Otevření prázdného datového listu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek vysvětluje, jak v Microsoft Office Access 2007 otevřít novou, prázdnou datový list. V článku také vysvětluje, jak používat návrhu v režimu prohlížení, novou funkci, která umožňuje navrhnout velkou část datového listu vizuálně bez nutnosti použití Návrháře tabulky.

V tomto článku

Informace o otevírání prázdné datových listech

Vytvoření prázdného datového listu v nové databázi

Přidání prázdného datového listu do existující databáze

Přidání šablony datového listu do existující databáze

Nastaven datový typ Příloha nebo objekt OLE

Přidání vyhledávacího pole v datovém listu

Nový datový list týkající se zbývající databáze

Změna datového typu pole

Správa polí v datovém listu

Přiřazování datových typů Access při zadávání informací ručně

Přiřazování datových typů Access při kopírování informací

Informace o otevírání prázdné datových listech

Datový list je vizuální znázornění dat obsažených v tabulce nebo výsledků dotazu. Datové listy vypadat Microsoft Office Excel 2007 listech, ale s různé funkce v některých případech. Například můžete obvykle pouze jeden záznam přidat do všech polí v datovém listu a zadejte obvykle jenom konkrétní typ dat v dané pole, například datum a čas nebo hodnoty Ano/Ne. Pole lze také uložit omezení velikosti nebo délce dat, něco, co Office Excel 2007 nedělá ve výchozím nastavení. Můžete třeba zadat maximálně 256 znaků v některých textových polí.

Nové funkce datového listu

Office Access 2007 zjednodušuje proces vytváření tabulky. Nyní můžete otevření prázdného datového listu (tabulka) a vykonat Navrhnout úkoly, které jste předtím možné jenom v Návrháři tabulky. Třeba když vytvoříte nový datový list, můžete nastavit datový typ pro většinu polí v nové tabulce zadáním dat ručně nebo vložením dat do polí. Například pokud chcete zadat datum do prázdného pole přístup nastaví datum a čas datový typ pro dané pole. Pokud chcete zadat text, například název, aplikace Access použije datový typ Text na pole a tak dál.

Můžete taky nastavit nebo změnit názvy polí bez nutnosti použití Návrháře tabulky a můžete přidat nové pole zadáním textu do prázdného sloupce na straně doprava nebo doleva mřížky, v závislosti na nastavení jazyka. Kromě toho můžete příkazy pro formátování jako je Tučné písmo a Kurzíva přidat formáty zobrazení pro pole úkol, který jste dříve v návrhovém zobrazení tabulky.

Poznámka: Nakonec Přestože Access umožňuje rychlejší a líp vytvořit tabulku, tabulkách by pořád v souladu s pravidly návrhu databáze.

Další informace o pravidla naleznete v článku Základy návrhu databáze.

Proces otevření prázdného datového listu

Při otevření prázdného datového listu přidáte novou, prázdnou tabulku do vaší databáze. Nelze otevřít prázdného datového listu bez vytvoření nové tabulky. Jakmile přístup načte nový datový list, postupujte podle následujících obecných krocích:

 • Zadejte název pro každé pole, nebo můžete přijmout výchozí názvy, které poskytuje přístup.

 • Data do pole můžete zadat ručně nebo můžete data vložit. Už musíte nejdřív nastavení datového typu pro každé pole, protože při psaní přístup odvozeny datový typ založený na typu dat, které zadáte. Pokud zadáte název v prvním poli novou tabulku, aplikace Access nastaví toto pole na datový typ Text. Pokud chcete zadat datum do dalšího pole, Access je nastaví na dat Datum a čas typ atd. Další informace o datových typech, které nastaví aplikace Access při zadávání dat najdete v tématu jak Access přiřadí datové typy při zadávání informací ručně a jak Access přiřadí datové typy při kopírování informací, dál v tomto článku.

  Poznámka: Jenom vložením dat se nedají nastavit některé datové typy pro pole. Například nelze nastavit datové typy přílohu nebo objekt OLE vložením do prázdného pole. Navíc nejde vytvoření vyhledávacího pole s vložením seznamu dat do pole. Další informace o použití těchto datových typů naleznete v částech nastaven datový typ Příloha nebo objekt OLE a Přidání vyhledávacího pole v datovém listu, dál v tomto článku.

 • Pokud potřebujete později změnit datový typ nastavený pro pole, můžete použít nástroje, které poskytuje přístup.

Vliv pravidla návrhu datových listech

Jak otevřít a začít vyplňovat v datovém listu, nezapomeňte, že relační databáze dodržovat sady pravidel návrh a postup pravidla návrh při vytváření datových listech. Pravidla umožňují databází budou fungovat správně a umožňují zajistit, že můžete správná data načtete z databáze. Diskuse pravidel návrhu je nad rámec tohoto článku. .

Pokud znáte není tato pravidla návrhu databáze, najdete v článku Základy návrhu databáze.

Jak aplikace Access přidá primární klíč do nové datové listy

Ve výchozím nastavení Access vytvoří polem primárního klíče s názvem "Identifikátor" pro všechny nové datové listy a nastaví datového typu pro pole typu Automatické číslo. Taky ve výchozím nastavení skryje pole ze zobrazení Datový list, ale kdykoli můžete zobrazit pole ID pravým tlačítkem myši na libovolné záhlaví sloupce, klepnutím na Zobrazit skryté sloupce a potom pomocí dialogového okna Zobrazit skryté sloupce zobrazit pole Skrytá. Tento obrázek ukazuje dialogové okno Zobrazit skryté sloupce pro novou tabulku:

Dialogové okno Zobrazit skryté sloupce

Můžete taky zobrazit pole ID a všechna ostatní skrytá pole po otevření tabulky v návrhovém zobrazení, a také při prohlížení seznamu polí tabulky v podokně Seznam polí. Další informace o použití podokna úloh naleznete v části relací nového datového listu všem uživatelům databázedál v tomto článku.

Začátek stránky

Vytvoření prázdného datového listu v nové databázi

Pokud je potřeba vytvořit jednoduchou databázi, například seznam kontaktů, můžete vytvořit novou databázi s prázdného datového listu. Office Access 2007 umožňuje rychlejší a líp než předchozí verze, protože nemáte k vytvoření nové tabulky použít návrhové zobrazení. Myslete na to, že zobrazení Datový list můžete provádět všechny úlohy návrhu tabulky kromě vytvoření vyhledávacího pole. Další informace o přidání vyhledávacího pole do tabulky naleznete v části Přidání vyhledávacího pole v datovém listu, dál v tomto článku.

Vytvoření nové tabulky v nové databázi

 1. Spusťte Access a na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Access ve skupinovém rámečku Novou prázdnou databázi, klikněte na Prázdná databáze.

 2. Ve skupinovém rámečku Prázdnou databázi do pole Název souboru zadejte název pro novou databázi. Pokud chcete změnit umístění nové databáze, klikněte na ikonu složky. Až skončíte, klikněte na vytvořit.

  Access vytvoří novou databázi a otevře v tabulce s názvem Tabulka1 v zobrazení Datový list, třeba takto:

  Nová prázdná tabulka v nové databázi

 3. V datovém listu poklikejte na záhlaví prvního sloupce (barevné buňku, která bude číst Přidat nové pole ) a zadejte název pole.

 4. Klikněte na další záhlaví sloupce nebo pomocí kláves se šipkami umístěte fokus na záhlaví další a potom zadejte název tohoto pole. Tento postup opakujte, dokud nedokončíte pojmenování polí tabulky.

 5. První prázdné buňky pod název pole zadejte příslušná data.

  Aplikace Access použije data, která můžete zadat nastavení datového typu pro pole. Například, pokud chcete zadat datum, přístup nastaví pole dat Datum a čas typu.

  Důležité informace: Myslete na to, že pole by měl obsahovat pouze jeden typ dat. Například pole kalendářního data nesmí obsahovat jména zákazníků a pole Cena nesmí obsahovat telefonní čísla.

  Další informace o datových typech, které nastaví aplikace Access při zadávání dat najdete v tématu jak Access přiřadí datové typy při zadávání informací ručně a jak Access přiřadí datové typy při kopírování informací, dál v tomto článku.

 6. Klikněte na Uložit.

  Klávesová zkratka: Stiskněte CTRL+S.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 7. V poli Název tabulky zadejte název pro novou tabulku a klikněte na OK.

  Poznámky: 

  • Nově vytvořené v tabulce, se přidají polem primárního klíče název – ID a nastaví datového typu pro pole typu Automatické číslo. Skryto pole ve výchozím nastavení. Toto pole zobrazeno, klikněte pravým tlačítkem na libovolné záhlaví sloupce, klikněte na Zobrazit skryté sloupce a potom pomocí dialogové okno Zobrazit skryté sloupce k zobrazení sloupce.

   – nebo –

   Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro tabulku a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  • Můžete změnit nebo odstranit primární klíč pouze po otevření tabulky v návrhovém zobrazení. Informace o tom najdete v článku Přidání, nastavení, změna nebo odebrání primárního klíče.

  • Pokud jste nový do Accessu a seznámeni s návrhu databáze a proč je třeba primární klíče, najdete v článku Základy návrhu databáze.

Začátek stránky

Přidání prázdného datového listu do existující databáze

Když přidáte nový datový list (tabulka) do existující databáze, tato nová tabulka samostatná, dokud se vztahují k existujícím tabulkám. Dejme tomu, abyste mohli sledovat objednávek vládní organizace. Aby je dostala, přidáte tabulku s názvem pro státní správu kontaktů databáze prodejů. Umožní využít výhod power poskytující relační databáze – vyhledat objednávky daného kontaktu, například – je nutné vytvořit relace mezi novou tabulku a tabulky (nebo tabulek), které obsahují data objednávky.

Další informace o vztazích návrh a tabulky databáze naleznete v článcích Základy návrhu databáze a Vytvoření, úprava nebo odstranění relace.

Mějte na paměti, že je nutné přidat pole přílohy nebo objekt OLE do nové tabulky ručně pomocí seznam Datový typ (na kartě datový list ve skupině datový typ a formátování ) nebo v Návrháři tabulky. Přidání těchto typech polí popisují postupy v části nastaven datový typ Příloha nebo objekt OLE, dál v tomto článku.

Přidání datového listu do databáze

 1. Otevřete databázi, kterou chcete změnit.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

  Obrázek pásu karet aplikace Access

  Aplikace Access přidá nová prázdná tabulka a otevře v zobrazení Datový list.

  Nový datový list přidaný do existující databáze

 3. V datovém listu poklikejte na záhlaví prvního sloupce (barevné buňku, která bude číst Přidat nové pole ) a zadejte název pole.

 4. Klikněte na další pole, nebo pomocí kláves se šipkami umístění fokusu na další pole a zadejte název tohoto pole. Tento postup opakujte, dokud nedokončíte pojmenování polí tabulky.

 5. První prázdné buňky pod název pole zadejte příslušná data.

  Aplikace Access použije data, která můžete zadat nastavení datového typu pro pole. Například, pokud chcete zadat datum, přístup nastaví pole dat Datum a čas typu.

  Další informace o datových typech, které nastaví aplikace Access při zadávání dat najdete v článku jak Access přiřazování datových typů ruční zadávání informací, dál v tomto článku.

 6. Klikněte na Uložit.

  Klávesová zkratka: Stiskněte CTRL+S.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 7. V poli Název tabulky zadejte název pro novou tabulku a klikněte na OK.

Začátek stránky

Přidání šablony datového listu do existující databáze

Kromě prázdné tabulky Office Access 2007 také poskytuje sadu šablony tabulek. Každý z šablony tabulek odpovídá šablon databází, které Office Access 2007 obsahuje. Můžete například přidat tabulku navrženou pro ukládání dat materiálů, kontaktu nebo problém. Šablony tabulek lze vytvořit malých databází rychleji, protože nemáte pojmenování polí a nastavení datových typů.

Nezapomeňte, že můžete přidat tabulky podle šablony jenom do existující databáze.

Přidání šablony tabulky databáze

 1. Otevřete databázi, kterou chcete změnit.

 2. Na kartě Vytvoření ve skupině tabulky klikněte na možnost Šablony tabulky a pak vyberte jednu z dostupných šablon ze seznamu.

  Obrázek pásu karet aplikace Access

  Nová tabulka se otevře v zobrazení Datový list. Jednotlivá pole v nové tabulce obsahuje název a datový typ a zadáváte data aniž byste museli dělat další práce.

 3. Zadejte data.

 4. Klikněte na Uložit.

  Klávesová zkratka: Stiskněte CTRL+S.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 5. V poli Název tabulky zadejte název pro novou tabulku a klikněte na OK.

Začátek stránky

Nastaven datový typ Příloha nebo objekt OLE

Pokud použijete zobrazení Datový list k vytvoření nové tabulky, můžete nastavit většinu datových typů zadáním některá data v prvním řádku pole. Však nelze použít tuto metodu nastaven datový typ Příloha a objekt OLE; Tyto datové typy musíte nastavit ručně pomocí seznamu Datový typ na kartě datový list nebo v Návrháři tabulky. Postup v této části popisují nastavení datových typů pomocí obě metody.

Použití seznamu datový typ

 1. V navigačním podokně poklikejte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Tabulka se otevře v zobrazení Datový list.

 2. Vyberte nové pole.

  Ve výchozím nastavení nové pole umístěno na doprava nebo doleva straně datového listu (v závislosti na svůj Windows místní a jazykové nastavení) a záhlaví přečte Přidat nové pole.

  Nové pole v datovém listu

  Poznámka: Je nutné vybrat nové pole. K těmto typům přílohu nebo objekt OLE nelze změnit datový typ existující pole.

 3. Chcete-li přidat pole objektu OLE, poklepejte na záhlaví a zadejte název pole. Jinak přejděte k dalšímu kroku, protože při přidání pole přílohy přístup řádek záhlaví změní na ikonu kancelářské sponky.

 4. Klikněte na první řádek prázdné dat pod záhlavím.

 5. Na kartě datový list ve skupině datový typ a formátování klikněte na šipku dolů vedle Datového typu (seznamu v horní části skupiny) a vyberte Objekt OLE nebo přílohy.

  Seznam datových typů

  Pokud vyberete datový typ Příloha, nastaví aplikace Access v řádku záhlaví zobrazíte na ikonu kancelářské svorky třeba takto: Nové pole tabulky nastavené na datový typ Příloha

 6. Uložte změny.

 7. Pokud chcete přidat část dat na nové pole, poklepejte na první prázdný řádek a pomocí dialogového okna přílohy vyhledejte data.

  Další informace o programovém připojování souborů k databázi naleznete v článku připojování souborů a obrázků k záznamům v databázi.

Použití zobrazení tabulky – návrh

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Ve sloupci Název pole vyberte prázdný řádek a zadejte název nového pole.

  Poznámka: Je nutné vybrat nové pole. K těmto typům přílohu nebo objekt OLE nelze změnit datový typ existující pole.

 3. Ve sloupci Datový typ klikněte na šipku dolů vedle názvu nového pole a vyberte Objekt OLE nebo přílohy ze seznamu.

 4. Uložte změny.

Informace o programovém připojování souborů k záznamům v datovém listu naleznete v článku připojování souborů a obrázků k záznamům v databázi.

Začátek stránky

Přidání vyhledávacího pole v datovém listu

Vyhledávací pole je jiné funkce, třeba nastavit ručně nový datový list. Vyhledávací pole zobrazí sadu hodnot ve formě seznamu. Zpravidla pokaždé, když vyberete některou položku z rozevíracího seznamu v databázi aplikace Access používáte vyhledávací seznam. Můžete vytvořit dva typy vyhledávacích seznamů.

 • Seznam založený na tabulce    pomocí dotazů k načtení hodnot z jiné tabulky. Dotaz se nachází v tabulce přijatelný. Vytvoření seznamu založeného na tabulce když potřebujete použijte hodnoty, které se nacházejí jinde v databázi. Dejme tomu, že spravovat databáze problémů podpory. Informace o problému se nachází v jedné tabulce, ale seznam lidí, kteří řešit problémy je umístěn v jiné tabulce a data v této tabulce změny často. Pomocí seznamu založeného na tabulce šetří vám ušetřil práci ručního zadávání dlouhý seznam jmen a nabízí nejaktuálnějšími daty. Data v tabulce můžete použít k naplnění seznamu založeného na tabulce nebo data vrácená jiným dotazem můžete použít k naplnění seznamu založeného na tabulce.

 • Založené na hodnotu seznamy    jsou relativně krátké seznamy položek, které můžete použít jenom na jednom místě v databázi. Dejme tomu, že používáte přístup k ukládání a správě informací o podnikové prostředky. Můžete vytvořit vyhledávací pole s názvem podmínka (nebo podobným) a povolit uživatelům zvolí hodnotu z tohoto seznamu jako je dobré, přiměřenou, špatné a tak dál. Vytvořit seznam hodnot zadáním seznam položek přímo v tabulce přijatelný.

Když přidáte vyhledávací seznam založený na tabulce do nového datového listu, Access vytvoří relace mezi tabulky, který přijatelný a odkud vyhledávací pole, která bude její data. Výsledné vyhledávací pole bude taky cizí klíč – sloupce jehož hodnoty shodují hodnoty primárního klíče ve druhé tabulce. Pokud začínáte s přístup a potřebujete další informace o relacích, primární klíče a cizích klíčů, najdete v článku Základy návrhu databáze.

Nakonec můžete přidat vyhledávací hodnoty – tabulka systémem nebo seznam pomocí průvodce nebo ručním vytvořením v návrhovém zobrazení tabulky. Průvodci je k dispozici nejjednodušší a nejrychlejší způsob vytvoření vyhledávacího pole s tak, aby v této části jsou vysvětleny používat příslušný způsob.

Přidání vyhledávacího pole v zobrazení Datový list

 1. V navigačním podokně poklikejte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Aplikace Access tabulku otevře v zobrazení Datový list.

 2. Na kartě datový list ve skupině polí a sloupce klikněte na Vyhledávací sloupec.

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vytvoření seznamu založeného na tabulce   

   1. Vyberte má vyhledávací sloupec pro vyhledání hodnoty v tabulce nebo dotazu a klikněte na tlačítko Další.

   2. V části zobrazení vyberte možnost v rozevíracím seznamu vyberte tabulku nebo dotaz a klikněte na tlačítko Další.

    Například pokud chcete použít hodnot z tabulky ve vyhledávacím poli, klikněte na tabulky. Pokud chcete použít dotaz, klikněte na dotazy. Pokud chcete zobrazit seznam všech tabulek a dotazů v databázi, klikněte na obou.

   3. Přesunutí na pole, která chcete zobrazit v seznamu vyhledávání v podokně Pole k dispozici na podokno Vybraná pole a klikněte na tlačítko Další.

   4. V případě potřeby vyberte možnosti řazení jednoho nebo více polí, která jste vybrali v předchozím kroku a klikněte na tlačítko Další.

   5. V případě potřeby upravte šířku jednotlivých sloupců ve vyhledávacím seznamu a klikněte na tlačítko Další.

   6. V případě potřeby klikněte v části, Jaký popis chcete použít pro vyhledávací sloupec, zadejte název do textového pole.

   7. Pokud chcete zaškrtněte políčko Povolit více hodnot.

    Tato možnost umožňuje vybrat a uložit více než jednu položku ze seznamu.

   8. Klikněte na Dokončit. Pokud Access zobrazí výzvu k uložení tabulky, klikněte na Ano.

    Aplikace Access přidá vyhledávacího dotazu do nové tabulky. Ve výchozím nastavení zobrazení dotazem pole, které zadáte, iniciály hodnoty primárního klíče ze zdrojové tabulky. Aplikace Access klikněte nastaví datový typ pro vyhledávací pole podle datového typu pro pole primárního klíče zdrojové tabulky. Pokud pole primárního klíče v tabulce zdroj používá datový typ Automatické číslo, Access nastaví datový typ pro vyhledávací pole na datový typ číslo.

   9. Vraťte se do zobrazení datového listu, přejděte do vyhledávacího pole a vyberte položku ze seznamu.

  • Vytvoření seznamu založeného na hodnotách   

   1. Klikněte na mám bude zadejte do pole hodnoty, který bych potřeboval(a) a klikněte na tlačítko Další.

   2. V poli počet sloupců zadejte počet sloupců, které chcete zobrazit v seznamu a přechod na první prázdnou buňku a zadejte hodnotu.

    Zadejte první hodnotu další prázdná buňka nabídne pod aktuální buňkou.

   3. Po dokončení zadávání první hodnoty, použijte klávesy Šipka dolů nebo TAB přesuňte fokus na další buňku a zadejte druhé hodnoty.

   4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nedokončíte vytvoření vlastního seznamu a klikněte na tlačítko Další.

   5. Pokud chcete zadejte název nového pole a klikněte na tlačítko Dokončit.

Přidání vyhledávacího pole v návrhovém zobrazení

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, přijatelný a v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Vyberte pole, které chcete převést.

  – nebo –

  Vyberte prázdný řádek a ve sloupci Název pole zadejte název nového pole.

 3. Ve sloupci Datový typ klikněte na šipku dolů a vyberte Průvodce vyhledáváním.

  Zobrazí se Průvodce vyhledáváním.

 4. Postupujte podle kroků v předchozí části pro použití průvodce.

Po vytvoření vyhledávacího pole můžete použít novou funkci seznam s více hodnotami. Další informace o seznamech s více hodnotami a technologii za ně (funkci pole s více hodnotami) najdete v článcích Přidání nebo změna vyhledávacího pole, která umožňuje uložit více hodnot, seznam použijte Průvodce pole s více hodnotamia který umožňuje uložení více hodnot.

Začátek stránky

Nový datový list týkající se zbývající databáze

Ve výchozím nastavení zůstane izolovaný od ostatních informací v databázi informace v nový datový list, dokud nevytvoříte alespoň jeden vztah mezi podkladové datového listu tabulky a další tabulky v databázi. Office Access 2007 zjednodušuje proces vytváření relací, protože teď můžete přetahovat a přetáhněte pole z podokna úloh na Otevřít datový list.

Můžete vytvořit dva typy relací pomocí nového postup.

 • Přidání pole cizího klíče tabulky, která přijatelný. To umístí do nového datového listu na straně n-n relace.

 • Sdílení primárního klíče hodnoty z nového datového listu s jinou tabulkou. To umístí do nového datového listu na straně "1"-n relace.

Při vytváření buď typu relace pomocí Průvodce vyhledáváním vytvoření založeného na tabulce vyhledávacího pole. Následující kroky popisují, jak vytvořit oba typy relací.

Důležité    Je třeba znát návrhu databáze pro úspěšné vytvoření relace mezi tabulkami.

Další informace o návrhu databází a relace najdete v článcích Základy návrhu databáze, Přidat, nastavení, změna nebo odebrání primárního klíčePříručka k relacím , Vytvoření, úprava nebo odstranění relace.

Přidání pole cizího klíče do nového datového listu

 1. Pokud jste tak dosud neučinili, otevřete nový datový list v zobrazení Datový list. Postup, v navigačním podokně poklikejte na tabulku.

 2. Na kartě datový list ve skupině polí a sloupce klikněte na tlačítko Přidat existující pole.

  Podokno úloh Seznam polí zobrazí a uvádí seznam tabulek v databázi.

 3. Rozbalte položku pro tabulku, kterou chcete použít.

 4. Pole primárního klíče ze Seznamu polí do otevřeného datového listu, přetažení polí mezi dva stávající pole v datovém listu. Kurzor myši se změní na ukazatel ve tvaru písmene po výběru platný přetažením bodu.

  Přetažení pole z podokna Seznam polí mezi dva sloupce datového listu

  Po dokončení datového listu nové pole, spustí se Průvodce vyhledáváním.

 5. Přejděte na další skupině kroků dokončete proces.

Vytvoření relace pomocí Průvodce vyhledáváním

 1. Přesunutí na pole, která chcete zobrazit v seznamu vyhledávání v podokně Pole k dispozici na podokno Vybraná pole a klikněte na tlačítko Další.

 2. V případě potřeby vyberte možnosti řazení jednoho nebo více polí, která jste vybrali v předchozím kroku a klikněte na tlačítko Další.

 3. V případě potřeby upravte šířku jednotlivých sloupců ve vyhledávacím seznamu a klikněte na tlačítko Další.

 4. V případě potřeby klikněte v části, Jaký popis chcete použít pro vyhledávací sloupec, zadejte název do textového pole.

 5. Pokud chcete zaškrtněte políčko Povolit více hodnot.

  Tato možnost umožňuje vybrat a uložit více než jednu položku ze seznamu.

 6. Klikněte na Dokončit. Pokud Access zobrazí výzvu k uložení tabulky, klikněte na Ano.

  Aplikace Access přidá vyhledávacího dotazu do nové tabulky. Ve výchozím nastavení zobrazení dotazem pole, které zadáte, iniciály hodnoty primárního klíče ze zdrojové tabulky. Aplikace Access klikněte nastaví datový typ pro vyhledávací pole podle datového typu pro pole primárního klíče zdrojové tabulky. Pokud pole primárního klíče v tabulce zdroj používá datový typ Automatické číslo, Access nastaví datový typ pro vyhledávací pole na datový typ číslo.

Přidání primárního klíče tabulky z nového datového listu do jiné tabulky

 1. Pokud máte svůj nový datový list otevřete, zavřete jej.

 2. V navigačním podokně poklikejte na tabulku, do kterého chcete přidat nový cizí klíč.

 3. Na kartě datový list ve skupině polí a sloupce klikněte na tlačítko Přidat existující pole.

  Podokno úloh Seznam polí zobrazí a uvádí seznam tabulek v databázi, včetně nový datový list.

 4. V podokně úloh klepněte na znaménko plus vedle položky nový datový list, přetáhněte pole primárního klíče (výchozí název pole je ID) v podokně úloh otevřít datový list a pusťte na vhodné místo.

  Ve výchozím nastavení je nutné uvolnit nové pole mezi dvěma existujících polí v datovém listu. Kurzor myši se změní na ukazatel ve tvaru písmene po výběru platný přetažením bodu.

  Přetažení pole z podokna Seznam polí mezi dva sloupce datového listu

  Po dokončení datového listu nové pole, spustí se Průvodce vyhledáváním.

 5. Postupujte podle předchozích sadě kroků Průvodce vyhledáváním.

Začátek stránky

Změna datového typu pole

Když vytvoříte tabulku v zobrazení Datový list, můžete zjistit, zadávání dat v Accessu a které výběr nepovedlo datového typu. Pokud zadáte pouze prvních pět číslic USA styl PSČ, aplikace Access použije datový typ Číslo na pole, s dotazem, jestli, zabránit zadání poštovní směrovací čísla z jiných částí na světě. Můžete vyřešit tak tento typ problému, můžete změnit datový typ pole.

Access obsahuje dva způsoby, jak změna datového typu. Pomocí příkazů na kartě datový list nebo můžete použít Návrháře tabulky. Následující kroky popisují, jak používat obě metody.

Důležité    Při změně datových typů mohou způsobit přístup k odstranění existující data. Například pokud změníte textové pole na datový typ číslo a pole obsahuje písmena stejně tak jako čísla, aplikace Access odstraní existující data protože nemůžete provádění výpočtů na znaky.

Změna datového typu pomocí příkazů na pásu karet

 1. V navigačním podokně poklikejte na tabulku, kterou chcete změnit.

  Tabulka se otevře v zobrazení Datový list.

 2. Vyberte pole, které chcete změnit.

 3. Na kartě datový list ve skupině datový typ a formátování vyberte možnost ze seznamu Datový typ, nachází v horní části skupiny.

  Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

 4. Pokud aplikace Access zobrazí výzvu k potvrzení změny, klikněte na Ano jenom v případě, že jste si jistí, jestli že chcete pokračovat.

 5. Uložte změny.

Změna datového typu pomocí Návrháře tabulky

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte na sloupec Datový typ a vyberte nové datové typy.

 3. Pokud aplikace Access zobrazí výzvu k potvrzení změny, klikněte na Ano jenom v případě, že jste si jistí, jestli že chcete pokračovat.

 4. Uložte změny.

Začátek stránky

Správa polí v datovém listu

Pravým tlačítkem myši na záhlaví a výběrem příkazu z místní nabídky výsledné můžou konfigurovat celou řadu úkolů správy tabulky. Například můžete vložit pole na určité místo, odstranit nebo přejmenovat pole, zobrazit nebo skrýt sloupec a spusťte Průvodce vyhledáváním a převést sloupce na vyhledávací pole.

Příkazy v místní nabídce

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a vyberte příkaz z místní nabídky.

  Tento obrázek znázorňuje v místní nabídce:

  Místní nabídka pole tabulky

Začátek stránky

Přiřazování datových typů Access při zadávání informací ručně

Při vytváření prázdného datového listu Accessu přiřadí datový typ každé pole při prvním zadávání dat do tohoto pole. Následující tabulka uvádí různé typy dat, můžete zadat a datový typ, který Access platí pro každého z nich.

Poznámka: Zadáním dat do prázdného pole nelze nastavit datové typy přílohu nebo objekt OLE. Informace o nastavení těchto datových typů najdete v tématu nastaven datový typ Příloha nebo objekt OLE dříve v tomto dokumentu.

Pokud zadáte:

Office Access 2007vytvořípole datový typ:

Jan

Text

Blok textu nebo textu a čísel delší než 256 znaků.

Vzkazu.

Poznámka: Návrh v procházet nelze použít k povolení formát RTF. Další informace o povolení formát RTF naleznete v článku zadání nebo úpravy dat v ovládacím prvku nebo sloupci, který podporuje formát RTF.

http://www.contoso.com

Access zjistí následujících internetových protokolů: http, ftp, gopher, wais, soubor, https, mhtml, mailto, msn, zprávy, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, aplikace outlook.

Poznámka: Přístup k rozpozná protokol a nastavení datového typu hypertextový odkaz musí splňovat protokol jiným písmenem než prázdné.

Hypertextový odkaz

50000

Číslo, Dlouhé celé číslo

50 000

Číslo, Dlouhé celé číslo

50 000,99

Číslo, Dvojitá přesnost

50 000,389

Číslo, Dvojitá přesnost

31/12/2006

Formáty data a času zadané v systému Windows místní a jazykové nastavení řídit, jak Access formáty dat Datum a čas.

Ukázat nastavení nebo změna nastavení

V Windows Vista   

 1. Klikněte na tlačítko Start Vzhled tlačítka a potom klikněte na Ovládací panely.

 2. Pokud používáte jako výchozí zobrazení v Ovládacích panelech, poklikejte na hodiny, jazyk a oblast.

  – nebo –

  Pokud používáte klasické zobrazení, poklikejte na položku

  Místní a jazykové nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno místní a jazykové nastavení.

 3. Ve skupinovém rámečku standardy a formáty klikněte na Upravit.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 4. Klikněte na kartu obsahující nastavení, které chcete změnit a proveďte požadované změny. Například změnit formát čísla, klikněte na kartu číslo a nastavení, které chcete změnit. Pokud potřebujete pomoc s možností klikněte na tlačítko Nápověda (?) a potom klikněte na možnost.

V systému Microsoft Windows XP (klasické zobrazení)   

 1. Na hlavním panelu systému Windows klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na Ovládací panely.

 2. V Ovládacích panelech poklikejte na položku místní a jazykové nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno místní a jazykové nastavení.

 3. Ve skupinovém rámečku standardy a formáty klikněte na Upravit.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 4. Klikněte na kartu obsahující nastavení, které chcete změnit a proveďte požadované změny. Například změnit formát čísla, klikněte na kartu číslo a nastavení, které chcete změnit. Pokud potřebujete pomoc s možností klikněte na tlačítko Nápověda (?) a potom klikněte na možnost.

V systému Microsoft Windows XP (zobrazení podle kategorií)

 1. Na hlavním panelu systému Windows klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na Ovládací panely.

  Zobrazí se ovládací panely.

 2. Klikněte na datum, čas, jazyk a oblast.

  Zobrazí se dialogové okno datum, čas, jazyk a oblast.

 3. Klikněte na změnit formát čísel, kalendářních dat a časů.

  Zobrazí se dialogové okno místní a jazykové nastavení.

 4. Ve skupinovém rámečku standardy a formáty klikněte na Upravit.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 5. Klikněte na kartu obsahující nastavení, které chcete změnit a proveďte požadované změny. Například změnit formát čísla, klikněte na kartu čísla a nastavení, které chcete změnit. Pokud potřebujete pomoc s možností klikněte na tlačítko Nápověda (?) a potom klikněte na možnost.

Datum a čas

31 prosince 2006

Poznámka: Access nerozpozná názvy dne (pondělí, úterý a tak dál) jako platná vstup pro výběr dat Datum a čas typu. Je nutné zadat název měsíce.

Datum a čas

10:50:23

Datum a čas

10:50

Datum a čas

17:50

Datum a čas

12,50 Kč

Access rozpoznává symbol měny podle Windows místní a jazykové nastavení.

Ukázat nastavení nebo změna nastavení

V Windows Vista   

 1. Klikněte na tlačítko Start Vzhled tlačítka a potom klikněte na Ovládací panely.

 2. Pokud používáte jako výchozí zobrazení v Ovládacích panelech, poklikejte na hodiny, jazyk a oblast.

  – nebo –

  Pokud používáte klasické zobrazení, poklikejte na položku

  Místní a jazykové nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno místní a jazykové nastavení.

 3. Na kartě Formát v části aktuální formát, klikněte na Vlastní nastavení tohoto formátu.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 4. Klikněte na kartu měny a v seznamu symbol měny vyberte symbol, který chcete použít. Pokud potřebujete pomoc s možností klikněte na tlačítko Nápověda (?) a potom klikněte na možnost.

V systému Microsoft Windows XP (klasické zobrazení)   

 1. Na hlavním panelu systému Windows klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na Ovládací panely.

  Zobrazí se ovládací panely.

 2. V Ovládacích panelech poklikejte na položku místní a jazykové nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno místní a jazykové nastavení.

 3. Ve skupinovém rámečku standardy a formáty klikněte na Upravit.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 4. Klikněte na kartu měny a v seznamu symbol měny vyberte symbol, který chcete použít. Pokud potřebujete pomoc s možností klikněte na tlačítko Nápověda (?) a potom klikněte na možnost.

V systému Microsoft Windows XP (zobrazení podle kategorií)   

 1. Na hlavním panelu systému Windows klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na Ovládací panely.

  Zobrazí se ovládací panely.

 2. Klikněte na datum, čas, jazyk a oblast.

  Zobrazí se dialogové okno datum, čas, jazyk a oblast.

 3. Klikněte na změnit formát čísel, kalendářních dat a časů.

  Zobrazí se dialogové okno místní a jazykové nastavení.

 4. Ve skupinovém rámečku standardy a formáty klikněte na Upravit.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastní místní nastavení.

 5. Klikněte na kartu měny a v seznamu symbol měny vyberte symbol, který chcete použít. Pokud potřebujete pomoc s možností klikněte na tlačítko Nápověda (?) a potom klikněte na možnost.

Měna

21,75

Číslo, Dvojitá přesnost

123,00 %

Číslo, Dvojitá přesnost

3,46E+03

Číslo, Dvojitá přesnost

Začátek stránky

Přiřazování datových typů Access při kopírování informací

Když vložíte data do nového listu, můžete vkládat smíšených nebo nekonzistentní typů dat do jednoho nebo více polí. Například přivítejte vložení několika sloupců kontaktů dat a tato data obsahuje poštovní směrovací čísla z celého světa – kombinaci záznamů a čísel.

Při vkládání dat aplikace Access zpracuje každý záznam (každý řádek ve sloupci) a určuje datový typ pro každý záznam. Access pokusí zvolte typ dat, který uchovává všechny informace o bez ztráty nebo zkrácení všechny záznamy. V rámci, Access někdy se týká obecných datový typ pole.

Tento seznam obsahuje příklady některých jak Access vybere datové typy.

 • Pokud Access najde smíšených datové typy, obvykle nastaví pole na datový typ Text protože textových polí zadejte nejvyšší flexibilitu.

 • Pokud Access najde číslicemi s jedním symbolem měny, aplikace Access nastaví datový typ číslo a odstraní symbol měny. Důvodem jsou větší řazení a filtrování funkcí a větší počet agregační funkce jazyka. Pokud chcete symbol měny, můžete použít formátu měny číselné pole nebo pole převést na datový typ Měna.

 • Při vkládání dat s kombinaci symboly měn, aplikace Access použije datový typ Text do pole a zachovat symboly.

 • Pokud vložíte data a času s různými formáty zobrazení (například 12/14/2005 a 14.12.2005), aplikace Access použije dat Datum a čas typ a datum v obecném formátu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×