Ovládání formátování při vkládání textu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Při vyjmutí nebo zkopírování textu a potom je vložte do dokumentu, budete chtít text, který chcete vašim došlo původně nebo budete chtít její vzhled okolního textu na novém místě? V některých případech je vhodné je jednou z možností, ale v jiné situace může být vhodnější druhé.

Například pokud do dokumentu vložíte nabídky z webové stránky, můžete z nabídky vypadat přesně jako na webové stránce. Na druhé straně při kopírování textu z jednoho z vlastních dokumentů do jiného, můžete chtít, aby zkopírovaný text vypadá na text do cílového dokumentu.

V aplikaci Word můžete zvolit jednu z těchto možností pokaždé, když vložte text. Pokud chcete obvykle jednu z možností, můžete ho nastavit jako výchozí pro vložený text. Tento článek vysvětluje, jak.

Tlačítko Možnosti vložení je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud nevidíte tlačítko, to je vypnutý. Tímto postupem zapněte.

 1. V aplikaci Word 2010, 2013 nebo 2016, klikněte na soubor > Možnosti > Upřesnit.

  V aplikaci Word 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Word > Upřesnit.

 2. V oddílu Vyjmout, kopírovat a vložit zaškrtněte políčko zobrazovat tlačítko Možnosti vložení při vkládání obsahu.

 3. Klikněte na OK.

Text můžete přesunout nebo kopírovat může mít písmo nebo jiný druh formátování, například tučné nebo kurzíva, který liší od role dokumentu místo, kam chcete při vkládání textu. Například můžete přesunout nebo zkopírovat text, který je tučné písmo, 10 bodů Times New Roman a vložte vedle textu hypertextových odkazů Calibri běžná, 11 bodů. Pokud chcete vložený text umístit Times New Roman místo písmo Calibri o velikosti, můžete zachovat jeho vzhled.

 1. Vyberte text, který chcete přesunout nebo kopírovat a potom stisknutím kláves CTRL + X přesunutí textu nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + C a zkopírujte tak text.

 2. Klikněte na místo, kam chcete text vložit a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL + V.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka , který se objeví po vložte text.

  Pokud nevidíte tlačítko Možnosti vložení, stiskněte kombinaci kláves CTRL + Z a Zpět Vložit a potom zapněte možnost pro jeho zobrazení. Postupy přejděte na zapnout na tlačítko Možnosti vložení.

 4. Klikněte na Keep Source Formatting (Zachovat zdrojové formátování).

  Poznámka: Pokud do dokumentu, který obsahuje seznam s odrážkami nebo číslovaného seznamu vložení položek ze seznamu s odrážkami nebo číslovaný seznam, nemusí se zobrazit Zachovat zdrojové formátování po kliknutí na tlačítko Možnosti vložení. Další informace o vkládání seznamy najdete v článku vložení položek ze seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu v tomto článku.

Pokud vložíte část odstavce z jiného Wordového dokumentu a stylů, jako jsou normální, Nadpis 1 a tak dál definice ve všech dokumentech, na tlačítko Možnosti vložení můžete zobrazit Zachovat zdrojové formátování jako vybrané, ale vložený text nesmí vypadat jako text v dokumentu. Je to proto formát textu v původním dokumentu se řídí jejich styl odstavce. Pokud chcete zachovat jeho původní formátování, postupujte takto:

 1. Při vyjmutí nebo zkopírování původní text, je potřeba zahrnout značku odstavce (¶).

  Zobrazit značku odstavce, klikněte na Zobrazit/skrýt ¶ ve skupině Odstavec na kartě Domů.

  Pás karet aplikace Word

 2. Vložte text.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka , který se objeví po vložte text.

  Pokud nevidíte tlačítko Možnosti vložení, stiskněte kombinaci kláves CTRL + Z a Zpět Vložit a potom zapněte možnost pro jeho zobrazení. Postupy přejděte na zapnout na tlačítko Možnosti vložení.

 4. Odstraňte nežádoucí text, který předchází konce odstavce.

Text, který je přesunout nebo zkopírovat může mít písmo nebo jiný druh formátování (například tučné nebo kurzívu), která se liší od dokumentu místo, kam chcete při vkládání textu. Například můžete přesunout nebo zkopírovat text, který je tučné písmo, 10 bodů Times New Roman a vložte vedle textu hypertextových odkazů Calibri běžná, 11 bodů. Pokud chcete vložený text umístit Calibri okolního textu, postupujte takto:

 1. Vyberte text, který chcete přesunout nebo kopírovat a potom stisknutím kláves CTRL + X přesunutí textu nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + C a zkopírujte tak text.

 2. Klikněte na místo, kam chcete text vložit a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL + V.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka , který se objeví po vložte text.

  Pokud nevidíte tlačítko Možnosti vložení, stiskněte kombinaci kláves CTRL + Z a Zpět Vložit a potom zapněte možnost pro jeho zobrazení. Postupy přejděte na zapnout na tlačítko Možnosti vložení.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud text, který chcete při vkládání obsahuje částí formátování, které chcete zachovat, například tučné nebo kurzívu slova, klikněte na tlačítko Shoda cílovému formátování.

  • Pokud chcete odebrat veškeré původní formátování textu, které vkládáte, klikněte na Zachovat pouze Text.

Všimněte si, že pokud výběr obsahuje obsah, který není text, možností Zachovat pouze Text zahodí obsah nebo převede ho na text. Pokud používáte možností Zachovat pouze Text při vkládání obsahu, který obsahuje obrázky a tabulky, obrázky vynechány z vloženého obsahu a tabulka se převede na řadu odstavců.

Pokud výběr obsahuje seznam s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Možností Zachovat pouze Text zrušit odrážky nebo číslování v závislosti výchozím nastavení pro vkládání textu ve Wordu. Chcete-li zachovat odrážky a čísla znaků, můžete převést seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu formátování odstavce, které začínají na odrážku nebo číslo znaky.

 1. V aplikaci Word 2010, 2013 nebo 2016, klikněte na soubor > Možnosti > Upřesnit.

  V aplikaci Word 2007 klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Word.

 2. Přejděte dolů k oddílu Vyjmout, kopírovat a vložit.

 3. Zaškrtněte políčko Zachovat odrážky a číslování při vkládání textu s možností zachovat pouze Text.

Vložení položek ze seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu do dokumentu, který obsahuje seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam, můžete vložit položky jako součást existující seznam a pokračovat posloupnost číslování, zda položky můžete vložit jako nový seznam.

Další informace klikněte na následující nadpisy.

 1. Vyberte položky seznamu, které chcete přesunout nebo zkopírovat a stiskněte kombinaci kláves CTRL + X přesunete položky nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + C zkopírujte položky.

 2. Klikněte na místo, kam chcete položky vložit a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL + V.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vloženíObrázek tlačítka, které se zobrazí po vložte text.

  Pokud nevidíte tlačítko Možnosti vložení , stiskněte kombinaci kláves CTRL + Z a Zpět Vložit a potom zapněte možnost pro jeho zobrazení. Postupy přejděte na zapnout na tlačítko Možnosti vložení.

 4. Klikněte na Sloučit s existujícím seznamem.

 1. Vyberte položky seznamu, které chcete přesunout nebo zkopírovat a stiskněte kombinaci kláves CTRL + X přesunete položky nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + C zkopírujte položky.

 2. Klikněte na místo, kam chcete položky vložit a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL + V.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vloženíObrázek tlačítka, které se zobrazí po vložte text.

  Pokud nevidíte tlačítko Možnosti vložení , stiskněte kombinaci kláves CTRL + Z a Zpět Vložit a potom zapněte možnost pro jeho zobrazení. Postupy přejděte na zapnout na tlačítko Možnosti vložení.

 4. Klikněte na Vložit jako nový seznam nebo Vložit seznam dojde k bez sloučení.

Chci vložte očíslovaných položek v číslovaném seznamu, abyste položek, které můžu vložit mají být číslovány odděleně od okolním seznamem.

Pokud chcete položky, které vkládáte číslovány 1 až 3, jako podřízených položek čísla 2 v existující seznam, například, postupujte takto:

 1. Klikněte před položky nebo odstavce, který následuje položka číslo 2 a stiskněte kombinaci kláves CTRL + V.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti vloženíObrázek tlačítkaa potom klikněte na Vložit seznam bez sloučení.

  Poznámka: Pokud vkládáte z jednoho seznamu do jiného ve stejném dokumentu a použijte příkaz Vložit seznam bez sloučení , budete muset číslovat některého svoje vlastní seznamy. Číslování, klikněte pravým tlačítkem myši na položku, kterou chcete být první a potom v místní nabídce klikněte na znovu začít od 1 .

 3. Vyberte číslovaných položek, které jste vložili a potom ve skupině Odstavec na kartě Domů klikněte na Zvětšit odsazení.

  Pás karet aplikace Word

 1. Vyberte položky seznamu, které chcete přesunout nebo zkopírovat a stiskněte kombinaci kláves CTRL + X přesunete položky nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + C zkopírujte položky.

 2. Klikněte na místo, kam chcete položky vložit a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL + V.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vloženíObrázek tlačítka, které se zobrazí po vložte text.

  Pokud nevidíte tlačítko Možnosti vložení , stiskněte kombinaci kláves CTRL + Z a Zpět Vložit a potom zapněte možnost pro jeho zobrazení. Postupy přejděte na zapnout na tlačítko Možnosti vložení.

 4. Pokud chcete seznam s odrážkami položky, které chcete převést na očíslovaných položek v seznamu, klikněte na Sloučit s existující seznam. Pokud chcete seznam s odrážkami položky, které chcete být seznam s odrážkami v číslovaném seznamu, klikněte na Vložit seznam bez sloučení.

Chci tak, aby vytvořili seznam s odrážkami jako součást položky v číslovaném seznamu s odrážkami položky vložit.

Pokud chcete položky, které vkládáte být čísla 2 v existující seznam s odrážkami podřízených položek, například, postupujte takto:

 1. Vyberte položky seznamu, které chcete vložit jako podřízených položek v číslovaném seznamu a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL + X přesunout položky, a stiskněte kombinaci kláves CTRL + C zkopírujte položky.

 2. Klikněte před položky nebo odstavce, který následuje položka číslo 2 a stiskněte kombinaci kláves CTRL + V.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vloženíObrázek tlačítkaa potom klikněte na Vložit seznam bez sloučení.

 4. Pokud potřebujete odsazení seznamu s odrážkami položky, které jste vložili, vyberte položky a potom ve skupině Odstavec na kartě Domů klikněte na Zvětšit odsazení.

  Pás karet aplikace Word

 1. Vyberte položky seznamu, které chcete přesunout nebo zkopírovat a stiskněte kombinaci kláves CTRL + X přesunete položky nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + C zkopírujte položky.

 2. Klikněte na místo, kam chcete položky vložit a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL + V.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vloženíObrázek tlačítka, které se zobrazí po vložte text.

  Pokud nevidíte tlačítko Možnosti vložení , stiskněte kombinaci kláves CTRL + Z a Zpět Vložit a potom zapněte možnost pro jeho zobrazení. Postupy přejděte na zapnout na tlačítko Možnosti vložení.

 4. Pokud chcete očíslovaných položek má být převeden na seznam s odrážkami položky v seznamu, klikněte na Sloučit s existující seznam. Pokud chcete očíslovaných položek je v seznamu s odrážkami na číslovaný seznam, klikněte na Vložit seznam bez sloučení.

Chci vložte očíslovaných položek v seznamu s odrážkami, abyste vytvářejí jako součást položky v tomto seznamu s odrážkami na číslovaný seznam.

Pokud chcete položky, které vkládáte být číslo 1 – 3, podřízených položek s odrážkami položky v existující seznam, například, postupujte takto:

 1. Umístěte kurzor před položky nebo odstavce, který následuje položky, kde chcete vytvořit číslovaný seznam a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL + V.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti vloženíObrázek tlačítkaa potom klikněte na Vložit seznam bez sloučení.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku, kterou chcete být první nového seznamu a potom v místní nabídce klikněte na znovu začít od 1 .

 4. Vyberte číslovaných položek, které jste vložili a potom ve skupině Odstavec na kartě Domů klikněte na Zvětšit odsazení.

  Pás karet aplikace Word

Pokud používáte běžně jednou z možností vložit, můžete nakonfigurovat Word tak, aby používala automaticky tuto možnost vložit. Tímto způsobem, nemusíte můžete určit, kterou možnost používat pokaždé, když vložte text. Můžete změnit výchozí chování při vkládání textu výběrem jiné možnosti v nabídce Možnosti vložení.

 1. V aplikaci Word 2010, 2013 nebo 2016, klikněte na soubor > Možnosti > Upřesnit.

  V aplikaci Word 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Word > Upřesnit.

 2. Přejděte dolů k oddílu Vyjmout, kopírovat a vložit.

 3. Klikněte na pole a vyberte požadované nastavení.

  • Vkládání ve stejném dokumentu

  • Vkládání mezi dokumenty

  • Vkládání mezi dokumenty, kdy konflikt definice stylů

  • Vkládání z jiné aplikace

  Další informace o těchto možnostech naleznete v tématu Možnosti pro vložení uvnitř a mezi dokumenty a v jiných programech.

 4. Pokud chcete použít nastavení pro možnost Inteligentní vyjmout a vložit, zaškrtněte políčko použít inteligentní vyjmout a vložit, klikněte na Nastavení a vyberte požadované nastavení. Další informace najdete v tématu Nastavení možností pro inteligentní vyjmutí a vložení.

 5. Klikněte na OK.

Možnosti pro vložení uvnitř a mezi dokumenty a od jiných programů

Protože formátování mohou být uloženy v definice stylů odstavce, můžete optimalizovat způsob, jakým Word vloží text z různých zdrojů.

Vkládání ve stejném dokumentu

Při vkládání obsahu do stejného dokumentu, ze kterého jste si zkopírovali obsah, můžete určit výchozí chování.

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí)      Tato možnost zachová znakové styly a přímé formátování, které byly použity zkopírovaný text. Přímé formátování zahrnuje vlastnosti například písmo, kurzívu nebo jiné formátování, která není součástí styl odstavce.

 • Přizpůsobit cíli formátování     Tato možnost odstraní většinu formátování, který byl použitý přímo zkopírovaný text, ale zachová formátování, které je považováno za zdůraznění, jako je tučné písmo a kurzíva, když se použije jen v části výběr. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen. Text také převezme všechny přímé formátování nebo styl písma vlastnosti text, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu.

 • Zachovat pouze Text     Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, například obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen a trvá na přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Vkládání mezi dokumenty

Při vkládání obsahu zkopírovaného v jiném dokumentu aplikace Word můžete určit výchozí chování.

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí)     Tato možnost zachová formátování, který byl použitý zkopírovaný text. Všechny definice stylu, který je spojený s zkopírovaný text zkopírována do cílového dokumentu.

 • Přizpůsobit cíli formátování     Tato možnost odstraní většinu formátování, který byl použitý přímo zkopírovaný text, ale zachová formátování, které je považováno za zdůraznění, jako je tučné písmo a kurzíva, když se použije jen v části výběr. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen. Text také převezme všechny přímé formátování nebo styl písma vlastnosti text, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu.

 • Zachovat pouze Text     Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, například obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen a trvá na přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Vkládání mezi dokumenty, kdy konflikt definice stylů

Při vkládání obsahu zkopírovaného v jiném dokumentu aplikace Word a styl, který je přiřazen k zkopírovaný text je definován jinak v dokumentu, kde je vložený text, můžete určit výchozí chování.

 • Zachovat formátování zdroje     Tato možnost zachová vzhledu zkopírovaný text přiřazení stylu Normální vložený text a použitím přímé formátování. Přímé formátování zahrnuje vlastnosti například písmo, kurzívu nebo jiné formátování napodobit definice stylu zkopírovaný text.

 • Použít cílové styly (výchozí)     Tato možnost zachová název stylu, který je spojený s zkopírovaný text, ale používá definice stylu dokumentu, kde je vložený text. Příklad kopírování textu nadpis 1 z jednoho dokumentu do jiného. Do jednoho dokumentu Nadpis 1 je definována jako Arial tučné písmo, 14 bodů a v dokumentu na místo, kam chcete při vkládání textu nadpis 1 rozumí Cambria tučné písmo, 16 bodů. Při použití možnosti Použít cílové styly vložený text použití stylu Nadpis 1, Cambria tučné písmo, 16 bodů.

 • Přizpůsobit cíli formátování     Tato možnost odstraní definice stylu a většinu formátování, který byl použitý přímo zkopírovaný text, ale zachová formátování, které je považováno za zdůraznění, jako je tučné písmo a kurzíva, když se použije jen v části výběr. Text převezme definice stylu v dokumentu, kde je vložený text.

 • Zachovat pouze Text     Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, například obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen a trvá na přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Vkládání z jiné aplikace

Při vkládání obsahu zkopírovaného z jiného programu, můžete určit výchozí chování.

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí)     Tato možnost zachová formátování zkopírovaného textu.

 • Přizpůsobit cíli formátování     Tato možnost odstraní většinu formátování, který byl použitý přímo zkopírovaný text, ale zachová formátování, které je považováno za zdůraznění, jako je tučné písmo a kurzíva, když se použije jen v části výběr. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen. Text také převezme jakékoli přímé formátování textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu.

 • Zachovat pouze Text     Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, například obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen a trvá na přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Zpátky do Wordu nastavit výchozí hodnoty pro vkládání textu

Možnosti inteligentní vyjmout a vložit umožňuje automaticky upravit formátování při vkládání textu.

V dialogovém okně Nastavení zadejte výchozí chování při sloučení, vyjmutí a vložení textu. Tlačítko Možnosti vložení , který se zobrazí při vkládání obsahu ze schránky do dokumentu můžete přepsat výchozí chování. Kliknutím na toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je zapnutá možnost inteligentní vyjmout a vložit .

 • Použití výchozích možností pro     Klikněte na některou položku v seznamu a předběžně konfigurace možnosti v dialogovém okně vybrat. Chcete-li vybrat vlastní konfigurace možnosti, klikněte na vlastní v tomto seznamu.

 • Upravit větami a slovy mezery automaticky     Výběrem této možnosti mezery při odstraňování textu odebíraly při vkládání textu ze schránky přidávaly potřebné mezery.

 • Upravit odstavec na Vložit     Vyberte tuto možnost, aby se předešlo prázdných odstavců a nechcete, aby mezery mezi odstavci nekonzistentní.

 • Upravit formátování a zarovnání tabulky na Vložit     Vyberte tuto možnost formátování a zarovnání tabulek. Pokud tato možnost je zapnutá, jednotlivé buňky se vloží jako text, částí tabulky se vloží jako řádků do existující tabulky okraji (ne jako vnořené tabulky) a tabulky přidat do existující tabulky se upraví podle existující tabulky.

 • Inteligentní styly     Výběrem této možnosti nemá žádný vliv. K úpravě chování styly při vkládání obsahu, použijte možnosti Vložit v oddílu Vyjmout, kopírovat a vložitUpřesnit možnosti.

 • Sloučit formátování při vkládání z aplikace Microsoft Office PowerPoint     Tato možnost slouží k řízení výsledků při vkládání obsahu z prezentace aplikace PowerPoint. Pokud tato možnost je zapnutá, formátování okolního textu nebo tabulky se použije na vložený text; naposledy použité odrážky, číslo nebo styl seznamu se použije na vložený seznamu. a vzhledu položky jako jsou tabulky, hypertextové odkazy, obrázky, objekty OLE a obrazců se zachová ze zdroje v aplikaci PowerPoint.

 • Upravit formátování při vkládání z aplikace Microsoft Office Excel     Tato možnost slouží k řízení výsledků při vkládání dat z aplikace Excel. Pokud tato možnost je zapnutá, vložená data je umístěn v tabulce a grafy jsou vloženy jako obrázky a ne jako objekty aplikace Word.

 • Sloučit vkládané seznamy s okolními seznamy     Tato možnost slouží k položkám seznamu Formát souladu s okolním seznamem při vkládání položek do seznamu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×