Ovládání Skypu pro firmy pomocí funkcí přístupnosti

Ovládání Skypu pro firmy pomocí funkcí přístupnosti

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Aplikace Skype pro firmy obsahuje funkce přístupnosti, které usnadňují uživatelům s omezenými pohybovými schopnostmi či zhoršenými zrakovými schopnostmi, popř. jinými omezeními, používání aplikace pro schůzky a zasílání zpráv. Více informací o nastavení a funkcích přístupnosti specifických pro danou platformu najdete v části Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v části Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Skypu pro firmy

S aplikací Skype pro firmy můžete pořádat online schůzky s až 250 účastníky. Kromě toho můžete volat svým kolegům a posílat jim zprávy. Prvky uživatelského rozhraní aplikace Skype pro firmy se mění podle toho, jaký komunikační prvek vyberete: kontakty, konverzace, telefonní hovory nebo schůzky.

Pokud jste osoba se zhoršenými zrakovými schopnostmi či jinými omezeními, popř. pokud máte omezené pohybové možnosti, vytvořte si mentální model uživatelského rozhraní aplikace Skype pro firmy. Oblasti a konkrétní prvky uživatelského rozhraní jsou popsány v tabulce níže.

Oblast

Prvky, které najdete v této oblasti

První řádek: Řádek nabídek nebo vaše osobní sdělení

 • Pokud používáte výchozí zobrazení aplikace, v prvním řádku se objeví textové pole Co je dnes nového?. Je to místo pro vaše osobní sdělení.

 • Pokud jste změnili výchozí zobrazení tak, aby se zobrazoval řádek nabídek aplikace, objeví se tento řádek hned nahoře a pod ním bude následovat textové pole Co je dnes nového?.

Druhý řádek: Informace o vás

 • Uživatelské jméno

 • Nabídka Stav. Zde se zobrazuje váš stav, například Online, Zaneprázdněn(a) nebo Nerušit.

 • Textové pole a tlačítko Nastavení místa. Zde se zobrazí místo, kde se nacházíte, nebo si zde toto místo můžete nastavit.

Třetí řádek: Skupina karet, podle kterých se mění informace zobrazené v hlavní oblasti uživatelského rozhraní a tlačítko Možnosti

 • Karta Kontakty. Slouží k zobrazení informací o vašich kontaktech.

 • Karta Chatovací místnosti (pokud je dostupná pro váš účet). Slouží k zobrazení informací o chatovacích místnostech, k nimž patříte, nebo které sledujete.

 • Karta Konverzace. Slouží k zobrazení informací o vašich současných a minulých konverzacích.

 • Karta Telefon. Slouží k zobrazení informací o vaší hlasové poště a zobrazuje číselník, abyste mohli provádět telefonní hovory (pokud je tato možnost u vašeho účtu dostupná).

 • Karta Schůzky. Slouží k zobrazení informací o vašich plánovaných schůzkách.

 • Tlačítko Možnosti. Umožňuje vám přístup k nastavení aplikace.

 • Tlačítko Zobrazit řádek nabídek. Umožňuje přístup k těmto tlačítkům a nabídkám:

  • Nabídka Soubor

  • Tlačítko Sejít se hned

  • Nabídka Nástroje

  • Nabídka Nápověda

  • Přepínací tlačítko Zobrazit řádek nabídek. Zobrazí nebo skryje nabídky aplikace v prvním řádku uživatelského rozhraní.

Proměnný počet řádků: Informace odpovídající vybrané kartě

Když kliknete na tlačítko Kontakty, zobrazí se tyto informace:

 • Vyhledávací pole Vyhledat uživatele. Slouží k hledání lidí ve vaší organizaci nebo adresáři aplikace Skype pro firmy (pokud je v organizaci dostupný).

 • Tlačítka zobrazení Kontakt:

  • Karta Skupiny. Seskupí a zobrazí kontakty podle oblíbených kontaktů, vlastních skupin a ostatních kontaktů.

  • Karta Stav. Zobrazí vaše kontakty seřazené podle stavu, například Online nebo Nepřítomný a tak dále.

  • Karta Vztahy. Zobrazí vaše kontakty seřazené podle jejich nastavení úrovně soukromí, například Kolegové, Přátelé a Rodina nebo třeba Pracovní skupiny.

  • Karta Noví. Zobrazí lidi, kteří si vás přidali do svého seznamu kontaktů.

  • Tlačítko Přidat kontakt, Vytvořit skupinu a Upravit seznam kontaktů. Slouží k přidání nových kontaktů, vytváření skupin a úpravě možností zobrazení.

 • U každého kontaktu se zobrazuje jméno, stav a možnosti zařízení (například S možností videa).

Když kliknete na kartu Konverzace, zobrazí se tyto informace:

 • Karta Všechny konverzace. Slouží k zobrazení všech vašich současných a minulých konverzací.

 • Tlačítko Zmeškané. Zobrazí konverzace, které jste zmeškali.

 • Karta Hovory. Zobrazí historii vašich telefonních hovorů.

 • Všechny vaše konverzace nebo všechny hovory z vaší historie.

Když kliknete na kartu Telefon, zobrazí se tyto informace (je-li to pro váš účet povoleno):

 • Vyhledávací pole Vyhledat uživatele, nebo vytočit číslo. Slouží k hledání lidí ve vaší organizaci nebo zadání čísla, které se má vytočit.

 • Tlačítka Číselník. Umožňují vám zadat telefonní číslo, nebo zopakovat vytáčení naposledy zadaného čísla a provést telefonní hovor.

 • Nabídka Zobrazit možnosti hlasové pošty. V této nabídce můžete použít tyto příkazy: Volat hlasovou schránku, Změnit pozdravy a Nastavit hlasovou poštu.

 • Všechny vaše hlasové zprávy.

Když kliknete na kartu Schůzky, zobrazí se tyto informace:

 • Tlačítko Sejít se hned. Ihned zahájí schůzku.

 • Všechny vaše schůzky seřazené podle plánovaného data.

Poslední řádek: Informace o vašem primárním zařízení

Nabídka Vybrat primární zařízení. Zde se zobrazí informace o zvuku a zobrazení vašeho primárního zařízení.

Navigace pomocí klávesnice

Skype pro firmy lze ovládat pomocí klávesových zkratek. Podrobnosti najdete v tématu Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy. Níže jsou uvedeny některé často používané klávesové zkratky v aplikaci Skype pro firmy:

 • Jednotlivé prvky uživatelského rozhraní aplikace Skype pro firmy můžete procházet pomocí tabulátoru. Zpět se posunete kombinací kláves Shift + tabulátor.

 • Chcete-li procházet řádek nabídek nebo se posunovat mezi kartami, stiskněte klávesu se šipkou vpravo nebo vlevo.

 • Mezi položkami v podokně seznamu se můžete posunovat pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů.

 • Chcete-li vybrat nějakou položku, stiskněte klávesu Enter. Stisknutím klávesy Esc zavřete dialogové okno nebo vrátíte fokus zpět.

 • Chcete-li zobrazit nebo skrýt řádek nabídek v horním řádku hlavního okna aplikace Skype pro firmy, stiskněte klávesu Alt. Na řádku nabídek jsou čtyři nabídky: Soubor (Alt + F), Sejít se hned (Alt + M), Nástroje (Alt + T) a Nápověda (Alt + H). Položky nabídky otevřete tak, že nejprve stisknete zkratku nabídky a potom písmeno (podtržené) požadované položky nabídky. Chcete-li například v nabídce Nástroje otevřít položku nabídky Možnosti, stiskněte kombinaci kláves Alt + T, O.

 • Otevření každé karty v hlavním okně:

  • Stisknutím kombinace kláves Ctrl + 1 otevřete kartu Kontakty.

  • Stisknutím kombinace kláves Ctrl + 2 otevřete kartu Chatovací místnosti.

  • Stisknutím kombinace kláves Ctrl + 3 otevřete kartu Konverzace.

  • Stisknutím kombinace kláves Ctrl + 4 otevřete kartu Telefon.

  • Stisknutím kombinace kláves Ctrl + 5 otevřete kartu Schůzky.

 • Chcete-li zahájit komunikaci s kontaktem, v seznamu Kontakty opakovaně stiskněte klávesy se šipkou nahoru nebo dolů, dokud nezazní jméno požadovaného kontaktu. Potom stisknutím klávesy Enter otevřete nabídku možností. Stisknutím tabulátoru můžete nabídku procházet. Chcete-li vybrat nějakou možnost, stiskněte klávesu Enter.

Speciální ohledy Skypu pro firmy

Změna velikosti textu rychlých zpráv

Pokud chcete změnit velikost písma konverzací, postupujte následovně:

 1. V okně konverzace opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „More Options button“ (Tlačítko Další možnosti), a potom stiskněte klávesu Enter. Otevře se nabídka Další možnosti.

 2. Stiskněte klávesu T a vyberte položku nabídky Velikost zobrazovaného textu rychlé zprávy.

 3. Požadovanou velikost zobrazeného textu zvolíte tak, že opakovaně stisknete klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte požadovanou hodnotu. Potom stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka: Změní se tím velikost písma na vaší obrazovce, ale ne velikost písma ve zprávě, kterou odesíláte.

  Tip: Stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + M můžete rychle přesunout fokus zpět do oblasti pro zadávání rychlých zpráv.

Nastavení hlasitosti čtečky obrazovky při uskutečnění nebo přijetí hovoru

Pokud máte v počítači ovládací prvky zvuku Dolby, při zahájení hovoru nebo příjmu hovoru v aplikaci Skype pro firmy se může zvuk čtečky obrazovky zeslabit. Jedná se o známý problém, na jehož řešení se pracuje ve Windows 10 pro všechny výrobce zvukových zařízení. Než se ale tento problém vyřeší, snížení hlasitosti můžete zabránit dvěma způsoby:

 • Připojte externí reproduktory USB. Reproduktory bez USB využívají vestavěný zvuk zařízení s ovladačem Dolby. Připojte k zařízení externí reproduktory USB a použijte je namísto vestavěných reproduktorů zařízení nebo reproduktorů připojených do zdířky sluchátek.

 • Zakažte v ovladači zvuku funkci Dolby. Přístup k funkci Dolby získáte takto:

  1. V aplikaci Windows 10 stiskněte klávesu s logem Windows + I. Otevře se nabídka Nastavení. Zadejte slovo zvuk. Stiskejte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte „Sound“ (Zvuk), pak stiskněte klávesu Enter.

  2. V dialogovém okně nastavení Zvuk opakovaně stiskejte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte název aktuálního zvukového zařízení, a potom stisknutím kombinace kláves Alt + P otevřete dialogové okno Vlastnosti.

  3. Chcete-li otevřít kartu Dolby, opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Dolby“. Potom opakovaně stiskejte klávesu se šipkou doprava, dokud neuslyšíte „Selected, Dolby tab“ (Vybraná karta Dolby).

Zapnutí režimu textového telefonu (TTY) ve Skypu pro firmy

Pokud používáte telefon pro neslyšící (TTY), v aplikaci Skype pro firmy zapnete režim TTY následovně:

 1. Chcete-li v aplikaci Skype pro firmy otevřít v nabídce Nástroje položku nabídky Možnosti, stiskněte kombinaci kláves Alt + T + O. Uslyšíte „Skype for Business, Options“ (Skype pro firmy, Možnosti).

 2. Opakovaně stiskejte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte „Phones tab item“ (Položka karty Telefony). Potom opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Unchecked, Turn on TTY checkbox“ (Nezaškrtnuté, zaškrtněte políčko Pro neslyšící (TTY)).

 3. Chcete-li režim pro neslyšící (TTY) zapnout, stiskněte mezerník. Uslyšíte „Checked“ (Zaškrtnuté).

Používání Skypu pro firmy s rozpoznáváním řeči

Nástroje pro rozpoznávání řeči jsou užitečné pro uživatele, kteří mají omezenou mobilitu a potřebují ovládat produkty Microsoft včetně aplikace Skype pro firmy pomocí hlasových příkazů (je to pro ně pohodlnější než klávesnice a myš).

Pro rozpoznávání řeči můžete používat nástroje od jiných výrobců nebo použít funkci nazvanou Rozpoznávání řeči, která je součástí operačního systému Windows. Pokud chcete zjistit, jak na svém počítači zapnout Rozpoznávání řeči, přejděte do tématu Používání rozpoznávání řeči.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky ke sdílení obrazovky ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Office 365

Přístupnější schůzky ve Skypu pro firmy

Aplikace Skype pro firmy na Macu obsahuje funkce přístupnosti, které usnadňují uživatelům s omezenými pohybovými schopnostmi či zhoršenými zrakovými schopnostmi, popř. jinými omezeními, používání aplikace pro schůzky a zasílání zpráv. Více informací o nastavení a funkcích přístupností specifických pro danou platformu najdete v části Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Skypu pro firmy na počítačích Mac

S aplikací Skype pro firmy můžete pořádat online schůzky s až 250 účastníky. Kromě toho můžete volat svým kolegům a posílat jim zprávy. Prvky uživatelského rozhraní aplikace Skype pro firmy se mění podle toho, jaký komunikační prvek vyberete: konverzace, schůzky, telefonní hovory nebo kontakty.

Pokud jste osoba se zhoršenými zrakovými schopnostmi či jinými omezeními, popř. pokud máte omezené pohybové možnosti, vytvořte si mentální model UI aplikace Skype pro firmy. Oblasti a konkrétní prvky UI jsou popsány v tabulce níže.

Oblast

Prvky, které najdete v této oblasti

První sloupec: skupina Hlavní navigace

 • Vyskakovací tlačítko Můj profil:

  • Úprava informací o dostupnosti

  • Místo pro napsání osobního sdělení o stavu

 • Karta Konverzace

 • Karta Schůzky

 • Karta Hovory

 • Karta Kontakty

Druhý sloupec: Podokno se seznamem položek souvisejících s jednotlivými položkami hlavní skupiny navigace

 • Konverzace:

  • Pole Prohledat konverzace

  • Seznam rychlých zpráv

 • Schůzky:

  • Seznam plánovaných schůzek

 • Hovory:

  • Možnost Všechny hovory

  • Možnost Zmeškané hovory

  • Uložené hovory (pokud existují)

  • Možnost Hlasová schránka (podle nastavení)

 • Kontakty zahrnují:

  • Možnost Všechny kontakty, která obsahuje:

   • Pole Prohledat kontakty

   • Skupina kontaktů Oblíbené

   • Skupina kontaktů Ostatní kontakty

  • Možnost Nové kontakty (pro osoby, které nejsou ve vašich kontaktech, které si vás však přidaly do svých kontaktů)

Třetí sloupec: Podokno s podrobnostmi položky vybrané ve druhém sloupci.

 • Obsahuje podrobnosti o chatech a kontaktech, například protokol chatu nebo kartu kontaktu.

 • Nabízí tlačítko pro připojení k vybrané schůzce.

 • Zobrazuje číselník pro volání.

Ve výchozím nastavení se aplikace Skype pro firmy na Macu spouští s vybranou kartou Kontakty.

Zobrazení konverzací v samostatných oknech

Ve výchozím nastavení aplikace Skype pro firmy na Macu se všechny konverzace rychlých zpráv s určitým kontaktem zobrazují v jiném podokně stejného okna. Můžete ale dávat přednost zobrazení konverzací v samostatných oknech. Toto nastavení můžete změnit v možnosti Předvolby.

 1. Pokud chcete přejít k možnosti Předvolby, když jste v Skype pro firmy, stiskněte kombinaci kláves Command + čárka (,).

 2. Při prvním otevření možnosti Skype pro firmyPředvolby je ve výchozím nastavení vybrána karta Obecné. Uslyšíte „General, selected, button“ (Tlačítko Obecné, vybrané)

  Tip: Mezi kartami se můžete posunovat stisknutím tabulátoru. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník.

 3. V případě potřeby opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Show Conversations in Separate Windows, unchecked check box“ (Nezaškrtnuté zaškrtávací políčko Zobrazit konverzace v samostatných oknech). Možnost vyberete stisknutím kombinace kláves Control + Option + mezerník.

Zapnutí nebo vypnutí zvuků příchozích zpráv a hovorů

Zvukové efekty příchozích zpráv vás upozorňují na novou rychlou zprávu nebo příchozí hovor. Oznámení týkající se hovorů a zpráv jsou ve výchozím nastavení zapnutá. Toto nastavení můžete změnit pomocí možnosti Předvolby.

 1. Pokud chcete přejít k možnosti Předvolby, když jste v Skype pro firmy, stiskněte kombinaci kláves Command + čárka (,).

 2. Stiskejte opakovaně klávesu se šipkou doleva nebo doprava nebo tabulátor, dokud neuslyšíte „Notifications, button“ (Tlačítko Oznámení). Potom stiskněte kombinaci kláves Control + Option + mezerník.

 3. Stiskejte opakovaně klávesu se šipkou doleva nebo doprava nebo tabulátor, dokud neuslyšíte požadovanou možnost.

  • „Play sounds related to calls“ (Přehrát zvuky související s hovory) zapne nebo vypne zvuky hovorů.

  • „Play sounds related to messages“ (Přehrát zvuky související se zprávami) zapne nebo vypne zvuky zpráv.

  • „Stop notifications while sharing screens“ (Zastavit oznámení při sdílení obrazovek) zapne či vypne oznámení během sdílení obrazovky.

  Chcete-li vybrat nebo zrušit nějakou možnost, stiskněte mezerník.

Navigace pomocí klávesnice

Když je zapnutá čtečka VoiceOver, musí být zapnutá taky Rychlá navigace. Klávesy Control a Option se nazývají „klávesy VoiceOver“ nebo „klávesy Control + Option“. Chcete-li zadat příkazy VoiceOveru, stiskněte a podržte klávesy Control + Option a zároveň jednu či více dalších kláves.

 • Hlavním oknem lze procházet pomocí kombinace kláves Control + Option + šipky. Okno můžete procházet také pomocí tabulátoru (dopředu) nebo klávesami Shift + tabulátor (zpět).

 • Pro použití jednotlivých položek stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+šipka dolů.

 • Výběr položky nebo zrušení výběru se provádí stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 • Pro odchod z položek stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+šipka nahoru.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů a pak stisknutím mezerníku vyberte požadovanou položku.

 • Z nabídky nebo seznamu odejdete stisknutím klávesy Esc.

 • Na řádku nabídek je nabídka aplikace, která obsahuje nabídky a příkazy aplikace Skype pro firmy pro Mac. Chcete-li na řádek nabídek přejít, stiskněte kombinaci kláves Control + Option + M. Uslyšíte „Menu bar, Apple“ (Řádek nabídek, Apple). Pomocí klávesy se šipkou doprava můžete procházet těmito Nabídkami: Skype pro firmy, Soubor, Upravit, Kontakty, Konverzace, OknoNápověda. Stisknutím klávesy se šipkou dolů otevřete nabídku a pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů můžete procházet nabídkami. Položku zvolíte stisknutím mezerníku.

Další informace najdete v tématu Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

Použití nástroje VoiceOver Item Chooser

K usnadnění procházení aplikací Skype pro firmy můžete využít také nástroj VoiceOver Item Chooser. Tento nástroj aktivujete stisknutím kombinace kláves Control+Option+I. Uslyšíte „Item Chooser-menu“ (Nabídka nástroje Item Chooser). Potom můžete pomocí šipek procházet nabídkou a poslouchat jednotlivé obsahy.

Přechod na předvolby Skypu pro firmy

Pokud chcete otevřít možnost Předvolby, stiskněte kombinaci kláves Command + čárka (,). Uslyšíte „Preferences“ (Předvolby) a název aktuální karty. Pomocí kombinace kláves Control + Option + šipka nebo tabulátor můžete procházet položky okna, které budou předčítány. Chcete-li vybrat nebo zrušit nějakou možnost, stiskněte mezerník. Okno Předvolby zavřete stisknutím klávesy Esc.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky ke sdílení obrazovky ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Office 365

Usnadnění přístupu k funkcím schůzek ve Skypu pro firmy

Aplikace Skype pro firmy pro zařízení iPhone a iPad obsahuje funkce přístupnosti, které usnadňují uživatelům s omezenými pohybovými schopnostmi či zhoršenými zrakovými schopnostmi, popř. jinými omezeními, používání aplikace pro schůzky a zasílání zpráv. Více informací o nastavení a funkcích přístupností specifických pro danou platformu najdete v části Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Skypu pro firmy

Po spuštění aplikace Skype pro firmy v zařízení iPhone se v rozložení zobrazí následující prvky:

Poznámka: Aplikace Skype pro firmy vybírá, co se zobrazí, na základě nedávné aktivity. Zobrazené položky se mohou ve vašem zařízení lišit.

 • Váš profil, tlačítko Schůzky, tlačítko Telefon pro hovory (pokud je tato možnost u vašeho účtu dostupná) a tlačítko Kontakty.

 • Pole Prohledat kontakty.

 • Nadpis Nadcházející (pokud máte nadcházející schůzky)

 • Nadpis Poslední se seznamem posledních komunikací včetně schůzek

Navigace dotykovým ovládáním

Navigace dotykovým ovládáním pomocí nástroje VoiceOver.

 • Pokud se chcete posunout nahoru, dolů, doleva nebo doprava, potáhněte třemi prsty požadovaným směrem.

 • Pokud chcete vybrat příkaz nebo prvek UI, klepněte jednou.

 • Pokud chcete vybraný příkaz nebo prvek UI aktivovat, klepněte dvakrát.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky ke sdílení obrazovky ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Office 365

Přístupnější schůzky ve Skypu pro firmy

Aplikace Skype pro firmy pro Android obsahuje funkce přístupnosti, které usnadňují uživatelům s omezenými pohybovými schopnostmi či zhoršenými zrakovými schopnostmi, popř. jinými omezeními, používání aplikace pro schůzky a zasílání zpráv. Více informací o nastavení a funkcích přístupností specifických pro danou platformu najdete v části Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Skypu pro firmy

Po spuštění aplikace Skype pro firmy v telefonu se systémem Android se v rozložení zobrazí následující prvky:

Poznámka: Aplikace Skype pro firmy vybírá, co se zobrazí, na základě nedávné aktivity. Zobrazené položky se mohou ve vašem zařízení lišit.

 • Váš profil, tlačítko Schůzky, tlačítko Telefon pro hovory (pokud je tato možnost u vašeho účtu dostupná) a tlačítko Kontakty.

 • Pole Prohledat kontakty nebo Prohledat adresář společnosti (podle nastavení vašeho účtu).

 • Nadpis Nadcházející (pokud máte nadcházející schůzky)

 • Nadpis Poslední se seznamem posledních komunikací včetně schůzek

Navigace dotykovým ovládáním

Navigace dotykovým ovládáním pomocí funkce TalkBack.

 • Pokud se chcete posunout nahoru, dolů, doleva nebo doprava, potáhněte dvěma prsty požadovaným směrem.

 • Pokud chcete vybrat příkaz nebo prvek UI, klepněte jednou.

 • Pokud chcete vybraný příkaz nebo prvek UI aktivovat, klepněte dvakrát.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití nástroje TalkBack ve Skypu pro firmy pro Android ke sdílení prezentace

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro použití s funkcemi přístupnosti v Office 365

Přístupnější schůzky ve Skypu pro firmy

Skype pro firmy aplikace pro Windows Phone obsahuje funkce usnadnění, které usnadňují pro tělesně postižené uživatele jako omezenou pohyblivostí nebo zhoršeným zrakem, můžete schůzky a zpráv aplikace.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Skypu pro firmy

V pravém horním rohu Skype pro firmy hlavní zobrazení se Můj stav, který ukazuje svoji profilovou fotku a svůj aktuální stav dostupnosti. Kliknutím na toto tlačítko můžete získat přístup k nabídce k přidání nebo úpravy vaše osobní Poznámka, změní váš stav dostupnosti, odhlášení a změna vašeho nastavení přesměrování hovorů.

Můj stav tlačítko následuje nadpis v aktuálním zobrazení. Existují tři zobrazení: Kontakty, poslední a schůzky. Při otevření Skype pro firmy Pozvánka se otevře v zobrazení Kontakty. Skupiny kontaktů, najdete v tomto zobrazení a můžete přecházet a otevřete skupiny přístup ke kontaktům.

Zobrazení naposledy otevřené seznamy poslední aktivity, jako je konverzace a volání. Zobrazení schůzky zobrazuje nadcházejících schůzkách.

V dolní části každé zobrazení je na panelu aplikace, které obsahuje následujících tlačítek:

 • Klávesnici pro zadávání telefonní čísla a volání.

 • Poslech hlasové pošty přijaté zprávy hlasové pošty.

 • Hledání vyhledávání osob v adresáři vaší organizace.

Poznámka: K dispozici tlačítka lišit podle toho, nastavení Skype pro firmy vaší organizace.

Rozbalte položku na panelu aplikace vyberte Odhlásit, Nastavení a informace o Skypu pro firmy.

Navigace dotykovým ovládáním

Navigace a procházet prvky v Skype pro firmy, použijte následující gesta:

 • Potažením prstu doprava Přechod vpřed a potáhněte prstem doleva se přejde zpět v zobrazení nebo v seznamu.

 • Výběr, otevřete nebo rozbalte položky, poklepejte na obrazovce.

 • Pokud chcete přepnout mezi Kontaktyposlední zobrazení a schůzek, potáhněte prstem doleva nebo doprava dvěma prsty.

Viz také

Základní úlohy pomocí čtečky obrazovky Skypu pro firmy

Aplikace Skype pro firmy v rámci Outlook na webu zahrnuje funkce přístupnosti, které usnadňují uživatelům s omezenými pohybovými schopnostmi či zhoršenými zrakovými schopnostmi, popř. jinými omezeními používání aplikace pro zasílání zpráv.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v části Klávesové zkratky v Outlooku na webu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace Skype pro firmy v rámci Outlook na webu doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Skype pro firmy v rámci Outlook na webu běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook na webu.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Skypu pro firmy

Skype pro firmy V nástroji Outlook na webu se spouští v nástroji Outlook na webu. V levém horním rohu v aplikaci Outlook na webu je spouštěč aplikací Office 365. Vpravo na stejném pásu karet je tlačítko Skype pro firmy pro spuštění aplikace Skype pro firmy.

Při prvním otevření aplikace Skype pro firmy v rámci aplikace Outlook na webu je aktivní karta Všechny kontakty. Na první kartě jsou zobrazeny všechny vaše kontakty Skype pro firmy v abecedním pořadí podle křestního jména. Na druhé kartě, Online, jsou uvedeny pouze kontakty aplikace Skype pro firmy, které jsou aktuálně online.

Když stisknete klávesu Enter na kontaktu, otevře se chat s touto osobou. Podokno Kontakty nahradí podokno chatu. V horní části podokna chatu je uvedeno jméno a stav kontaktu a je zde také tlačítko Přidat osoby, které přidává další lidi do chatu. Pod informacemi o kontaktu jsou zprávy odeslané v rámci konverzace. Ve spodní části podokna chatu aplikace Skype pro firmy je pole pro psaní zpráv chatu, do kterého můžete psát zprávy. Na pravé straně pole pro zadávání zpráv chatu je ikona Emotikony.

Na pravém okraji jsou tři ovládací prvky. Pole Prohledat Skype umožňuje vyhledávat v Skype pro firmy kontakty. Tlačítko Kontakty vás přesune do podoken Kontakty. Tlačítko Nový chat umožňuje začít novou konverzaci s jedním či více kontakty v Skype pro firmy.

Když máte aktivní konverzace, pod těmito třemi ovládacími prvky na pravém okraji se zobrazí ikony účastníků.

V pravém dolním okraji podokna aplikace Skype pro firmy jsou další dvě položky – ikona Přepnout oznámení chatu a ikona Váš názor. První zapíná a vypíná oznámení chatu aplikace Outlook na webu. Druhá otevře formulář zpětné vazby na nové kartě prohlížeče, kde můžete odeslat zprávu týmu aplikace Skype pro firmy.

Navigace pomocí klávesnice

Navigovat v aplikaci Skype pro firmy v aplikaci Outlook na webu a procházet prvky na obrazovce můžete pomocí klávesnice a Předčítání, což je integrovaná čtečka obrazovky ve Windows. Můžete použít i jinou čtečku obrazovky, například JAWS. Chcete-li nástroj Předčítání ve Windows zapnou nebo vypnout, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + logo Windows + Enter.

 • Po spuštění čtečky obrazovky přejděte k aplikaci Skype pro firmy v aplikaci Outlook na webu. Opakovaně stiskejte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud neuslyšíte „Open the App Launcher“ (Otevřít spouštěč aplikace). Potom opakovaně stiskejte tabulátor, dokud neuslyšíte „Use the Down arrow key to use the Skype for Business conversations pane“ (Pomocí klávesy se šipkou dolů použijte podokno konverzací ve Skypu pro firmy). Stiskněte mezerník.

 • Ovládací prvky aplikace Skype pro firmy můžete procházet pomocí tabulátoru (dopředu) a kombinací kláves Shift + tabulátor (dozadu). Pomocí klávesy se šipkou dolů se můžete posunovat v seznamu dolů. Volbu provedete stisknutím klávesy Enter.

  Tato verze aplikace Skype pro firmy funguje v rámci aplikace Outlook na webu, takže se můžete snadno přesunout od ovládacích prvků aplikace Skype pro firmy k ovládacím prvkům aplikace Outlook na webu. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + F6 nebo Shift + tabulátor se můžete vrátit stejně snadno.

 • Chcete-li přejít z karty Všechny kontakty na seznam Kontakty, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte jméno prvního kontaktu.

 • Pokud chcete procházet jména svých kontaktů v seznamu Kontakty, stiskněte klávesu se šipkou dolů nebo nahoru. Jakmile přesunete fokus na kontakt, uslyšíte jeho jméno nebo e-mail a aktuální stav. Pokud chcete zahájit konverzaci s aktuálně vybraným kontaktem, stiskněte klávesu Enter.

 • Pokud čtečka obrazovky přestane číst nebo se začne chovat neočekávaně, opusťte stisknutím kláves Alt+Tab aktuální okno a potom se do něj pomocí kláves Alt+Tab zase vraťte. Tím znovu nastavíte fokus čtečky obrazovky na aktuální okno.

 • Pokud chcete aplikaci Skype pro firmy ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k odesílání rychlých zpráv ze Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k přidávání lidí do kontaktů ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Přístupnější schůzky ve Skypu pro firmy

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×