Ovládání stránkování

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nastavením možností stránkování můžete určit, kam se automatické konce stránek vloží, nebo je přepsat.

Důležité informace: V následujících postupech se předpokládá, že jste v zobrazení rozložení při tisku. Pokud v něm nejste, klikněte v nabídce View (Zobrazení) na Print Layout (Rozložení při tisku).

Udělejte některou z těchto věcí:

Svázání řádků

Všechny řádky odstavce můžete udržet pohromadě na stránce nebo ve sloupci, aby odstavec nebyl rozdělen mezi dvě stránky.

 1. Vyberte řádky, které chcete mít pohromadě.

 2. V nabídce Format (Formát) klikněte na Paragraph (Odstavec) a potom klikněte na kartu Line and Page Breaks (Konce řádků a stránek).

 3. Zaškrtněte políčko Keep lines together (Svázat řádky).

Svázání odstavců

Odstavce, třeba nadpis a další odstavec, můžete mít pohromadě na stránce nebo ve sloupci.

 1. Vyberte odstavce, které chcete mít pohromadě na stránce.

 2. V nabídce Format klikněte na Paragraph a potom klikněte na kartu Line and Page Breaks.

 3. Zaškrtněte políčko Keep with next (Svázat s následujícím).

Vynucení konce stránky před odstavcem

Pokud chcete, aby byl určitý odstavec v dokumentu vždy na začátku stránky, nastavte před ním konec stránky.

 1. Vyberte odstavec, který má po konci stránky následovat.

 2. V nabídce Format klikněte na Paragraph a potom klikněte na kartu Line and Page Breaks.

 3. Zaškrtněte políčko Page break before (Vložit konec stránky před).

Kontrola osamocených řádků

Ve výchozím nastavení Word zabraňuje zobrazení posledního řádku odstavce na začátku stránky, resp. prvního řádku odstavce na konci stránky.

 1. Vyberte odstavce, ve kterých chcete kontrolovat osamocené řádky.

 2. V nabídce Format klikněte na Paragraph a potom klikněte na kartu Line and Page Breaks.

 3. Zaškrtněte políčko Widow/Orphan control (Kontrola osamocených řádků).

Zabránění pokračování řádku tabulky na další stránce

 1. Klikněte na tabulku.

 2. V nabídce Table (Tabulka) klikněte na Table Properties (Vlastnosti tabulky) a potom klikněte na kartu Row (Řádek).

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Allow row to break across pages (Pokračování řádku na další stránce).

Vložení ručně zadaného konce řádku

Ručně zadaný konec řádku ukončí aktuální řádek a text pokračuje na dalším řádku. V některých stylech odstavců začíná každý odstavec větším odřádkováním. Pokud chcete toto nadbytečné místo mezi krátkými řádky (například v bloku adresy nebo v básni) vynechat, neukončujte jednotlivé řádky klávesou RETURN, ale vložte za ně ručně zadaný konec řádku.

 1. Klikněte na místo, kde chcete řádek ukončit.

 2. Stiskněte SHIFT+RETURN.

  Word vloží ručně zadaný konec řádku ( Znak ručně zadaného konce řádku ).

  Tip: Pokud chcete ručně zadané konce řádků zobrazit, klikněte na panelu nástrojů Standardní na Tlačítko Zobrazit .

Vložení ručně zadaného konce stránky

Word vkládá automatické konce stránek podle nastavení dokumentu. Konec stránky však můžete na nějaké zvláštní místo vložit i ručně.

 1. Klikněte na místo, kde chcete začít novou stránku.

 2. Na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) klikněte v části Insert Pages (Vložit stránky) na Break (Konec) a potom klikněte na Page (Stránka).

  Karta Prvky dokumentu, skupina Vložit stránky

  Tip: Ručně zadaný konec stránky můžete také vložit stisknutím kombinace kláves SHIFT+ENTER. Pokud vaše klávesnice nemá samostatné klávesy RETURN a ENTER, stiskněte SHIFT+FN+ENTER.

Odstranění ručně zadaného konce stránky

 1. Vyberte konec stránky, který chcete odstranit.

  Pokud se konec stránky nezobrazuje, klikněte na panelu nástrojů Standard (Standardní) na Tlačítko Zobrazit .

 2. Stiskněte Odstranit .

  Pokud na vaší klávesnici klávesa Odstranit není, podržte SHIFT, stiskněte šipku vpravo Šipka a pak stiskněte DELETE.

Viz taky

Dokument obsahuje nežádoucí konce stránek

Přidání nebo odebrání čísel stránek

Změna velikosti mezer mezi řádky nebo odstavci

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×