Otevření existující databáze

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V tomto tématu jsou popsány různé způsoby otevření existujících databází aplikace Microsoft Office Access 2007. Databáze je možné otevřít z Průzkumníka Windows nebo v samotné aplikaci Access. Je možné otevřít více databází současně a také je možné vytvořit zástupce na ploše pro přímé otevření objektů databáze.

Co chcete udělat?

Otevření databáze aplikace Access pomocí Průzkumníka Windows

Otevřete databázi v aplikaci Access

Otevření více databází ve stejnou dobu

Vytvoření zástupce na ploše otevřete databázového objektu

Otevření databáze aplikace Access z Průzkumníka Windows

 • V Průzkumníkovi Windows přejděte na jednotku nebo do složky obsahující soubor databáze aplikace Access, kterou chcete otevřít, a poklepejte na databázi.

  Spustí se aplikace Access a databáze se otevře.

Otevření databáze z aplikace Access

Je-li již aplikace Access spuštěná, postupujte při otevírání databáze takto:

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít klepněte na zástupce nebo v seznamu Oblast hledání vyberte klepnutím jednotku nebo složku obsahující požadovanou databázi.

 3. V seznamu složek projděte do složky obsahující databázi.

 4. Po nalezení databáze proveďte jednu z následujících akcí:

  • Poklepáním na databázi ji otevřete ve výchozím režimu určeném v dialogovém okně Možnosti aplikace Access nebo v režimu nastaveném zásadami pro správu.

  • Klepnutím na tlačítko Otevřít otevřete databázi pro sdílený přístup v prostředí s více uživateli, takže můžete spolu s dalšími uživateli databázi číst a zapisovat do ní.

  • Klepněte na šipku u tlačítka Otevřít a klepněte na příkaz Otevřít jen pro čtení, chcete-li databázi otevřít jen pro čtení, nikoli pro úpravy. Ostatní uživatelé mohou z databáze číst i do ní zapisovat.

  • Klepněte na šipku u tlačítka Otevřít a potom klepněte na příkaz Výhradní přístup, pokud chcete databázi otevřít s výhradním přístupem. Je-li databáze otevřena s výhradním přístupem, zobrazí se každému dalšímu uživateli, který se databázi pokusí otevřít, zpráva o tom, že je soubor již používán.

  • Klepněte na šipku u tlačítka Otevřít a potom klepněte na příkaz Otevřít s výhradním přístupem jen pro čtení, chcete-li databázi otevřít s přístupem jen pro čtení. Ostatní uživatelé mohou databázi otevřít, jsou však omezeni na režim jen pro čtení.

Nemůžete najít databázi, kterou chcete otevřít

 1. V dialogovém okně Otevřít klepněte na levé straně na zástupce Tento počítač (nebo v části Oblast hledání klepněte na Tento počítač).

 2. V seznamu jednotek klepněte pravým tlačítkem myši na jednotku, kde se databáze pravděpodobně nachází, a klepněte na příkaz Hledat.

 3. Zadejte kritéria a stisknutím klávesy ENTER vyhledejte databázi.

 4. Je-li databáze nalezena, otevřete ji poklepáním v dialogovém okně hledání.

 5. Protože bylo hledání zahájeno z dialogového okna Otevřít, je nutné před otevřením databáze klepnout v tomto dialogovém okně na tlačítko Storno.

Poznámka: Můžete přímo otevřít databázový soubor v externím formátu souborů, například dBASE, Paradox, Microsoft Exchange nebo formátu aplikace Microsoft Office Excel 2007. Můžete také přímo otevřít libovolný Zdroj dat ODBC, například Microsoft SQL Server nebo Microsoft FoxPro. Aplikace Access automaticky vytvoří novou databázi aplikace Access ve stejné složce, ve které je datový soubor, a přidá odkazy ke každé tabulce v externí databázi.

Tipy

 • Chcete-li otevřít některou z několika naposledy otevřených databází, klepněte na název souboru v seznamu Otevřít aktuální databázi na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access. Aplikace Access otevře danou databázi se stejným nastavením jako při posledním otevření. Není-li seznam naposledy použitých souborů zobrazený:

  1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Možnosti aplikace Access.

  2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klepněte na položku Upřesnit.

  3. V části Zobrazení zadejte do pole Zobrazit tento počet naposledy použitých dokumentů číslo (maximum je 9).

 • Jestliže otevíráte databázi příkazem Otevřít, můžete seznam naposled otevřených souborů zobrazit klepnutím na položku Poslední dokumenty v dialogovém okně Otevřít.

Začátek stránky

Otevření více databází současně

V jedné instanci aplikace Access můžete mít současně otevřenou jenom jednu databázi. Jinak řečeno, nemůžete spustit aplikaci Access, otevřít jednu databázi a potom otevřít jinou databázi bez zavření první databáze. Můžete samozřejmě spustit více instancí aplikace Access současně a v každé z nich mít otevřenou databázi. Každým spuštěním aplikace Access otevřete její novou instanci. Jestliže chcete mít například otevřené dvě databáze aplikace Access současně, spusťte aplikaci Access a otevřete databázi aplikace Access a potom spusťte novou instanci aplikace Access a otevřete druhou databázi.

Poznámka: Počet současně spuštěných instancí aplikace Access je omezen velikostí dostupné paměti. Dostupná paměť závisí na velikosti paměti RAM v počítači a na velikosti paměti, kterou využívají ostatní současně spuštěné programy.

Každá instance aplikace Access běží v samostatném okně. Máte-li spuštěno více instancí aplikace Access a chcete je sledovat současně, můžete okna uspořádat.

Uspořádání více oken aplikace Access

 1. V každém programu, který nechcete uspořádat, klepněte na tlačítko Minimalizovat v pravém horním rohu okna.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a pak klepněte na příkaz Okna svisle vedle sebe.

Po uspořádání oken můžete snadněji kopírovat a vkládat data – nebo přetahovat objekty databáze – mezi databázemi aplikace Access.

Začátek stránky

Vytvoření zástupce pro otevření objektu databáze na ploše

Můžete vytvořit zástupce na ploše, kterým otevřete objekt databáze aplikace Access (například formulář nebo sestavu). Databáze může být uložena místně ve vašem počítači, vzdáleně na síťovém souborovém serveru nebo ve sdíleném adresáři.

 1. Otevřete databázi obsahující objekt, pro který chcete vytvořit zástupce.

 2. Změňte velikost okna aplikace Access a minimalizujte případná další otevřená okna, aby za oknem aplikace Access byla vidět plocha.

 3. V navigačním podokně vyhledejte objekt, pro který chcete vytvořit zástupce.

 4. Přetáhněte objekt z navigačního podokna na plochu. Po uvolnění tlačítka myši se na ploše vytvoří zástupce.

 5. Chcete-li umístit zástupce jinam než na plochu, přesuňte jej v programu Průzkumník Windows na požadované místo.

Jestliže poklepáte na zástupce, aplikace Access otevře databázi, ve které je objekt uložen, a objekt bude zobrazen. Je-li aplikace Access již spuštěná a objekt přiřazený k zástupci je v jiné než v právě otevřené databázi, spustí se nová instance aplikace Access. Chcete-li objekt otevřít v určitém zobrazení v aplikaci Access, klepněte pravým tlačítkem na zástupce a poté klepněte na požadované zobrazení.

Poznámka: 

 • Přesunete-li databázi poté, co jste vytvořili zástupce, odstraňte příslušného zástupce a vytvořte jej znovu.

 • Chcete-li zástupce odstranit, klepněte na něj a poté stiskněte klávesu DELETE. Odstraněním zástupce nedojde k odstranění objektu, který tento zástupce otevírá.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×