Příklady typů grafu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Sloupec

Sloupcový graf zobrazuje změny za časové období nebo porovnává jednotlivé položky. Umístění kategorií na vodorovné ose a hodnot na svislé ose umožňuje přehledné znázornění změn v čase.

Sloupcový graf

Skládaný sloupcový graf zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku.

Prostorový sloupcový graf

Prostorový perspektivní sloupcový graf umožňuje srovnání datových bodů na dvou osách. V tomto prostorovém grafu můžete porovnat objem prodeje v Evropě za čtyři čtvrtletí s objemem prodeje dvou jiných oddělení.

Kuželový, válcový a jehlanový

Datové značky ve tvaru kuželu, válce a jehlanu dodávají prostorovým sloupcovým a pruhovým grafům efektní vzhled.

3 – pruhový graf válcové datové značky

3-d sloupcový graf s jehlanový graf

Panel

Pruhový graf ilustruje porovnání jednotlivých položek. Umístění kategorií na svislé ose a hodnot na ose vodorovné umožňuje porovnání hodnot s menším důrazem na časová období.

Pruhový graf

Skládaný pruhový graf zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku.

Skládaný pruhový graf

Řádek

Spojnicový graf zobrazuje trendy dat v pravidelných intervalech.

řádek připojení

Oblast

Plošný graf zdůrazňuje objem změn v průběhu času. Tím, že zobrazujete souhrny položek, zobrazuje také vztah jednotlivých částí k celku.

Plošný graf

V tomto příkladu zdůrazňuje plošný graf zvýšený objem prodeje v Jihomoravském kraji a podíl jednotlivých krajů na celkovém objemu prodeje.

XY (bodové)

XY bodový graf zobrazuje vztahy mezi číselnými hodnotami v několika datových řadách nebo vykreslí dvě skupiny čísel jako jednu řadu souřadnic XY. Zobrazuje nerovnoměrné intervaly rozložení (shluky) dat a často se používá k prezentaci vědeckých dat.

Při uspořádávání dat umístěte hodnoty X do jednoho řádku nebo sloupce a odpovídající hodnoty Y do přilehlých řádků nebo sloupců.

data pro graf

XY bodový graf

Bublinový

Bublinový graf je podtypem XY bodového grafu. Velikost datového bodu označuje hodnotu třetí proměnné.

Při uspořádávání dat umístěte hodnoty x do jednoho řádku nebo sloupce a zadejte příslušné hodnoty y a velikosti bublin do sousedících řádků nebo sloupců.

Data určená pro graf

Bublinový graf

Graf v tomto příkladu zobrazuje, že společnost A má nejvíce výrobků a největší podíl na trhu, ale ne nejvyšší objem prodeje.

Výsečový

Ve výsečovém grafu se zobrazuje poměr velikosti položek tvořících datovou řadu k součtu těchto položek. Výsečový graf vždy zobrazuje pouze jednu datovou řadu a je vhodný pro zvýraznění důležitých prvků.

Výsečový graf

Aby byly malé výseče lépe viditelné, lze je ve výsečovém grafu seskupit jako jednu položku, a tuto položku potom rozčlenit v menším výsečovém nebo pruhovém grafu vedle grafu hlavního.

Výsečový graf obsahující menší výsečový graf

Prstencový

Podobně jako výsečový graf zobrazuje i prstencový graf poměr částí k celku. Může však obsahovat více datových řad. Každá výseč prstencového grafu představuje jednu datovou řadu.

Prstencový graf

Papír

Tento graf se spojnicemi extrémů (maximum-minimum-konec) se často používá k zobrazení cen akcií. Lze jej použít také pro vědecká data, například k zachycení změn teploty. Při vytváření burzovních grafů je nezbytné dodržet správný způsob řazení dat.

Burzovní graf

Burzovní graf zobrazující objem obchodů obsahuje dvě osy Y: jednu pro sloupce zobrazující objem obchodů a druhou pro ceny akcií. Objem obchodů lze přidat do grafu maximum-minimum-konec a začátek-maximum-minimum-konec.

Burzovní graf s dvěma osami hodnot

Povrchový

Povrchový graf je výhodný pro nalezení optimálních kombinací mezi dvěma sadami dat. Podobně jako v topografické mapě zde barvy a vzory označují oblasti, které patří do stejného rozsahu hodnot.

Povrchový graf

Tento graf zobrazuje různé kombinace teploty a času, jejichž výsledkem je stejná pevnost v tahu.

Paprskový

V paprskovém grafu má každá kategorie vlastní osu hodnot, vycházející ze středu. Všechny hodnoty ve stejné řadě jsou spojeny čárami.

Paprskový graf

V paprskovém grafu se porovnávají souhrnné hodnoty několika datových řad. Datová řada, která v tomto grafu pokrývá největší oblast, tedy značka A, představuje značku s největším vitamínovým obsahem.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×