Outlook Web App Light > Pošta

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Aktualizované poslední 2018-06-13

Pokud Outlook Web App vypadá jako na následujícím obrázku, že používáte light verzi Outlook Web App. Může to být vzhledem k tomu, že jste vybrali možnost použít light verzi nebo vzhledem k tomu, že používáte webového prohlížeče, který nepodporuje standardní verzi aplikace Outlook Web App.

Outlook Web App Light

Light verze aplikace Outlook Web App je jednodušší vzhledu a funkce než standardní verzi aplikace Outlook Web App. Například nemá tolik funkcí pro čtení a psaní hromadné jako standardní verze. Další informace o rozdílech, najdete v článku porovnání light a standardní verzí Outlook Web Appu.

Svoje zprávy zobrazíte kliknutím na Pošta v navigačním podokně. Pokud chcete seřadit zprávy, vyberte libovolné záhlaví sloupce.

Nechci, aby light verzi Outlook Web Appu. Kde je standardní verze?

Pokud zvolíte neměli light verze aplikace Outlook Web App, stačí odhlásit a potom se přihlaste zpátky používat podporovaný prohlížeč.

Pokud jste si light verzi vybrali jako možnost, tady je postup návratu ke standardní verzi Outlook Web App:

 1. V light verzi přejděte na Možnosti > Nastavení zobrazeníverze Outlook Web Appu.

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka použít light verzi Outlook Web Appu .

 3. Vyberte OK.

Odhlaste se z Light verze, zavřete prohlížeč a znovu se přihlaste v podporovaném prohlížeči. Před dalším přihlášením zavřete všechna otevřená okna prohlížeče.

Light verze aplikace Outlook Web App je velmi jednoduché. Například nemůžete dělat tyto věci v light verzi:

 • Změnit písmo. Light verze aplikace Outlook Web App používá pouze prostý text, takže se nepoužívá žádné tučné ani podtržené písmo, kurzíva, vložené obrázky ani hypertextové odkazy.

 • Light verze aplikace Outlook Web App neobsahuje vlastní kontrolu pravopisu. Pokud ji obsahuje prohlížeč, který používáte, můžete ji použít.

 • Zobrazit náhled zprávy. Není žádné podokno čtení nebo náhledu.

 • Změnit šířku sloupců nebo zobrazit větší část tématu v zobrazení seznamu.

 • Použít víc e-mailových podpisů nebo vybrat zprávy, které mají obsahovat podpis.

 • Použít pravidla pro přeposílání zpráv.

 • Připojit nebo odpojit ostatní e-mailové účty.

 • Otevřít poštovní schránku jiného uživatele.

 • Vytisknout zprávu.

 • Kopírovat zprávu nebo přílohu. Zkopírovat a vložit obsah zprávy můžete pomocí CTRL+C a CTRL+V.

 • Uložit zprávu jako soubor.

 • Dostat upozornění nebo oznámení na přijaté zprávy.

 • Požadovat potvrzení o přečtení nebo doručení zprávy.

 • Spravovat úkoly, poznámky nebo pravidla doručené pošty.

 • Odvolat e-mailovou zprávu.

 • Vytvoření nebo úprava skupiny kontaktů. Informace o můžete a nemůžete dělat s kontakty najdete v tématu Outlook Web App Light > kontakty.

E-mailové zprávy se doručují na server, který hostuje vaši poštovní schránku. Ve výchozím nastavení se zprávy ukládají do složky Doručená pošta. Nové zprávy se v poštovních složkách zobrazují tučným písmem, které se po otevření zprávy změní na normální typ písma.

Pokud chcete řadit podle libovolného sloupce, vyberte záhlaví sloupce. Pokud chcete třeba zobrazit nejdřív nejnovější zprávy, vyberte záhlaví sloupce Přijato.

K uspořádání zpráv můžete použít taky složky. Poštovní schránka obsahuje sadu výchozích složek. Mezi tyto složky patří Kalendář, Kontakty, Odstraněná pošta, Koncepty, Doručená pošta, Nevyžádané e-maily a Odeslaná pošta (ale i další).

Zprávy, které vám lidé posílají, se ve výchozím nastavení ukládají do složky Doručená pošta. Můžete si je ale uspořádat do nějakého hierarchického systému složek, který můžete podle potřeby dál upravovat. Můžete mít třeba složku s názvem Můj tým a podsložkami pro každého člena týmu. Pokud někdo z týmu odejde, složku této osoby odstraníte. Pokud se někdo přidá k jinému týmu, můžete příslušnou složku přesunout do složky tohoto týmu.

K řízení počtu zpráv zobrazených na jednotlivých stránkách použijte možnosti zpráv.

Prohlížení složek a obsahu složek

 1. Vyberte Spravovat složky a pak na navigační stránce klikněte na Kliknutím zobrazíte všechny složky. Zobrazí se všechny složky vytvořené ve verzi Light aplikace Outlook Web App nebo v jiných e-mailových programech, jako je třeba Outlook nebo Outlook Web App.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte složku, kterou chcete, a klikněte na zelenou šipku.

Vytvoření nové složky

 1. V levém navigačním podokně vyberte složku, například Doručená pošta a pak klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Klikněte na Vytvořit novou složku.

 3. Do pole Název složky napište název nové složky.

Přesunutí zprávy do jiné složky

 1. Vyberte zprávu, kterou chcete přesunout, zaškrtnutím políčka vedle ní v seznamu zpráv nebo zprávu otevřete.

 2. Klikněte pravým tlačítkem zprávu a potom vyberte Přesunout.

 3. Na obrazovce Konverzace přesunout otevře. Vyberte složku, kterou chcete přesunout zprávu do.

 4. Kliknutím na Přesunout přesunete zprávu do vybrané složky.

  Poznámka: Pokud chcete zkopírovat zprávu, zaškrtněte políčko kopie této konverzace do vybrané složky a potom vyberte Přesunout.

Pokud se rozhodnete zprávu Nepřesunovat, vyberte Zrušit obrazovku zavřete a vrátíte se na předchozí obrazovku.

Co se dá ještě se složkami dělat?

Když kliknete pravým tlačítkem na složku, zobrazí se možnosti Přejmenovat, Přesunout a Odstranit složky kromě vytváření nových složek.

Nebudete mít přístup k archivním složkám vytvořeným v Outlook nebo Outlook Web App.

Když odstraníte položku z poštovní schránky, přesune se do složky Odstraněná pošta. To znamená dostali zpátky podle hledání ve složce Odstraněná pošta a jeho přesunutí zpět do složky Doručená pošta.

Můžete odstranit celý obsah složky včetně všech podsložek výběrem a kliknete pravým tlačítkem myši na složku a potom na možnost Vyprázdnit složku.

Trvalé odstranění položek ze složky Odstraněná pošta

 1. V části Pošta klikněte na Odstraněná pošta.

 2. Pokud chcete trvale odstranit celý obsah složky Odstraněná pošta, klikněte pravým tlačítkem na Vyprázdnit složku.

 3. Pokud chcete trvale odstranit pouze některé položky ve složce Odstraněná pošta, zaškrtněte políčko vedle každé položky, kterou chcete odstranit, klikněte pravým tlačítkem myši na položku a potom vyberte Odstranit.

Poznámka: Správce IT může nastavit zásady na složku Odstraněná pošta, způsobující položek v ní chcete trvale odstranit po stali ve složce pro nastaveném časovém období.

Když vytvoříte novou zprávu, použije se formulář nové zprávy. Stejný formulář se používá i při odpovídání na zprávy nebo jejich přeposílání. Pokud odpovídáte na zprávu, vyplní pro vás systém automaticky záhlaví (Komu, Od a Předmět).

Pokud chcete e-mailový podpis, přejděte na možnosti zpráv a vytvořte nebo upravte podpis.

 1. V zobrazení Pošta zvolte Nová pošta.

 2. Přidejte adresáta:

  • Zadejte jména nebo e-mailových aliasů zamýšleným příjemcům v polích Komu, kopie a Skrytá podle potřeby. Názvy oddělte středníkem. Umožňuje Kontrola jmen ikonu na panelu nástrojů Kontrola jmen. Pokud existuje více než jedna možná shoda, nerozpoznaná názvy se objeví v červené barvě a v navigačním podokně se zobrazí seznam. Vyberte ze seznamu vyberte jméno nebo jména, která chcete.

  • Další možnosti najdete v tématu Outlook Web App Light > Adresář.

 3. Do pole Předmět napište krátký předmět zprávy.

 4. Do okna s textem zprávy napište svou zprávu.

 5. Kliknutím na Odeslat na panelu nástrojů zprávy odešlete zprávu příjemcům.

 6. Pokud nechcete odeslat zprávu ihned, můžete vybrat Uložit na panelu nástrojů. Zpráva bude uložená ve složce Koncepty, dokud otevřete a odeslat brožuru.

Další možnosti na panelu nástrojů zprávy

 • Vyberte Nastavení důležitosti nastavíte důležitost zprávy na hodnotu Vysoká, normální nebo Nízká.

 • Vyberte ikonu sponky na Přidat přílohu.

Pomocí možností zasílání zjistit, kolik položek zobrazených na stránce a jak postupovat po přesunutí nebo odstranění položky nebo po přečtení zprávy. Žádným způsobem změnit jak často se má kontrola nových zpráv, protože e-mailu je k dispozici, jakmile obdrží pomocí e-mailového serveru. Aktualizujete Prohlížeč stránky zobrazit, pokud na příchod nové zprávy.

 1. V navigačním podokně zvolte Pošta.

 2. Vyberte složku, která obsahuje zprávu, kterou si chcete přečíst. Nové e-mailové zprávy vždy ve složce Doručená pošta se ukládají a zobrazují tučně.

 3. Požadovanou zprávu otevřete kliknutím na její předmět.

Při otevření e-mailové zprávy se v záhlaví zobrazí tyto údaje:

 • Předmět: Předmět zprávy.

 • Od: Jméno nebo e-mailová adresa odesílatele nebo organizace.

 • Odesláno: Datum a čas zprávu odeslal.

 • Komu: Jméno nebo e-mailová adresa primárních příjemců.

 • Kopie: Jméno nebo e-mailová adresa příjemců kopie (kopie).

Další informace o odesílateli nebo příjemci (třeba adresu nebo telefonní číslo) zobrazíte kliknutím na jejich jméno na řádku Od, Komu nebo Kopie.

Upozornění: Některé e-mailové zprávy, zobrazí se mohou obsahovat následující odkaz v záhlaví: Otevřít jako webovou stránku (nebo Otevřít v prohlížeči ). Pokud tento odkaz se zobrazí, znamená to původní zpráva obsahovala prvky, které byly blokovány, protože představují možné riziko zabezpečení. Jedná se o aplety a ovládací prvky ActiveX. Vyberte odkaz, k zobrazení zprávy v podobě nefiltrovaným v samostatném okně prohlížeče. Před otevřením zprávy, zobrazí se zpráva upozorňující na riziko zabezpečení přidružený k zobrazení takového obsahu.

Při odpovídání na zprávu formulář nové zprávy otevře a obsahuje odpovídající názvy na řádcích Komu a kopie. Můžete přidat nebo odebrat jména v případě potřeby. Při předávání zprávy dál, vyplňte všech příjemců sami.

Můžete nastavit zprávu typu Automatické odpovědi (mimo kancelář) , kterou dostanou ti, kdo odeslání zprávy v době vaší nepřítomnosti.

Odeslání odpovědi odesílateli zprávy

 1. Na panelu nástrojů formuláře čtení zprávy klikněte na Odpovědět. Po výběru Odpovědětna řádek už adresovanou odesílateli původní zprávy.

 2. Pole Předmět se vyplní automaticky.

 3. Text původní zprávy se zkopíruje do textu zprávy. Můžete psát do této zprávy nebo nad ni.

Odeslání odpovědi odesílateli a všem dalším příjemcům zprávy

 1. Na panelu nástrojů formuláře čtení zprávy vyberte Odpovědět všem. Když vyberete Odpovědět všem, řádky Komu a kopie už adresami odesílateli a všech ostatních příjemců původní zprávy.

 2. Pole Předmět se vyplní automaticky.

 3. Text původní zprávy se zkopíruje do textu zprávy. Můžete psát do této zprávy nebo nad ni.

Předání zprávy dál

 1. Na panelu nástrojů formuláře čtení zprávy klikněte na Předat dál.

 2. Na řádku Komu zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete předat zprávu příjemci.

 3. Text původní zprávy se zkopíruje do textu zprávy. Svůj text můžete napsat do této zprávy nebo nad ni.

Až zprávu dopíšete, klikněte na panelu nástrojů na Odeslat.

Příloha může být soubor vytvořený v jiné aplikaci, třeba wordový dokument, excelová tabulka, zvukový soubor .wav nebo rastrový obrázek. Jako přílohu můžete k libovolné položce vytvořené v aplikaci Outlook Web App připojit jakýkoli typ souboru, ke kterému máte přístup z počítače nebo prostřednictvím sítě. Přílohy můžete ze zpráv také odebírat.

Pokud zpráva obsahuje přílohu, zobrazí se vedle ní v seznamu zpráv ikona kancelářské sponky. U položek kalendáře se tato ikona objeví v rohu zobrazení Kalendář a po otevření položky můžete vidět seznam příloh. U kontaktů se přílohy zobrazí po otevření kontaktu.

Když položku s přílohou otevřete, uvidíte název přílohy v seznamu příloh. Některé přílohy (například soubory .txt nebo .gif) můžete otevřít ve webovém prohlížeči.

Připojení souboru k e-mailové zprávě nebo jiné položce

 1. Při vytváření zprávy, události nebo kontaktu, vyberte Vložit > přílohy na panelu nástrojů formuláře zprávy. Zprávy se mají odkaz příloh v záhlaví zprávy. Položky kalendáře se mají přílohy odkaz na panelu nástrojů nebo pokud je tato položka schůzky, těsně nad textu zprávy. Kontakty, bude mít odkaz příloh v dolní části stránky kontaktu.

 2. Zvolte soubor k nahránízadejte název souboru nebo vyberte Hledat a vyhledejte požadovaný soubor.

 3. Vyhledaný požadovaný soubor přidejte kliknutím na Otevřít do seznamu příloh.

 4. Opakujte kroky 1 až 3 pro každý další požadovaný soubor, který chcete připojit k položce.

Předtím, než jsou připojené soubory, které se můžou zobrazit zkrácené dlouhé názvy souborů. To nemá vliv obsah souboru.

Odebrání jedné nebo několika příloh z položky

 1. Otevřete zprávu.

 2. Vyberte ikonu x vedle soubory, které chcete odebrat.

Pokud odpovídáte na zprávu, přílohy se nekopírují. Místo toho se zobrazí zástupná ikona. Pokud chcete, aby vaše zpráva přílohy obsahovala, použijte funkci přeposlání. Ještě před tím, než budete moct upravovat připojené soubory, je potřeba stáhnout je do počítače.

Čtení nebo uložení přílohy

 • Klikněte na název připojeného souboru. Přílohu můžete otevřít pomocí vhodné aplikace nebo ji můžete uložit na disk.

 • U některých typů přílohy můžete Otevřít jako webovou stránku (nebo Otevřít v prohlížeči ) k otevření přílohy ve formátu webové stránky, který je možné zobrazit pomocí webového prohlížeče. Typy souborů, které jde otevřít jako webovou stránku, patří:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Adobe Acrobat (soubory formátu .pdf)

Upozornění: Neotvírejte přílohu, pokud nedůvěřujete obsah a ten, kdo ji poslal vám. Přílohy jsou běžné metodou pro rozšíření viry. To je vhodné použít možnost Otevřít jako webovou stránku (nebo Otevřít v prohlížeči ), pokud si nejste jistí, že přílohy bezpečné. Další informace najdete v tématu Outlook Web App Light > Otevřít jako webovou stránku.

Odeslání přílohy

Pokud chcete odeslat upravenou přílohu, musíte mít na počítači nainstalovanou aplikaci, ve které se tento typ příloh vytváří. Pokud třeba chcete upravit přílohu, která je ve formátu souboru aplikace Word musíte mít na počítači nainstalovaný Word.

 1. Otevřete zprávu s původní přílohou.

 2. Klikněte na přílohu a potom ji kliknutím na Uložit uložte do svého počítače.

 3. Otevřete přílohu z umístění, do kterého jste ji uložili, a upravte ji.

 4. Uložte změny a dokument zavřete.

 5. Vraťte se do Outlook Web App a potom otevřete původní zprávu.

 6. Pokud chcete ze zprávy odebrat původní přílohu a nahradit ji svojí verzí, klikněte na Odpovědět.

 7. Pokud chcete společně s původní přílohou poslat i vámi upravenou verzi, klikněte na Přeposlat.

Co dalšího potřebuju vědět o přílohách?

 • Některé přílohy může odebrat nebo zablokovat antivirový software používaný ve vaší společnosti nebo společnosti příjemců e-mailu. Pokud potřebujete poradit ohledně podpory příloh, kontaktujte technickou podporu ve vaší organizaci.

 • Výchozí omezení velikosti jedné přílohy je v aplikaci Outlook Web App 10 MB. V závislosti na službě, která hostuje vaši poštovní schránku, může být výchozí omezení velikosti celé zprávy včetně příloh 25 MB nebo 35 MB. Omezení velikosti přílohy a celé zprávy pro vaši poštovní schránku nastavuje osoba, která spravuje váš e-mail. Tato omezení se můžou od výchozích omezení lišit.

 • Maximální počet příloh, které můžete připojit k jedné zprávě, je ve výchozím nastavení 125. Omezení počtu příloh nastavuje váš správce systému a může se lišit od hodnoty ve výchozím nastavení.

Pokud není e-mail, který očekáváte, ve složce Doručená pošta, zkuste některé z těchto možností řešení:

 • Podívejte se do složky Nevyžádaná pošta.

 • Pokud je e-mailu v připojeném účtu, přetáhne se do verze light aplikace Outlook Web App jednou za hodinu.

 • Zkontrolujte, že odesílatel odeslal zprávu na správnou e-mailovou adresu.

 • Aktualizujte prohlížeč. Zprávy jsou dostupné hned, jakmile je přijme server.

Zjistěte, jaké možnosti mají vliv na tom, jak čtete a odesíláte poštu, najdete v článku Možnosti > zasílání zpráv.

Pokud chcete zjistit, jak změnit heslo, přečtěte si téma Možnosti > Změna hesla.

Outlook Web App Light > zabezpečení e-mailu

Outlook Web App Light > Adresář

Outlook Web App Light > Kontakty

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×