Pět skvělých nástrojů pro vytváření diagramů debat v aplikaci Visio

Předplatné Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Jak rychle zachytíte nápady z brainstormingu při vytváření záznamu, který můžete analyzovat, upravovat a pracovat později?

Když vytvoříte diagram debaty v aplikaci Microsoft Office Visio, vytváříte vizuální archiv svých nápadů, jako je výkres níže. Diagram vám může pomoct rychle rozpoznávat a uspořádat motivy a hierarchie, takže je přichycený, aby vyvedl plán akce mimo Chaotic relaci vytvářející nápad.

Diagram debaty

Tento článek popisuje pět různých způsobů, jak vytvořit diagram debaty ve Visiu. Každá metoda má svůj opravný prostředek podle toho, jak chcete pracovat.

Použití diagramu debaty

Existují dva hlavní způsoby použití diagramu debaty. První je začít s hlavním nápadem a potom vygenerovat Příbuzná témata a dílčí témata hierarchicky, která umožňují získat velký počet různých možných přístupů.

Druhým je sbírat všechny nápady, jak jsou vyjádřeny a později k jejich uspořádání v hierarchickém diagramu. Výsledky se pak revidují, zužte a sdílejte mezi členy skupiny. Tato metoda je nejužitečnější během schůzky debaty, kde lidé přidají nápady rychle za sebou. V tomto nastavení nejsou hierarchie vždy zjevné a vy potřebujete rychle digitalizovat nápady.

Zahájení nového diagramu debaty

 • Klikněte na soubora potom na nový.

 • V části obchodklikněte na Diagram debaty. Pokud Business nevidíte, klikněte na šablony nebo kategorie.

  Výběr šablony diagramu debaty

Rozšíření stránky výkresu na Diagram debaty

Pokud Diagram debaty přesahuje ohraničení stránky výkresu, můžete stránku snadno rozbalit bez přesunutí témat na jinou stránku. Velikost stránky můžete změnit dvěma způsoby: ručním přetažením ohraničení stránky nebo pomocí dialogového okna Vzhled stránky .

Změna velikosti stránky výkresu ručním přetažením okrajů

 1. V nabídce zobrazení klikněte na Lupaa potom na Celá stránka. Toto zobrazení ukazuje ohraničení stránky výkresu.

 2. Umístěte ukazatel myši na okraj stránky výkresu, který chcete rozbalit, a stiskněte klávesu CTRL. Jakmile se ukazatel změní na oboustrannou šipku, můžete přetažením ukazatele změnit velikost stránky.

Ruční rozšíření stránky výkresu přetažením okrajů

Změna velikosti stránky výkresu pomocí dialogového okna Vzhled stránky

 1. Klikněte na Návrha potom na Shift+F5 Otevřete okno Vzhled stránky .

 2. Klikněte na kartu Velikost stránky.

 3. V části vlastní velikostzadejte požadovanou velikost stránky a klikněte na OK.

Dialogové okno Vzhled stránky

Poznámka: Změny velikosti stránky výkresu se týkají jenom stránky, kterou právě vidíte. Nezapomeňte, že při psaní velikosti stránky zadáte do polí vlastní velikost správnou měrnou jednotku (palce nebo milimetry).

Použití pásu karet debata

Nejběžnější úkoly při vytváření diagramu debaty, jako je přidání hlavního tématu nebo uspořádání témat na stránce, můžete provádět kliknutím na tlačítka na pásu karet debaty .

K těmto nástrojům se můžete snadno dostat bez přetažení ukazatele myši na stránku výkresu. Pokud například používáte počítač Tablet PC, stačí na pásu karet debaty umístit témata na stránku výkresu.

Pás karet debata umožňuje přístup ke všem nástrojům navrženým konkrétně pro šablonu debaty . Kromě přidání nebo uspořádání témat můžete pomocí příkazů na tomto pásu karet provádět takové akce, jako je změna typu existujícího tématu nebo přesunutí tématu na novou stránku.

Panel nástrojů Debata

Vytvoření diagramu pomocí karty debata

 1. Na kartě debata klikněte na Main (hlavní).

 2. Vyberte obrazec a zadejte text, který má hlavní myšleně představovat.

 3. Vyberte vybraný obrazec hlavní téma a klikněte na dílčí téma.

  Dílčí téma se připojuje k hlavnímu tématu a je mu podřízené.

 4. Zadejte název dílčího tématu.

Přidání dalších témat pomocí panelu nástrojů Debata

Do diagramu můžete přidat další témata jedním z následujících způsobů:

Přidání více dílčích témat

 1. Vyberte téma, ke kterému chcete přidat dílčí témata, a pak na panelu nástrojů Debata klikněte na více dílčích témat.

 2. V dialogovém okně zadejte text pro každé nové téma a za každým stiskněte klávesu ENTER . Po přidání všech požadovaných témat klikněte na OK.

Přidejte na řádek jména témat, která chcete přidat.

Přidání rovnocenného tématu

 1. Vyberte téma, ke kterému chcete přidat téma stejné úrovně, a na panelu nástrojů Debata klikněte na peer.

 2. Zadejte název tématu.

Přidání jednoho tématu

 1. Vyberte téma, ke kterému chcete přidat téma na stejné úrovni nebo dílčí téma, a pak na panelu nástrojů Debata klikněte na peer nebo dílčí téma.

 2. Zadejte název tématu.

Uspořádání témat

Pomocí následujícího postupu můžete zlepšit vzhled diagramu a maximalizovat prostor na stránce výkresu:

 • Na panelu nástrojů Debata klikněte na automaticky uspořádat.

Tip: Témata můžete uspořádat ručně tak, že vyberete témata, která chcete přesunout, a pak je přetáhnete na jiné místo na stránce. Při přesunutí tématu se automaticky přemístí jeho spojnice a dílčí témata se přesunou.

Použití místní nabídky

V libovolné aplikaci Microsoft Office se jedná o praktický nástroj, který slouží k rychlému provedení akce bez přesunutí kurzoru mimo stránku, do nabídky místní (nebo "pravé kliknutí"). Místní nabídka obsahuje také standardní příkazy stránky výkresu Visia pro úkoly, jako je kopírování a vkládání obrazců.

Většina zkušených uživatelů používá metodu zástupce z důvodu jeho přístupnosti. Ve Visiu můžete snadno vytvářet diagram pomocí tohoto způsobu.

Kontext Visia nebo místní nabídka

Vytvoření diagramu pomocí metody zkratek

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na stránku výkresu a klikněte na Přidat hlavní téma.

 2. Vyberte obrazec a zadejte text, který má hlavní myšleně představovat.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní téma a potom klikněte na Přidat dílčí téma.

 4. Zadejte název dílčího tématu.

Přidání témat pomocí metody zkratek

Témata můžete do diagramu přidat několika způsoby:

Přidání více dílčích témat

 1. Klikněte pravým tlačítkem na téma, ke kterému chcete přidat více dílčích témat, a potom klikněte na Přidat více dílčích témat.

  Vyberte téma, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Přidat více témat.

 2. V dialogovém okně zadejte text pro každé nové téma a za každým stiskněte klávesu ENTER . Po přidání všech požadovaných témat klikněte na OK.

Přidání rovnocenného tématu

 1. Klikněte pravým tlačítkem na téma, ke kterému chcete přidat téma stejné úrovně, a klikněte na Přidat rovnocenné téma.

 2. Zadejte text nového tématu.

Přidání témat najednou

 1. Klikněte pravým tlačítkem na téma, ke kterému chcete přidat téma na stejné úrovni nebo dílčí téma, a klikněte na Přidat rovnocenné téma nebo Přidat dílčí téma.

 2. Zadejte název tématu.

Uspořádání témat

Pomocí následujícího postupu můžete zlepšit vzhled diagramu a maximalizovat prostor na stránce výkresu:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast stránky a potom klikněte na příkaz automaticky uspořádat obrazce.

Tip: Témata můžete uspořádat ručně tak, že vyberete témata, která chcete přesunout, a pak je přetáhnete na jiné místo na stránce. Při přesunutí tématu se automaticky přemístí jeho spojnice a dílčí témata se přesunou.

Použití okna osnovy

V okně Osnova se zobrazuje stromová struktura diagramu debaty, která zachycuje hierarchické vztahy mezi různými obrazci a stránkami, do jednoho centrálního umístění. Funkci použijte, když chcete své nápady uspořádat v lineárním zobrazení, aniž by to ovlivnilo vzhled diagramu, a nemusíte přecházet mezi obrazci a stránkami.

Okno osnovy Visia

Zapnutí nebo vypnutí okna osnova

Pokud chcete zapnout nebo vypnout okno osnovy, na kartě debata zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka okno osnovy.

Zaškrtávací políčko zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políčka okna osnovy

Vytvoření diagramu pomocí okna osnovy

 1. V okně osnovyklikněte pravým tlačítkem myši na "Drawing1" nebo na název uloženého souboru výkresu a potom klikněte na Přidat hlavní téma.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na hlavní téma a vyberte Přejmenovat.

 3. Zadejte text, který má hlavní nápad představovat.

 4. Pokud chcete přidat dílčí téma, klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní téma (nebo jakékoli jiné téma) a potom klikněte na Přidat dílčí téma. PřeJmenujte dílčí téma stejným způsobem jako hlavní téma.

Tip: Pokud chcete odstranit témata, klikněte na téma pravým tlačítkem a potom klikněte na Odstranit téma. Když odstraníte téma s dílčími tématy, odstraní se taky všechna odpovídající dílčí témata. Téma můžete odstranit také tak, že vyberete téma, které chcete odstranit, a stisknete klávesu Delete .

Přidání dalších témat do diagramu pomocí okna osnovy

Pokud chcete přidat další témata v okně Osnova, klikněte pravým tlačítkem na téma, ke kterému chcete přidat další témata, a pak klikněte na Přidat více dílčích témat. V dialogovém okně Přidat více dílčích témat zadejte názvy témat a klikněte na OK.

V místní nabídce zvolte Přidat více témat.

Změna tématu do dílčího tématu

Vzhledem k tomu, že Okno osnovy zobrazuje v lineárním zobrazení témata, můžete ho použít k určení hierarchické struktury témat. V okně osnovymůžete téma udělat do dalšího dílčího tématu přetažením jeho názvu na jinou úroveň.

Pokud chcete dílčí téma přesunout na vyšší úroveň (nebo nižší úroveň) v hierarchii, přetáhněte název dílčího tématu nad téma na vyšší úrovni (nebo na nižší úrovni). Pokud dílčí téma, které jste přesunuli, obsahuje odpovídající dílčí témata, přesouvají se spolu s ním a změny se projeví v diagramu.

Přesun dílčího tématu do vyšší úrovně

Poznámka: Při zvýšení nebo snížení úrovně tématu v hierarchii pomocí okna osnovy se automaticky změní struktura diagramu.

Přesunutí tématu v okně osnovy nahoru nebo dolů

Témata v okně osnovy můžete uspořádat nebo stanovit jejich prioritu, aniž by to ovlivnilo strukturu diagramu. Pokud třeba chcete stanovit prioritu témat, můžete témata s vyšší prioritou přesunout do horní části okna osnovy – uspořádání obrazců na stránce zůstane stejné.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na téma, které chcete přesunout, a potom klikněte na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

  Tato změna se projeví pouze v okně osnovy. Pozice tématu v diagramu zůstane nezměněna.

Použití obrazců debaty

PřeTažení obrazců ze vzorníku obrazce debaty vám umožní nejvíce ovládat umístění témat na stránce výkresu a jejich typu připojení.

Poznámka: Protože tato metoda nevyužívá automatizované funkce šablony debaty, může se stát, že při použití příkazu automaticky uspořádat a okna osnova nejsou vždy zobrazeny očekávané výsledky.

Panel obrazce debaty

Než začnete: diagramy nápadů a rozbalení stránek

Než začnete diagram vytvářet, zvažte dva věci: váš přístup k vytváření diagramů a způsob, jak ho nastavit tak, aby se při přidávání dalších témat do stránky výkresu vešel. Je dobré se seznámit s těmito metodami, abyste mohli být v průběhu vaší relace debaty efektivně vytvářet diagram.

Vytvoření diagramu debaty

Existují dva hlavní způsoby, jak vytvořit diagram debaty:

 • První je začít s hlavním nápadem a potom vygenerovat Příbuzná témata a dílčí témata hierarchicky, která umožňují získat velký počet různých možných přístupů.

 • Druhým je sbírat všechny nápady, jak jsou vyjádřeny a později k jejich uspořádání v hierarchickém diagramu. Výsledky se pak revidují, zužte a sdílejte mezi členy skupiny. Tato metoda je nejužitečnější během schůzky debaty, kde lidé přidají nápady rychle za sebou. V tomto nastavení nejsou hierarchie vždy zjevné a vy potřebujete rychle digitalizovat nápady.

Rozšíření stránky výkresu na Diagram debaty

Pokud Diagram debaty přesahuje ohraničení stránky výkresu, můžete stránku snadno rozbalit bez přesunutí témat na jinou stránku. Velikost stránky můžete změnit dvěma způsoby: ručním přetažením ohraničení stránky nebo pomocí dialogového okna Vzhled stránky .

Změna velikosti stránky výkresu ručním přetažením okrajů

 1. V nabídce zobrazení přejděte na Lupaa klikněte na Celá stránka. Toto zobrazení vám umožní zobrazit ohraničení stránky výkresu.

 2. Umístěte ukazatel myši na okraj stránky výkresu, který chcete rozbalit, a stiskněte klávesu CTRL. Jakmile se ukazatel změní na oboustrannou šipku, můžete přetažením ukazatele změnit velikost stránky.

Ruční rozšíření stránky výkresu přetažením okrajů

Změna velikosti stránky výkresu pomocí dialogového okna Vzhled stránky

 1. V nabídce Soubor klikněte na Vzhled stránky.

 2. Klikněte na kartu Velikost stránky.

 3. V části vlastní velikostzadejte požadovanou velikost stránky a klikněte na OK.

Dialogové okno Vzhled stránky

Poznámka: Změny velikosti stránky výkresu se týkají jenom stránky, kterou právě vidíte. Nezapomeňte, že při psaní velikosti stránky zadáte do polí vlastní velikost správnou měrnou jednotku (palce nebo milimetry).

Použití panelu nástrojů Debata

Nejběžnější úkoly při vytváření diagramu debaty, jako je přidání hlavního tématu nebo uspořádání témat na stránce, můžete provádět kliknutím na tlačítka na panelu nástrojů debata .

K těmto nástrojům se můžete snadno dostat bez přetažení ukazatele myši na stránku výkresu. Pokud například používáte počítač Tablet PC, stačí na panelu nástrojů debaty umístit témata na stránce výkresu.

Panel nástrojů Debata

Tip: Pokud panel nástrojů Debata nevidíte, přejděte v nabídce Zobrazit na panely nástrojůa pak klikněte na debata.

Vytvoření diagramu pomocí karty debaty nebo na panelu nástrojů

 1. Na kartě debata nebo na panelu nástrojů klikněte na hlavní nebo Přidat hlavní téma.

 2. Vyberte obrazec a zadejte text, který má hlavní myšleně představovat.

 3. Vyberte vybraný obrazec hlavní téma a klikněte na Přidat dílčí téma.

  Dílčí téma se připojuje k hlavnímu tématu a je mu podřízené.

 4. Zadejte název dílčího tématu.

Přidání dalších témat pomocí panelu nástrojů Debata

Do diagramu můžete přidat další témata jedním z následujících způsobů:

Přidání více dílčích témat

 1. Vyberte téma, ke kterému chcete přidat dílčí témata, a pak na panelu nástrojů Debata klikněte na Přidat více dílčích témat.

 2. V dialogovém okně zadejte text pro každé nové téma a za každým stiskněte klávesu ENTER . Po přidání všech požadovaných témat klikněte na OK.

Dialogové okno Přidat více dílčích témat

Přidání rovnocenného tématu

 1. Vyberte téma, ke kterému chcete přidat téma stejné úrovně, a na panelu nástrojů Debata klikněte na Přidat rovnocenné téma.

 2. Zadejte název tématu.

Přidání jednoho tématu

 1. Vyberte téma, ke kterému chcete přidat téma na stejné úrovni nebo dílčí téma, a pak na panelu nástrojů Debata klikněte na Přidat rovnocenné téma nebo Přidat dílčí téma.

 2. Zadejte název tématu.

Uspořádání témat

Pomocí následujícího postupu můžete zlepšit vzhled diagramu a maximalizovat prostor na stránce výkresu:

 • Na panelu nástrojů Debata klikněte na automaticky uspořádat témata.

Tip: Témata můžete uspořádat ručně tak, že vyberete témata, která chcete přesunout, a pak je přetáhnete na jiné místo na stránce. Při přesunutí tématu se automaticky přemístí jeho spojnice a dílčí témata se přesunou.

Použití nabídky debata

Nabídka debata umožňuje přístup ke všem nástrojům navrženým konkrétně pro šablonu debaty . Kromě přidání nebo uspořádání témat můžete pomocí příkazů v této nabídce provádět takové akce, jako je změna typu existujícího tématu nebo přesunutí tématu na novou stránku.

Hlavní nabídka Debata

Použití místní nabídky

V libovolné aplikaci Microsoft Office se jedná o praktický nástroj, který slouží k rychlému provedení akce bez přesunutí kurzoru mimo stránku, do nabídky místní (nebo "pravé kliknutí"). Místní nabídka obsahuje také standardní příkazy stránky výkresu Visia pro úkoly, jako je kopírování a vkládání obrazců.

Většina zkušených uživatelů používá metodu zástupce z důvodu jeho přístupnosti. Ve Visiu můžete snadno vytvářet diagram pomocí tohoto způsobu.

Místní nabídka obrazce tématu debaty

Vytvoření diagramu pomocí metody zkratek

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na stránku výkresu a klikněte na Přidat hlavní téma.

 2. Vyberte obrazec a zadejte text, který má hlavní myšleně představovat.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní téma a potom klikněte na Přidat dílčí téma.

 4. Zadejte název dílčího tématu.

Přidání témat pomocí metody zkratek

Témata můžete do diagramu přidat několika způsoby:

Přidání více dílčích témat

 1. Klikněte pravým tlačítkem na téma, ke kterému chcete přidat více dílčích témat, a potom klikněte na Přidat více dílčích témat.

  Vybraný obrazec nového tématu se zobrazenou místní nabídkou

 2. V dialogovém okně zadejte text pro každé nové téma a za každým stiskněte klávesu ENTER . Po přidání všech požadovaných témat klikněte na OK.

Přidání rovnocenného tématu

 1. Klikněte pravým tlačítkem na téma, ke kterému chcete přidat téma stejné úrovně, a klikněte na Přidat rovnocenné téma.

 2. Zadejte text nového tématu.

Přidání témat najednou

 1. Klikněte pravým tlačítkem na téma, ke kterému chcete přidat téma na stejné úrovni nebo dílčí téma, a klikněte na Přidat rovnocenné téma nebo Přidat dílčí téma.

 2. Zadejte název tématu.

Uspořádání témat

Pomocí následujícího postupu můžete zlepšit vzhled diagramu a maximalizovat prostor na stránce výkresu:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast stránky a potom klikněte na příkaz automaticky uspořádat obrazce.

Tip: Témata můžete uspořádat ručně tak, že vyberete témata, která chcete přesunout, a pak je přetáhnete na jiné místo na stránce. Při přesunutí tématu se automaticky přemístí jeho spojnice a dílčí témata se přesunou.

Použití okna osnovy

V okně Osnova se zobrazuje stromová struktura diagramu debaty, která zachycuje hierarchické vztahy mezi různými obrazci a stránkami, do jednoho centrálního umístění. Funkci použijte, když chcete své nápady uspořádat v lineárním zobrazení, aniž by to ovlivnilo vzhled diagramu, a nemusíte přecházet mezi obrazci a stránkami.

Okno osnovy

Vytvoření diagramu pomocí okna osnovy

 1. V okně osnovyklikněte pravým tlačítkem myši na "Drawing1" nebo na název uloženého souboru výkresu a potom klikněte na Přidat hlavní téma.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na hlavní téma a vyberte Přejmenovat.

 3. Zadejte text, který má hlavní nápad představovat.

 4. Pokud chcete přidat dílčí téma, klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní téma (nebo jakékoli jiné téma) a potom klikněte na Přidat dílčí téma. PřeJmenujte dílčí téma stejným způsobem jako hlavní téma.

Tip: Pokud chcete odstranit témata, klikněte na téma pravým tlačítkem a potom klikněte na Odstranit téma. Když odstraníte téma s dílčími tématy, odstraní se taky všechna odpovídající dílčí témata. Téma můžete odstranit také tak, že vyberete téma, které chcete odstranit, a stisknete klávesu Delete .

Přidání dalších témat do diagramu pomocí okna osnovy

Pokud chcete přidat další témata v okně Osnova, klikněte pravým tlačítkem na téma, ke kterému chcete přidat další témata, a pak klikněte na Přidat více dílčích témat. V dialogovém okně Přidat více dílčích témat zadejte názvy témat a klikněte na OK.

Přidání více dílčích témat pomocí okna osnovy

Změna tématu do dílčího tématu

Vzhledem k tomu, že Okno osnovy zobrazuje v lineárním zobrazení témata, můžete ho použít k určení hierarchické struktury témat. V okně osnovymůžete téma udělat do dalšího dílčího tématu přetažením jeho názvu na jinou úroveň.

Pokud chcete dílčí téma přesunout na vyšší úroveň (nebo nižší úroveň) v hierarchii, přetáhněte název dílčího tématu nad téma na vyšší úrovni (nebo na nižší úrovni). Pokud dílčí téma, které jste přesunuli, obsahuje odpovídající dílčí témata, přesouvají se spolu s ním a změny se projeví v diagramu.

Přesun dílčího tématu do vyšší úrovně

Poznámka: Při zvýšení nebo snížení úrovně tématu v hierarchii pomocí okna osnovy se automaticky změní struktura diagramu.

Přesunutí tématu v okně osnovy nahoru nebo dolů

Témata v okně osnovy můžete uspořádat nebo stanovit jejich prioritu, aniž by to ovlivnilo strukturu diagramu. Pokud třeba chcete stanovit prioritu témat, můžete témata s vyšší prioritou přesunout do horní části okna osnovy – uspořádání obrazců na stránce zůstane stejné.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na téma, které chcete přesunout, a potom klikněte na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

  Tato změna se projeví pouze v okně osnovy. Pozice tématu v diagramu zůstane nezměněna.

Použití obrazců debaty

PřeTažení obrazců ze vzorníku obrazce debaty vám umožní nejvíce ovládat umístění témat na stránce výkresu a jejich typu připojení.

Poznámka: Protože tato metoda nevyužívá automatizované funkce šablony debaty, může se stát, že při použití příkazu automaticky uspořádat a okna osnova nejsou vždy zobrazeny očekávané výsledky.

Obrazce debaty

Vytvoření diagramu přetažením obrazců na stránku výkresu

 1. Ze vzorníku obrazce debaty přetáhněte na stránku výkresu obrazec hlavní téma .

 2. Zadejte text, který má hlavní téma představovat.

 3. Pokud chcete přidat dílčí téma, přetáhněte na stránku obrazec tématu . S vybraným obrazcem téma zadejte název tématu.

 4. Více témat a dílčích témat můžete přidat přetažením obrazce více témat na stránku. V dialogovém okně zadejte název témat a klikněte na OK.

Před připojením obrazců: Principy typů připojení

Při přetažení ze vzorníku obrazce debaty se témata automaticky nepřipojí, takže je vhodné pochopit, jak spojnice fungují ve Visiu.

Visio obsahuje dvě metody pro spojování témat v diagramu, obrazec k obrazci a bod k bodu. Každá metoda je navržená pro konkrétní situace a způsob, jakým zvolíte, závisí na tom, jak pevná část připojení má být.

Obrazec k obrazci

Při přesunutí obrazců, které jsou spojeny s obrazcem na obrazec, se spojnice přemístí, aby se co nejvíce zachovalo spojení. Pokud chcete vytvořit spojení typu obrazec k obrazci, přetáhněte konce spojnice do středu obrazce, dokud neumístíte červený rámeček kolem obrazce tématu.

Spojení typu obrazec k obrazci

Bod k bodu

Když je spojení typu bod k bodu, připevní se konce spojnice k určitým bodům na jednotlivých obrazcích. Pokud chcete vytvořit spojení typu bod k bodu, přetáhněte konce spojnice do bodu na obrazci, dokud se nezobrazí červený křížek. Pokud obrazce přesunete, zůstane spojnice připojena v těchto původních bodech.

Spojení typu bod k bodu

Identifikace typu připojení

Pokud chcete zjistit, jestli je spojení typu obrazec k obrazci nebo bod k bodu, kliknutím spojnici vyberte.

Rozdílný vzhled spojení typu obrazec k obrazci a bod k bodu

Pokud se zakončením spojnice stanou velké čtverečky, je spojení typu obrazec k obrazci. Pokud jsou konce malých čtverečků se symboly v těchto písmenech (x nebo +), je spojení bod k bodu.

Změna jednoho typu spojení na jiný

Chcete-li změnit spojení typu obrazec k obrazci na bod k bodu, přetáhněte koncový bod spojnice mimo obrazec a přetáhněte ho zpátky do spojovacího bodu, který je označený modrým křížem x, kde se má obrazec připojit k obrazci.

Pokud chcete změnit spojení typu bod k bodu na obrazec obrazec k obrazci, přetáhněte koncový bod spojnice přes obrazec krok procesu do červeného ohraničení celého obrazce.

Změna spojení typu bod k bodu na typ obrazec k obrazci

Spojení témat

 1. Přetáhněte dynamickou spojnici ze vzorníku obrazce debaty do prázdné oblasti na stránce.

 2. Přetáhněte jeden konec spojnice na střed prvního obrazce, který chcete spojit, dokud nebude obrazec tématu ohraničen červeným polem.

 3. Druhý konec spojnice přetáhněte na střed druhého obrazce, který chcete spojit, dokud není ohraničen červeným polem.

Spojení témat přetažením koncových bodů na střed obrazce

Když uvolníte myš a vyberete spojnici, zobrazí se každý koncový bod jako plný červený čtverec, který označuje, že jsou obrazce správně propojené.

Obrazce jsou správně spojeny, pokud se koncové body zobrazují jako plné červené čtverce

Zobrazení přidružení mezi tématy

V diagramu debaty můžete zobrazit speciální vztah mezi dvěma tématy pomocí řádku přidružení, který se zobrazí jako přerušovaná čára mezi přidruženými tématy. Na rozdíl od dynamické spojnice, která definuje hlavní strukturu diagramu, spojnice spojuje témata v různých větvích na stejné (hierarchické) úrovni.

Řádek přidružení je vizuální hromádka a není zahrnutý v hierarchii diagramu. Okno osnovy nezobrazuje spojení mezi tématy.

Témata můžete spojit pomocí obrazce Asociační linka stejným způsobem jako dynamickou spojnici. Když spojíte témata pomocí řádku přidružení, přesměruje se s tématy, když je přesunete.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×