Office
Přihlásit se

Otevření Asistivní čtečky pro Outlook

Asistivní čtečka v Outlooku Online a nástroj Číst nahlas v desktopovém Outlooku umožňují předčítat text e-mailu nahlas. Outlook Online nabízí také nástroje pro změnu mezer mezi řádky a slovy kvůli snadnějšímu čtení a nástroje pro zvýraznění slovních druhů a slabik.

Podívejte se, které funkce Asistivní čtečky se v Outlooku Online a desktopovém Outlooku podporují ve vašem jazyce.

Použití Asistivní čtečky pro Outlook Online

 1. Přihlaste se ke svému účtu na Office.com a vyberte Outlook.

 2. Otevřete e-mail.

 3. Vyberte ikonu Další možnosti (...) a potom Zobrazit v Asistivní čtečce

Výběr možnosti Zobrazit v Asistivní čtečce

Použití Asistivní čtečky

Podle toho, jak se chcete soustředit na obsah dokumentu, můžete po otevření dokumentu v Asistivní čtečce udělat tyto věci:

 • Pokud si chcete odstavce nechat přečíst, vyberte tlačítko Přehrát.

 • Pokud chcete poslech zahájit od konkrétního místa na stránce, vyberte příslušné slovo.

Možnosti hlasu

 • Vyberte ikonu ozubeného kola a otevřete Možnosti hlasu

  Nabídka Ovládací prvky hlasu v Asistivní čtečce

Rychlost přehrávání čtečky se ovládá pomocí posuvníku Rychlost hlasu.

 1. Vyberte Rychlost hlasu a potáhněte posuvníkem doprava nebo doleva. Potažením směrem doprava zvýšíte rychlost a směrem doleva ji snížíte.

 2. Stiskněte Přehrát a poslechněte si hlas při různých rychlostech.

Možnosti textu

Vzhled dokumentu můžete změnit pomocí Možností textu. Zvolené možnosti textu můžou odebrat vizuálně rušivé prvky a vylepšit čitelnost textu.

Nabídka Možnosti textu vám umožňuje:

 • Změnit velikost textu

 • Zmenšit agnózii mezi písmeny

 • Změnit písmo

 • Změnit barvu pozadí

  Nabídka Možnosti textu v Asistivní čtečce

Slovní druhy

Slovní druhy řídí zvýrazňování gramatických jevů a pomáhají čtenářům porozumět složitým větám.

 • Pokud chcete tuto funkci použít, vyberte Slovní druhy (ikona vypadá jako tři knihy).

  Nabídka Slovní druhy v Asistivní čtečce, která je součástí doplňku Výukové nástroje pro OneNote
 • Vyberte, co chcete zvýraznit:

  • Sla·bi·ky rozdělí slova na slabiky a mezi jednotlivými slabikami zobrazí malé tečky.

  • V části Slovní druhy zapněte podstatná jména, slovesa nebo přídavná jména a nechte si na dané stránce zvýrazňovat jednotlivá podstatná jména, slovesa nebo přídavná jména barvou, která odpovídá barvě popisku.

Kliknutím na ikonu Zavřít zavřete Asistivní čtečku.

Klávesové zkratky pro Asistivní čtečku

K navigaci použijte klávesové zkratky.

 • Šipka nahoru/dolů – posouvání po řádcích

 • Page Up/Page Down – posouvání po stránkách

 • Šipka vlevo/vpravo – přechod na předchozí nebo následující stránku ve onenotovém poznámkovém bloku

 • Esc – zavření čtečky nebo nabídky

 • Tabulátor – přechod na další ovládací prvek v nastavení Asistivní čtečky

 • Mezerník – výběr aktuálního nástroje

Použití Asistivní čtečky v desktopovém Outlooku

Napřed povolte funkci Číst nahlas.

 1. Otevřete desktopovou aplikaci Outlook.

 2. Vyberte Soubor> Možnosti > Usnadnění přístupu.

 3. Zaškrtněte políčko Zobrazit nástroj Číst nahlas

Usnadnění přístupu v nastaveních Outlooku

Pak nástroj Číst nahlas spusťte.

 • V e-mailu, který si prohlížíte, vyberte Číst nahlas na kartě Zpráva.

  Ikona Číst nahlas

 • V okně odpovědi vyberte kartu Revize a pak Číst nahlas

  Tlačítko Číst nahlas na kartě Revize v odpovědi na e-mail

 • Čtečka začne okamžitě předčítat. Pokud chcete poslouchat od určitého místa v e-mailu, vyberte příslušné slovo. V opačném případě začne čtečka prvním řádkem textu ve zprávě.

 • Po výběru nástroje Číst nahlas se zobrazí panel nástrojů. Výběrem ikony Pozastavit předčítání zastavíte.

Možnosti hlasu a rychlosti

Pomocí panelu nástrojů můžete Přehrát, Pozastavit a přeskočit na další nebo předchozí odstavec pomocí šipek. 

Nastavení Výukových nástrojů

Výběrem ikony nastavení můžete upravit hlas a rychlost předčítání:

 • Přetažením ovládacího prvku Rychlost čtení upravíte rychlost čtení. Přesunutím směrem doprava rychlost zvýšíte a směrem doleva ji snížíte. Stiskněte Přehrát a poslechněte si hlas při různých rychlostech.

 • Rozevírací nabídka Výběr hlasu umožňuje zvolit různé hlasy předčítání. Vyberte nějaký hlas a stisknutím Přehrát si ho poslechněte.

Výběrem symbolu X nástroj Číst nahlas zavřete.

Klávesové zkratky:

Pro čtení nahlas můžete v Outlooku používat tyto klávesové zkratky:

CTRL+ALT+MEZERNÍK: Spuštění nebo ukončení čtení nahlas

CTRL+MEZERNÍK: Pozastavení čtení nahlas

ALT+ŠIPKA VPRAVO: Zrychlení čtení

ALT+ŠIPKA VLEVO: Zpomalení čtení

CTRL+ŠIPKA VPRAVO: Čtení předchozího odstavce

CTRL+ŠIPKA VLEVO: Čtení následujícího odstavce

Další informace

Výukové nástroje určené ke zdokonalování čtení a psaní

Další materiály pro vyučující

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×