové rozložení    Tabulkové rozložení je podobně jako v tabulce. Popisky jsou nahoře a zarovnání dat ve sloupcích pod popisky. Tabulkové odkazuje podobné tabulce vzhled data. Toto je typ sestavy, které Access vytvoří po klepnutí na tlačítko sestavy ve skupině sestavy na kartě vytvořit. Tabulkové rozložení je vhodné použít v případě kontingenční tabulka obsahuje relativně malým počtem poštovních pole, která se má zobrazit ve formátu jednoduchý seznam. Následující obrázek znázorňuje sestava zaměstnanců, který byl vytvořený pomocí tabulkové rozložení.

Employees report in a tabular layout

Skládané rozložení    Skládané rozložení formuláře s vyplňte při otevření bankovní účet nebo k nákupu online maloobchodě vypadá nějak takto. Každou část dat je označen a polí jsou seřazeny nad sebou. Toto rozložení je vhodné pro sestavy, které obsahují příliš mnoho polí zobrazíte v tabulkovém formátu – to znamená šířky sloupců překročí šířku sestavy. Následující obrázek znázorňuje sestava zaměstnanců, který byl vytvořený pomocí skládané rozložení.

Employees report in a stacked layout

Poznámka: V Průvodci sestavou toto rozložení se nazývá sloupcovém rozložení.

Smíšené rozložení    Můžete kombinovat prvky tabulkových a skládané rozložení. Například pro každý záznam můžete uspořádat některá z těchto polí ve vodorovném řádku v horní části Podrobnosti a uspořádání dalších polí ze stejného záznamu v jedné nebo více skládané rozložení pod horní řádek. Následující obrázek znázorňuje sestava zaměstnanců, který byl vytvořený pomocí smíšených rozložení. Pole ID, příjmení a křestní jméno jsou uspořádány tabulkové rozložení ovládacích prvků a pole Title úlohy a Telefon do zaměstnání jsou uspořádány do skládaného rozložení. V tomto příkladu mřížky lze zajistit vizuální oddělení polí pro každého zaměstnance.

Employees report that uses a mixed layout

Do bloku rozložení    Vytvoření sestavy pomocí Průvodce sestavou, můžete použít zarovnáním rozložení. Toto rozložení používá k zobrazení záznamy jako kompaktně celou šířku stránky. Samozřejmě můžete dosáhnout stejných výsledků bez použití Průvodce sestavou, ale může být painstaking procesu přesně zarovnat pole. Následující obrázek znázorňuje sestava zaměstnanci, který byl vytvořený pomocí Průvodce sestavou zarovnáním rozložení.

Employees report that uses a justified layout

Zarovnáním rozložení je dobré rozložení použít v případě zobrazujete velký počet polí v sestavě. V předchozím příkladu Pokud používáte tabulkové rozložení zobrazení stejných dat pole sahají za okraji stránky. Pokud používáte skládané rozložení, každý záznam zabírá víc mezera ve svislém směru, které zabírají papíru a chce sestavu obtížnější přečtěte si.

Začátek stránky

Použití rozložení ovládacích prvků k zarovnání dat

Rozložení ovládacích prvků jsou vodítka, které se dají přidat do sestavy otevřené v zobrazení rozložení nebo návrhové zobrazení. Access přidá rozložení ovládacích prvků automaticky při vytvoření sestavy pomocí Průvodce sestavou nebo při vytváření sestavy kliknutím na Sestava ve skupině sestavy na kartě vytvořit. Rozložení ovládacích prvků je jako tabulku, každou buňku může obsahovat popisku, textového pole nebo jiný typ ovládacího prvku. Následující obrázek znázorňuje tabulkové rozložení ovládacích prvků v sestavě.

Základní tabulkové rozložení ovládacích prvků

Oranžová čáry označují řádky a sloupce rozložení ovládacích prvků a jsou viditelné pouze v případě, že je sestava otevřená v zobrazení rozložení nebo návrhové zobrazení. Rozložení ovládacích prvků vám pomohou dosáhnout jednotného zarovnání dat v řádcích a sloupcích a jejich usnadňují přidání, změna velikosti nebo odebrat pole. Pomocí nástrojů ve skupinách tabulky a umístěníprvku (dostupné v zobrazení rozložení nebo návrhové zobrazení), můžete změnit jeden typ rozložení ovládacích prvků do druhého a odeberete ovládací prvky z rozložení tak, aby bylo možné umístit mezery nastavuje tam, kde se má v sestavě.

Poznámka: Pokud používáte aplikaci Access 2007, můžete najít tyto nástroje ve skupině Rozložení ovládacíhoprvku.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání sestavy nebo stránky oddílů záhlaví a zápatí

Jak jsme zmínili dříve v tomto článku, záhlaví a zápatí jsou oddílů sestavy, které slouží k zobrazení informací, které je společná pro celou sestavu nebo na každou stránku sestavy. Například přidáte zápatí stránky oddílu se zobrazí číslo stránky v dolní části každé stránky nebo přidat oddíl záhlaví sestavy zobrazíte název za celou sestavu.

Přidání sestavy nebo stránky oddílů záhlaví a zápatí

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu, kterou chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 2. Ověřte, které části již máte v sestavě. V částech odděleny šedé vodorovné proužky s názvem voliče oddíl. Štítku na každý oddíl výběr označuje, co je v části přímo pod ním.

  Sestava v návrhovém zobrazení

  Každý sestava podrobností oddílů a mohou také obsahovat záhlaví sestavy, záhlaví, zápatí stránky a zápatí sestavy oddíly. Kromě toho pokud existují úrovní seskupení v sestavě, může se zobrazit po odebrání záhlaví nebo zápatí (například Soubor jako záhlaví zobrazují v předchozím obrázku). Ve výchozím nastavení jsou pomocí název pole nebo výraz, který tvoří základ skupině název po odebrání záhlaví a zápatí. V tomto případě je název pole seskupení "Zařadit jako".

 3. Chcete-li do sestavy přidat záhlaví a zápatí oddíly nebo stránky oddíly záhlaví a zápatí sestavy, klikněte pravým tlačítkem libovolné části Výběr a v místní nabídce klepněte na Stránce záhlaví a zápatí nebo Záhlaví/zápatí sestavy.

  Upozornění: Pokud části již existuje v sestavě, zobrazí se upozornění, že odstraníte existujícího oddílu a ovládací prvky, které obsahuje.

  Teď můžete přesunout stávající ovládací prvky nebo přidat nové ovládací prvky do nových oddílů.

Access vždy přidá oddíly stránky a sestavy záhlaví a zápatí ve dvojici. To znamená nemůžete přidat záhlaví stránky nebo sestavu bez také přidání odpovídajícího zápatí. Pokud nepotřebujete obou částech, nelze odstranit oddíl, ale můžete změnit velikost nepoužitý část výšky nula (0) na nedávejte extra mezer do sestavy. Umístěte ukazatel v dolní části nepoužitý se změní oboustrannou šipku Double-sided arrow a potom tažením směrem nahoru v části skryté. Pokud jsou tu uvedené nějaké ovládací prvky v části, je nutné je před plně můžete skrýt oddíl odstranit.

Odebrání sestavy nebo stránky oddílů záhlaví a zápatí

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu, kterou chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou část výběr a potom v místní nabídce klikněte na Stránky záhlaví a zápatí nebo Záhlaví/zápatí sestavy.

Pokud chcete odebrat záhlaví a zápatí pár a tyto části obsahují ovládací prvky, Access upozornění, která odstraňování oddílů budou používat také odstraníte ovládací prvky a nebudete moct akci vrátit zpět. Klikněte na Ano odebrat oddíly a odstraňovat ovládací prvky, nebo Ne na tlačítko Storno.

Začátek stránky

Tipy pro formátování různými datovými typy

Když vytvoříte sestavy pomocí nástroje sestavy (dostupné na kartě Vytvoření ve skupině sestavy ), nebo pomocí Průvodce sestavou, Access za vás přidává polí do sestavy a vytvoří ovládacího prvku nejvhodnější pro zobrazení každé pole založené na datovém typu pole. Chcete-li přidat pole do sestavy sami, upřednostňovaný způsob je přetáhněte jednotlivá pole v Seznamu polí do sestavy. Jako pomocí Průvodce sestavou nebo nástroje sestavy vytvoří Access nejvhodnější ovládací prvek pro každé pole, v závislosti na pole datový typ. U většiny typů dat je nejvhodnější (výchozí) ovládací prvek použít textové pole.

Tipy k formátování některých speciálních případů datových typů naleznete v následujících oddílech.

Pole s více hodnotami    Výchozí ovládací prvek pro vícehodnotové pole se seznamem. To můžete zdá se, nestandardní volba pro ovládací prvek v sestavě, protože nemůžete klikněte na šipku u pole se seznamem v sestavě. Však v kontextu sestavy pole se seznamem se chová jako textové pole. Šipka je viditelné pouze v návrhovém zobrazení.

Pokud pole obsahuje více hodnot, jsou tyto hodnoty oddělené čárkami. Pokud pole se seznamem není dost široký, chcete-li zobrazit všechny hodnoty na jeden řádek a vlastnost zvětšení pole se seznamem nastavená na hodnotu Ano, hodnoty zalomit na další řádek. V opačném jsou zkráceny hodnoty. Nastavovaná vlastnost zvětšení pro ovládací prvek otevřete sestavu v návrhovém zobrazení nebo zobrazení rozložení, klikněte na ovládací prvek a potom stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností ovládacího prvku. Vlastnost zvětšení se nachází na kartě Formát i kartě vše podokna Seznam vlastností pro ovládací prvek.

Pole text ve formátu RTF    Výchozí ovládací prvek pro pole s formátovaným textem je textové pole. Pokud textové pole není dost široký, chcete-li zobrazit všechny hodnoty na jeden řádek a vlastnost zvětšení textové pole je nastavena na hodnotu Ano, hodnoty zalomit na další řádek. V opačném jsou zkráceny hodnoty. Nastavovaná vlastnost zvětšení pro ovládací prvek otevřete sestavu v návrhovém zobrazení nebo zobrazení rozložení, klikněte na ovládací prvek a potom stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností ovládacího prvku. Vlastnost zvětšení se nachází na kartě Formát i kartě vše podokna Seznam vlastností pro ovládací prvek.

Pole s formátovaným textem vám pomůže při formátování textu v mnoha různými způsoby. Příklad několika slov v poli můžete podtržený a může být několik slov ve stejném poli kurzívou. Ale přece celkový styl formátování textového pole s formátovaným textem. Formátování textu v poli se týká jenom text, který není konkrétně formátovány pomocí formátu RTF.

Nastavení formátování styly textového pole, která se zobrazí pole s formátovaným textem

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu v navigačním podokně a v místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 2. Klikněte na textové pole, která se zobrazí textové pole s formátováním a potom na kartě Formát ve skupině písmo klikněte na styl formátování, které chcete použít.

  Access použije jeho formátování u celého psaného textu v poli formátovaného textu, která už neměl tohoto typu (ale ne hodnoty) formátování v zobrazení, který podporuje zadávání dat, například zobrazení datového listu z tabulky nebo dotazu nebo formulářové zobrazení formuláře. Například pokud část textu v poli zformátována červeně barvou a použít modrou barvu do textového pole, Access změní celý text modré kromě, které jednotlivě formátované jako červené. Jiný příklad Pokud část textu v poli zformátována pomocí velikosti 11 bodů písma a použít velikost písma 14 bodů do textového pole Access platí 14 bodů písmo pro veškerý text s výjimkou, který byl jednotlivě formátovaný 11 poin TS.

  Pole Příloha    Pole Příloha pomocí speciálních ovládací prvek, který není použit pro libovolným jiným datovým typem. Více souborů k záznamu můžete připojit pomocí jednoho pole přílohy, ale pole můžou jenom zobrazit informace o jednu přílohu najednou. Ovládací prvek přílohy ve výchozím nastavení, zobrazí ikona nebo obrázek, v závislosti na typu souboru přílohy, aktuálně zobrazený v ovládacím prvku. Pokud chcete, můžete nastavit vlastnosti ovládacího prvku přílohy tak, aby všechny připojené soubory jsou zobrazeny jako ikony nebo tak, že pole jednoduše zobrazuje ikona s kancelářskou sponkou a počet příloh. Za předpokladu, že už použít ovládací prvek přílohy ve své sestavě, můžete následující postup Úprava vlastností ovládacího prvku pro různá použití ovládacího prvku.

Nastavení vlastností zobrazení pro pole přílohy

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu v navigačním podokně a v místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 2. Klikněte na ovládací prvek přílohy. Pokud není zobrazen seznam vlastností, stisknutím klávesy F4 zobrazte ji. V seznamu vlastností klikněte na kartu Formát.

  V následující tabulce jako vodítko použijte pro nastavení vlastností ovládacího prvku přílohy.

  Vlastnost

  Nastavení

  Zobrazit jako

  • Obrázek/ikonu zobrazuje grafika jako obrázky a další soubory jako ikony. Toto je ve výchozím nastavení.

  • Ikona zobrazuje všechny soubory jako ikony.

  • Obrázek kancelářské sponky zobrazí ikona s kancelářskou sponkou následovaný počet příloh v závorkách.

  Výchozí obrázek

  Chcete-li výchozí obrázek se zobrazí v ovládacího prvku přílohy případě, že máte připojené soubory, klikněte na Builder button v poli vlastnosti, vyhledejte požadovaný obrázek a potom klikněte na Otevřít.

  Poznámka: Výchozí obrázek se nezobrazuje, pokud je vlastnost Zobrazit jako nastavena na ikonu kancelářské sponky.

  Zarovnání obrázku

  Vyberte požadovaný způsob zarovnání ze seznamu. Ve výchozím nastavení je na střed. Úprava toto nastavení můžete vytvářet neočekávané výsledky, v závislosti na nastavení vlastnosti Režim velikosti obrázku.

  Režim velikosti obrázku

  Toto nastavení je dostupná jenom v případě, že Zobrazit jako je nastavena na Obrázek/ikonu.

  • Galerie zobrazí obrázek ve skutečné velikosti. Obrázek se ořízne, pokud je příliš velký uvnitř ovládacího prvku.

  • Roztáhnout umístěna obrázku tak, že vyplní celý ovládací prvek.

   Poznámka: Pokud ovládacího prvku přílohy je stejně velká přesné jako obrázek, pomocí tohoto nastavení se deformovat obrázek, takže roztažené svisle nebo vodorovně.

  • Přiblížení zobrazí obsahovala nejvyšší možnou obrázek bez výřez nebo deformace obrázku. Toto je ve výchozím nastavení.

 3. Pokud používáte ovládací prvek zobrazení grafiky, tak, aby bylo vidět množství podrobností, který chcete nastavit velikost ovládacího prvku přílohy.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×