Pět skvělých nástrojů pro vytváření diagramů debat v aplikaci Visio

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Jak můžete rychle zachytit tyto nápady při vytváření záznamy, které lze analyzovat, upravit a chovalo na pozdější?

Při vytváření diagramů debat v aplikaci Microsoft Office Visio vytvoříte vizuální archiv nápadů jako výkres dole. Diagram můžete rychle rozpoznat a seřadit motivy a hierarchie velmi snadno plán akce mimo relaci chaotických generování úvodními kroky.

Diagram debaty

Tento článek popisuje pěti různých způsobů vytvoření diagramů debat v aplikaci Visio. Každá metoda má jeho odvolání, podle toho, jak chcete pracovat.

Použití diagramů debat

Existují dva hlavní způsoby použití diagramů debat. První, je začít s hlavním myšlence a pak vytvořte souvisejících témat a dílčích témat hierarchicky a získat velký počet možných způsobů.

Druhý je zachytit všechny nápady, jako jsou vyjádřeny a dál uspořádat v hierarchickém diagramu. Můžete pak opravit, Upřesnit a sdílení výsledků mezi členy této skupiny. Tento způsob je nejužitečnější během schůzky Debata jejíž účastníci přispívají nápady rychle po sobě. Toto nastavení používají, nejsou hierarchie vždy zřejmé, v potřebujete rychle zachytit nápady.

Zahájení nového diagramu debaty

 • Klikněte na kartu soubor a potom klikněte na nový.

 • V části Business klikněte na Diagram debaty. Pokud nevidíte firmy, klikněte na šablony nebo kategorie.

  Vyberte šablonu diagram debaty

Rozšíření stránky výkresu velikosti diagramu debaty

Pokud diagramu debaty přesahuje ohraničení stránky výkresu, můžete snadno rozšíříte stránce bez přesouvání témat na jinou stránku. Přizpůsobení velikosti stránky dvěma způsoby: ručně přetažením okrajů stránky nebo pomocí dialogového okna Vzhled stránky.

Změna velikosti stránky výkresu ručně přetažením okrajů

 1. Na kartě zobrazení klikněte na tlačítko Lupa a klikněte na Celá stránka. Toto zobrazení ukazuje ohraničení stránky výkresu.

 2. Umístěte ukazatel myši na ohraničení, kterou chcete rozšíření stránky výkresu a potom stiskněte klávesu CTRL. Jakmile se ukazatel změní na oboustrannou šipku, přetáhněte přes něho ukazatelem velikost stránky.

Ruční rozšíření stránky výkresu přetažením okrajů

Změna velikosti stránky výkresu pomocí dialogového okna Vzhled stránky

 1. Klikněte na Návrh a potom stiskněte klávesuShift+F5Pokud chcete otevřít, dialogové okno Vzhled stránky.

 2. Klikněte na kartu Velikost stránky.

 3. V části Vlastní velikost zadejte velikost, kterou chcete stránky a klikněte na OK.

Dialogové okno Vzhled stránky

Poznámka: Změny velikosti stránky výkresu se použije jenom pro stránky, který se právě nacházíte. Nezapomeňte, když se zobrazuje v velikost stránky zadejte správné měrnou (palce nebo milimetry) do polí Vlastní velikost.

Používání pásu karet debaty

Při vytváření diagramů debat, například přidání hlavního tématu nebo uspořádání témat na stránce pomocí tlačítek na pásu karet debaty můžete provádět nejčastější úkoly.

Tyto nástroje můžete zpřístupnit bez přetažením ukazatele myši mimo stránku výkresu. Například pokud používáte Tablet PC, stačí klepnete jednou na pásu karet debaty umístit témata na stránku výkresu.

Pás karet debaty vám umožňuje přístup k všech nástrojů určené pro šablonu debaty. Kromě toho přidání a uspořádání témat, můžete pomocí příkazů na tomto karet provádět činnosti, jako je změna typu existující téma nebo přesunutí tématu na novou stránku.

Panel nástrojů Debata

Vytvoření diagramu pomocí karty debaty

 1. Na kartě debaty klikněte na hlavní.

 2. Vyberte obrazec a zadejte text, který má hlavní myšlence představovat.

 3. Hlavní téma obrazec klikněte na dílčího tématu.

  Dílčího tématu připojí se k a podřízených hlavního tématu.

 4. Zadejte název dílčího tématu.

Přidání dalších témat pomocí panelu nástrojů Debata

Další témata můžete diagramu přidat jedním z těchto věcí:

Přidání více dílčích témat

 1. Vyberte téma, které chcete přidat dílčích témat a pak na panelu nástrojů Debata klikněte na Více dílčích témat.

 2. V dialogovém okně zadejte text u každého nového tématu a po každém z nich stiskněte klávesu ENTER. Po přidání všech témat, které chcete, klikněte na OK.

Přidání jmen témat, které chcete přidat jeden řádek.

Přidání tématu mezi dvěma účastníky

 1. Vyberte téma, které chcete přidat téma na stejné úrovni a pak na panelu nástrojů Debata klikněte na mezi dvěma účastníky.

 2. Zadejte název tématu.

Postupné přidávání jednoho tématu

 1. Vyberte téma, které chcete přidat na stejné úrovni téma nebo dílčího tématu do a pak na panelu nástrojů Debata klikněte na druhou stranu nebo dílčího tématu.

 2. Zadejte název tématu.

Uspořádání témat

Můžete vylepšit vzhled diagramu a maximalizovat místo na stránce výkresu následujícím způsobem:

 • Na panelu nástrojů Debata klikněte na tlačítko Automatické uspořádání.

Tip: Témata nápovědy můžete uspořádat ručně výběr témata, která chcete přesunout, a jejich přetažením na jiné místo na stránce. Při přesunutí tématu automaticky změní umístění spojnic a jeho dílčích témat s ním.

Pomocí místní nabídky

V libovolné aplikaci systému Microsoft Office v nabídce zástupce (nebo "klepnout pravým tlačítkem") je užitečný nástroj používat, když chcete rychle prováděl určitou akci bez přesunutím ukazatele myši mimo stránku. V místní nabídce obsahuje taky standardní výkres příkazy stránky pro úkoly, například zkopírujete a vložíte obrazců aplikace Visio.

Většina zkušení uživatelé použijte metodu zástupce z důvodu její přístupnost. V aplikaci Visio můžete snadno vytvářet diagramu tímto způsobem.

Nabídka aplikace Visio kontextu nebo klikněte pravým tlačítkem myši

Vytvoření diagramu pomocí metody místní nabídky

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na stránku výkresu a klikněte na Přidat hlavní téma.

 2. Vyberte obrazec a zadejte text, který má hlavní myšlence představovat.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na Hlavní téma obrazec a potom klikněte na Přidat dílčího tématu.

 4. Zadejte název dílčího tématu.

Přidání témat pomocí metody místní nabídky

Do diagramu přidat témata několika způsoby:

Přidání více dílčích témat
 1. Klikněte pravým tlačítkem na téma, které chcete přidat více dílčích témat a potom klikněte na Přidat více dílčích témat.

  Vyberte téma vpravo klikněte na a zvolte Přidat více témat

 2. V dialogovém okně zadejte text u každého nového tématu a po každém z nich stiskněte klávesu ENTER. Po přidání všech témat, které chcete, klikněte na OK.

Přidání tématu mezi dvěma účastníky
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na téma, které chcete přidat téma na stejné úrovni a klikněte na Přidat téma mezi dvěma účastníky.

 2. Zadejte text nového tématu.

Postupné přidávání tématu
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na téma, které chcete přidat na stejné úrovni téma nebo dílčího tématu do a klikněte na Přidat účastníky téma nebo Přidání dílčího tématu.

 2. Zadejte název tématu.

Uspořádání témat

Můžete vylepšit vzhled diagramu a maximalizovat místo na stránce výkresu následujícím způsobem:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast stránky a potom klikněte na Uspořádat automatického obrazce.

Tip: Témata nápovědy můžete uspořádat ručně výběr témata, která chcete přesunout, a jejich přetažením na jiné místo na stránce. Při přesunutí tématu automaticky změní umístění spojnic a jeho dílčích témat s ním.

Pomocí okna osnovy

Okno osnovy zobrazí stromové struktuře diagramu debaty, která zachytí hierarchické vztahy témat a zestruční všechny informace, které rozděleno více obrazců a stránek v jednom centrálním místě. Používejte funkci když budete chtít uspořádat nápady v lineárním zobrazení beze změny vzhledu diagramu a nemusíte přecházet mezi obrazci a stránek.

Okno osnovy aplikace Visio

Zapnutí nebo vypnutí okno osnovy

Pokud chcete zapnout okna osnovy zapnout nebo vypnout na kartě debaty, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka okno osnovy.

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka okno osnovy

Vytvoření diagramu pomocí okna osnovy

 1. Okno osnovy klikněte pravým tlačítkem "Výkres1" nebo název uloženého souboru výkresu a potom klikněte na Přidat hlavní téma.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na Hlavní téma a vyberte Přejmenovat.

 3. Zadejte text, který má hlavní myšlence představovat.

 4. Přidat dílčího tématu, klikněte pravým tlačítkem Hlavní téma (nebo všechny další) a potom klikněte na Přidat dílčího tématu. Přejmenování dílčího tématu stejným způsobem jako přejmenovat hlavního tématu.

Tip: Odstranění témata, klikněte pravým tlačítkem myši na téma a potom klikněte na Odstranit téma. Když odstraníte téma s dílčích témat, odstraní se taky všechny příslušné dílčích témat. Můžete taky odstranit téma výběrem téma, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

Přidání další témata do diagramu pomocí okna osnovy

Pokud chcete přidat další témata v Okno osnovy, klikněte pravým tlačítkem myši na téma, které chcete přidat další témata a klikněte na Přidat více dílčích témat. V dialogovém okně Přidat více dílčích témat zadejte názvy témat a klikněte na tlačítko OK.

Zvolte Přidat více témat z místní nabídky

Změna tématu na dílčího tématu

Okno osnovy jsou zobrazeny témata v lineárním zobrazení, můžete určit hierarchickou strukturu témat. Okno osnovy můžete provést téma do jiného dílčího tématu přetažením název tématu úroveň.

Pokud budete chtít Přesun dílčího tématu do vyšší úrovně (nebo snížit úroveň) v rámci hierarchie, přetáhněte pole Název dílčího tématu Přehled vyšší úrovni téma (nebo nižší úrovně). Pokud dílčího tématu, které jste přesunuli odpovídající dílčích témat, se budou pohybovat zároveň s ním a změny se projeví v diagramu.

Přesun dílčího tématu do vyšší úrovně

Poznámka: Zvýšení nebo snížení úrovně tématu v hierarchii pomocí Okna osnovy automaticky změní strukturu diagramu.

Přechod na téma nahoru nebo dolů v rámci okna osnovy

Můžete uspořádat nebo určit jejich prioritu témata v Okno osnovy beze změny strukturu diagramu. Například, pokud chcete určit jejich prioritu témata, můžete přesunout v tématech vyšší priorita do horní části Okna osnovy – uspořádání obrazců na stránce, zůstane stejná.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na téma, které chcete přesunout a potom klikněte na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

  Tato změna se projeví jenom v Okno osnovy. Pozice tématu v diagramu se nezmění.

Použití obrazců debaty

Přetažením obrazců ze vzorníku Obrazce debaty nabízí většina ovládat umístění témat na stránku výkresu a jejich typ spojení.

Poznámka: Protože tato metoda nevyužívá šabloně debaty automatické funkcí, pokud ji použijete příkaz Automatické uspořádání a Okno osnovy nemusí vždy umožňují očekávané výsledky.

Panel obrazce debaty

Než začnete: Diagram nápadů a rozšíření stránek

Před vytvořením diagramu vzít v úvahu dva kroky: postup vytvoření diagramu a jak lze z diagramu přizpůsobit na stránce výkresu byl čitelnější když přidáváte další témata. Je dobré Seznamte se s metody tady předem tak, aby se efektivní vytváření diagramu během debaty.

Vytvoření diagramu debaty

Vytvoření diagramu debaty dva hlavní způsoby:

 • První, je začít s hlavním myšlence a pak vytvořte souvisejících témat a dílčích témat hierarchicky a získat velký počet možných způsobů.

 • Druhý je zachytit všechny nápady, jako jsou vyjádřeny a dál uspořádat v hierarchickém diagramu. Můžete pak opravit, Upřesnit a sdílení výsledků mezi členy této skupiny. Tento způsob je nejužitečnější během schůzky Debata jejíž účastníci přispívají nápady rychle po sobě. Toto nastavení používají, nejsou hierarchie vždy zřejmé, v potřebujete rychle zachytit nápady.

Rozšíření stránky výkresu velikosti diagramu debaty

Pokud diagramu debaty přesahuje ohraničení stránky výkresu, můžete snadno rozšíříte stránce bez přesouvání témat na jinou stránku. Přizpůsobení velikosti stránky dvěma způsoby: ručně přetažením okrajů stránky nebo pomocí dialogového okna Vzhled stránky.

Změna velikosti stránky výkresu ručně přetažením okrajů
 1. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Lupa a klikněte na Celá stránka. Toto zobrazení vám umožní zobrazit hranice stránku výkresu.

 2. Umístěte ukazatel myši na ohraničení, kterou chcete rozšíření stránky výkresu a potom stiskněte klávesu CTRL. Jakmile se ukazatel změní na oboustrannou šipku, přetáhněte přes něho ukazatelem velikost stránky.

Ruční rozšíření stránky výkresu přetažením okrajů

Změna velikosti stránky výkresu pomocí dialogového okna Vzhled stránky
 1. V nabídce Soubor klikněte na Vzhled stránky.

 2. Klikněte na kartu Velikost stránky.

 3. V části Vlastní velikost zadejte velikost, kterou chcete stránky a klikněte na OK.

Dialogové okno Vzhled stránky

Poznámka: Změny velikosti stránky výkresu se použije jenom pro stránky, který se právě nacházíte. Nezapomeňte, když se zobrazuje v velikost stránky zadejte správné měrnou (palce nebo milimetry) do polí Vlastní velikost.

Pomocí nástrojů Debata

Při vytváření diagramů debat, například přidání hlavního tématu nebo uspořádání témat na stránce kliknutím na tlačítka na panel nástrojů Debata můžete provádět nejčastější úkoly.

Tyto nástroje můžete zpřístupnit bez přetažením ukazatele myši mimo stránku výkresu. Například pokud používáte Tablet PC, stačí klepnete jednou na panel nástrojů Debata umístit témata na stránku výkresu.

Panel nástrojů Debata

Tip: Pokud na kartě zobrazení není zobrazen panel nástrojů Debata, přejděte na panely nástrojů a klikněte na debaty.

Vytvoření diagramu debaty kartě nebo panel nástrojů

 1. Na kartě debaty nebo nástrojů klikněte na hlavní nebo Přidat hlavní téma.

 2. Vyberte obrazec a zadejte text, který má hlavní myšlence představovat.

 3. Hlavní téma obrazec klikněte na Přidat dílčího tématu.

  Dílčího tématu připojí se k a podřízených hlavního tématu.

 4. Zadejte název dílčího tématu.

Přidání dalších témat pomocí panelu nástrojů Debata

Další témata můžete diagramu přidat jedním z těchto věcí:

Přidání více dílčích témat

 1. Vyberte téma, které chcete přidat dílčích témat a pak na panelu nástrojů Debata klikněte na Přidat více dílčích témat.

 2. V dialogovém okně zadejte text u každého nového tématu a po každém z nich stiskněte klávesu ENTER. Po přidání všech témat, které chcete, klikněte na OK.

Dialogové okno Přidat více dílčích témat

Přidání tématu mezi dvěma účastníky

 1. Vyberte téma, které chcete přidat téma na stejné úrovni a pak na panelu nástrojů Debata klikněte na Přidat téma mezi dvěma účastníky.

 2. Zadejte název tématu.

Postupné přidávání jednoho tématu

 1. Vyberte téma, které chcete přidat na stejné úrovni téma nebo dílčího tématu do a pak na panelu nástrojů Debata klikněte na Přidat účastníky téma nebo Přidání dílčího tématu.

 2. Zadejte název tématu.

Uspořádání témat

Můžete vylepšit vzhled diagramu a maximalizovat místo na stránce výkresu následujícím způsobem:

 • Na panelu nástrojů Debata klikněte na Automatické uspořádání témata.

Tip: Témata nápovědy můžete uspořádat ručně výběr témata, která chcete přesunout, a jejich přetažením na jiné místo na stránce. Při přesunutí tématu automaticky změní umístění spojnic a jeho dílčích témat s ním.

Použití nabídky Debata

Nabídka Debata vám umožňuje přístup k všech nástrojů určené pro šablonu debaty. Kromě přidání a uspořádání témat, můžete příkazy v této nabídce k provedení činnosti, jako je změna typu existující téma nebo přesunutí tématu na novou stránku.

Hlavní nabídka Debata

Pomocí místní nabídky

V libovolné aplikaci systému Microsoft Office v nabídce zástupce (nebo "klepnout pravým tlačítkem") je užitečný nástroj používat, když chcete rychle prováděl určitou akci bez přesunutím ukazatele myši mimo stránku. V místní nabídce obsahuje taky standardní výkres příkazy stránky pro úkoly, například zkopírujete a vložíte obrazců aplikace Visio.

Většina zkušení uživatelé použijte metodu zástupce z důvodu její přístupnost. V aplikaci Visio můžete snadno vytvářet diagramu tímto způsobem.

Místní nabídka obrazce tématu debaty

Vytvoření diagramu pomocí metody místní nabídky

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na stránku výkresu a klikněte na Přidat hlavní téma.

 2. Vyberte obrazec a zadejte text, který má hlavní myšlence představovat.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na Hlavní téma obrazec a potom klikněte na Přidat dílčího tématu.

 4. Zadejte název dílčího tématu.

Přidání témat pomocí metody místní nabídky

Do diagramu přidat témata několika způsoby:

Přidání více dílčích témat

 1. Klikněte pravým tlačítkem na téma, které chcete přidat více dílčích témat a potom klikněte na Přidat více dílčích témat.

  Vybraný obrazec nového tématu se zobrazenou místní nabídkou

 2. V dialogovém okně zadejte text u každého nového tématu a po každém z nich stiskněte klávesu ENTER. Po přidání všech témat, které chcete, klikněte na OK.

Přidání tématu mezi dvěma účastníky

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na téma, které chcete přidat téma na stejné úrovni a klikněte na Přidat téma mezi dvěma účastníky.

 2. Zadejte text nového tématu.

Postupné přidávání tématu

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na téma, které chcete přidat na stejné úrovni téma nebo dílčího tématu do a klikněte na Přidat účastníky téma nebo Přidání dílčího tématu.

 2. Zadejte název tématu.

Uspořádání témat

Můžete vylepšit vzhled diagramu a maximalizovat místo na stránce výkresu následujícím způsobem:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast stránky a potom klikněte na Uspořádat automatického obrazce.

Tip: Témata nápovědy můžete uspořádat ručně výběr témata, která chcete přesunout, a jejich přetažením na jiné místo na stránce. Při přesunutí tématu automaticky změní umístění spojnic a jeho dílčích témat s ním.

Pomocí okna osnovy

Okno osnovy zobrazí stromové struktuře diagramu debaty, která zachytí hierarchické vztahy témat a zestruční všechny informace, které rozděleno více obrazců a stránek v jednom centrálním místě. Používejte funkci když budete chtít uspořádat nápady v lineárním zobrazení beze změny vzhledu diagramu a nemusíte přecházet mezi obrazci a stránek.

Okno osnovy

Vytvoření diagramu pomocí okna osnovy

 1. Okno osnovy klikněte pravým tlačítkem "Výkres1" nebo název uloženého souboru výkresu a potom klikněte na Přidat hlavní téma.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na Hlavní téma a vyberte Přejmenovat.

 3. Zadejte text, který má hlavní myšlence představovat.

 4. Přidat dílčího tématu, klikněte pravým tlačítkem Hlavní téma (nebo všechny další) a potom klikněte na Přidat dílčího tématu. Přejmenování dílčího tématu stejným způsobem jako přejmenovat hlavního tématu.

Tip: Odstranění témata, klikněte pravým tlačítkem myši na téma a potom klikněte na Odstranit téma. Když odstraníte téma s dílčích témat, odstraní se taky všechny příslušné dílčích témat. Můžete taky odstranit téma výběrem téma, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

Přidání další témata do diagramu pomocí okna osnovy

Pokud chcete přidat další témata v Okno osnovy, klikněte pravým tlačítkem myši na téma, které chcete přidat další témata a klikněte na Přidat více dílčích témat. V dialogovém okně Přidat více dílčích témat zadejte názvy témat a klikněte na tlačítko OK.

Přidání více dílčích témat pomocí okna osnovy

Změna tématu na dílčího tématu

Okno osnovy jsou zobrazeny témata v lineárním zobrazení, můžete určit hierarchickou strukturu témat. Okno osnovy můžete provést téma do jiného dílčího tématu přetažením název tématu úroveň.

Pokud budete chtít Přesun dílčího tématu do vyšší úrovně (nebo snížit úroveň) v rámci hierarchie, přetáhněte pole Název dílčího tématu Přehled vyšší úrovni téma (nebo nižší úrovně). Pokud dílčího tématu, které jste přesunuli odpovídající dílčích témat, se budou pohybovat zároveň s ním a změny se projeví v diagramu.

Přesun dílčího tématu do vyšší úrovně

Poznámka: Zvýšení nebo snížení úrovně tématu v hierarchii pomocí Okna osnovy automaticky změní strukturu diagramu.

Přechod na téma nahoru nebo dolů v rámci okna osnovy

Můžete uspořádat nebo určit jejich prioritu témata v Okno osnovy beze změny strukturu diagramu. Například, pokud chcete určit jejich prioritu témata, můžete přesunout v tématech vyšší priorita do horní části Okna osnovy – uspořádání obrazců na stránce, zůstane stejná.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na téma, které chcete přesunout a potom klikněte na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

  Tato změna se projeví jenom v Okno osnovy. Pozice tématu v diagramu se nezmění.

Použití obrazců debaty

Přetažením obrazců ze vzorníku Obrazce debaty nabízí většina ovládat umístění témat na stránku výkresu a jejich typ spojení.

Poznámka: Protože tato metoda nevyužívá šabloně debaty automatické funkcí, pokud ji použijete příkaz Automatické uspořádání a Okno osnovy nemusí vždy umožňují očekávané výsledky.

Obrazce debaty

Vytvoření diagramu přetáhněte na stránku výkresu obrazce

 1. Ze vzorníku Obrazce debaty přetáhněte na stránku výkresu obrazec hlavní téma.

 2. Zadejte text, který má představovat hlavní téma.

 3. Přidání dílčího tématu, přetáhněte obrazec téma na stránku. Vyberte obrazec téma zadejte název tématu.

 4. Přetažením obrazce více tématu na stránce můžete přidat více dílčích témat a témata. V dialogovém okně zadejte název témata a klikněte na OK.

Než se připojíte obrazce: Princip typů připojení

Témata nepřipojí automaticky při přetažení ze vzorníku Obrazce debaty, takže je dobré vědět, jak spojnic v aplikaci Visio.

Aplikace Visio obsahuje dva způsoby připojení témat v diagramu, obrazec k obrazci a bod k bodu. Každá metoda slouží k konkrétních situacích a metody, kterou vyberete závisí na tom, jak pevné chcete skutečné bod připojení.

Obrazec k obrazci

Obsah přesouvaných obrazců, které jsou připojené obrazec k obrazci, spojnice se automaticky přemístí zachovat jako přímé připojení. Pokud chcete spojení typu obrazec k obrazci, přetáhněte konce spojnice na střed obrazce červeným ohraničením okolo obrazce tématu.

Spojení typu obrazec k obrazci

Bod k

Pokud spojení typu bod k bodu konce spojnice připevněna k určité bodů na obrazci. Pokud chcete spojení, přetáhněte konce spojovací čáry k bodu na obrazci červeným symbolem x. Při přesunutí obrazce, zůstane připojených v těchto původní bodech spojnice.

Spojení typu bod k bodu

Určení typu spojení

Zda je spojení typu obrazec k obrazci a bod k zobrazíte kliknutím na spojnice tak, aby ho vyberte.

Rozdílný vzhled spojení typu obrazec k obrazci a bod k bodu

Pokud konce spojnice budou velké červené čtverce, je spojení typu obrazec k obrazci. Pokud se na koncích malé červené čtverce se symboly (x nebo +), spojení typu bod k bodu.

Změna jednoho typu spojení do druhého

Změnit bod k spojení typu obrazec k obrazci, přetáhněte koncový mimo obrazec a přetáhněte ji zpátky na spojovací bod, označené modrý křížek místo, kam chcete připojit k obrazci.

Změna spojení typu obrazec k obrazci, přetáhněte koncový bod spojnice nad obrazec proces krok červeným ohraničením okolo celého obrazce.

Změna spojení typu bod k bodu na typ obrazec k obrazci

Spojení témat

 1. Přetáhněte dynamické spojnice ze vzorníku Obrazce debaty na prázdné místo na stránce.

 2. Přetáhněte jeden konec spojnice na střed na první obrazec, který chcete připojit, dokud se kolem obrazce tématu červený rámeček.

 3. Přetáhněte druhý konec spojnice k centru na druhý obrazec, který chcete připojit, dokud se kolem něj také pomocí červeným ohraničením.

Spojení témat přetažením koncových bodů na střed obrazce

Po uvolnění tlačítka myši a vyberte spojnici, zobrazuje se jako červený čtverec, což znamená, že obrazce jsou správně spojeny, každý koncový bod.

Obrazce jsou správně spojeny, pokud se koncové body zobrazují jako plné červené čtverce

Zobrazení přidružení mezi tématy

Můžete zobrazit zvláštní vztah mezi dvěma témat v diagramu debaty pomocí přidružení řádek, který se zobrazí jako přerušované čáry mezi související témata. Na rozdíl od dynamické spojnice, která definuje hlavní strukturu diagramu, řádek přidružení připojuje témata v různých větvích na stejné úrovni (hierarchie).

Přidružení řádek je vizuální znázornění a není součástí hierarchie diagramu. Okno osnovy nezobrazuje přidružení mezi tématy.

Můžete se připojit témat pomocí obrazce přidružení řádek stejným způsobem jako používat dynamické spojnice. Když se připojíte témat pomocí přidružení řádku, přesměrovává s tématy obsah přesouvaných je.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×