Příkaz INSERT INTO

Přidá do tabulky záznam nebo několik záznamů. Označuje se jako přidávací dotaz.

Syntaxe

Přidávací dotaz několika záznamů:

INSERT INTO cíl [(pole1[, poled2[, ...]])] [IN externí_databáze]
SELECT [zdroj.]pole1[, pole2[, ...]
FROM výraz_tabulky

Přidávací dotaz jednoho záznamu:

INSERT INTO cíl [(pole1[, pole2[, ...]])]
VALUES (hodnota1[, hodnota2[, ...])

Příkaz INSERT INTO se skládá z těchto částí:

Část

Popis

cíl

Název tabulky nebo dotazu, kam se mají záznamy přidat

pole1, pole2

Názvy polí, do kterých se mají data přidat, pokud následují za argumentem cíl, nebo názvy polí, ze kterých se mají data získat, pokud následují za argumentem zdroj

externí_databáze

Cesta k externí databázi. Popis této cesty najdete u klauzule IN.

zdroj

Název tabulky nebo dotazu, odkud se záznamy mají kopírovat

výraz_tabulky

Název tabulky nebo tabulek, ze kterých se záznamy vkládají. Tento argument může být název jedné tabulky, případně složenina vyplývající z operací INNER JOIN, LEFT JOIN a RIGHT JOIN, nebo uložený dotaz.

hodnota1, hodnota2

Hodnoty, které se mají vložit do určitých polí nového záznamu. Jednotlivé hodnoty se vloží do pole, které odpovídá pozici hodnoty v seznamu: hodnota1 se vloží do pole1 nového záznamu, hodnota2 do pole2, a tak dále. Hodnoty musí být oddělené čárkou a uzavřené do jednoduchých uvozovek(' ').


Poznámky

Příkaz INSERT INTO můžete použít k přidání jednoho záznamu do tabulky pomocí výše zobrazené syntaxe přidávacího dotazu jednoho záznamu. V takovém případě určuje kód název a hodnotu jednotlivých polí záznamu. Musíte zadat každé pole záznamu, kterému má být přiřazena hodnota, a hodnotu tohoto pole. Pokud nezadáte všechna pole, vloží se do chybějících sloupců výchozí hodnota nebo hodnota null. Záznamy se přidávají na konec tabulky.

Příkaz INSERT INTO můžete použít také k přidání sady záznamů z jiné tabulky nebo dotazu pomocí klauzule SELECT ... FROM, jak znázorňuje výše uvedená syntaxe přidávacího dotazu několika záznamů. V takovém případě určuje klauzule SELECT pole, která se mají přidat k zadané cílové tabulce.

Zdrojová nebo cílová tabulka můžou určovat tabulku nebo dotaz. Pokud je zadaný dotaz, přidá databázový stroj Microsoft Access záznamy do každé tabulky určené tímto dotazem.

Příkaz INSERT INTO je nepovinný, ale pokud existuje, předchází příkazu SELECT.

Pokud cílová tabulka obsahuje primární klíč, zajistěte, abyste k poli nebo polím primárního klíče nepřidali hodnoty null. V opačném případě databázový stroj Microsoft Access tyto záznamy nepřidá.

Pokud k tabulce přidáte záznamy s polem typu Automatické číslo a chcete přidané záznamy přečíslovat, nezahrnujte do dotazu pole typu Automatického číslo. Nezahrnujte do dotazu pole typu Automatické číslo, pokud chcete zachovat původní čísla z tohoto pole.

K přidání záznamů do tabulky v jiné databázi použijte klauzuli IN.

K vytvoření nové tabulky použijte příkaz SELECT... INTO místo vytvářecího dotazu.

Pokud chcete před spuštěním přidávacího dotazu zjistit, které záznamy se přidají, napřed spusťte a zobrazte výsledky výběrového dotazu, který používá stejná výběrová kritéria.

Přidávací dotaz zkopíruje záznamy z jedné nebo několika tabulek do jiné. Tabulky, které obsahují přidávané záznamy, nejsou přidávacím dotazem ovlivněny.

Místo přidání existujících záznamů z jiné tabulky můžete pomocí klauzule VALUES určit hodnotu jednotlivých polí v jednom novém záznamu. Pokud seznam polí vynecháte, musí klauzule VALUES obsahovat hodnotu všech polí v tabulce, jinak se operace INSERT nepodaří. Pro každý další záznam, který chcete vytvořit, použijte další příkaz INSERT INTO s klauzulí VALUES.Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×