Přímá migrace do Office 365

Součástí nasazování Office 365 může být i migrace obsahu poštovních schránek uživatelů ze zdrojového e-mailového systému do Office 365. Jednorázové migraci se taky říká přímá migrace. Kdy použít přímou migraci:

 • Vaše aktuální místní organizace Exchange používá Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010 nebo Microsoft Exchange Server 2013.

 • Vaše místní organizace využívající Exchange má míň než 2 000 poštovních schránek.

  Poznámka: I když se při přímé migraci podporuje přesun až 2 000 poštovních schránek, vzhledem k časové náročnosti vytvoření a migrace 2 000 uživatelů je vhodnější přenést maximálně 150 uživatelů.

Plánování migrace   

Nastavení přímé migrace e-mailu do Office 365 je potřeba důkladně naplánovat. Než začnete, přečtěte si pár věcí, které byste měli zvážit:

 • E-mail celé organizace můžete během pár dnů přesunout do Office 365 a uživatelské účty můžete spravovat v Office 365.

 • Pomocí přímé migrace Exchange se dá na Office 365 migrovat maximálně 2000 poštovních schránek. Doporučuje se ale migrovat jenom 150 poštovních schránek.

 • Název primární domény používaný pro místní organizaci využívající Exchange musí být v organizaci Office 365 ověřený jako vámi vlastněná doména.

 • Po dokončení migrace bude každý uživatel místní poštovní schránky Exchange i novým uživatelem v Office 365. I přesto musíte uživatelům, kterým jste migrovali poštovní schránky, přiřadit licence.

Po nastavení přímé migrace pro místní organizaci a organizaci s Office 365, můžou mít úkoly provedené po nastavení vliv na uživatele.

 • Správci nebo uživatelé si musí nakonfigurovat stolní počítače.    Zkontrolujte, že jsou stolní počítače aktualizované a nastavené na používání s Office 365. Uživatelům tak umožníte používat při přihlášení k Office 365 z desktopových aplikací místní přihlašovací údaje. Uživatelé s oprávněním k instalaci aplikací si můžou svoje stolní počítače aktualizovat a nastavit. Nebo může někdo aktualizace nainstalovat za ně. Po aktualizaci můžou uživatelé posílat e-maily z aplikací Outlook 2013, Outlook 2010 nebo Outlook 2007.

 • Možné zpoždění při přesměrování e-mailu.    E-maily poslané místním uživatelům, kteří mají poštovní schránky migrované do Office 365, budou až do změny záznamu MX přesměrované do místních poštovních schránek Exchange.

Jak funguje přímá migrace?

Na následujícím obrázku jsou vidět hlavní kroky přímé migrace.

Postup provedení okamžité migrace e-mailu na Office 365
 1. Správce informuje uživatele o blížících se změnách a ověří u doménového registrátora vlastnictví domény.

 2. Správce připraví servery na přímou migraci a vytvoří v Office 365 prázdné skupiny zabezpečení pošty.

 3. Správce připojí Office 365 k místnímu e-mailovému systému (říká se tomu vytvoření koncového bodu migrace).

 4. Správce migruje poštovní schránky a zkontroluje migraci.

 5. Přidělte svým uživatelům licence Office 365.

 6. Správce nakonfiguruje doménu tak, aby se e-maily začaly přesměrovávat přímo do Office 365.

 7. Správce ověří změnu směrování a odstraní dávku přímé migrace.

 8. Správce v Office 365 dokončí úkoly, které se dělají po migraci (přiřadí uživatelům licence a vytvoří automaticky konfigurovatelný záznam DNS (Domain Name System)). Může taky vyřadit místní servery Exchange.

 9. Správce rozešle uživatelům uvítací dopis, ve kterém jim řekne o Office 365 a popíše jim, jak se přihlašovat do nových poštovních schránek.

Jste připravení na přímou migraci?

Rozbalte následující části a postupujte podle pokynů.

Než začnete pomocí přímé migrace migrovat poštovní schránky do Office 365, musíte nejdřív udělat pár změn v prostředí, kde používáte Exchange Server.

Poznámka: Pokud jste zapnuli synchronizaci adresářů, je potřeba ji před provedením přímé migrace vypnout. Můžete to udělat v PowerShellu. Pokyny najdete v tématu Vypnutí synchronizace adresářů pro Office 365.

 1. Na místním serveru Exchange Server si nakonfigurujte funkci Outlook Anywhere.    Pomocí funkce Outlook Anywhere (označuje se taky jako vzdálené volání procedur (RPC) přes HTTP) se služba migrace e-mailu připojuje k vašemu místnímu serveru Exchange Server. Konfigurace funkce Outlook Anywhere pro Exchange 2013 je automatická. Informace o tom, jak nastavit funkci Outlook Anywhere pro Exchange Server 2010, Exchange 2007 a Exchange 2003, najdete v těchto článcích:

 2. Aby Office 365 provedl přímou migraci, musíte ke konfiguraci funkce Outlook Anywhere použít certifikát vystavený důvěryhodnou certifikační autoritou (CA). Pro přímou migraci přidáte ke svému certifikátu služby Outlook Anywhere a Automatická konfigurace. Pokyny k nastavení certifikátů najdete v těchto článcích:

 3. Volitelné: Ověřte, že se můžete prostřednictvím funkce Outlook Anywhere připojit ke svojí organizaci Exchange:     K otestování nastavení připojení zkuste použít jednu z následujících metod:

  • Připojte se ke svojí místní poštovní schránce Exchange tak, že použijete Outlook mimo vaši podnikovou síť.

  • Otestujte nastavení připojení pomocí nástroje Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer. Použijte testy Outlook Anywhere (RPC přes HTTP) nebo Automatická konfigurace aplikace Outlook.

  • Počkejte, až se připojení automaticky otestuje při připojení Office 365 k e-mailovému systému, který je v tomto postupu popsaný dál.

 4. Nastavte oprávnění:    Místní uživatelský účet, pod kterým se připojujete ke svojí místní organizaci Exchange (označuje se také jako správce migrace), musí mít potřebná oprávnění pro přístup k místním poštovním schránkám, které chcete migrovat do Office 365. Tento uživatelský účet se používá při připojení Office 365 k e-mailovému systému, který je v tomto postupu popsaný dále.

 5. Aby mohl správce migrovat poštovní schránky, musí mít jedno z těchto oprávnění:

  • Správce migrace musí mít pro každou místní poštovní schránku přiřazené oprávnění FullAccess.

   nebo

  • Správce migrace musí mít pro místní databázi poštovních schránek, která ukládá poštovní schránky uživatelů, přiřazené oprávnění Receive As.

  Pokyny týkající se nastavení těchto oprávnění najdete v článku Přiřazení oprávnění Exchange k migraci poštovních schránek do Office 365.

 6. Vypněte službu Jednotné zasílání zpráv:     Pokud je služba Jednotné zasílání zpráv pro místní poštovní schránky, které migrujete, zapnutá, před migrací ji vypněte. Po dokončení migrace službu Jednotné zasílání zpráv pro poštovní schránky zase zapněte. Informace o tom, jak to udělat, najdete v článku Vypnutí služby Jednotné zasílání zpráv pro uživatele pro Exchange 2007.

 7. Vytvořte skupiny zabezpečení a vyčistěte delegáty:    Vzhledem k tomu, že služba migrace e-mailu neumí zjistit, jestli jsou místní skupiny, které obsahuje Služba Active Directory, skupinami zabezpečení, nemůže v Office 365 zřídit žádné migrované skupiny jako skupiny zabezpečení. Pokud chcete mít v Office 365 skupiny zabezpečení, musíte v Office 365 nejdřív zřídit prázdnou poštovní skupinu zabezpečení a teprve pak zahájit přímou migraci.

  Dál je potřeba vědět, že se při použití této metody migrace přesunou jenom poštovní schránky, uživatelé pošty, poštovní kontakty a poštovní skupiny. Pokud je jako manažer nebo delegát k migrovanému objektu přiřazený nějaký jiný objekt adresářové služby Active Directory, třeba poštovní schránka uživatele, která se do Office 365 nemigruje, musíte ho před migrací z objektu odebrat.

Během migrace se k vytvoření e-mailové adresy pro novou poštovní schránku Office 365 použije adresa SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) každé místní poštovní schránky. Aby šlo přímou migraci spustit, musí být místní doména ověřenou doménou ve vaší organizaci Office 365.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Zvolte Nastavení > Domény.

 3. Na stránce Domény klikněte na Přidat doménu . Spustí se průvodce doménou.

  Zvolte Přidat doménu.
 4. Na stránce Přidat doménu zadejte název domény (třeba Contoso.com), který používáte pro svoji místní organizaci v Exchange, a pak zvolte Další.

 5. Na stránce Ověřit doménu vyberte možnost Přihlásit se k GoDaddy, pokud vaše záznamy DNS spravuje web GoDaddy, nebo Přidat místo toho záznam TXT pro všechny ostatní registrátory > Další.

 6. Postupujte podle pokynů určených pro vašeho poskytovatele hostingu DNS. K ověření vlastnictví se většinou volí záznam TXT.

  Podrobné pokyny můžete najít také v článku Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS.

  Až přidáte záznam TXT nebo MX, počkejte asi 15 minut a teprve potom přejděte k dalšímu kroku.

 7. V průvodci doménou Office 365 zvolte Hotovo, nyní ověřit a zobrazí se vám stránka pro ověření. Zvolte Dokončit.

  Když se ověření napoprvé nepovede, chvilku počkejte a zkuste to znova.

  Další krok v průvodci doménou už nedělejte. Teď jste ověřili, že místní doménu organizace Exchange vlastníte, a můžete v migraci e-mailu pokračovat.

Nastavení a přihlašovací údaje potřebné k tomu, aby se místní server hostící poštovní schránky, které migrujete, spojil s Office 365, obsahuje koncový bod migrace. Koncový bod migrace definuje taky počet současně migrovaných poštovních schránek. Pro přímou migraci vytvoříte koncový bod migrace typu Outlook Anywhere.

 1. Přejděte do Centra pro správu Exchange.

 2. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 3. Zvolte Další Ikona Další > Koncové body migrace.

  Výběr koncového bodu migrace
 4. Na stránce Koncové body migrace zvolte Nový Ikona Nový .

 5. Na stránce Vyberte typ koncového bodu migrace zvolte Outlook Anywhere > Další.

 6. Na stránce Zadejte pověření místního účtu zadejte informace do následujících polí:

  • E-mailová adresa:     Zadejte e-mailovou adresu libovolného uživatele v místní organizaci Exchange, která se bude migrovat. Office 365 připojení k poštovní schránce tohoto uživatele otestuje.

  • Účet s oprávněními:     Zadejte uživatelské jméno (ve formátu doména\uživatelské jméno nebo jako e-mailovou adresu) pro účet, který má v místní organizaci potřebná oprávnění pro správu. Office 365 použije tento účet ke zjištění koncového bodu migrace a k otestování oprávnění přiřazených tomuto účtu tím, že se zkusí dostat do poštovní schránky se zadanou e-mailovou adresou.

  • Heslo účtu s oprávněními:     Zadejte heslo pro účet s oprávněními, který je účtem správce.

 7. Zvolte Další a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Když se Office 365 úspěšně připojí ke zdrojovému serveru, zobrazí se nastavení připojení. Zvolte Další.

   Potvrzené připojení koncového bodu Outlooku Anywhere
  • Když se testovací připojení ke zdrojovému serveru nepovede, zadejte tyto informace:

   • Server Exchange:     Zadejte plně kvalifikovaný název domény pro místní Exchange Server. Jedná se o název hostitele pro server poštovních schránek, třeba EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • Proxy server RPC:     Zadejte plně kvalifikovaný název domény pro proxy server RPC pro funkci Outlook Anywhere. Proxy server je většinou to stejné co adresa URL aplikace Outlook Web App. Může to být třeba mail.contoso.com, což je taky adresa URL pro proxy server, přes který se Outlook připojuje k serveru Exchange Server.

 8. Na stránce Zadejte obecné informace zadejte Název koncového bodu migrace, třeba Test5-endpoint. Další dvě pole nechejte prázdná. Použijí se výchozí hodnoty.

  Název koncového bodu migrace
 9. Zvolte Nový. Vytvoří se koncový bod migrace.

  Pokud si chcete ověřit, že váš Exchange Online je připojený k místnímu serveru, můžete spustit příkaz v příkladu 4 pro Test-MigrationServerAvailability.

Při přímé migraci se místní poštovní schránky migrují do Office 365 v jedné dávce migrace.

 1. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 2. Zvolte Nová Ikona Nový > Migrovat do Exchange Online.

  Výběr migrace do Exchange Online
 3. Na stránce Vybrat typ migrace zvolte Přímá migrace > Další.

 4. Na stránce Potvrdit koncový bod migrace se zobrazí informace o koncovém bodu migrace. Zkontrolujte tyto informace a pak zvolte Další.

  Nová migrační dávka s potvrzeným koncovým bodem
 5. Na stránce Přesunout konfiguraci zadejte název (nesmí obsahovat mezery ani speciální znaky) dávky migrace a pak zvolte Další. Název dávky se po jejím vytvoření zobrazí v seznamu dávek migrace na stránce Migrace.

 6. Na stránce Spustit dávku zvolte jednu z těchto možností:

  • Spustit dávku automaticky:     Dávka migrace se spustí hned, jak novou dávku migrace uložíte, a bude mít stav Synchronizace.

  • Ručně spustit dávku později:     Dávka migrace se vytvoří, ale nespustí. Stav dávky se nastaví na Vytvořena. Až budete chtít dávku migrace spustit, vyberte ji na řídicím panelu migrace a pak zvolte Spustit.

 7. Zvolte Nová. Dávka migrace se vytvoří.

  Nová dávka migrace se zobrazí na řídicím panelu migrace.

Pokud jste vytvořili dávku migrace a nakonfigurovali ji na ruční spuštění, můžete k jejímu spuštění použít Centrum pro správu Exchange.

 1. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 2. Na řídicím panelu migrace vyberte dávku a pak zvolte Spustit.

 3. Když se spuštění dávky migrace povede, změní se její stav na řídicím panelu migrace na Synchronizace.

  Probíhá synchronizace migrační dávky.

Ověření, že synchronizace funguje

 • Stav synchronizace budete moct sledovat na řídicím panelu synchronizace. Když nastanou nějaké chyby, můžete se podívat na soubor protokolu, ze kterého se o nich dozvíte víc informací.

 • V průběhu migrace můžete taky ověřit, že se v Centru pro správu Office 365 vytvářejí uživatelé.

  Po dokončení migrace se stav synchronizace nastaví na Synchronizováno.

Tento úkol je sice volitelný, ale když ho uděláte, můžete se tím vyhnout zpožděním při přijímání e-mailů v nových poštovních schránkách Office 365.

Když vám lidé, kteří nejsou z vaší organizace, posílají e-mail, jejich e-mailové systémy pokaždé znovu nekontrolují, kam se má takový e-mail poslat. Jejich systémy namísto toho uloží umístění vašeho e-mailového systému na základě nastavení vašeho serveru DNS označovaného jako hodnota TTL (Time-To-Live). Pokud změníte umístění svého e-mailového systému před vypršením platnosti hodnoty TTL, tak než e-mailový systém odesílatele zjistí, že se toto umístění změnilo, zkusí poslat e-mail do starého umístění. Taková změna umístění může způsobit zpoždění v doručování e-mailů. Jednou z možností, jak se tomu vyhnout, je snížit hodnotu TTL, kterou váš server DNS poskytuje serverům mimo vaši organizaci. Díky tomu budou muset ostatní organizace aktualizovat umístění vašeho e-mailového systému častěji.

Většina e-mailových systémů si žádá o aktualizaci každou hodinu (pokud je nastavený krátký interval, třeba 3 600 sekund, což je jedna hodina). Doporučujeme vám, abyste si před zahájením migrace e-mailu nastavili tento interval aspoň na toto minimum. Tím poskytnete všem systémům, které vám posílají e-maily, dost času na zpracování této změny. Po konečném přepnutí na Office 365 si pak můžete hodnotu TTL zase změnit na delší interval.

Nastavení TTL se dá změnit v záznamu MX vašeho e-mailového systému. Ten je ve vašem veřejně přístupném systému DNS. Když máte záznamů MX víc, je potřeba na 3 600 sekund nebo míň změnit hodnotu každého záznamu.

Pokud potřebujete ke konfiguraci nastavení DNS nějakou nápovědu, podívejte se na článek Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS.

To, kam se mají e-maily doručovat, zjišťují e-mailové systémy pomocí záznamu DNS označovaného jako záznam MX. Během procesu migrace e-mailu ukazoval váš záznam MX na váš zdrojový e-mailový systém. Teď, když je migrace e-mailu do Office 365 hotová, je čas nasměrovat váš záznam MX na Office 365. To vám pomůže zajistit, aby se e-maily doručovaly do vašich poštovních schránek Office 365. Přesunutí záznamu MX vám taky umožní vypnout váš původní e-mailový systém (až na to budete připraveni).

Pro spoustu poskytovatelů DNS jsou vypracované konkrétní pokyny týkající se změny záznamu MX. Když máte jiného poskytovatele DNS nebo když vás zajímají obecné pokyny, jsou pro vás k dispozici také obecné pokyny k záznamům MX.

Než e-mailové systémy vašich zákazníků a partnerů změněný záznam MX rozpoznají, může to trvat až 72 hodin. Počkejte aspoň těchto 72 hodin a teprve pak přejděte k dalšímu úkolu: Odstranění dávky přímé migrace.

Až změníte záznam MX a ověříte, že jsou všechny e-maily nasměrované do poštovních schránek Office 365, oznamte uživatelům, že jim pošta chodí do Office 365. Potom můžete dávku přímé migrace odstranit. Před odstraněním dávky migrace ověřte tyto věci:

 • Všichni uživatelé používají poštovní schránky Office 365. Po odstranění dávky se pošta posílaná do poštovních schránek na místním serveru Exchange Server nebude kopírovat do příslušných poštovních schránek Office 365.

 • Poštovní schránky Office 365 se poté, co se pošta začala posílat přímo do nich, aspoň jednou synchronizovaly. Zkontrolujte proto, jestli je hodnota v poli Čas poslední synchronizace pro dávku migrace pozdější než okamžik, kdy začala být pošta směrovaná přímo do poštovních schránek Office 365.

Když dávku přímé migrace odstraníte, služba migrace vyčistí všechny záznamy související s dávkou migrace a potom dávku migrace odstraní. Dávka se odebere ze seznamu dávek migrace na řídicím panelu migrace.

 1. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 2. Na řídicím panelu migrace vyberte dávku a pak zvolte Odstranit.

  Poznámka: Odebrání dávky může trvat několik minut.

 3. Na stránce Centrum pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Migrace.

 4. Ověřte, že dávka migrace už není na řídicím panelu migrace uvedená.

Přiřazením licencí aktivujte pro migrované účty uživatelské účty Office 365.     Pokud licenci nepřiřadíte, poštovní schránka se po skončení poskytnuté lhůty (30 dní) zakáže. Informace o přiřazení licence v Centru pro správu Office 365 najdete v tématu Přiřaďte licence uživatelům v Office 365 pro firmy.

Po migraci poštovních schránek do Office 365 se musí udělat ještě nějaké úkoly.

 1. Vytvořte záznam DNS pro službu Automatická konfigurace, aby se uživatelé mohli do svých poštovních schránek snadno dostat:    Po migraci všech místních poštovních schránek do Office 365 můžete pro svoji organizaci Office 365 nakonfigurovat záznam DNS pro službu Automatická konfigurace a tím uživatelům umožnit snadno se připojovat ke svým novým poštovním schránkám Office 365 pomocí aplikace Outlook a mobilních klientů. Tento nový záznam DNS pro službu Automatická konfigurace musí používat stejný obor názvů, který používáte pro svoji organizaci Office 365. Když je třeba váš cloudový obor názvů cloud.contoso.com, záznam DNS pro službu Automatická konfigurace, který je potřeba vytvořit, je autodiscover.cloud.contoso.com.

  Pokud si necháte svůj Exchange Server, měli byste taky zkontrolovat, že záznam CNAME DNS automatické konfigurace odkazuje po migraci na Office 365 v interní i externí DNS, aby se mohl klient aplikace Outlook připojit ke správné poštovní schránce.

  Poznámka:  V Exchangi 2007, Exchangi 2010 a Exchangi 2013 byste ještě měli nastavit Set-ClientAccessServer AutodiscoverInternalConnectionURI na hodnotu Null.

  K implementaci služby Automatická konfigurace pro Outlook a mobilní klienty používá Office 365 záznam CNAME. Záznam CNAME pro službu Automatická konfigurace musí obsahovat tyto informace:

  • Alias:    autodiscover

  • Cíl:    autodiscover.outlook.com

  Další informace najdete v článku Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS.

 2. Vyřaďte z provozu místní servery Exchange Server:    Až ověříte, že všechny e-maily směřují přímo do poštovních schránek Office 365, a až už nebudete muset spravovat místní e-mailový systém a nebudete plánovat implementaci řešení jednotného přihlašování, můžete ze svých serverů odinstalovat Exchange a odebrat místní organizaci Exchange.

  Další informace najdete v těchto článcích:

  Poznámka: Vyřazení Exchange z provozu může mít neočekávané důsledky. Před vyřazením místní organizace Exchange doporučujeme kontaktovat podporu Microsoftu.

Viz taky

Způsoby migrace e-mailu do Office 365

Určení cesty migrace

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×