Ověřte nastavení ochrany aplikace na zařízeních s Androidem nebo iOS

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Postupujte podle pokynů v karty k ověření nastavení ochrany aplikace na zařízeních s Androidem nebo iOS.

Kontrola nastavení ochrany aplikací na zařízeních uživatelů

Jakmile nastavíte konfigurace aplikací pro zařízení s Androidem, abyste chránili aplikace, můžete tímto postupem ověřit funkčnost zvoleného nastavení.

Napřed zkontrolujte, jestli zásada platí pro aplikaci, ve které ji budete ověřovat.

 1. V Centru pro správu služby Microsoft 365 Business přejděte na Zásady > Upravit zásadu.

 2. Pro nastavení, které jste vytvořili při nastavení, zvolte Zásady aplikace pro Android (nebo jinou vytvořenou zásadu) a ověřte, že se dodržuje například pro Outlook.

  Zobrazuje všechny aplikace, kterým tato zásada chrání soubory.

Ověření nastavení Vyžadovat pro přístup k aplikacím Office PIN nebo otisk prstu

V podokně Upravit zásadu zvolte vedle Řízení přístupu k dokumentům Office možnost Upravit, rozbalte Spravovat přístup uživatelů k souborům Office na mobilních zařízeních a zkontrolujte, že volba Vyžadovat pro přístup k aplikacím Office PIN nebo otisk prstu je nastavena na Zapnuto.

Zkontrolujte, jestli je možnost Vyžadovat pro přístup k aplikacím Office PIN nebo otisk prstu nastavena na Zapnuto.
 1. Na zařízení uživatele s Androidem otevřete Outlook a přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla Microsoft 365 Business.

 2. Také se zobrazí výzva k zadání kódu PIN nebo použití otisku prstu.

  Zadání kódu PIN na zařízení s Androidem pro přístup k aplikacím Office

Ověření možnosti Resetovat PIN po několika neúspěšných pokusech

V podokně Upravit zásadu zvolte vedle Řízení přístupu k dokumentům Office možnost Upravit, rozbalte Spravovat přístup uživatelů k souborům Office na mobilních zařízeních a zkontrolujte, že volba Resetovat PIN kód po tomto počtu neúspěšných přihlášení je nastavená na nějaké číslo. Výchozí nastavení je 5.

 1. Na zařízení uživatele s Androidem otevřete Outlook a přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla Microsoft 365 Business.

 2. Zadejte nesprávný PIN tolikrát, kolikrát to dovoluje nastavená zásada. Před resetováním kódu PIN se zobrazí výzva Dosáhli jste maximálního počtu pokusů o zadání PIN kódu.

  Při velkém počtu neúspěšných pokusů o zadání kódu PIN je potřeba tento kód resetovat.
 3. Stiskněte Resetovat PIN kód. Zobrazí se výzva, abyste k přihlášení použili uživatelské jméno a heslo Microsoft 365 Business, a pak musíte nastavit nový PIN.

Ověření možnosti Vynucovat, aby uživatelé ukládali všechny pracovní soubory na OneDrive pro firmy

V podokně Upravit zásadu zvolte vedle Ochrana v případě ztráty nebo odcizení zařízení možnost Upravit, rozbalte možnost Chránit pracovní soubory při ztrátě nebo odcizení zařízení a zkontrolujte, že je možnost Vynucovat, aby uživatelé ukládali všechny pracovní soubory na OneDrive pro firmy nastavená na Zapnuto.

Zkontrolujte, jestli je možnost Vynucovat, aby uživatelé ukládali všechny pracovní soubory na OneDrive pro firmy, nastavena na Zapnuto.
 1. Na uživatelském zařízení s Androidem otevřete Outlook a přihlaste se pod uživatelským jménem a heslem Microsoft 365 Business. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte PIN.

 2. Otevřete e-mail, který obsahuje přílohu, a vedle informací o příloze klepněte na ikonu se šipkou dolů.

  Klepnutím na šipku dolů vedle přílohy ji můžete zkusit uložit

  Dole na obrazovce se zobrazí zpráva, že není možné ukládat do zařízení.

  Upozornění, že v zařízení s Androidem soubor nejde uložit místně

  Poznámka: V této chvíli není v Androidu ukládání na OneDrive pro firmy povoleno, takže vidíte jen zablokované místní ukládání.

Ověření možnosti Vyžadovat, aby se uživatelé znovu přihlásili, pokud byly aplikace Office nečinné po dobu

V podokně Upravit zásadu zvolte vedle Řízení přístupu k dokumentům Office možnost Upravit, rozbalte Spravovat přístup uživatelů k souborům Office na mobilních zařízeních a zkontrolujte, že možnost Vyžadovat, aby se uživatelé znovu přihlásili, pokud byly aplikace Office nečinné po dobu je nastavená na určitý počet minut. Výchozí hodnota je 30 minut.

 1. Na uživatelském zařízení s Androidem otevřete Outlook a přihlaste se pod uživatelským jménem a heslem Microsoft 365 Business. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte PIN.

 2. Měla by se zobrazit doručená pošta Outlooku. Nechte zařízení s Androidem nečinné aspoň 30 minut (nebo o něco déle, než jste zadali v zásadě). Obrazovka zařízení pravděpodobně ztmavne.

 3. Na zařízení s Androidem znovu otevřete Outlook.

 4. Před opětovným otevřením Outlooku budete vyzváni k zadání kódu PIN.

Ověření možnosti Chránit pracovní soubory šifrováním

V podokně Upravit zásadu zvolte vedle Ochrana v případě ztráty nebo odcizení zařízení možnost Upravit, rozbalte možnost Chránit pracovní soubory při ztrátě nebo odcizení zařízení a zkontrolujte, že ochrana pracovních souborů šifrováním je nastavená na Zapnuto a možnost Vynucovat, aby uživatelé ukládali všechny pracovní soubory na OneDrive pro firmy je nastavená na Vypnuto.

 1. Na uživatelském zařízení s Androidem otevřete Outlook a přihlaste se pod uživatelským jménem a heslem Microsoft 365 Business. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte PIN.

 2. Otevřete e-mail, který má jako přílohu několik obrázkových souborů.

 3. Klepnutím na ikonu šipky vedle informací o příloze soubory uložte.

  Klepnutím na šipku dolů uložíte soubor s obrázkem do zařízení s Androidem
 4. Může se zobrazit výzva, abyste Outlooku na zařízení povolili přístup k fotkám, multimediálním a jiným souborům. Klepněte na Povolit.

 5. Dole na obrazovce zvolte Uložit do zařízení a otevřete aplikaci Galerie.

 6. Šifrovaná fotka (nebo více fotek, pokud jste uložili více příloh obrázkových souborů) by měla být v seznamu. V seznamu obrázků by se měla zobrazit jako šedý čtvereček, který má uprostřed bílý vykřičník v kroužku.

  Šifrovaný soubor obrázku v aplikaci Galerie

Kontrola nastavení ochrany aplikací na zařízeních uživatelů

Jakmile nastavíte konfigurace aplikací pro zařízení s iOSem, abyste chránili aplikace, můžete tímto postupem ověřit funkčnost zvoleného nastavení.

Napřed zkontrolujte, jestli zásada platí pro aplikaci, ve které ji budete ověřovat.

 1. V Centru pro správu služby Microsoft 365 Business přejděte na Zásady > Upravit zásadu.

 2. Pro nastavení, které jste vytvořili při nastavování, zvolte Zásady použití pro iOS (nebo jinou vytvořenou zásadu) a ověřte, že se dodržuje například pro Outlook.

  Zobrazuje všechny aplikace, kterým tato zásada chrání soubory.

Ověření možnosti Vyžadovat pro přístup k aplikacím Office PIN

V podokně Upravit zásadu zvolte vedle Řízení přístupu k dokumentům Office možnost Upravit, rozbalte Spravovat přístup uživatelů k souborům Office na mobilních zařízeních a zkontrolujte, že volba Vyžadovat pro přístup k aplikacím Office PIN nebo otisk prstu je nastavena na Zapnuto.

Zkontrolujte, jestli je možnost Vyžadovat pro přístup k aplikacím Office PIN nebo otisk prstu nastavena na Zapnuto.
 1. Na zařízení uživatele s iOSem otevřete Outlook a přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla Microsoft 365 Business.

 2. Také se zobrazí výzva k zadání kódu PIN nebo použití otisku prstu.

  Zadejte na zařízení s iOSem PIN pro přístup k aplikacím Office.

Ověření možnosti Resetovat PIN po několika neúspěšných pokusech

V podokně Upravit zásadu zvolte vedle Řízení přístupu k dokumentům Office možnost Upravit, rozbalte Spravovat přístup uživatelů k souborům Office na mobilních zařízeních a zkontrolujte, že volba Resetovat PIN kód po tomto počtu neúspěšných přihlášení je nastavená na nějaké číslo. Výchozí nastavení je 5.

 1. Na zařízení uživatele s iOSem otevřete Outlook a přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla Microsoft 365 Business.

 2. Zadejte nesprávný PIN tolikrát, kolikrát to dovoluje nastavená zásada. Před resetováním kódu PIN se zobrazí výzva Dosáhli jste maximálního počtu pokusů o zadání PIN kódu.

  Při velkém počtu neúspěšných pokusů o zadání kódu PIN je potřeba tento kód resetovat.
 3. Stiskněte OK. Zobrazí se výzva, abyste k přihlášení použili uživatelské jméno a heslo Microsoft 365 Business, a pak musíte nastavit nový PIN.

Ověření možnosti Vynucovat, aby uživatelé ukládali všechny pracovní soubory na OneDrive pro firmy

V podokně Upravit zásadu zvolte vedle Ochrana v případě ztráty nebo odcizení zařízení možnost Upravit, rozbalte možnost Chránit pracovní soubory při ztrátě nebo odcizení zařízení a zkontrolujte, že je možnost Vynucovat, aby uživatelé ukládali všechny pracovní soubory na OneDrive pro firmy nastavená na Zapnuto.

Zkontrolujte, jestli je možnost Vynucovat, aby uživatelé ukládali všechny pracovní soubory na OneDrive pro firmy, nastavena na Zapnuto.
 1. Na uživatelském zařízení s iOSem otevřete Outlook a přihlaste se pod uživatelským jménem a heslem Microsoft 365 Business. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte PIN.

 2. Otevřete e-mail, který obsahuje přílohu. Přílohu otevřete a ve spodní části obrazovky zvolte Uložit.

  Po otevření přílohy, kterou chcete vyzkoušet uložit, klepněte na Uložit.
 3. Měla by se zobrazit jen možnost OneDrive pro firmy. Pokud tomu tak není, klepněte na Přidat účet a z obrazovky Přidat účet úložiště vyberte OneDrive pro firmy. Po zobrazení výzvy zadejte přihlašovací údaje koncového uživatele pro Microsoft 365 Business.

  Klepněte na Uložit a vyberte OneDrive pro firmy.

Ověření možnosti Vyžadovat, aby se uživatelé znovu přihlásili, pokud byly aplikace Office nečinné po dobu

V podokně Upravit zásadu zvolte vedle Řízení přístupu k dokumentům Office možnost Upravit, rozbalte Spravovat přístup uživatelů k souborům Office na mobilních zařízeních a zkontrolujte, že možnost Vyžadovat, aby se uživatelé znovu přihlásili, pokud byly aplikace Office nečinné po dobu je nastavená na určitý počet minut. Výchozí hodnota je 30 minut.

 1. Na uživatelském zařízení s iOSem otevřete Outlook a přihlaste se pod uživatelským jménem a heslem Microsoft 365 Business. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte PIN.

 2. Měla by se zobrazit doručená pošta Outlooku. Nechte zařízení s iOSem nečinné alespoň 30 minut (nebo o něco déle, než jste zadali v zásadě). Obrazovka zařízení pravděpodobně ztmavne.

 3. Na zařízení s iOSem znovu otevřete Outlook.

 4. Před opětovným otevřením Outlooku budete vyzváni k zadání kódu PIN.

Ověření možnosti Chránit pracovní soubory šifrováním

V podokně Upravit zásadu zvolte vedle Ochrana v případě ztráty nebo odcizení zařízení možnost Upravit, rozbalte možnost Chránit pracovní soubory při ztrátě nebo odcizení zařízení a zkontrolujte, že ochrana pracovních souborů šifrováním je nastavená na Zapnuto a možnost Vynucovat, aby uživatelé ukládali všechny pracovní soubory na OneDrive pro firmy je nastavená na Vypnuto.

 1. Na uživatelském zařízení s iOSem otevřete Outlook a přihlaste se pod uživatelským jménem a heslem Microsoft 365 Business. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte PIN.

 2. Otevřete e-mail, který má jako přílohu několik obrázkových souborů.

 3. Klepněte na přílohu a potom klepněte níže na možnost Uložit.

 4. Na domovské obrazovce otevřete aplikaci Fotky. Šifrovaná fotka (nebo více fotek, pokud jste uložili více příloh obrázkových souborů) by měla uložená, ale zašifrovaná.

Viz taky

Dokumentace a zdroje informací o Microsoft 365 Business

Začínáme s Microsoft 365 Business

Správa Microsoft 365 Business

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×