Outlook 2016 pro Mac – poznámky k verzi pro buildy Insider Fast

Buildy Insider pro Office 2016 pro Mac se v pravidelných intervalech aktualizují a přinášejí nové a vylepšené funkce, aktualizace zabezpečení a opravy chyb.  Pokud chcete zobrazit podobné informace o dalších aplikacích Office pro Mac, přejděte na článek Poznámky k verzi pro buildy Insider Fast k Office 2016 pro Mac.

Naučte se instalovat aktualizace Office pro Mac a podívejte se na níže uvedené informace o jednotlivých verzích Insider Fast.

Verze vydaná 22. února 2018

Verze: 16.11 (180221)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Nová karta události v kalendáři: Stačí kliknout na událost nebo u ní stisknout mezerník, abyste zobrazili podrobnosti a provedli rychlé akce, například přijetí nebo odmítnutí, úpravu odpovědi nebo připojení k online schůzce. Další informace o nové kartě události najdete v našem článku o kartě události publikovaném na blogu o Outlooku.

Opravy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné opravy.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.11 (180220)

Opravy:

 • Vylepšené funkce aplikace Lidé: Když při vytváření nového e-mailu nebo události kliknete na příjemce, zobrazí se jeho karta kontaktu, která má novou podobu. Když pak stisknete klávesu Delete, příjemce se odebere a není třeba napřed zavřít jeho kartu. Další informace o nové kartě kontaktu najdete v článku o aplikaci Lidé publikovaném na blogu o Outlooku.

 • Zobrazení druhého časového pásma: Když do mřížky kalendáře přidáte druhé časové pásmo, zobrazí se nově popisek pro výchozí časové pásmo. Další informace o nových funkcích časových pásem najdete v článku o aplikaci Kalendář publikovaném na blogu o Outlooku.

 • Nastavení počátečního a koncového časového pásma: Když přetáhnete událost v mřížce kalendáře nebo změníte její velikost (dobu trvání), zůstane teď koncový čas správně nastavený ve správném koncovém časovém pásmu.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.11 (180214)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšené funkce aplikace Lidé: Přepracovali jsme kartu kontaktu tak, aby důležité podrobnosti o kontaktu byly hned na očích. Kliknutím na libovolné jméno ve zprávách nebo událostech se dostanete k adresám pro zasílání e-mailů a rychlých zpráv, telefonním číslům a jiným podrobnostem, třeba organizačnímu diagramu. Vyžaduje aktivaci prostřednictvím předplatného Office 365. Další informace najdete v článku o aplikaci Lidé publikovaném na blogu o Outlooku. 

 • Zobrazení druhého časového pásma: Do mřížky kalendáře si můžete přidat druhé časové pásmo, takže uvidíte zároveň svoje a jiné časové pásmo. Druhé časové pásmo zobrazíte tak, že přejdete na Předvolby Outlooku > Kalendář nebo na místní nabídku v mřížce kalendáře. Vyžaduje aktivaci prostřednictvím předplatného Office 365. Další informace najdete v článku o aplikaci Kalendář publikovaném na blogu o Outlooku.  

 • Nastavení časového pásma začátku a konce: Můžete plánovat události, které začínají a končí v různých časových pásmech, jako jsou lety přes několik časových pásem. Jednoduchým přepnutím časového pásma na pásu karet nebo v horní nabídce schůzky zobrazíte rozevírací seznam časových pásem.

 • Přizpůsobení gesta potáhnutí prstem: Při potáhnutí prstem doleva a doprava na trackpadu v seznamu zpráv můžete zvolit, jaká akce se u zprávy použije. Mezi dostupné akce patří Odstranit, Archivovat, Označit jako přečtené, Označit příznakem a Žádná, kdy je toto gesto zakázané. Vyžaduje aktivaci prostřednictvím předplatného Office 365. Další informace najdete v článku o gestech potáhnutí prstem publikovaném na blogu o Outlooku. 

Opravy:

 • Psaní zprávy: Předvolba automatických oprav Nahrazovat text během psaní teď po restartování zůstane zakázaná.

 • Kalendář: Pozvánky se teď dají odmítnout, pokud si organizátor nevyžádal žádnou odpověď.

 • Hledání: Výsledky se už nevymažou, když kliknete na možnosti kritérií hledání a stisknete klávesu Enter. 

 • Online archiv: Příjemci v záhlaví zpráv v online archivu se teď zobrazují správně.

 • Navigace pomocí klávesnice: Místní nabídku si teď kdekoli v aplikaci můžete zobrazit pomocí zkratky Shift-F10.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.11 (180206)

Opravy:

 • Skupiny: vylepšené popisování hostů u funkce pro vytvoření skupiny

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.11 (180205)

Opravy:

 • Pošta: Při přeposílání zpráv od uživatelů Apple Mail už nedochází ke ztrátám příloh.

 • Pošta: Byl vylepšen výkon u nastavení IMAP, kdy se při ukončení aplikace trvale odstraňují zprávy z koše.

 • Pošta: Okno se už nerozšiřuje mimo viditelnou obrazovku při rozbalení úplného seznamu příjemců v záhlaví zprávy, pokud jich je více, než se vejde do zobrazení.

 • Kalendář: Byly přidány položky nabídky pro akce Další a Předchozí den/týden/měsíc v horní nabídce Zobrazení a jsou spojené s existujícími klávesovými zkratkami (Command-šipka vpravo, respektive Command-šipka doleva). 

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.11 (180130)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • U účtů Google IMAP se teď k ověřování přihlášením přes webový prohlížeč používá OAuth. Další podrobnosti najdete v příspěvku na našem blogu. Má to následující výhody:

  • Pro tento účet už nemusíte nastavovat možnost Povolit méně bezpečné aplikace.

  • Při zapnutém dvoustupňovém ověření už není zapotřebí heslo aplikace.

Opravy:

 • Pošta: Do počtu nepřečtených zpráv v oznámení na ikoně Outlooku v doku se už nezapočítávají nepřečtené zprávy z delegovaných poštovních schránek.

 • Pošta: Při přijetí určitých odpovědí na schůzku už hlavní okno není roztažené za zobrazitelnou oblast.

 • Pošta: Při prohlížení určitých zpráv, jejichž zobrazení bylo zaseknuté, se teď můžete normálně posouvat nahoru a dolů.

 • Pravidla: Vylepšené ošetření chyb při odstraňování a úpravách serverových pravidel

 • Pravidla: Vylepšené přesouvání zpráv při vytváření serverových pravidel prostřednictvím položky nabídky Přesunout zprávy

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.10 (180124)

Opravy:

 • Pravidla: Vylepšené ošetření chyb při úpravách serverových pravidel v Outlooku pro Windows a následně pro Mac

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.10 (180120)

Opravy:

 • Účty Google: Příjemcům se teď správně zobrazí soubory připojené ze služby Drive File Stream.

 • Delegování: Zprávy odeslané jménem delegátů se teď zobrazují jako „[hlavní uživatel] jménem [delegáta]“.

 • Pozvánky na schůzky: Náhled mřížky kalendáře v pozvánce už není roztažený.

 • Pozvánky na schůzky: Po odpovědi pomocí akce přijetí, nezávazného přijetí nebo odmítnutí se okno zavře.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.10 (180114)

Opravy:

 • Vylepšili jsme stabilitu aplikace.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Nově podporujeme Jednotné přihlašování pro doplňky pro Office verze 1.6

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.10 (180109)

Opravy:

 • Opravili jsme tlačítko Zobrazit odpověď, které se u některých typů účtů nezobrazovalo.

 • Opravili jsme chybu překladu v Kalendáři ve finské jazykové verzi.

 • Vylepšili jsme stabilitu aplikace.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Výsledky hledání se teď zvýrazňují v seznamu zpráv a v podokně náhledu. Tato funkce se bude pomalu zavádět v rámci programu Insider Fast. Podrobnosti najdete v tomto blogovém příspěvku.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.10 (180102)

Opravy:

 • Vylepšili jsme stabilitu aplikace.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • V buildech Insider Fast je teď dostupná možnost vytvářet skupiny Office 365. Další informace najdete v tomto blogovém příspěvku.

Známé problémy:

 • V buildech v jiném jazyce než v angličtině se po upgradu nezachová nastavení přiblížení nebo oddálení pro nové e-maily

 • Prázdná obrazovka nebo chybová zpráva při přidávání některých účtů Office 365

 • Problémy s vyjmutím/vložením textu ve zprávách ve formátu prostého textu projevující se převedením textu na jeden řádek

Verze: 16.9 (171226)

Opravy:

 • Opravili jsme problém, který se projevoval tak, že se v neanglických verzích Outlooku na pásu karet zobrazovaly popisky v angličtině.

 • Opravili jsme problém, který se projevoval tak, že nefungovala možnost Označit vše jako přečtené po kliknutí pravým tlačítkem myši na složku Doručená pošta přidanou do oblíbených.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšili jsme navigaci pomocí klávesnice mezi podoknem složek, seznamem položek a podoknem náhledu v modulu Pošta.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.9 (171219)

Opravy:

 • Opravili jsme problém, který se projevoval tak, že nešla zavřít připomenutí událostí v kalendářích účtů Google.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • V neanglických verzích Outlooku se na pásu karet zobrazují popisky v angličtině. Na řešení tohoto lokalizačního problému pracujeme a v příští verzi už bude opravený.

Verze: 16.9 (171217)

Opravy:

 • Opravili jsme překlad dat v modulu Kalendář ve finštině.

 • Opravili jsme problém, kdy se při psaní e-mailových zpráv v případě změny e-mailové adresy odesílatele odebíraly přílohy. 

 • Vylepšili jsme stabilitu aplikace.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšili jsme navigaci pomocí klávesnice v okně Hledat lidi a v okně pro napsání e-mailu.

 • Vylepšili jsme chybovou zprávu pro situaci, kdy Outlook narazí na chyby související s režimem offline při odesílání e-mailů chráněných technologiemi správy přístupových práv (RMS nebo IRM).

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.9 (171212)

Opravy:

 • Vylepšili jsme stabilitu aplikací.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • V kanálu Insider Fast teď vydáváme podporu tabulek při psaní e-mailů. Informace najdete v tomto  blogovém příspěvku .

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.9 (171210)

Opravy:

 • Vylepšili jsme stabilitu aplikací.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Účty O365 Gallatin se automaticky nasměrují na ověřovací stránku určenou pro Gallatin pro nastavení e-mailového účtu a připojení poštovní schránky.

 • Podokno doplňků bude při přepnutí náhledu e-mailu stále zobrazené na straně.

 • Zrušená událost nebude aktivovat žádná připomenutí.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.9 (171206)

Opravy:

 • Opravili jsme problém, který způsoboval zablokování při načítání velkých e-mailů s formátováním HTML.

 • Opravili jsme problém s výběrem správného účtu Kerberos při ověřování protokolem Kerberos.

 • Opravili jsme problém s tokenizací seznamu e-mailových adres oddělených čárkami v poli Komu.

 • Opravili jsme chybu, kdy se vložené obrázky při odpovídání na e-mail zobrazovaly jako prázdné místo.

 • Vylepšili jsme stabilitu aplikací.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšili jsme postup konfigurace nového účtu pro účty IMAP v některých známých doménách.

 • Vylepšili jsme navigaci pomocí klávesnice mezi událostmi v mřížce kalendáře, když je vybraných více kalendářů.

 • Vylepšili jsme generování telefonních čísel a přístupových kódů ve Skypu pro firmy, aby se usnadnila vytáčená připojení.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.9 (171129)

Opravy:

 • Opravili jsme problém, kdy při zavření okna kalendáře po vyhledávání v kalendáři docházelo k chybovému ukončení aplikace.

 • Vylepšili jsme stabilitu aplikací.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Pokud dojde k chybovému ukončení, uložte si prosím podrobnosti tak, že zkopírujete a uložíte protokoly z oddílu Další informace v okně Zasílání zpráv o chybách. Pak nahlaste problém pomocí příkazu Kontaktovat podporu (nabídka Outlooku > Nápověda > Kontaktovat podporu). Pokud máte potíže se spuštěním Outlooku, ohlaste to prosím prostřednictvím fóra pro účastníky programu Insider.

Verze: 16.8 (171126)

Opravy:

 • Možnost Označit jako dokončené teď funguje – z pásu karet, horní nabídky zprávy i místní nabídky (oprava známého problému z předchozí aktualizace).

 • Zprávy se teď dají posílat, i když je jeden z příjemců kontaktem zkopírovaným ze seznamu kontaktů.

 • Tlačítko Zobrazit v kalendáři teď u rezervací souvisejících s cestováním a přehledů doručování zásilek zobrazí správnou událost v kalendáři.

 • Když použijete příkaz VoiceOveru VO-Shift-M, zobrazí se teď místní nabídka pro vybranou událost v mřížce kalendáře.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.8 (171114)

Známé problémy:

 • Možnost Označit jako dokončené nefunguje z pásu karet ani z místní nabídky. E-mailové položky ale stále můžete označovat jako dokončené pomocí ovládacích prvků seznamu zpráv.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšení přístupnosti:

  • VoiceOver teď u vyhledávacího pole oznamuje počet vrácených výsledků hledání. Také u rozšířeného hledání oznamuje kritéria hledání.

  • VoiceOver teď na stavovém řádku (dole) oznamuje chyby synchronizace a oznámení týkající se podpory.

Opravy:

 • Vylepšená stabilita aplikací

Verze: 16.8 (171111)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Nápisy v prázdné doručené poště: Když v této složce nebudete mít žádné položky, zobrazí se přátelská, inspirativní zpráva.

Opravy:

 • Doručená pošta a ostatní složky se teď synchronizují správně (oprava známého problému z předchozí aktualizace).

 • Při hledání v kalendáři se teď zobrazení seznamu správně aktualizuje i s výsledky.

 • Náhled zprávy už v seznamu e-mailů není oříznutý.

 • Při vytváření nové události v zobrazení kalendáře je teď nově vytvořená událost po uložení nebo odeslání vybraná v mřížce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.8 (171107)

Známý problém:

 • Doručená pošta nebo jiné složky se nemusí v určitých situacích správně synchronizovat. Oprava se předpokládá v příští aktualizaci. Jako alternativní řešení je možné k zobrazení nové pošty použít prázdnou mezipaměť pro složku.

Opravy:

 • Při vytváření nové zprávy, odpovídání nebo přeposílání se teď text zadaný hned po otevření okna zobrazí správně.

 • Pošta poslaná na účty IMAP se teď zobrazuje ve složce odeslané pošty na všech účtech.

 • Složky na všech účtech teď zobrazují poštu ze sdílených schránek.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Verze: 16.8 (171101)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Opakování z verze vydané 1. listopadu 2017: Integrace OneNotu: Možnost odeslání pošty a schůzek do OneNotu – podrobnosti najdete v blogovém příspěvku (vyžaduje se předplatné Office 365).

Opravy:

 • Zadávání znaků s diakritikou do textu e-mailu nebo události už nezpůsobuje to, že Outlook přestane reagovat. 

 • Plovoucí okna, například automatické dokončování při psaní nebo počasí v kalendáři, teď mají tmavší ohraničení, pokud použijete nastavení Zvýšit kontrast v systému macOS – v části Předvolby systému > Zpřístupnění > Monitor.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.7 (171029)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Integrace OneNotu: Možnost odeslání pošty a schůzek do OneNotu, díky které si můžete archivovat obsah z Outlooku a mít k němu přístup kdekoli a kdykoli. Podrobnosti najdete v blogovém příspěvku (vyžaduje se předplatné Office 365).

Opravy:

 • Velikost textu v e-mailu v podokně čtení už po spuštění Outlooku není menší ani větší.

 • Při vytváření online schůzky pro událost teď odkazy Připojit se telefonicky obsahují přístupové kódy a není už je tedy nutné při telefonickém připojení zadávat ručně.

 • Čísla týdnů v zobrazení měsíce v mřížce kalendáře a v minikalendáři na postranním panelu se teď shodují, i když předvolba prvního dne týdne v nastavení Outlook > Kalendář neodpovídá předvolbě prvního dne týdne v nastavení Předvolby systému > Jazyk a oblast.

 • U možnosti Mimo kancelář (nastavení automatické odpovědi) už se fokus VoiceOveru nepřesouvá na nastavení odpovědi pro účet, pokud není zaškrtnutá možnost pro posílání automatických odpovědí z účtu.

 • Při vytváření nebo zobrazení události už otevření možnosti pro vyhledání místnosti v Pomocníkovi pro plánování nepřepíná zobrazení zpátky na událost (záhlaví a text události).

 • Skupiny se teď na postranním panelu pošty zobrazují mezi složkami Odeslaná pošta a Koš (účty Office 365 se skupinami).

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.7 (171020)

Opravy:

 • V Outlooku už nedochází k chybě při odpovídání na e-maily obsahující chybějící vložené obrázky (zobrazující se jako ? v textu e-mailu) nebo při jejich přeposílání.

 • Když otevřete okno pro napsání nového e-mailu nebo vytvoření události, fokus je teď umístěný v poli Komu, a ne v textu e-mailu nebo události.

 • Účty Google: E-maily s přílohami jsou teď v seznamu e-mailů správně označené ikonami příloh.

 • Účty Google: Po zavření připomenutí událostí, které jsou součástí série, zůstane připomenutí zavřené.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 16.7 (171017)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Změna velikosti textu v poště: Můžete zvětšit nebo zmenšit text na postranním panelu pošty, v seznamu e-mailů a v podokně čtení pomocí posuvníku v předvolbách písem.

 • Vylepšená podpora VoiceOveru v kalendáři: Můžete přecházet mezi dny v mřížce kalendáře a pracovat s konkrétními dny – můžete přecházet mezi jednotlivými událostmi v rámci těchto dní. Můžete také pomocí ovládacího prvku minikalendáře na postranním panelu vybrat určité týdny nebo dny v mřížce.

Opravy:

 • V odeslané poště se teď zobrazují obrázky v podpisu (oprava známého problému z předchozí aktualizace).

 • Při přidávání podrobností o online schůzce k události se teď zobrazuje odkaz Vyzkoušejte aplikaci Skype Web App.

 • Šifrovaná pošta ve složkách online archivu se teď zobrazuje správně.

 • Výchozí barva písma pro odpovědi a předané zprávy se teď dá změnit v předvolbách písem.

 • Do nabídky schůzky jsme přidali položku pro plánování, pomocí které můžete zapnout nebo vypnout podokno Pomocníka pro plánování. 

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Aktualizováno 13. října 2017 se zvýrazněnou poštou označenou příznakem v části Nové nebo vylepšené funkce

Verze: 16.7 (171008)

Známý problém:

 • V odesílané poště se nezobrazují obrázky v podpisu. Oprava se očekává v příští aktualizaci. Jedním z alternativních řešení je vytvořit podpis ve Wordu a potom ho zkopírovat a vložit do okna, ve kterém píšete zprávu.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Zvýrazněná pošta s příznakem: Je zpět. Pošta označená příznakem pro zpracování je v seznamu e-mailů zvýrazněná světle žlutou barvou.

 • Účty Google: Události teď můžete přesunout nebo zkopírovat z kalendářů Google do kalendářů Outlook.com, Office 365 a Exchange.

Opravy:

 • Při prvním spuštění se už nezobrazuje výzva k přihlášení k Office 365 nebo výzva k povolení přístupu ke klíčence (oprava známého problému z předchozí aktualizace).

 • Při pokusu o odeslání pošty už nedochází k chybovému ukončení Outlooku (oprava známého problému z předchozí aktualizace).

 • V názvu okna pošty a událostí se při psaní zprávy zobrazuje název účtu pro jednodušší identifikaci účtu odesílatele.

 • Při odstraňování zrušené nebo proběhlé schůzky už Outlook nezobrazuje výzvy k upozornění organizátora.

 • Tlačítka v okně Připomenutí jsou teď v pořadí ovládacích prvků klávesnice a můžete je stisknout pomocí mezerníku.

 • Outlook se už nepokouší připojit k účtům Google při práci v offline režimu nebo když nejste připojení k síti.

 • Když pracujete offline, Outlook už se nepokouší stáhnout fotky kontaktů v účtech Office 365 a Exchange.

 • Při odeslání pošty pomocí klávesové zkratky Command+Return teď VoiceOver oznámí, že byla pošta odeslána.

 • Když stisknete tlačítko „Zobrazit všechny zprávy v této konverzaci“ v záhlaví zprávy, je teď fokus VoiceOveru na rejstříku konverzace.

 • Počet výsledků hledání v okně Hledat lidi (adresář) se teď zobrazuje správně.

 • V nabídce Schůzka je přidaná položka nabídky pro Vyhledání místnosti.

 • Výběr dostupných místností ve Vyhledávání místností teď jde provést pomocí mezerníku.

 • V jiných zobrazeních než Pošta se teď zobrazuje místní nabídka pro složky na bočním panelu.

Poslední aktualizace: 4. října

Verze: 16.6 (171001)

Známé problémy:

 • Výzva k přihlášení k Office 365 nebo výzva k povolení přístupu ke Klíčence při prvním spuštění u některých uživatelů 

 • V odeslané poště se nezobrazují správně obrázky podpisu. Na opravě aktivně pracujeme. Jedním z možných alternativních řešení je vytvořit podpis ve Wordu, zkopírovat ho a vložit do okna, ve kterém zprávu píšete.

 • Když se v Outlooku pokusíte odeslat poštu, dojde k jeho chybovému ukončení. Pokud bude k chybovému ukončování Outlooku při odesílání pošty docházet pravidelně, kontaktujte nás prosím pomocí možnosti Nápověda > Kontaktovat podporu, abychom vám pomohli tento problém vyřešit.

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Podpora emoji při psaní: Podívejte se na emoji, které se dají přidávat prostřednictvím možnosti pro výběr emoji a symbolů v nabídce Úpravy.

Opravy:

 • Pokud nejsou k dispozici žádné inteligentní složky, nezobrazují se už na bočním panelu v zobrazení Kalendář.

 • Do nabídky Zobrazení jsme přidali položku Náhled zprávy.

Verze: 15.40 (170926)

Opravy:

 • High Sierra: opraven problém s chybovým ukončováním v případě existujících připomenutí

 • Záhlaví zprávy: Pod seznamem příloh se už nezobrazuje tlačítko Skrýt podrobnosti

 • Záhlaví zprávy: Vylepšené rozložení příloh a přidružených tlačítek akcí

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Tato aktualizace nepřináší žádné nové ani vylepšené funkce.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 15.39 (170919)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšení výkonu v seznamu zpráv zobrazením okna s nejnovějšími zprávami ve vybrané složce

 • Když teď v záhlaví zprávy umístíte ukazatel myši na skupinu v řádku Komu nebo Kopie, zobrazí se karta skupiny  

 • Přidali jsme podporu gest potažení prstem na trackpadu pro odstranění a archivaci e-mailů.

Opravy:

 • Vylepšené rozložení tlačítek pro odpověď na žádost o schůzku v záhlaví pozvánky

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Aktualizováno 15. září 2017

Verze: 15.39 (170913)

Známý problém:

 • V některých verzích Outlooku v jiných jazycích než angličtině dochází při kliknutí na zprávu nebo při výběru zprávy k chybovému ukončení. Tento problém je opravený v nejnovější verzi Insider Fast 15.39 (170915).

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Přesunutí nebo zkopírování zprávy: Vylepšená podpora VoiceOveru při vyhledávání a navigaci ve složkách u možnosti Zvolit složky

Opravy:

 • Práce offline: Po restartování Outlooku – když stále pracujete offline – se teď zprávy neodešlou, ale zůstanou ve složce Pošta k odeslání.

Verze: 15.39 (170905)

Nové nebo vylepšené funkce:

Opravy:

 • Pomocník pro plánování: Při otevření sdílených kalendářů se teď informace o volném čase zobrazují správně.

 • Hlavní okno: Při zobrazení zprávy s větším počtem příloh se už horní část okna neroztáhne přes horní okraj obrazovky.

 • Událost v kalendáři: Vylepšené pořadí ovládacích prvků v okně události usnadňuje navigaci mezi datem zahájení, časem zahájení, datem ukončení a časem ukončení.

 • Postranní panel pošty: Pořadí speciálních složek (např. Koncepty, Odeslaná pošta, Koš atd.) bylo sladěno s Outlookem pro iOS.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 15.39 (170829)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • K rychlému přecházení mezi hlavními oblastmi, jako jsou pás karet a boční panel, můžete využít klávesu F6. Není třeba procházet jednotlivé ovládací prvky klávesou Tab.

 • Vylepšili jsme spolupráci čtečky VoiceOver s Pomocníkem pro plánování.

Opravy:

 • Obnovili jsme možnost přetahování kontaktů mezi poli Komu, Kopie a Skrytá (byl to známý problém z poslední aktualizace).

 • Opravili jsme problém, kdy se Outlook nepřetržitě snažil aktualizovat určité složky, což způsobovalo vysoké zatížení procesoru.

 • Když při psaní zpráv vložíte obsah z Wordu, tak se teď správně zobrazí ikona schránky s dostupnými možnostmi vložení.

 • Opravili jsme problém, který způsoboval chybové ukončení Outlooku při používání určitých doplňků, například Boomerang.

Známé problémy:

 • Tato aktualizace neobsahuje žádné známé problémy.

Verze: 15.38 (170822)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Záhlaví pošty: Vylepšený vzhled a funkčnost záhlaví pošty a pozvánek na schůzku (v podokně čtení a samostatném okně). Další informace najdete v článku Insider Fast – vyzkoušejte nový vzhled a vylepšenou funkčnost záhlaví pošty a pozvánek na schůzku.

 • Čísla týdnů: V zobrazení kalendáře se teď v zobrazení měsíce (zobrazení mřížky) a v minikalendáři na bočním panelu zobrazují čísla týdnů. Pokud v minikalendáři kliknete na číslo týdne, zobrazení kalendáře se změní a ukáže se daný týden.

Opravy:

 • Při psaní zprávy se už na pásu karet nezobrazují duplicitní tlačítka Připojit soubor.

 • Při použití mezerníku ke stisknutí tlačítek pro výběr zobrazení na bočním panelu teď fokus klávesnice zůstává na stisknutém tlačítku.

Známé problémy:

 • macOS High Sierra: Pokud máte nainstalovaný modul plug-in Cisco WebEx, může se Outlook chybově ukončit.

 • Když při psaní zprávy přetahujete kontakty mezi poli Komu, Kopie a Skrytá kopie, je nutné je před přetažením vybrat, kliknout na ně a podržet je.

Verze: 15.38 (170815)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšená stabilita aplikací

 • Na kartě kontaktu skupiny aktivovány funkce připojení ke skupině a jejího opuštění

 • Vylepšená klávesnice a navigace pro VoiceOver v modulu Kalendář

 • Ve Vyhledávání místností se teď místnosti zobrazují v abecedním pořadí

 • Podpora souborů ICS ve značce pořadí bajtů UTF-8

Opravy:

 • Opravili jsme známý problém ve verzi 15.38 (170809), který se projevoval tak, že při psaní e-mailu byl prázdný seznam Naposledy použité.

 • Byl opraven problém se synchronizací poštovní schránky při přidání sdílené poštovní schránky s vyšší verzí Exchange, než má primární poštovní schránka.

 • Byl opraven problém s ověřením účtu Exchange způsobený časovými pásmy, který se projevoval zejména u místních poštovních schránek Exchange. Účet Exchange se nově dá přidat pomocí platných přihlašovacích údajů.

 • Byl opraven problém s opakovaným zobrazováním zavřeného připomenutí (v ostatních koncových bodech Outlooku).

Známé problémy:

 • V tuto chvíli nejsou známé žádné problémy.

Verze: 15.38 (170809)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Byla vylepšena stabilita aplikace při chybovém ukončení a zablokování.

 • Byla přidána možnost uložení hesla do mezipaměti v řetězci klíčů při vytváření ID protokolu Kerberos.

 • Byla vylepšena logika mezipaměti „Naposledy použité“ tak, aby zahrnovala e-mailovou adresu, z níž nedávno proběhlo odeslání.

 • Byla vylepšena hlavička při vytváření zprávy, aby se zvýšila zjistitelnost účtu, ze kterého se e-mail odešle.

 • Byla vylepšena klávesnice a navigace pro VoiceOver ve Vyhledávání místností.

Opravy:

 • Byla opravena chyba, kdy možnosti Stáhnout vše a Zobrazit náhled všech zůstávaly zobrazené i po odebrání poslední přílohy v e-mailu.

 • Byla opravena chyba spočívající v absenci informací o volném čase, když počet účastníků schůzky překročil 100 - Outlook teď zobrazuje dostupnost prvních 100 účastníků (předtím nezobrazoval žádné informace o volném čase). 

Známé problémy:

 • V tuto chvíli nejsou známé žádné problémy.

Verze: 15.38 (170801)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšená stabilita aplikace při selhání a chybě.

 • Vylepšená navigace pomocí klávesnice a navigace VoiceOver u rozevíracího seznamu nastavení opakování pro položky schůzky.

 • Vylepšená navigace pomocí klávesnice a navigace VoiceOver u oznamování připojení se ke skupině a opuštění skupiny na kartách skupiny.

 • Vylepšená oznámení o zprávách podpory tak, že Outlook zobrazí oznámení jenom v případě, když je spuštěný v popředí.

Opravy:

 • Opravená chyba při vytvoření pošty Outlooku z adresy URL mailto z webového prohlížeče.

 • Opravili jsme chybu vložení podpisu pod obsahem vygenerovaným z odkazu mailto.

Známé problémy:

 • V tuto chvíli nejsou známé žádné problémy.

Verze: 15.37 (170725)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Vylepšená navigace pomocí klávesnice a navigace VoiceOver pro uživatelské rozhraní kontroly jména při vytváření e-mailu

 • Vylepšená stabilita aplikace při chybovém ukončení a zablokování

Opravy:

 • Při importu aktualizované události kalendáře nahradí Outlook původní událost kalendáře, místo aby vytvořil duplicitní událost.

 • Opravili jsme chybu, kdy kliknutí na Další v seznamu příjemců nerozbalilo celý seznam.

Známé problémy:

 • V tuto chvíli nejsou známé žádné problémy.

Aktualizace: Nová verze Insider Fast je dostupná 20. 7. a je to verze 15.37 (170720). Problémy s chybějícím podpisem a odkazy online schůzek jsou opravené.

Verze: 15.37 (170718)

Nové nebo vylepšené funkce:

 • Seznam inteligentních složek na novém bočním panelu je teď viditelný pořád.

 • Vylepšená navigace pomocí klávesnice a navigace VoiceOver u pozvánek na schůzky a hlaviček e-mailů

 • Vylepšené vizuální prvky u přetahování e-mailů do složky

 • K dispozici je příkaz k použití Automatické konfigurace založené na doméně při přidávání poštovní schránky Exchange (platné pro konkrétní tenanty Office 365, podrobnosti vám sdělí váš správce IT).

Opravy:

 • Opravili jsme problém s připomenutím, kdy se vytvořená nebo upravená připomenutí (včetně opakovaných připomenutí) nezobrazovala, dokud se znovu nespustil Outlook.

 • Opravili jsme chybu, kdy po přesunutí zprávy s přílohou ze složky Doručená pošta do jiné složky tato příloha při zobrazení v nové složce chyběla.

Známé problémy:

 • Při vytváření online schůzky chybí podrobnosti a odkazy k online schůzce. Na opravě problému pracujeme se serverovým týmem – aktualizace: Tento problém je vyřešený ve verzi 15.37 (170720) vydané 20. 7.

 • Při ručním vložení podpisu během vytváření zobrazení se podpis ve skutečnosti nepřidá. Bude opraveno v příští verzi Insider Fast – aktualizace: Tento problém je vyřešený ve verzi 15.37 (170720) vydané 20. 7.

Verze: 15.37 (170712)

Nové a vylepšené funkce

 • Oznámení Prioritní doručené pošty se po stisknutí Zrušit už znovu neobjevuje.

 • Delegované a sdílené kalendáře a kontakty se kontrolují na bočním panelu a zobrazují se po přidání správně.

 • Složky teď můžete přesunout pod účtem a v oddílech V mém počítači pomocí přetažení.

 • Je obnovená možnost přetáhnout složku pošty z bočního panelu mimo Outlook a vytvořit tak soubor .mbox.

 • Vylepšená navigace pomocí klávesnice a navigace VoiceOver při přesouvání na tlačítko Zobrazit vše a při přesouvání z tohoto tlačítka v předvolbách Outlooku

 • Vylepšené pořadí karet v okně s předvolbami účtů.

Opravy:

 • Opravená chyba u počítačů s určitým nastavením síťového připojení nebo při přepínání sítí.

 • Filtrování položek podle Tento týden, kdy je jako první den týdne nastavené pondělí, teď funguje správně.

Známé problémy:

 • Nově vytvořená nebo upravená připomenutí (včetně opakovaných připomenutí) se nezobrazí, dokud se znovu nespustí Outlook. Přišli jsme na řešení, které by se mělo objevit v příští aktualizaci Insider Fast.

Další informace:

 • V případě jakýchkoliv problémů prosím použijte možnost Nápověda > Kontaktovat podporu.

 • Pokud chcete požádat o nějakou funkci, použijte možnost Nápověda > Navrhnout funkci.

 • Pokud chcete přejít na úroveň Fast, klikněte na Nápověda > Vyhledat aktualizace > Zapojit se do programu Office Insider a získat přístup k nově vydaným verzím dřív než ostatní > Office Insider Fast.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×