Outlook Web App Light > Pošta

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Aktualizované poslední 2018-02-01

Light verze aplikace Outlook Web App je jednodušší vzhledu a funkce než standardní verzi aplikace Outlook Web App. Například nemá tolik funkcí pro čtení a psaní hromadné jako standardní verze. Další informace o rozdílech, najdete v článku porovnání light a standardní verzí Outlook Web Appu.

Svoje zprávy zobrazíte kliknutím na Pošta v navigačním podokně. Pokud chcete seřadit zprávy, vyberte libovolné záhlaví sloupce.

Nechci, aby light verzi Outlook Web Appu. Kde je standardní verze?

Pokud jste si nevybrali light verze aplikace Outlook Web App, stačí odhlásit a potom se přihlaste zpátky používat podporovaný prohlížeč.

Pokud jste si light verzi vybrali jako možnost, tady je postup návratu ke standardní verzi Outlook Web App:

 1. V light verzi přejděte na Možnosti > verze Outlook Web Appu .

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka použít light verzi Outlook Web Appu .

 3. Zvolte Uložit.

Odhlaste se z Light verze, zavřete prohlížeč a znovu se přihlaste v podporovaném prohlížeči. Před dalším přihlášením zavřete všechna otevřená okna prohlížeče.

Light verze aplikace Outlook Web App je velmi jednoduché. Například nemůžete dělat tyto věci v light verzi:

 • Změnit písmo. Light verze aplikace Outlook Web App používá pouze prostý text, takže se nepoužívá žádné tučné ani podtržené písmo, kurzíva, vložené obrázky ani hypertextové odkazy.

 • Light verze aplikace Outlook Web App neobsahuje vlastní kontrolu pravopisu. Pokud ji obsahuje prohlížeč, který používáte, můžete ji použít.

 • Zobrazit náhled zprávy. Není žádné podokno čtení nebo náhledu.

 • Změnit šířku sloupců nebo zobrazit větší část tématu v zobrazení seznamu.

 • Použít víc e-mailových podpisů nebo vybrat zprávy, které mají obsahovat podpis.

 • Použít pravidla pro přeposílání zpráv.

 • Připojit nebo odpojit ostatní e-mailové účty.

 • Otevřít poštovní schránku jiného uživatele.

 • Vytisknout zprávu.

 • Kopírovat zprávu nebo přílohu. Zkopírovat a vložit obsah zprávy můžete pomocí CTRL+C a CTRL+V.

 • Uložit zprávu jako soubor.

 • Dostat upozornění nebo oznámení na přijaté zprávy.

 • Požadovat potvrzení o přečtení nebo doručení zprávy.

 • Spravovat úkoly, poznámky nebo pravidla doručené pošty.

 • Odvolat e-mailovou zprávu.

 • Vytvořit nebo upravit skupinu kontaktů. Informace o tom, co můžete a nemůžete dělat s kontakty, najdete v tématu Outlook Web App Light > Kontakty.

E-mailové zprávy se doručují na server, který hostuje vaši poštovní schránku. Ve výchozím nastavení se zprávy ukládají do složky Doručená pošta. Nové zprávy se v poštovních složkách zobrazují tučným písmem, které se po otevření zprávy změní na normální typ písma.

Pokud chcete řadit podle libovolného sloupce, vyberte záhlaví sloupce. Pokud chcete třeba zobrazit nejdřív nejnovější zprávy, vyberte záhlaví sloupce Přijato.

K uspořádání zpráv můžete použít taky složky. Poštovní schránka obsahuje sadu výchozích složek. Mezi tyto složky patří Kalendář, Kontakty, Odstraněná pošta, Koncepty, Doručená pošta, Nevyžádané e-maily a Odeslaná pošta (ale i další).

Zprávy, které vám lidé posílají, se ve výchozím nastavení ukládají do složky Doručená pošta. Můžete si je ale uspořádat do nějakého hierarchického systému složek, který můžete podle potřeby dál upravovat. Můžete mít třeba složku s názvem Můj tým a podsložkami pro každého člena týmu. Pokud někdo z týmu odejde, složku této osoby odstraníte. Pokud se někdo přidá k jinému týmu, můžete příslušnou složku přesunout do složky tohoto týmu.

K řízení počtu zpráv zobrazených na jednotlivých stránkách použijte možnosti zpráv.

Prohlížení složek a obsahu složek

 1. Vyberte Spravovat složky a pak na navigační stránce klikněte na Kliknutím zobrazíte všechny složky. Zobrazí se všechny složky vytvořené ve verzi Light aplikace Outlook Web App nebo v jiných e-mailových programech, jako je třeba Outlook nebo Outlook Web App.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte složku, kterou chcete, a klikněte na zelenou šipku.

Vytvoření nové složky

 1. V navigačním podokně klikněte na Správa složek.

 2. V části Vytvořit novou složku v seznamu Vytvořit složku v zvolte umístění nové složky.

 3. Do pole Název složky napište název nové složky.

 4. Vyberte Vytvořit.

Přesunutí zprávy do jiné složky

 1. Vyberte zprávu, kterou chcete přesunout, zaškrtnutím políčka vedle ní v seznamu zpráv nebo zprávu otevřete.

 2. Na panelu nástrojů, vyberte Přesunout.

 3. Otevře se obrazovka přesunout do složky. V přesunout do seznamu vyberte složky, které chcete přesunout zprávu do.

 4. Kliknutím na Přesunout přesunete zprávu do vybrané složky.

Pokud se rozhodnete zprávu nepřesouvat, zavřete kliknutím na Zavřít na panelu nástrojů obrazovku a vraťte se na předchozí obrazovku.

Co se dá ještě se složkami dělat?

Když kliknete na Správa složek, máte kromě vytváření nových složek dostupné i možnosti Přejmenovat, Přesunout a Odstranit složky.

Nemůžete:

 • Kopírovat zprávu do jiné složky.

 • Získat přístup k archivním složkám vytvořeným v aplikaci Outlook nebo Outlook Web App.

Když odstraníte položku z poštovní schránky, přesune se do složky Odstraněná pošta. To znamená dostali zpátky podle hledání ve složce Odstraněná pošta a jeho přesunutí zpět do složky Doručená pošta.

Kliknutím na Správa složek a Odstranit složku můžete taky odstranit celý obsah složky včetně všech podsložek.

Trvalé odstranění položek ze složky Odstraněná pošta

 1. V části Pošta klikněte na Odstraněná pošta.

 2. Pokud chcete trvale odstranit celý obsah složky Odstraněná pošta, klikněte na panelu nástrojů na Vyprázdnit složku Odstraněná pošta.

 3. Pokud chcete ze složky Odstraněná pošta trvale odstranit jenom některé položky, zaškrtněte políčko vedle každé položky, kterou chcete odstranit, a potom na panelu nástrojů klikněte na Odstranit.

 4. Na složku Odstraněná pošta se můžou vztahovat zásady, podle kterých se budou zprávy ze složky trvale odstraňovat po určité nastavené době.

Když vytvoříte novou zprávu, použije se formulář nové zprávy. Stejný formulář se používá i při odpovídání na zprávy nebo jejich přeposílání. Pokud odpovídáte na zprávu, vyplní pro vás systém automaticky záhlaví (Komu, Od a Předmět).

Pokud chcete e-mailový podpis, přejděte na možnosti zpráv a vytvořte nebo upravte podpis.

 1. Na panelu nástrojů klikněte v části Pošta na Nová zpráva.

 2. Přidejte adresáta:

  • Do polí Komu, Kopie a Skrytá napište jména nebo e-mailové aliasy zamýšlených příjemců. Jména oddělte středníky. Pomocí ikony Zkontrolovat jména na panelu nástrojů můžete jména zkontrolovat. Pokud bude u jednoho jména víc možností, zobrazí se nevyřešená jména červeně a v navigačním podokně uvidíte jejich seznam. Kliknutím na jméno nebo jména v seznamu vyberete ta, která potřebujete.

  • Další možnosti najdete v tématu Outlook Web App Light > Adresář.

 3. Do pole Předmět napište krátký předmět zprávy.

 4. Do okna s textem zprávy napište svou zprávu.

 5. Kliknutím na Odeslat na panelu nástrojů zprávy odešlete zprávu příjemcům.

 6. Pokud zprávu nechcete odeslat hned, můžete na panelu nástrojů zprávy kliknout na Uložit nebo Zavřít. Zpráva se uloží do složky Koncepty a zůstane tam do té doby, dokud ji znova neotevřete a nepošlete.

Další možnosti na panelu nástrojů zprávy

 • Kliknutím na vykřičník nastavíte důležitost zprávy na hodnotu Vysoká.

 • Kliknutím na šipku dolů nastavíte důležitost zprávy na hodnotu Nízká.

 • Kliknutím na ikonu kancelářské sponky nebo na Přílohy pod předmětem zprávy připojíte ke zprávě přílohu.

Pomocí možností zasílání zjistit, kolik položek zobrazených na stránce a jak postupovat po přesunutí nebo odstranění položky nebo po přečtení zprávy. Žádným způsobem změnit jak často se má kontrola nových zpráv, protože pošta je k dispozici, jakmile obdrží pomocí e-mailového serveru. Aktualizujete Prohlížeč stránky zobrazit, pokud na příchod nové zprávy.

 1. V navigačním podokně zvolte Pošta.

 2. Klikněte na složku obsahující zprávu, kterou si chcete přečíst. Pokud tuto složku nevidíte, klikněte na Kliknutím zobrazíte všechny složky. Ze seznamu vyberte požadovanou složku a potom na ni přejděte kliknutím na šipku. Nové e-mailové zprávy vždycky přichází do složky Doručená pošta a zobrazují se tučným písmem.

 3. Požadovanou zprávu otevřete kliknutím na její předmět.

 4. Pomocí navigačních šipek na panelu nástrojů můžete zobrazit Předchozí nebo Další položku aktuální složky. Tyto šipky najdete i v dolní části stránky.

Při otevření e-mailové zprávy se v záhlaví zobrazí tyto údaje:

 • Předmět: Předmět zprávy.

 • Od: Jméno nebo e-mailová adresa odesílatele nebo organizace.

 • Odesláno: Datum a čas zprávu odeslal.

 • Komu: Jméno nebo e-mailová adresa primárních příjemců.

 • Kopie: Jméno nebo e-mailová adresa příjemců kopie (kopie).

Další informace o odesílateli nebo příjemci (třeba adresu nebo telefonní číslo) zobrazíte kliknutím na jejich jméno na řádku Od, Komu nebo Kopie.

Upozornění: Některé příchozí e-mailové zprávy můžou v záhlaví obsahovat odkaz Zobrazit jako webovou stránku. Znamená to, že některé prvky původní zprávy jsou zablokované, protože představují možné bezpečnostní riziko. Týká se to třeba apletů v jazyce Java a ovládacích prvků ActiveX. Pokud na odkaz kliknete, zobrazí se zpráva v nefiltrované podobě v novém okně prohlížeče. Ještě před tím se ale objeví zpráva upozorňující na možná bezpečnostní rizika spojená se zobrazením tohoto obsahu.

Když odpovídáte na zprávu, otevře se formulář nové zprávy s příslušnými jmény v polích Komu a Kopie. Jména můžete podle potřeby přidávat nebo odebírat. Pokud zprávu přeposíláte, musíte příjemce vyplnit vy.

Můžete nastavit zprávu typu mimo kancelář, kterou dostanou ti, kdo vám pošlou zprávu, když budete pryč.

Odeslání odpovědi odesílateli zprávy

 1. Na panelu nástrojů formuláře čtení zprávy klikněte na Odpovědět. Po kliknutí na Odpovědět se do pole Komu automaticky přidá adresa odesílatele původní zprávy.

 2. Pole Předmět se vyplní automaticky.

 3. Text původní zprávy se zkopíruje do textu zprávy. Můžete psát do této zprávy nebo nad ni.

Odeslání odpovědi odesílateli a všem dalším příjemcům zprávy

 1. Na panelu nástrojů formuláře čtení zprávy klikněte na Odpovědět všem. Po kliknutí na Odpovědět všem se do pole Komu a Kopie automaticky přidá adresa odesílatele a všech příjemců původní zprávy.

 2. Pole Předmět se vyplní automaticky.

 3. Text původní zprávy se zkopíruje do textu zprávy. Můžete psát do této zprávy nebo nad ni.

Předání zprávy dál

 1. Na panelu nástrojů formuláře čtení zprávy klikněte na Přeposlat.

 2. Do pole Komu napište e-mailovou adresu, na kterou se má zpráva přeposlat.

 3. Text původní zprávy se zkopíruje do textu zprávy. Svůj text můžete napsat do této zprávy nebo nad ni.

Až zprávu dopíšete, klikněte na panelu nástrojů na Odeslat.

Příloha může být soubor vytvořený v jiné aplikaci, třeba wordový dokument, excelová tabulka, zvukový soubor .wav nebo rastrový obrázek. Jako přílohu můžete k libovolné položce vytvořené v aplikaci Outlook Web App připojit jakýkoli typ souboru, ke kterému máte přístup z počítače nebo prostřednictvím sítě. Přílohy můžete ze zpráv také odebírat.

Pokud zpráva obsahuje přílohu, zobrazí se vedle ní v seznamu zpráv ikona kancelářské sponky. U položek kalendáře se tato ikona objeví v rohu zobrazení Kalendář a po otevření položky můžete vidět seznam příloh. U kontaktů se přílohy zobrazí po otevření kontaktu.

Když položku s přílohou otevřete, uvidíte název přílohy v seznamu příloh. Některé přílohy (například soubory .txt nebo .gif) můžete otevřít ve webovém prohlížeči.

Připojení souboru k e-mailové zprávě nebo jiné položce

 1. Po vytvoření zprávy, události nebo kontaktu klikněte u příslušné položky na Přílohy. U zpráv se v záhlaví objeví odkaz Přílohy. U položek kalendáře se odkaz Přílohy zobrazí na panelu nástrojů nebo, pokud se jedná o schůzku, přímo nad textem zprávy. U kontaktů je odkaz Přílohy v dolní části stránky Kontakty.

 2. Do navigačního podokna zadejte cestu k souboru nebo soubor najděte po kliknutí na Procházet.

 3. Vyhledaný požadovaný soubor přidejte kliknutím na Otevřít do seznamu příloh.

 4. Po kliknutí na Připojit se soubor se zobrazí v části Přílohy. Pokud chcete připojit víc příloh, opakujte kroky 1 až 3 pro každou z nich.

 5. Kliknutím na Hotovo na panelu nástrojů se vrátíte do formuláře, ve kterém jste pracovali. Zvolené soubory teď můžete vidět v záhlaví vedle položky Přílohy.

Může se stát, že systém zkrátí dlouhé názvy souborů. To ale nemá vliv na obsah souboru. Pokud například používáte Internet Explorer 6 s aktualizací SP2 nebo novější, je název připojovaného souboru omezený na 76 znaků. Po zkrácení názvu na povolenou délku se můžou změnit první dva znaky z názvu. Dřívější verze Internet Exploreru nahrazují dlouhé názvy obecným názvem, třeba název souboru[1].txt.

Odebrání jedné nebo několika příloh z položky

 1. Otevřete zprávu a v záhlaví klikněte na Přílohy.

 2. V části Přílohy zaškrtněte políčka vedle souborů, které chcete odebrat.

 3. Vyberte Odebrat.

 4. Kliknutím na Hotovo uložte změny a vraťte se k položce.

Pokud odpovídáte na zprávu, přílohy se nekopírují. Místo toho se zobrazí zástupná ikona. Pokud chcete, aby vaše zpráva přílohy obsahovala, použijte funkci přeposlání. Ještě před tím, než budete moct upravovat připojené soubory, je potřeba stáhnout je do počítače.

Čtení nebo uložení přílohy

 • Klikněte na název připojeného souboru. Přílohu můžete otevřít pomocí vhodné aplikace nebo ji můžete uložit na disk.

 • U některých typů příloh můžete pomocí možnosti Otevřít jako webovou stránku otevřít přílohu jako webovou stránku, která se zobrazí ve webovém prohlížeči. Jako webovou stránku můžete otevírat soubory těchto typů:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Adobe Acrobat (soubory formátu .pdf)

Upozornění:  Přílohy neotevírejte, pokud nedůvěřujete jejich obsahu nebo odesílateli. Přílohy představují běžnou metodu šíření počítačových virů. Takže pokud si nejste jistí, jestli je příloha bezpečná, bude pro vás nejlepší volbou příkaz Otevřít jako webovou stránku. Další informace najdete v tématu Outlook Web App Light > Otevřít jako webovou stránku.

Odeslání přílohy

Pokud chcete odeslat upravenou přílohu, musíte mít na počítači nainstalovanou aplikaci, ve které se tento typ příloh vytváří. Pokud třeba chcete upravit přílohu, která je ve formátu souboru aplikace Word musíte mít na počítači nainstalovaný Word.

 1. Otevřete zprávu s původní přílohou.

 2. Klikněte na přílohu a potom ji kliknutím na Uložit uložte do svého počítače.

 3. Otevřete přílohu z umístění, do kterého jste ji uložili, a upravte ji.

 4. Uložte změny a dokument zavřete.

 5. Vraťte se do Outlook Web App a potom otevřete původní zprávu

 6. Pokud chcete ze zprávy odebrat původní přílohu a nahradit ji svojí verzí, klikněte na Odpovědět.

 7. Pokud chcete společně s původní přílohou poslat i vámi upravenou verzi, klikněte na Přeposlat.

Co dalšího potřebuju vědět o přílohách?

 • Některé přílohy může odebrat nebo zablokovat antivirový software používaný ve vaší společnosti nebo společnosti příjemců e-mailu. Pokud potřebujete poradit ohledně podpory příloh, kontaktujte technickou podporu ve vaší organizaci.

 • Výchozí omezení velikosti jedné přílohy je v aplikaci Outlook Web App 10 MB. V závislosti na službě, která hostuje vaši poštovní schránku, může být výchozí omezení velikosti celé zprávy včetně příloh 25 MB nebo 35 MB. Omezení velikosti přílohy a celé zprávy pro vaši poštovní schránku nastavuje osoba, která spravuje váš e-mail. Tato omezení se můžou od výchozích omezení lišit.

 • Maximální počet příloh, které můžete připojit k jedné zprávě, je ve výchozím nastavení 125. Omezení počtu příloh nastavuje váš správce systému a může se lišit od hodnoty ve výchozím nastavení.

Pokud není e-mail, který očekáváte, ve složce Doručená pošta, zkuste některé z těchto možností řešení:

 • Podívejte se do složky Nevyžádaná pošta.

 • Pokud je e-mail v připojený účet, přetáhne se do verze light aplikace Outlook Web App jednou za hodinu.

 • Zkontrolujte, že odesílatel odeslal zprávu na správnou e-mailovou adresu.

 • Aktualizujte prohlížeč. Zprávy jsou dostupné hned, jakmile je přijme server.

Zjistěte, jaké možnosti mají vliv na tom, jak čtete a odesíláte poštu, najdete v článku Možnosti > zasílání zpráv.

Pokud chcete zjistit, jak změnit heslo, přečtěte si téma Možnosti > Změna hesla.

Outlook Web App Light > Zabezpečení e-mailu

Outlook Web App Light > Adresář

Outlook Web App Light > Kontakty

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×