Příklady obvyklých vzorců

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Následující příklady můžete použít ve výpočítaných sloupcích seznamu nebo knihovny. Příklady, které neobsahují odkazy na sloupec, lze použít k zadání výchozí hodnoty sloupce.

V tomto článku

Podmíněných vzorců

Vzorce data a času

Matematické vzorce

Text vzorce

Vzorce s podmínkou

Pomocí následujících vzorců můžete otestovat podmínku nebo výkaz a vrátit hodnotu Ano nebo Ne, otestovat alternativní hodnoty, jako je V pořádku nebo Není v pořádku nebo vrátit prázdnou hodnotu či pomlčku představující nulovou hodnotu.

Zkontrolujte, zda je číslo větší nebo menší než jiné číslo

K tomuto porovnání použijte funkci KDYŽ.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (možný výsledek)

550 000

9000

=[Sloupec1]>[Sloupec2]

Hodnota sloupce Sloupec1 je vyšší než hodnota ve sloupci Sloupec2 (Ano).

550 000

9000

=KDYŽ([Sloupec1]<=[Sloupec2]; "V pořádku"; "Není v pořádku")

Hodnota sloupce Sloupec1 není nižší než ani rovna hodnotě ve sloupci Sloupec2 (Není v pořádku).

Vrátí logickou hodnotu po porovnání obsahů sloupců

Pro výsledky představující logickou hodnotu (Ano nebo Ne) použijte funkce A, NEBO a NE.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (možný výsledek)

150

3

2,5

=A([Sloupec1]>[Sloupec2], [Sloupec1]<[Sloupec3])

15 je vyšší než 9 a současně menší než 8 (Ne).

150

3

2,5

=NEBO([Sloupec1]>[Sloupec2], [Sloupec1]<[Sloupec3])

15 je buď vyšší než 9 nebo menší než 8 (Ano).

150

3

2,5

=Není([Sloupec1]+[Sloupec2]=24)

15 plus 9 není rovno 24 (Ne).

Pro výsledky představující jiný výpočet nebo jakoukoli jinou hodnotu než Ano či Ne použijte funkce KDYŽ, A a NEBO.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (možný výsledek)

150

3

2,5

=KDYŽ([Sloupec1=15]; "V pořádku"; "Není v pořádku")

Pokud je hodnota ve sloupci Sloupec1 rovna 15, vrátí text V pořádku (V pořádku).

150

3

2,5

=Pokud (A([Sloupec1]>[Sloupec2], [Sloupec1]<[Sloupec3]), "V pořádku"; "Není v pořádku"

Pokud je 15 vyšší než 9 a menší než 8, vrátí text V pořádku (Není v pořádku).

150

3

2,5

=Pokud (NEBO ([Sloupec1]>[Sloupec2], [Sloupec1]<[Sloupec3]), "V pořádku"; "Není v pořádku"

Pokud je 15 vyšší než 9 nebo menší než 8, vrátí text V pořádku (V pořádku).

Zobrazení nul jako pomlček nebo prázdných buněk

Chcete-li zobrazit nulu, proveďte jeden výpočet. Chcete-li zobrazit prázdnou hodnotu nebo pomlčku, použijte funkci KDYŽ.

C olumn1

Sloupec2

Vzorec

Popis (možný výsledek)

10

10

=[Sloupec1]-[Sloupec2]

Druhé číslo bude odečteno od prvního (0).

150

3

=KDYŽ([Sloupec1]-[Sloupec2],"-",[Sloupec1]-[Sloupec2])

Pokud je hodnota nulová, vrátí pomlčku (-).

Skrytí chybových hodnot ve sloupcích

Chcete-li místo chybové hodnoty zobrazit pomlčku, hodnotu #N/A nebo NEDEF, použijte funkci JE.CHYBHODN.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (možný výsledek)

10

+

=[Sloupec1]/[Sloupec2]

Výsledkem bude chyba. (#DIV/0)

10

+

=KDYŽ(IJE.CHYBHODN([Sloupec1]/[Sloupec2]),"N/A",[Sloupec1]/[Sloupec2])

Vrátí hodnotu NEDEF, pokud je hodnota chybová.

10

+

=KDYŽ(IJE.CHYBHODN([Sloupec1]/[Sloupec2]),"-",[Sloupec1]/[Sloupec2])

Vrátí pomlčku, pokud je hodnota chybová.

Začátek stránky

Vzorce data a času

Následující vzorce slouží k provádění výpočtů založených na datu a času, jako je například přidání počtu dní, měsíců nebo roků k datu, výpočet rozdílu mezi dvěma daty a převod času na desetinnou hodnotu.

Sčítání kalendářních dat

Chcete-li k datu přidat počet dnů, použijte operátor součtu (+).

Poznámka: Při práci s daty je nutné nastavit typ vrácení výpočtového sloupce na položku Datum a čas.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

9. 6. 2007

15

=[Sloupec1]+[Sloupec2]

Přidá 3 dny k datu 9. 6. 2007 (12. 6. 2007).

10. 12. 2008

54

=[Sloupec1]+[Sloupec2]

Přidá 54 dní k datu 10. 12. 2008 (2. 2. 2009).

Chcete-li k datu přidat počet měsíců, použijte funkce DATUM, ROK, MĚSÍC a DEN.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

9. 6. 2007

15

=DATUM(ROK([Sloupec1]),MĚSÍC([Sloupec1])+[Sloupec2],DEN([Sloupec1]))

Přidá 3 měsíce k datu 9. 6. 2007 (9. 9. 2007).

10. 12. 2008

25

=DATUM(ROK([Sloupec1]),MĚSÍC([Sloupec1])+[Sloupec2],DEN([Sloupec1]))

Přidá 25 měsíců k datu 10. 12. 2008 (10. 1. 2011).

Chcete-li k datu přidat počet roků, použijte funkce DATUM, ROK, MĚSÍC a DEN.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

9. 6. 2007

15

=DATUM(ROK([Sloupec1])+[Sloupec2],MĚSÍC([Sloupec1]),DEN([Sloupec1]))

Přidá 3 roky k datu 9. 6. 2007 (9. 6. 2010).

10. 12. 2008

25

=DATUM(ROK([Sloupec1])+[Sloupec2],MĚSÍC([Sloupec1]),DEN([Sloupec1]))

Přidá 25 let k datu 10. 12. 2008 (10. 12. 2033).

Jestliže chcete k datu přidat kombinaci dnů, měsíců a roků, použijte funkce DATUM, ROK, MĚSÍC a DEN.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

9. 6. 2007

=DATUM(ROK([Sloupec1])+3,MĚSÍC([Sloupec1])+1,DEN([Sloupec1])+5)

Přidá 3 roky, 1 měsíc a 5 dnů k datu 9. 6. 2007 (14. 7. 2010).

10. 12. 2008

=DATUM(ROK([Sloupec1])+1,MĚSÍC([Sloupec1])+7,DEN([Sloupec1])+5)

Přidá 1 rok, 7 měsíců a 5 dní k datu 10. 12. 2008 (15. 7. 2010).

Výpočet rozdílu mezi dvěma daty

K tomuto výpočtu použijte funkci DATEDIF.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

01-led-1995

15-čer-1999

=DATEDIF([Sloupec1], [Sloupec2],"d")

Vrátí počet dnů mezi dvěma daty (1 626).

01-led-1995

15-čer-1999

=DATEDIF([Sloupec1], [Sloupec2],"rm")

Vrátí počet měsíců mezi dvěma daty, přičemž bude ignorována část data definující rok (5).

01-led-1995

15-čer-1999

=DATEDIF([Sloupec1], [Sloupec2],"yd")

Vrátí počet dnů mezi dvěma daty, přičemž bude ignorována část data definující rok (165).

Výpočet rozdílu mezi dvěma časovými hodnotami

Chcete-li zobrazit výsledek ve standardním formátu času (hodiny:minuty:sekundy), použijte operátor odečítání (-) a funkci HODNOTA.NA.TEXT. Aby tato metoda fungovala, nesmí počet hodin překročit 24 a počet minut a sekund 60.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

09.06.07 10:35:00

09.06.07 15:30

=TEXT([Sloupec2]-[Sloupec1],"h")

Počet hodin mezi dvěma časy (4)

9. 6. 2007 10:35 dop.

09.06.07 15:30

=TEXT([Sloupec2]-[Sloupec1],"h:mm")

Počet hodin a minut mezi dvěma časy (4:55)

9. 6. 2007 10:35 dop.

09.06.07 15:30

=TEXT([Sloupec2]-[Sloupec1],"h:ss")

Hodiny, minuty a sekundy mezi dvěma časy (4:55:00)

Jestliže chcete zobrazit výsledek jako souhrnnou hodnotu na základě jedné časové jednotky, použijte funkci CELÁ.ČÁST nebo funkce HODINA, MINUTA a SEKUNDA.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

09.06.07 10:35:00

10.6.2007 15:30

=CELÁ.ČÁST(([Sloupec]2-[Sloupec]1)*24)

Celkový počet hodin mezi dvěma časy (28)

9. 6. 2007 10:35 dop.

10.6.2007 15:30

=CELÁ.ČÁST(([Sloupec]2-[Sloupec]1)*1440)

Celkový počet minut mezi dvěma časy (1 735)

9. 6. 2007 10:35 dop.

10.6.2007 15:30

=CELÁ.ČÁST(([Sloupec]2-[Sloupec]1)*86400)

Celkový počet sekund mezi dvěma časy (104 100)

9. 6. 2007 10:35 dop.

10.6.2007 15:30

=HODINA([Sloupec]2-[Sloupec]1)

Hodiny mezi dvěma časy, když rozdíl nepřekročí hodnotu 24 (4)

09.06.07 10:35:00

10.6.2007 15:30

=MINUTA([Sloupec]2-[Sloupec]1)

Počet minut mezi dvěma časy, pokud rozdíl nepřekročí hodnotu 60 (55).

09.06.07 10:35:00

10.6.2007 15:30

=SEKUNDA([Sloupec]2-[Sloupec]1)

Počet sekund mezi dvěma časy, pokud rozdíl nepřekročí hodnotu 60 (0)

Převod časů

Jestliže chcete převést hodiny ze standardního formátu času na desetinné číslo, použijte funkci CELÁ.ČÁST.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

10:35:00

=([Sloupec1]-CELÁ.ČÁST([Sloupec1]))*24

Počet hodin od 12:00 dop. (10,583333)

12:15 odp.

=([Sloupec1]-CELÁ.ČÁST([Sloupec1]))*24

Počet hodin od času 00:00 (12,25)

Pokud chcete převést hodiny z desetinného čísla na standardní formát času (hodiny:minuty:sekundy), použijte operátor dělení a funkci HODNOTA.NA.TEXT.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

23:58:00

=HODNOTA.NA.TEXT(Sloupec1/24; "h:mm:ss")

Hodiny, minuty a sekundy od 00:00:00 00:59:55

2:06

=HODNOTA.NA.TEXT(Sloupec1/24; "h:mm")

Hodiny a minuty od 00:00 (0:05)

Vložení juliánský kalendářních dat

Termín juliánské datum se používá, jestliže hovoříme o formátu data, který je kombinací aktuálního roku a počtu dní od začátku roku. Například 1. ledna 2007 se vyjadřuje jako 2007001 a 31. prosince 2007 jako 2007365. Tento formát není založen na juliánském kalendáři.

Chcete-li převést datum na juliánské datum, použijte funkce HODNOTA.NA.TEXT a DATUMHODN.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

23. 6. 2007

=HODNOTA.NA.TEXT([Sloupec1],"rr")&HODNOTA.NA.TEXT(([Sloupec1]-DATUMHODN("1/1/"& HODNOTA.NA.TEXT([Sloupec1],"rr"))+1),"000")

Datum ve formátu juliánského data s rokem definovaným pomocí dvou číslic (07174)

23. 6 2007

=HODNOTA.NA.TEXT([Sloupec1],"rrrr")&HODNOTA.NA.TEXT(([Sloupec1]-DATUMHODN("1/1/"&HODNOTA.NA.TEXT([Sloupec1],"yy"))+1),"000")

Datum ve formátu juliánského data s rokem definovaným pomocí čtyř číslic (2007174)

Pokud chcete převést datum na juliánské datum používané v astronomii, použijte konstantu 2415018,50. Tento vzorec je funkční pouze u dat po 1. 3. 1901 a pouze v případě, že používáte kalendářní systém 1900.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

23. 6. 2007

=[Sloupec1]+2415018.50

Datum ve formátu juliánského data používané v astronomii (2454274,50)

Zobrazení dat jako den v týdnu

Jestliže chcete převést data na text představující den v týdnu, použijte funkci HODNOTA.NA.TEXT a DENTÝDNE.

Sloupec1

Vzorec

Popis (možný výsledek)

19. únor 2007

=HODNOTA.NA.TEXT(DENTÝDNE([Sloupec1]); "dddd")

Vypočítá pro datum den v týdnu a vrátí celý název dne (pondělí).

3. leden 2007

=HODNOTA.NA.TEXT(DENTÝDNE([Sloupec1]); "ddd")

Vypočítá pro datum den v týdnu a vrátí zkrácený název dne (út).

Začátek stránky

Matematické vzorce

Následující vzorce slouží k provádění řady matematických výpočtů, jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel, výpočet průměru nebo mediánu čísel, zaokrouhlení čísla a výpočet hodnot.

Sčítání čísel

Pokud chcete sečíst čísla ve dvou nebo více sloupcích na řádku, použijte operátor sčítání (+) nebo funkci SUMA.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

18

17

1

=[Sloupec1]+[Sloupec2]+[Sloupec3]

Sečte hodnoty v prvních třech sloupcích (15).

18

17

1

SUMA=[Sloupec1],[Sloupec2],[Sloupec3]

Sečte hodnoty v prvních třech sloupcích (15).

18

17

1

=SUMA(KDYŽ([Sloupec1]>[Sloupec2], [Sloupec1]-[Sloupec2], 10), [Sloupec3])

Pokud je hodnota ve sloupci Sloupec1 vyšší než hodnota ve sloupci Sloupec2, bude přidán rozdíl a sloupec Sloupec3. V opačném případě bude přidána hodnota 10 a sloupec Sloupec3 (5).

Odečítání čísel

Pokud chcete odečíst čísla ve dvou nebo více sloupcích na řádku, použijte operátor odčítání (-) nebo funkci SUMA se zápornými čísly.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

550 000

9000

-8000

=[Sloupec1]-[Sloupec2]

Odečte 9000 od 15000 (6000).

550 000

9000

-8000

SUMA=[Sloupec1],[Sloupec2],[Sloupec3]

Sečte čísla v prvních třech sloupcích, včetně záporných hodnot (16 000).

Výpočet rozdílu mezi dvěma čísly procentem

Použijte operátor odečítání (-), dělení (/) a funkci ABS.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

23 420

25 000

=([Sloupec2]-[Sloupec1])/ABS([Sloupec1])

Procentuální změna (6,75% nebo 0,06746)

Násobení čísel

Pokud chcete vynásobit čísla ve dvou nebo více sloupcích na řádku, použijte operátor násobení (*) nebo funkci SOUČIN.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

17

5,08

=[Sloupec1]*[Sloupec2]

Vynásobí čísla v prvních dvou sloupcích (10).

17

5,08

=SOUČIN([Sloupec1], [Sloupec2])

Vynásobí čísla v prvních dvou sloupcích (10).

17

5,08

=SOUČIN([Sloupec1], [Sloupec2],2)

Vynásobí čísla v prvních dvou sloupcích a hodnotu 2 (20).

Dělení čísel

K vydělení čísel ve dvou nebo více sloupcích v řádku použijte operátor dělení (/).

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

550 000

3,5

=[Sloupec1]/[Sloupec2]

Vydělí hodnotu 15 000 hodnotou 12 (1 250).

550 000

3,5

=([Sloupec1]+10000)/[Sloupec2]

Sečte hodnoty 15 000 a 9 000 a součet potom vydělí hodnotou 12 (2083).

Výpočet průměru čísel

Průměr je také označován jako střední hodnota. Chcete-li vypočítat průměr z čísel ve dvou nebo více sloupcích řádku, použijte funkci PRŮMĚR.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

18

17

1

PRŮMĚR=([Sloupec1],[Sloupec2],[Sloupec3])

Vypočítá průměr z čísel v prvních třech sloupcích (5).

18

17

1

=PRŮMĚR(KDYŽ([Sloupec1]>[Sloupec2], [Sloupec1]-[Sloupec2], 10), [Sloupec3])

Pokud je hodnota ve sloupci Sloupec1 vyšší než hodnota ve sloupci Sloupec2, vypočítá průměr z rozdílu a hodnoty ve sloupci Sloupec3. V opačném případě vypočítá průměr z hodnoty 10 a hodnoty ve sloupci Sloupec3 (2,5).

Výpočet střední hodnotu čísel

Střední hodnota je hodnota uprostřed zadaného rozsahu čísel. Pomocí funkce MEDIAN můžete vypočítat střední hodnotu ve skupině čísel.

A

B

C

D

E

F

Vzorec

Popis (výsledek)

10

7:

3

27

+

1

=MEDIAN(A; B; C; D; E; F)

Střední hodnota čísel v prvních šesti sloupcích (8)

Výpočet nejmenší nebo od největšího čísla v oblasti

Chcete-li vypočítat nejnižší nebo nejvyšší číslo ve dvou nebo více sloupcích v řádku, použijte funkce MIN a MAX.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

10

7:

3

=MIN([Sloupec1], [Sloupec2], [Sloupec3])

Nejnižší číslo (7)

10

7:

3

=MAX([Sloupec1], [Sloupec2], [Sloupec3])

Nejvyšší číslo (10)

Určení počtu hodnot

Chcete-li zjistit počet číselných hodnot, použijte funkci POČET.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

Jabloň

12. 12. 2007

=POČET([Sloupec1], [Sloupec2], [Sloupec3])

Zjistí počet sloupců, které obsahují číselné hodnoty. Vyloučeny jsou hodnoty data a času a textové a prázdné hodnoty (0).

$12

#DIV/0!

1.01

=POČET([Sloupec1], [Sloupec2], [Sloupec3])

Zjistí počet sloupců, které obsahují číselné hodnoty, ale vyloučí chybové a logické hodnoty (2).

Zvětšete nebo zmenšete číslo o určité procento

K provedení tohoto výpočtu použijte operátor procent (%).

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

23

3%

=[Sloupec1]*(1+5%)

Zvýší číslo ve sloupci Sloupec1 o 5 % (24,15).

23

3%

=[Sloupec1]*(1+[Sloupec2])

Zvýší číslo ve sloupci Sloupec1 o procentuální hodnotu ve sloupci Sloupec2, tedy 3 % (23,69).

23

3%

=[Sloupec1]*(1-[Sloupec2])

Sníží číslo ve sloupci Sloupec1 o procentuální hodnotu ve sloupci Sloupec2, tedy 3 % (22,31).

Zvýšit číslo na zadanou mocninu.

K provedení tohoto výpočtu použijte operátor umocnění (^) nebo funkci SOUČIN.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

17

5,08

=[Sloupec1]^[Sloupec2]

Vypočte druhou mocninu pěti (25).

17

15

=SOUČIN([Sloupec1], [Sloupec2])

Vypočte třetí mocninu pěti (125).

Zaokrouhlení čísla

Chcete-li zaokrouhlit číslo nahoru, použijte funkce ROUNDUP, ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ nebo ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

20,3

=ROUNDUP([Sloupec1],0)

Zaokrouhlí 20,3 nahoru na nejbližší celé číslo. (21)

-5,9

=ROUNDUP([Sloupec1],0)

Zaokrouhlí -5,9 nahoru na nejbližší celé číslo (-5).

12,5493

=ROUNDUP([Sloupec1],2)

Zaokrouhlí 12,5493 nahoru na nejbližší setinu, s dvěma desetinnými místy. (12,55)

20,3

=ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ([Sloupec1])

Zaokrouhlí 20,3 nahoru na nejbližší sudé číslo. (22)

20,3

=ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ([Sloupec]1)

Zaokrouhlí 20,3 nahoru na nejbližší liché číslo. (21)

Jestliže chcete zaokrouhlit číslo dolů, použijte funkci ROUNDDOWN.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

20,3

=ROUNDDOWN([Sloupec1],0)

Zaokrouhlí 20,3 dolů na nejbližší celé číslo (20).

-5,9

=ROUNDDOWN([Sloupec1],0)

Zaokrouhlí -5,9 dolů na nejbližší celé číslo (-6).

12,5493

=ROUNDDOWN([Sloupec1],2)

Zaokrouhlí hodnotu 12,5493 dolů na nejbližší setinu (dvě desetinná místa) (12,54).

Pokud chcete zaokrouhlit číslo na nejbližší číslo nebo zlomek, použijte funkci ZAOKROUHLIT.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

20,3

=ROUND([Sloupec1],0)

Zaokrouhlí hodnotu 20,3 dolů, protože část zlomku je menší než 0,5 (20).

5,9

=ROUND([Sloupec1],0)

Zaokrouhlí hodnotu 5,9 nahoru, protože část zlomku je vyšší než 0,5 (6).

-5,9

=ROUND([Sloupec1],0)

Zaokrouhlí hodnotu -5,9 dolů, protože část zlomku je menší než 0,5 (-6).

1,25

=ROUND([Sloupec1], 1)

Zaokrouhlí číslo na nejbližší desetinu (jedno desetinné místo). Vzhledem k tomu, že zaokrouhlovaná část je 0,05 nebo vyšší, bude číslo zaokrouhleno nahoru a výsledek bude hodnota 1,3.

30,452

=ROUND([Sloupec1], 2)

Zaokrouhlí číslo na nejbližší setinu (dvě desetinná místa). Vzhledem k tomu, že zaokrouhlovaná část 0,002 je nižší než hodnota 0,005, bude číslo zaokrouhleno dolů a výsledek bude hodnota 30,45.

Pokud chcete zaokrouhlit číslo na více než 0 platných číslic, použijte funkce ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, CELÁ.ČÁST a DÉLKA.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

5492820

=ROUND([Sloupec1],3-DÉLKA(CELÁ.ČÁST([Sloupec1])))

Zaokrouhlí číslo na 3 platné číslice (5 490 000).

22230

=ROUNDDOWN([Sloupec1],3-DÉLKA(CELÁ.ČÁST([Sloupec1])))

Zaokrouhlí dolní číslo dolů na 3 platné číslice (22 200).

5492820

=ROUNDUP([Sloupec1], 5-DÉLKA(CELÁ.ČÁST([Sloupec1])))

Zaokrouhlí horní číslo nahoru na 5 platných číslic (5 492 900).

Začátek stránky

Textové vzorce

Následující vzorce slouží pro práci s textem, jako je například kombinování nebo zřetězení hodnot z více sloupců, porovnání obsahu sloupců, odebrání znaků nebo mezer a opakování znaků.

Změnit velikost písmen textu

Pro změnu malých a velkých písmen použijte funkce VELKÁ, MALÁ nebo VELKÁ2.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

marie Novotná

=VELKÁ([Sloupec1])

Změní text na velká písmena (MARIE NOVOTNÁ).

marie Novotná

=MALÁ([Sloupec1])

Změní text na malá písmena (marie novotná).

marie Novotná

=VELKÁ2([Sloupec1])

Změní písmena v textu na všechna první velká (Marie Novotná).

Sloučení jména a příjmení

Pro kombinaci křestních jmen a příjmení použijte operátor & (ampersand) nebo funkci CONCATENATE.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

Roman

Miklus

=[Sloupec1]&[Sloupec2]

Zkombinuje dva řetězce (RomanMiklus).

Roman

Miklus

=[Sloupec1]&" "&[Sloupec2]

Zkombinuje dva řetězce oddělené mezerou (Roman Miklus).

Roman

Miklus

=[Sloupec2]&", "&[Sloupec1]

Zkombinuje dva řetězce oddělené čárkou a mezerou (Miklus, Roman).

Roman

Miklus

=CONCATENATE([Sloupec2], ",", [Sloupec1])

Zkombinuje dva řetězce oddělené čárkou (Miklus,Roman).

Sloučení textu a čísel z jiných sloupců

Ke zkombinování textu a čísel použijte funkci CONCATENATE, operátor ampersand (&), nebo funkci TEXT a operátor ampersand.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

Horák

28

=[Sloupec1]&" prodal "&[Sloupec2]&" jednotek."

Zkombinuje obsah uvedený výše do věty (Novotný prodal 28 jednotek.).

Králová

40 %

=[Sloupec1]&" dosáhla "&TEXT([Sloupec2],"0%")&" z celkového prodeje."

Sloučí výše uvedený obsah do věty (Králová dosáhla 40 % celkového prodeje.).

Poznámka: Funkce HODNOTA.NA.TEXT připojí místo hodnoty 0,4 formátovanou hodnotu sloupce Sloupec2.

Horák

28

=CONCATENATE([Sloupec1]," prodal ",[Sloupec2]," součástek.")

Zkombinuje obsah uvedený výše do věty (Novotný prodal 28 jednotek.).

Sloučení textu s jiným datem nebo čas

Ke zkombinování textu s datem nebo časem použijte funkci TEXT a operátor & (ampersand).

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

Datum účtování

5-VI-2007

="Datum vyúčtování: "&HODNOTA.NA.TEXT([Sloupec2]; "d-m-rrrr")

Zkombinuje text s datem (Datum vyúčtování: 5-VI-2007).

Datum účtování

5-VI-2007

=[Sloupec1]&" "&HODNOTA.NA.TEXT([Sloupec2], "mmm-dd-rrrr")

Zkombinuje text a datum z rozdílných sloupců do jednoho sloupce (Datum účtování: VI-5-2007).

Porovnání obsahu sloupce

Chcete-li porovnat jeden sloupec s jiným sloupcem nebo seznamem hodnot, použijte funkci STEJNÉ nebo NEBO.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (možný výsledek)

BD122

BD123

=STEJNÉ([Sloupec1], [Sloupec2])

Porovná obsah prvních dvou sloupců (Ne).

BD122

BD123

=Stejné([Sloupec1], "BD122")

Porovná obsah sloupce Sloupec1 a řetězce BD122 (Ano).

Zjištění, zda hodnota sloupce nebo jeho část shoduje určitého textu

Chcete-li zjistit, zda hodnota sloupce nebo jeho část odpovídá určitému textu, použijte funkci KDYŽ, NAJÍT, HLEDAT a JE.ČÍSLO.

Sloupec1

Vzorec

Popis (možný výsledek)

Kolář

=KDYŽ([Sloupec1]="Kolář", "V pořádku", "Není v pořádku")

Zjistí, zda sloupec Sloupec1 obsahuje text Kolář (V pořádku).

Kolář

=KDYŽ(JE.ČÍSLO(NAJÍT(("v",[Sloupec1])), "V pořádku", "Není v pořádku")

Zjistí, zda sloupec Sloupec1 obsahuje písmeno v (V pořádku).

BD123

=JE.ČÍSLO(NAJÍT("BD",[Sloupec1]))

Zjistí, zda sloupec Sloupec1 obsahuje text BD (Ano).

Spočítání neprázdných sloupců

K určení počtu neprázdných sloupců slouží funkce POČET2.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

Prodej

19

=POČET2([Sloupec1], [Sloupec2])

Spočítá neprázdné sloupce (2).

Prodej

19

=POČET2([Sloupec1], [Sloupec2], [Sloupec3])

Spočítá neprázdné sloupce (2).

Odebrání znaků z textu

K odebrání znaků z textu slouží funkce DÉLKA, ZLEVA a ZPRAVA.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

Vitamin A

=ZLEVA([Sloupec1],DÉLKA([Sloupec1])-2)

Vrátí 7 znaků (9-2) zleva (Vitamín).

Vitamin B1

=ZPRAVA([Sloupec1],DÉLKA([Sloupec1])-8)

Vrátí 2 znaky (10-8) zprava (B1).

Odebrání mezery na začátku a konce sloupce

K odebrání mezer ze sloupce slouží funkce PROČISTIT.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

 Ahoj všichni!

=PROČISTIT([Sloupec]1)

Odebere mezery ze začátku a konce (Ahoj všichni!).

Opakování znaků ve sloupci

K opakování určitého znaku ve sloupci můžete použít funkci OPAKOVAT.

Vzorec

Popis (výsledek)

=OPAKOVAT(".";3)

Zopakuje tečku třikrát (...).

=OPAKOVAT("-";10)

Zopakuje pomlčku desetkrát (----------).

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×