Příklady typů grafu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Sloupec

Sloupcový graf zobrazuje změny za časové období nebo porovnává jednotlivé položky. Umístění kategorií na vodorovné ose a hodnot na svislé ose umožňuje přehledné znázornění změn v čase.

Sloupcový graf

Skládaný sloupcový graf zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku.

Prostorový sloupcový graf

Prostorový perspektivní sloupcový graf umožňuje srovnání datových bodů na dvou osách. V tomto prostorovém grafu můžete porovnat objem prodeje v Evropě za čtyři čtvrtletí s objemem prodeje dvou jiných oddělení.

Kuželový lahve a obrázku

Datové značky ve tvaru kuželu, válce a jehlanu dodávají prostorovým sloupcovým a pruhovým grafům efektní vzhled.

3-d bar chart with cylinder data markers

3-d column chart with pyramid data markers

Panel

Pruhový graf ilustruje porovnání jednotlivých položek. Umístění kategorií na svislé ose a hodnot na ose vodorovné umožňuje porovnání hodnot s menším důrazem na časová období.

Pruhový graf

Skládaný pruhový graf zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku.

Skládaný pruhový graf

Řádek

Spojnicový graf zobrazuje trendy dat v pravidelných intervalech.

connection line

Oblast

Plošný graf zdůrazňuje objem změn v průběhu času. Tím, že zobrazujete souhrny položek, zobrazuje také vztah jednotlivých částí k celku.

Plošný graf

V tomto příkladu zdůrazňuje plošný graf zvýšený objem prodeje v Jihomoravském kraji a podíl jednotlivých krajů na celkovém objemu prodeje.

XY (bodové)

XY bodový graf zobrazuje vztahy mezi číselnými hodnotami v několika datových řadách nebo vykreslí dvě skupiny čísel jako jednu řadu souřadnic XY. Zobrazuje nerovnoměrné intervaly rozložení (shluky) dat a často se používá k prezentaci vědeckých dat.

Při uspořádávání dat umístěte hodnoty X do jednoho řádku nebo sloupce a odpovídající hodnoty Y do přilehlých řádků nebo sloupců.

data to be charted

XY bodový graf

Bublinový

Bublinový graf je podtypem XY bodového grafu. Velikost datového bodu označuje hodnotu třetí proměnné.

Při uspořádávání dat umístěte hodnoty x do jednoho řádku nebo sloupce a zadejte příslušné hodnoty y a velikosti bublin do sousedících řádků nebo sloupců.

Data určená pro graf

Bublinový graf

Graf v tomto příkladu zobrazuje, že společnost A má nejvíce výrobků a největší podíl na trhu, ale ne nejvyšší objem prodeje.

Výsečový

Ve výsečovém grafu se zobrazuje poměr velikosti položek tvořících datovou řadu k součtu těchto položek. Výsečový graf vždy zobrazuje pouze jednu datovou řadu a je vhodný pro zvýraznění důležitých prvků.

Výsečový graf

Aby byly malé výseče lépe viditelné, lze je ve výsečovém grafu seskupit jako jednu položku, a tuto položku potom rozčlenit v menším výsečovém nebo pruhovém grafu vedle grafu hlavního.

Výsečový graf obsahující menší výsečový graf

Prstencový

Podobně jako výsečový graf zobrazuje i prstencový graf poměr částí k celku. Může však obsahovat více datových řad. Každá výseč prstencového grafu představuje jednu datovou řadu.

Prstencový graf

Papír

Tento graf se spojnicemi extrémů (maximum-minimum-konec) se často používá k zobrazení cen akcií. Lze jej použít také pro vědecká data, například k zachycení změn teploty. Při vytváření burzovních grafů je nezbytné dodržet správný způsob řazení dat.

Burzovní graf

Burzovní graf zobrazující objem obchodů obsahuje dvě osy Y: jednu pro sloupce zobrazující objem obchodů a druhou pro ceny akcií. Objem obchodů lze přidat do grafu maximum-minimum-konec a začátek-maximum-minimum-konec.

Burzovní graf s dvěma osami hodnot

Plocha

Povrchový graf je výhodný pro nalezení optimálních kombinací mezi dvěma sadami dat. Podobně jako v topografické mapě zde barvy a vzory označují oblasti, které patří do stejného rozsahu hodnot.

Povrchový graf

Tento graf zobrazuje různé kombinace teploty a času, jejichž výsledkem je stejná pevnost v tahu.

Paprskový

V paprskovém grafu má každá kategorie vlastní osu hodnot, vycházející ze středu. Všechny hodnoty ve stejné řadě jsou spojeny čárami.

radar chart

V paprskovém grafu se porovnávají souhrnné hodnoty několika datových řad. Datová řada, která v tomto grafu pokrývá největší oblast, tedy značka A, představuje značku s největším vitamínovým obsahem.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×