Otevření nového nebo existujícího dokumentu ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Otevření nového nebo existujícího dokumentu ve Wordu 2016 pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Dokument aplikace Word můžete vytvořit ze své plochy nebo z jakéhokoli wordového dokumentu, na kterém zrovna pracujete. Kromě toho můžete stejným způsobem otevřít už existující wordový dokument.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Informace o klávesových zkratkách najdete v tématu Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Vytvoření a otevření wordového dokumentu

Prázdný dokument nebo dokument v jakékoli zvolené šabloně můžete vytvořit pomocí vyhledávacího pole Windows. Pokud už ve Wordu pracujete, můžete dokument vytvořit přímo z dokumentu, na kterém právě pracujete.

Pro rychlý přístup připněte Word na úvodní obrazovku nebo hlavní panel. Když jste Word připnuli na úvodní obrazovku nebo hlavní panel, přesuňte se na tlačítko Word a stisknutím klávesy Enter ho otevřete.

Připnutí Wordu na úvodní obrazovku nebo hlavní panel

 1. V zobrazení plochy se pomocí tabulátoru přesuňte na tlačítko Start a stiskněte Enter.

 2. Stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Tlačítko všechny aplikace“. Pak stiskněte Enter.

 3. Stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Word 2016“.

 4. Stisknutím klávesy Windows místní nabídky a klávesy F10 otevřete místní nabídku.

 5. Když uslyšíte „Tlačítko úplně vpravo, připnout na Start“:

  • Abyste připnuli Word na úvodní obrazovku, stiskněte Enter.

  • Pokud chcete připnout Word na hlavní panel, stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Připnout na hlavní panel“. Pak stiskněte Enter.

Otevření dokumentu pomocí vyhledávacího pole na ploše

 1. S fokusem na ploše se pomocí tabulátoru přesuňte na vyhledávací pole nebo stiskněte klávesu Windows.

 2. Napište „word 2016“ a stiskněte Enter. V galerii dokumentů Word umístí fokus na výběr prázdného dokumentu.

  • Nový, prázdný wordový dokument otevřete stisknutím klávesy Enter.

  • Pokud chcete v galerii dokumentů otevřít některou z šablon, přesuňte se na šablonu, kterou chcete použít, pomocí šipkových kláves. Abyste šablonu stáhli a vytvořili v ní nový dokument, stiskněte Enter.

  • Pokud chcete vyhledat další šablony, otevřete vyhledávací pole pro online šablony. Stiskněte Alt+S a potom zadejte druh hledané šablony (například studentská zpráva nebo rozpočet). Pak stiskněte Enter.

Vytvoření dokumentu z Wordu

 • Prázdný wordový dokument otevřete stisknutím Alt+F+N, L.

 • Pokud chcete otevřít dokument pomocí jiné šablony, stiskněte Alt+F+N. Stiskněte klávesu Tabulátor, dokud neuslyšíte „Prázdný dokument“. Pomocí šipkových kláves se přesuňte na požadovanou šablonu a pak stiskněte Enter.

 • Jestliže chcete vyhledávat šablony online, stiskněte Alt+F+N, S. Zadejte druh požadované šablony a stiskněte Enter. Když uslyšíte výsledky, vyberte pomocí šipkových kláves šablonu, kterou chcete použít, a stiskněte Enter.

Otevření existujícího wordového dokumentu

Pokud znáte přesný nebo přibližný název dokumentu, použijte tlačítko hledání. Pokud si název dokumentu nepamatujete, můžete ho najít pomocí seznamu dokumentů, který otevřete ve Wordu nebo wordovém dokumentu.

Pomocí tlačítka Vyhledat na ploše

 1. S fokusem na ploše přejděte pomocí klávesy Tabulátor na tlačítko Prohledat web a Windows.

 2. Stiskněte mezerník a potom zadejte název souboru, který chcete otevřít.

 3. V seznamu hledání stiskněte šipku nahoru, dokud neuslyšíte název dokumentu, který chcete najít. (Nejlepší shoda je uvedená v seznamu nahoře.)

 4. Stiskněte klávesu Enter.

Pomocí zobrazení Backstage aplikace Word

 1. S fokusem na ploše se pomocí tabulátoru přesuňte na vyhledávací pole.

 2. Napište „word 2016“.

 3. V seznamu hledání stiskněte klávesu Šipka nahoru, dokud neuslyšíte „Word 2016“. Pak stiskněte Enter.

 4. Otevře se zobrazení Backstage Wordu (v programu Předčítání uslyšíte „Okno Word.“) s fokusem na výběru prázdného dokumentu. Abyste se přesunuli na seznam posledních položek, stiskněte klávesu Tabulátor.

 5. Pokud chcete hledat dokument v seznamu posledních položek, procházejte ho pomocí šipek nahoru a dolů, dokud neuslyšíte název dokumentu. Pak stiskněte klávesu Enter.

  Pokud chcete hledat dokument v jiném umístění, přejděte ke kroku 6.

 6. Pokud chcete hledat dokument v jiném umístění, stiskněte šipku dolů, dokud se neozve „Otevřít další dokumenty“. Zobrazení Backstage se otevře s fokusem na nabídce Soubor. V nabídce Soubor stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Otevřít“, a stiskněte Enter. Pak udělejte toto:

  1. V seznamu Otevřít použijte šipky nahoru a dolů, dokud neuslyšíte název umístění, ve kterém chcete hledat (například OneDrive, web služby SharePoint nebo váš počítač). Pak stiskněte Enter.

  2. Abyste se ve skupině přesunuli k požadovanému souboru nebo složce, použijte šipku dolů.

  3. Když uslyšíte název souboru nebo složky, stiskněte Enter.

Otevření dokumentu z Wordu

 1. V nabídce Soubor vyberte kartu Otevřít stisknutím Alt+F, O a pak se stisknutím klávesy Tabulátor přesuňte na seznam souborů.

 2. Word se otevře s fokusem na skupině Poslední. Dokument vyhledáte stisknutím klávesy Enter. Nebo se můžete pomocí šipky dolů přesunout k položce Otevřít, pak stiskněte Enter a pomocí tabulátoru se dostaňte ke skupině Poslední.

  Ve skupině Poslední dokumenty procházejte seznamem pomocí šipky dolů, dokud neuslyšíte název dokumentu. Pak stiskněte klávesu Enter.

 3. Pokud chcete dokument vyhledat v jiné skupině, procházejte seznamem pomocí šipek nahoru a dolů, dokud neuslyšíte název umístění, ve kterém chcete hledat (například OneDrive, web SharePoint nebo váš počítač).

  • Když uslyšíte název umístění, ve kterém chcete hledat, stiskněte Enter.

  • Abyste se ve zvolené skupině přesunuli k požadovanému souboru nebo složce, použijte šipky nahoru a dolů.

  • Když uslyšíte název souboru nebo složky, stiskněte Enter.

Klávesové zkratky pro otevírání wordových dokumentů

Akce

Stiskněte

Otevření kontextové nabídky na ploše

Tlačítko hvězdičky na numerické klávesnici, nebo použijte kontextovou klávesu Windows+F10

Otevření nového, prázdného wordového dokumentu z prostředí Wordu

Alt+F+N, L

Otevření nového wordového dokumentu v libovolné šabloně pomocí Wordu

Alt+F+N

Hledání online šablon z Wordu

Alt+F+N, S

Otevření existujícího wordového dokumentu z Wordu

Alt+F+O, klávesa Tabulátor

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×